КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2012 р. N 1107

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2012 р. N 1107


ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

1. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 (ЗП України, 1993 р., N 1 - 2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657; 2006 р., N 22, ст. 1655, N 50, ст. 3313; 2007 р., N 28, ст. 1107; 2008 р., N 25, ст. 770, N 28, ст. 896, N 95, ст. 3136; 2009 р., N 40, ст. 1355; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 37, ст. 1381):

1) у підпункті "г" пункту 9 слово "Мінекономрозвитку" замінити словами "Держпідприємництва чи його територіального органу";

2) у тексті Положення слово "Держкомпідприємництво" в усіх відмінках замінити словом "Держпідприємництво" у відповідному відмінку.

2. В абзаці четвертому пункту 2 Порядку ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1300 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1254), слова "Мінекономіки та Держпідприємництва" замінити словами "Мінекономрозвитку та Держпідприємництвом".

3. В абзаці третьому пункту 64 Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2263 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2456; 2007 р., N 83, ст. 3072), слово "Держкомпідприємництва" замінити словом "Держпідприємництва".

4. У Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. N 1658 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 45, ст. 1937; 2009 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 59, ст. 2356):

1) в абзаці другому пункту 6 слово "Держкомпідприємництво" замінити словом "Держпідприємництво";

2) абзац другий пункту 7 виключити;

3) в абзаці другому пункту 71 слово "Держкомпідприємництва" замінити словом "Держпідприємництва";

4) в абзаці першому пункту 10 слово "Держкомпідприємництво" замінити словом "Мінекономрозвитку".

5. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 961 "Про утворення Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1483; 2010 р., N 86, ст. 3028; 2011 р., N 71, ст. 2684) позицію "Заступник Голови Держкомпідприємництва" замінити позицією "Заступник Голови Держпідприємництва".

6. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 612) слова "Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва" замінити словами "Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва".

7. У Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. N 685 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 20, ст. 1482; 2010 р., N 35, ст. 1213):

1) в абзаці четвертому пункту 3 слово "Держкомпідприємництвом" замінити словом "Держпідприємництвом";

2) в абзаці другому пункту 6 слово "Держкомпідприємництво" замінити словом "Мінекономрозвитку".

8. У тексті Порядку здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. N 596 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 49, ст. 1586), слова "Мінпромполітики" і "Держкомпідприємництво" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Мінекономрозвитку" та "Держпідприємництво" у відповідному відмінку, а слова "Комітет" і "Комітетові" - словами "Служба" і "Службі".

9. У додатках до Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 41 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 7, ст. 217; 2010 р., N 86, ст. 3016):

1) пункти 3 - 5 додатка 1 викласти в такій редакції:

"3. Державний замовник-координатор - МОНмолодьспорт.

4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки, молоді та спорту.

5. Виконавці заходів Програми - МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, МНС, Держкомтелерадіо, Держстат, Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук, Національна академія медичних наук, МОЗ, Мінкультури, МВС, Міноборони, Держпідприємництво, Держінформнауки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.";

2) у тексті додатка 2 слова "Мінсім'ямолодьспорт" та "МОН" замінити словом "МОНмолодьспорт", слово "МКТ" - словом "Мінкультури", слово "Мінпраці" - словом "Мінсоцполітики", слово "Мінекономіки" - словом "Мінекономрозвитку", слово "Держкомстат" - словом "Держстат", слово "Держкомінформнауки" - словом "Держінформнауки", слово "Держкомпідприємництво" - словом "Держпідприємництво".

10. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1378 "Про Міжвідомчу комісію з проведення реформування житлово-комунального господарства" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 100, ст. 3464) позицію "Заступник Голови Держкомпідприємництва" замінити позицією "Заступник Голови Держпідприємництва".

11. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 25 "Про утворення Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 2, ст. 61) позицію "заступник Голови Держкомпідприємництва" замінити позицією "заступник Голови Держпідприємництва".

12. У пунктах 2 - 4 постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. N 936 "Деякі питання функціонування Урядових уповноважених" (Постанова N 936) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 70, ст. 2646) слова "Урядового уповноваженого з питань дерегуляції господарської діяльності" виключити.

13. У додатках до Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 1057 (Постанова N 1057) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 80, ст. 2946; 2012 р., N 24, ст. 917):

1) пункт 4 додатка 1 після слова "Держінформнауки" доповнити словом "Держпідприємництво";

2) у додатку 2:

пункт 7 у графі "Відповідальні за виконання" після слова "Мінекономрозвитку," доповнити словом "Держпідприємництво";

пункт 12 у графі "Відповідальні за виконання" після слова "Мінекономрозвитку" доповнити словом ", Держпідприємництво".

14. Пункти 13 (Постанова N 1130) і 29 додатка 1 до Державної програми розвитку внутрішнього виробництва (Постанова N 1130), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. N 1130 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 86, ст. 3139; 2012 р., N 24, ст. 917), у графі "Відповідальні за виконання" після слова "Мінекономрозвитку" доповнити словом "Держпідприємництво".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2012 р. N 1107


ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. N 1511 "Про затвердження членів колегії Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва".

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2003 р. N 680 "Про зміну складу колегії Держпідприємництва".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 510 "Про затвердження Порядку реєстрації організацій, діяльність яких спрямована на задоволення потреб суб'єктів малого та середнього підприємництва" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1310).

4. Абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. N 936 "Деякі питання функціонування Урядових уповноважених" (Постанова N 936) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 70, ст. 2646).
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали