КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2015 р. N 1034

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597 і від 19 травня 1999 р. N 859

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597 (ЗП України, 1995 р., N 11, ст. 264; Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 42, число 35, с. 81; 1998 р., N 50, ст. 1838; 1999 р., N 23, ст. 1062, N 29, ст. 1474; 2001 р., N 31, ст. 1404; 2004 р., N 10, ст. 598; 2009 р., N 75, ст. 2563; 2012 р., N 75, ст. 3027), та постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 21, ст. 957; 2000 р., N 18, ст. 742; 2006 р., N 16, ст. 1198; 2009 р., N 7, ст. 213) зміни, що додаються.

2. Суб'єктам управління об'єктами державної власності та місцевим органам виконавчої влади в межах своїх повноважень:

1) у місячний строк розробити і затвердити в установленому порядку умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств та підприємств, заснованих на комунальній власності згідно з вимогами цієї постанови;

2) внести у двомісячний строк зміни до укладених контрактів згідно з вимогами цієї постанови;

3) забезпечувати затвердження розмірів виплат посадового окладу та преміювання керівників підприємств, зазначених у підпункті 1 цього пункту, у фінансових планах таких підприємств.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. N 1034

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597 і від 19 травня 1999 р. N 859

1. У Типовій формі контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597:

1) пункти 17 і 18 викласти у такій редакції:

"17. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством у результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених Керівнику:

а) посадового окладу в розмірі _________ гривень і фактично відпрацьованого часу;

б) доплати ____ у розмірі _______ гривень
                                                                             (вид доплати)
(або у відсотках до посадового окладу) і фактично відпрацьованого часу.

18. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:

премія за підсумками роботи за рік відповідно до умов, показників та розмірів преміювання, затверджених Органом управління майном;

премія за підсумками роботи за квартал відповідно до умов, показників та розмірів преміювання, затверджених Органом управління майном;

винагорода за підсумками роботи за рік за рахунок чистого прибутку.

У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства премія та винагорода Керівникові не нараховується.

Премія та винагорода не нараховується також у разі _____
_
                                                               (зазначити випадки, коли премія не нараховується)

Розмір оплати праці, премії, винагороди за підсумками роботи може бути підвищено або знижено у разі ________.";
                                 (зазначити підстави)

2) пункт 20 виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств":

1) у пункті 1:

підпункти 1 і 3 викласти у такій редакції:

"1) розмір посадового окладу керівника підприємства залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії згідно з додатком.

У разі наявності можливості застосування двох і більше максимально допустимих розмірів посадового окладу керівника підприємства згідно з додатком використовується найвищий із максимально допустимих розмірів посадових окладів;";

"3) умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за:

квартал - у розмірі до трьох місячних посадових окладів керівника підприємства;

рік - у розмірі до двадцяти чотирьох місячних посадових окладів керівника підприємства.

При цьому у разі:

наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії відповідно до цієї постанови;

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується;

погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням).";

підпункти 5, 52 і 53 виключити;

підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) керівникові підприємства (об'єднання державних підприємств) можуть виплачуватися також:

грошова допомога у розмірі не більш як шість посадових окладів у разі виходу на пенсію;

матеріальна винагорода за ефективне управління державним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (об'єднання державних підприємств), згідно з умовами, затвердженими суб'єктом управління, який виконує функції з управління таким підприємством.";

2) додаток до постанови викласти у такій редакції:

"Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. N 859
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. N 1034)

ПОКАЗНИКИ
для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній, комунальній власності

Фінансові показники підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, та середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника за рік

Максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії

1. Вартість активів становить менш як 1 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить менш як 200 млн. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - менш як 500 осіб

до 10

2. Вартість активів становить більш як 1 млрд. гривень та не перевищує 3 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 200 млн. гривень та не перевищує 1 млрд. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - більш як 500 осіб та не перевищує 1 тис. осіб

до 30

3. Вартість активів становить більш як 3 млрд. гривень та не перевищує 10 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 1 млрд. гривень та не перевищує 5 млрд. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - більш як 1 тис. осіб та не перевищує 5 тис. осіб

до 60

4. Вартість активів становить більш як 10 млрд. гривень та не перевищує 30 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 5 млрд. гривень та не перевищує 10 млрд. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - більш як 5 тис. осіб та не перевищує 20 тис. осіб

до 100

5. Вартість активів становить більш як 30 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 10 млрд. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - більш як 20 тис. осіб

до 200

"
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали