Додаткова копія: Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. N 476 і від 9 серпня 2017 р. N 635

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р. N 481

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. N 476 і від 9 серпня 2017 р. N 635

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. N 476 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств - суб'єктів літакобудування, на які поширюється дія норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них" (Постанова N 476) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 58, ст. 1748) і від 9 серпня 2017 р. N 635 "Про затвердження Порядку та обсягів ввезення на митну територію України товарів суб'єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість" (Постанова N 635) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 70, ст. 2103) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 481

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. N 476 (Постанова N 476) і від 9 серпня 2017 р. N 635 (Постанова N 635)

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. N 476 (Постанова N 476):

1) у назві та пункті 1 постанови слова "та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них" виключити;

2) у Порядку здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств - суб'єктів літакобудування, на які поширюється дія норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Порядку слова "та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них" виключити;

у першому реченні абзацу четвертого пункту 4 слова і цифри "на рівні класів 30.30, 51.21, 71.12, 71.20, 72.19 та 85.59" замінити словами і цифрами "на рівні класів 26.51, 26.70, 30.30, 51.21, 71.12, 71.20, 72.19 та 85.59";

абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

"7. Платник податку зобов'язаний збільшити податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств на суму вивільнених коштів, які залишилися невикористаними платником на цілі, визначені цим Порядком, за результатами звітного (податкового) періоду, що настає після закінчення строку дії пільги з податку на прибуток підприємства.";

пункт 9 виключити.

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. N 635 (Постанова N 635):

1) розділ "Державне підприємство "Луцький ремонтний завод "Мотор" доповнити такими позиціями:

"

8456

Верстати для обробки різних матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазменно-дугових процесів; водоструминні різальні машини:

 

 

 

дротовирізний електроерозійний верстат з ЧПК

штук

4

 

електроерозійний верстат для пропалювання стартових отворів та видалення зламаних мітчиків

- " -

2

 

електроерозійний прошивний верстат з ЧПК

- " -

4

 

верстат для лазерної різки

- " -

2

 

верстат для пропалювання отворів

- " -

1

8457

Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки металу:

 

 

 

універсальний круглошліфувальний центр з ЧПК

- " -

4

 

п'ятиосьовий шліфувальний центр з ЧПК

- " -

4

 

токарний центр з віссю У з ЧПК типу 300

- " -

6

 

токарний центр з віссю У з ЧПК типу 500

- " -

6

 

багатоцільовий токарно-фрезерний центр

- " -

4

 

великогабаритний токарний центр з свердлильно-фрезерною функцією

- " -

2

 

трикоординатний фрезерний центр з ЧПК

- " -

4

 

п'ятиосьовий фрезерний центр з ЧПК

- " -

4

8458

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні:

 

 

 

токарно-гвинторізний верстат двохосьовий з ЧПК

- " -

22

 

токарно-гвинторізний верстат

- " -

21

8459

Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати лінійної побудови) для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення металу, крім токарних верстатів
(включаючи верстати токарні багатоцільові) товарної позиції 8458 (Тарифи N 584-VII):

 

 

 

універсальний фрезерний верстат

- " -

8

 

малогабаритний свердлильно-фрезерний верстат

- " -

4

 

координатно-розточувальний верстат

- " -

3

 

настільний свердлильний верстат

- " -

2

 

універсальний консольно-фрезерний верстат

штук

1

 

вертикально-фрезерний верстат

- " -

3

 

радіально-свердлильний верстат

- " -

3

8460

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій з остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461 (Тарифи N 584-VII):

 

 

 

шліфувальний верстат для обробки внутрішніх сфер

- " -

2

 

універсальний шліфувально-заточний верстат

- " -

2

 

різьбошліфувальний верстат з ЧПК

- " -

2

 

верстат для притирання сферичних поверхонь

- " -

4

 

координатно-шліфувальний верстат з ЧПК

- " -

4

 

центро-шліфувальний верстат

- " -

2

 

безцентрово-шліфувальний верстат

- " -

4

 

плоскошліфувальний верстат

- " -

8

 

внутрішньо-шліфувальний верстат

- " -

3

 

віброшліфувальний верстат

- " -

1

 

універсальний заточний верстат

- " -

1

 

плоскохонінгувальний верстат

- " -

3

 

полуавтоматичний горизонтальний хонінгувальний верстат

- " -

2

 

полуавтоматичний вертикальний хонінгувальний верстат

- " -

2

 

абразивно-рідинний полірувальний верстат

- " -

1

 

полірувальний верстат

- " -

1

 

абразивно-полірувальний верстат

- " -

1

8462

Машини (включаючи преси) для обробки металів шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металів (включаючи преси) шляхом вигинання, відбортування, вирівнювання, розрізання, висікання або відрубання; преси для обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище:

 

 

 

різьбонакатний верстат з ЧПК

- " -

2

 

довбальний верстат

- " -

3

 

кривошипний прес

штук

9

 

листогинний верстат

- " -

1

 

металорізальний верстат

- " -

2

 

металопильний верстат

- " -

2

 

запресовочний верстат

- " -

1

 

відрізний верстат

- " -

1

 

установка ГІП (гаряче ізостатичне пресування)

- " -

1

8463

Інші верстати для обробки металів або металокераміки без видалення матеріалу:

 

 

 

3D-принтер для виготовлення деталей

- " -

7

8514 20 10 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- печі та камери індукційні або діелектричні:
-- печі та камери індукційні:

 

 

 

вакуумна піч типу СЕВ

- " -

3

 

піч для вакуумного лиття

- " -

2

8514 40 00 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- інше індукційне або діелектричне обладнання для термічного оброблення матеріалів:

 

 

 

піч для прокалення оболонкових форм

- " -

1

 

піч для спікання стрижнів

- " -

1

 

пропитувальна піч

- " -

1

 

вакуумна піч для цементації

- " -

1

 

вакуумна піч для дифузійного обжигу

- " -

1

8515

Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без неї, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмодугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки:

 

 

 

апарат крапкового зварювання

- " -

3

 

апарат для аргонодугового зварювання

штук

3

 

установка газополум'яна

- " -

4

 

установка для нанесення керамічного захисного покриття

- " -

1

 

апарат для склеювання воскових моделей

- " -

1

 

установка для газоциркуляційного хромоалітування

- " -

1

9024

Машини та пристрої для випробування твердості, міцності, розтягування та стискання, пружності або інших механічних властивостей матеріалів (наприклад, металів, деревини, текстильних матеріалів, паперу, пластмас):

 

 

 

розривна машина

- " -

1

 

машина для випробування матеріалів на довготривалу міцність

- " -

1

 

установка частоти власних коливань

- " -

1

9027

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в'язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми:

 

 

 

3D-сканер для обміру деталей

- " -

3

 

ультразвукова установка для перевірки воску

- " -

1

 

установка люмінесцентного контролю

- " -

1

 

лазерний спектрометр

- " -

1

9031 80 34 00

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
- інші прилади, пристрої та машини:
-- електронні:
--- для вимірювання або контролю за геометричними параметрами:
---- інші:

 

 

 

вимірювальна установка

- " -

2

";

2) розділ "Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський агрегатний завод" доповнити такими позиціями:

"

7214 99 31 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші:
-- інші:
--- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
---- інші, круглого поперечного перерізу діаметром:
----- 80 мм або більше:

 

 

 

штаба вуглецева гарячекатана

тонн

300

 

сталь сортова електротехнічна із спеціальними властивостями

- " -

400

 

штаба інструментальна гарячекатана

- " -

500

 

сталь сортова гарячекатана

- " -

600

 

сталь сортова конструкційна

- " -

600

 

сталь кована

- " -

400

 

сталь сортова автоматна

- " -

300

7214 99 39 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші:
-- інші:
--- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:
---- інші, круглого поперечного перерізу діаметром:
----- менш як 80 мм:

 

 

 

штаба вуглецева гарячекатана

- " -

300

 

сталь сортова електротехнічна із спеціальними властивостями

- " -

400

 

штаба інструментальна гарячекатана

- " -

500

 

сталь сортова гарячекатана

- " -

600

 

сталь сортова конструкційна

- " -

600

 

сталь кована

- " -

400

 

сталь сортова автоматна

- " -

300

 

 

 

 

7214 99 71 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші:
-- інші:
--- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:
---- круглого поперечного перерізу діаметром:
----- 80 мм або більше:

 

 

 

сталь сортова електротехнічна із спеціальними властивостями

тонн

400

 

сталь сортова гарячекатана

- " -

600

 

сталь сортова конструкційна

- " -

600

 

сталь кована

- " -

400

 

сталь сортова автоматна

- " -

300

7214 99 79 00

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- інші:
-- інші:
--- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:
---- круглого поперечного перерізу діаметром:
----- менш як 80 мм:

 

 

 

сталь сортова електротехнічна із спеціальними властивостями

- " -

400

 

сталь сортова гарячекатана

- " -

600

 

сталь сортова конструкційна

- " -

600

 

сталь кована

- " -

400

 

сталь сортова автоматна

- " -

300

7227

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з інших легованих сталей:

 

 

 

сталь сортова легована

- " -

500

 

сталь сортова швидкорізальна

- " -

300

 

сталь сортова інструментальна

- " -

400

 

 

 

 

8544

Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями:

 

 

 

провід марки ПЭТП-155, ПЭТВП, ПЭТПД-1-200, ПЭТПД-2-200, ПНЭТП, ПЭЭИП1-155, ПЭЭИП2-155, ПЭЭИП-1-155, ПЭЭИП-2-155, ПШД, ПЭЭИП1-180, ПЭЭИП-2-180, ПЭТПД-1-200, ПЭТПД-2-200

кілограмів

50000

 

провід марки БИН, МСТПЛ, ПТЛ-200, ПВПО-660, МСТП, БПВЛ, МПО33-11, МП023-11, МС36-11, МГТФ

метрів

800000

 

провід марки ПНЭТ-имид

кілограмів

10000

 

провід марки ПЭТКСОТ, ПСДКТ-А

- " -

10000

 

провід марки БИФ, БИФН

метрів

1000000

 

провід марки ПЭВНК-1, ПЭВНК-2

кілограмів

2000

 

провід

метрів

1000000

 

провід

кілограмів

50000

";

3) розділ "Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Г. Івченка" доповнити такими позиціями:

"

3204 90 00 00

Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу:
- інші:

 

 

 

рідини для люмінесцентної дефектоскопії марки ЛЖ-6А

кілограмів

4000

7222 30

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- інші прутки та бруски:

 

 

 

прутки з корозійностійкої сталі

- " -

4000

7508

Інші вироби нікелеві:

 

 

 

зварні кільцеві заготовки, суцільнокатані кільцеві заготовки з нікелевих сплавів

- " -

5000

8108

Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

диски з титанового сплаву, зварні кільцеві заготовки з титанового сплаву

кілограмів

2000

8456

Верстати для обробки різних матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазменно-дугових процесів; водоструминні різальні машини:

 

 

 

електроерозійний прошивний верстат з числовим програмним керуванням типу SARIX модель MACHLINE або аналог

штук

4

 

установка лазерного наплавлення з числовим програмним керуванням типу ACDIS 400 S1 або аналог

- " -

2

 

електроіскровий погружний дротово-вирізний верстат з КЧПК-генератором модель SLC600 Premium Plus типу Sodick або аналог

- " -

3

 

електроерозійний прошивний верстат з числовим програмним керуванням типу AGIE CHARMILLES або аналог

- " -

2

8457

Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки металу:

 

 

 

п'ятиосьовий високопродуктивний оброблювальний центр портальної конструкції типу VERSA 825 з системою ЧПК або аналог

- " -

3

 

токарно-оброблювальний центр з ЧПК типу OKUMA або аналог

- " -

3

 

токарно-фрезерний центр з ЧПК типу DMG або аналог

- " -

3

 

вертикальний фрезерний оброблювальний центр 3+1 з ЧПК типу HURON або аналог

- " -

2

 

трьохосьовий фрезерний оброблювальний центр з ЧПК типу FEHLMANN модель PICOMAX типу P60-HSC або аналог

- " -

3

 

установка роботизована для шліфування і полірування лопаток з числовим програмним керуванням типу AV&R Vision&Robotіcs або аналог

- " -

3

8458

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні:

 

 

 

токарний верстат з ЧПК типу WEILER E150 або аналог

- " -

2

 

токарний верстат з ЧПК типу OKUMA або аналог

штук

3

 

токарно-фрезерний верстат з ЧПК типу DMG або аналог

- " -

3

 

токарний верстат з ЧПК типу Goratu GEMINIS
GT7G2-1600х2М або аналог

- " -

2

8460

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій з остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461 (Тарифи N 584-VII):

 

 

 

напівавтоматичний шліфувально-полірувальний верстат типу SS 100 BHІ або аналог

- " -

2

 

віброустановка з ЧПК типу ROSLER або аналог

- " -

2

 

п'ятикоординатний шліфувальний верстат з ЧПК типу WALTER або аналог

- " -

2

 

установка роботизована для шліфування і полірування лопаток з числовим програмним керуванням типу AV&R Vision&Robotics або аналог

- " -

3

8461

Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, відрізні та інші верстати для обробки металів або металокераміки шляхом видалення матеріалу різальним інструментом, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

стрічкопильний верстат типу BEHRINGER або аналог

- " -

2

8463

Інші верстати для обробки металів або металокераміки без видалення матеріалу

- " -

2

8466

Частини та приладдя, призначені винятково або переважно для обладнання товарних позицій 8456 - 8465 (Тарифи N 584-VII), включаючи пристрої для кріплення інструментів або деталей, різенарізні саморозкривні головки, ділильні головки та інші спеціальні пристрої для верстатів; кріплення для інструментів будь-якого типу, призначених для ручних робіт:

 

 

 

електрошпиндель

- " -

10

8471 60 70 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації

 

 

 

у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

- пристрої введення aбо виведення, що містять або не містять в одному корпусі запам'ятовувальні пристрої:
-- інші:

 

 

 

безконтактна контрольно-вимірювальна машина типу ATOSII Triple Scan GOM Precise Industrial 3D metrology або аналог

штук

2

8477

Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

автоматичний електрогідравлічний прес типу PR36 або аналог

- " -

2

8483

Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, підшипники ковзання для валів; зубчасті передачі та зубчасті колеса, зібрані з валами; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи, включаючи поліспасти; муфти та пристрої для з'єднання валів (включаючи універсальні шарніри):

 

 

 

кульково-гвинтова пара

- " -

10

8514 40 00 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- інше індукційне або діелектричне обладнання для термічного оброблення матеріалів:

 

 

 

вакуумна термічна піч типу SECO/VARWIC або аналог

- " -

2

8515

Машини та апарати для паяння або зварювання з можливістю різання або без неї, електричні (включаючи з електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-променеві, магнітно-імпульсні або плазмодугові; електричні машини та апарати для гарячого напилення металів або металокераміки

- " -

2

9027

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в'язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми:

 

 

 

газоаналізаторна система типу NGA 2000 EMERSON або аналог

штук

2

 

газоаналізатор типу Testo-350 з програмним забезпеченням і блоком аналогових виходів або аналог

- " -

2

9030 89 30 00

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю за електричними величинами, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028 (Тарифи N 584-VII); прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та іншого іонізуючого випромінювання:
- інші прилади та апаратура:
-- інші:
--- електронні:

 

 

 

універсальний багатоканальний вимірювально-обчислювальний комплекс MIC-036/WinПОС Exp (MC-227R3-13, MC-227K1-4, MC451-1, ME-402-3) або аналог

- " -

3

 

універсальний багатоканальний вимірювально-обчислювальний комплекс MIC355M/WinПОС Exp (MX-224-6) або аналог

- " -

3

9031 80 34 00

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
- інші прилади, пристрої та машини:
-- електронні:
--- для вимірювання або контролю за геометричними параметрами:
---- інші:

 

 

 

робоча станція для калібровки датчиків вібрації типу TMS модель 9155D або аналог

- " -

2

";

4) розділ "Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ" доповнити такими позиціями:

"

7222 20

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані:

 

 

 

інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані, різних марок

тонн

15

7318

Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів

- " -

10

8458

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні:

 

 

 

токарний верстат горизонтальний з ЧПК

штук

30

8459

Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати лінійної побудови) для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення металу, крім токарних верстатів
(включаючи верстати токарні багатоцільові) товарної позиції 8458 (Тарифи N 584-VII):

 

 

 

верстат свердлильно-розточувально-фрезерний п'ятиосьовий з ЧПК

- " -

10

8460

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій з остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461 (Тарифи N 584-VII):

 

 

 

одношпиндельний шліфувальний верстат з ЧПК для шліфування плоских і профільних поверхонь (лопаток авіадвигунів)

- " -

10

 

двошпиндельний шліфувальний верстат з ЧПК для шліфування профільних поверхонь (лопаток авіадвигунів)

- " -

10

8461

Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, відрізні та інші верстати для обробки металів або металокераміки шляхом видалення матеріалу різальним інструментом, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

верстати для шліфування конічних зубчастих коліс із прямим зубом з ЧПК

штук

5

 

верстати для шліфування циліндричних зубчастих коліс із прямим та косим зубом з ЧПК

- " -

5

 

зубодовбальний верстат з ЧПК

- " -

4

8462

Машини (включаючи преси) для обробки металів шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металів (включаючи преси) шляхом вигинання, відбортування, вирівнювання, розрізання, висікання або відрубання; преси для обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище:

 

 

 

прес для закалювання

- " -

2

8514 10 80 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- печі та камери опору:
-- інші:

 

 

 

печі та камери опору

- " -

4

8514 20 10 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- печі та камери індукційні або діелектричні:
-- печі та камери індукційні:

 

 

 

печі та камери індукційні

- " -

5

";

5) розділ "Державне підприємство "АНТОНОВ" доповнити такими позиціями:

"

3921

Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси:

 

 

 

полімерсотопласт

куб. метрів

2000

4009

Труби, шланги і рукава з вулканізованої гуми, крім твердої гуми, з фітингами або без фітингів (наприклад, патрубками, колінами, з'єднаннями):

 

 

 

труба гумова, армована металом

метрів

30000

 

труба гумова, армована текстильними матеріалами

- " -

50000

4011 30 00 30

Шини та покришки пневматичні гумові нові:
- для літальних апаратів:
-- для цивільної авіації:

 

 

 

шини

штук

1000

4011 30 00 90

Шини та покришки пневматичні гумові нові:
- для літальних апаратів:
-- інші:

 

 

 

шини

- " -

500

7019

Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини):

 

 

 

тканина кремнієземна

метрів

2000

7318

Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів:

 

 

 

гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби

тонн

2

 

гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби

штук

15000000

7604

Прутки, бруски та профілі алюмінієві:

 

 

 

прутки, бруски, профілі

- " -

1000

7616

Інші вироби алюмінієві:

 

 

 

заклепки

- " -

15000000

 

штамповки

- " -

2000

 

штамповки

тонн

20

8108

Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт:

 

 

 

труби

- " -

40

8411 11 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбореактивні:
-- тягою не більш як 25 кН:

 

 

 

двигуни

штук

30

8411 12

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбореактивні:
-- тягою понад 25 кН:

 

 

 

двигуни

штук

30

8411 21 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбогвинтові:
-- потужністю не більш як 1100 кВт:

 

 

 

двигуни

- " -

30

8411 22 20 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбогвинтові:
-- потужністю понад 1100 кВт:
--- потужністю понад 1100 кВт, але не більш як 3730 кВт:

 

 

 

двигуни

- " -

30

8411 22 80 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбогвинтові:
-- потужністю понад 1100 кВт:
--- потужністю понад 3730 кВт:

 

 

 

двигуни

- " -

30

8411 81 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- інші газові турбіни:
-- потужністю не більш як 5000 кВт:

 

 

 

двигуни

- " -

30

8411 82

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- інші газові турбіни:
-- потужністю понад 5000 кВт:

 

 

 

двигуни

- " -

30

8411 91 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- частини:
-- турбореактивних або турбогвинтових двигунів:

 

 

 

частини двигунів

- " -

30

8411 99 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- частини:
-- інші:

 

 

 

частини двигунів

штук

30

8412 10 00 10

Інші двигуни та силові установки:
- двигуни реактивні, крім турбореактивних:
-- для цивільної авіації:

 

 

 

двигуни

- " -

30

8412 21 80 10

Інші двигуни та силові установки:
- силові установки та двигуни гідравлічні:
-- лінійної дії (циліндри):
--- інші:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

двигуни

- " -

30

8412 29 89 10

Інші двигуни та силові установки:
- силові установки та двигуни гідравлічні:
-- інші:
--- інші:
---- інші:
----- для цивільної авіації:

 

 

 

силові установки, двигуни гідравлічні

- " -

65

 

станція турбонасосна

- " -

150

 

рульовий агрегат

- " -

150

 

рульовий привід

- " -

150

8412 31 00 91

Інші двигуни та силові установки:
- силові установки та двигуни пневматичні:
-- лінійної дії (циліндри):
--- інші:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

силові установки, двигуни пневматичні

- " -

200

8413 20 00 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- насоси ручні, крім тих, що класифіковані у підпозиції 8413 11 (Тарифи N 584-VII) або 8413 19 (Тарифи N 584-VII):

 

 

 

насоси

- " -

200

8413 30 20 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- насоси паливні, масляні або для охолоджувальних рідин для поршневих двигунів внутрішнього згоряння:
-- інжекційні насоси:

 

 

 

насоси

штук

300

8413 50 69 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом:
-- інші:
--- насоси поршневі:
---- інші:

 

 

 

насоси

- " -

300

8413 50 80 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом:
-- інші:
--- інші:

 

 

 

насоси

- " -

200

8413 81 00 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси; підіймачі рідини:
-- насоси

 

 

 

насоси

- " -

300

8414 59 20 91

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- вентилятори:
-- інші:
--- вентилятори осьові:
---- інші:
----- для цивільної авіації:

 

 

 

вентилятори

- " -

200

8414 59 40 10

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- вентилятори:
-- інші:
--- вентилятори відцентрові:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

вентилятори

штук

300

8414 59 80 10

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- вентилятори:
-- інші:
--- інші:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

вентилятори

- " -

400

8414 80 11 10

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- інші:
-- турбокомпресори:
--- одноступінчасті:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

турбокомпресори

- " -

400

8414 80 19 10

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- інші:
-- турбокомпресори:
--- багатоступінчасті:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

турбокомпресори

- " -

400

8414 90 00 00

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- частини:

 

 

 

частини вентиляторів або вентиляційних систем

штук

4000

8415 83 00 10

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо:
- інші:
-- з невмонтованою холодильною установкою:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

установки для кондиціонування повітря

- " -

1000

8415 90 00 00

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо:
- частини:

 

 

 

частини для установок для кондиціонування повітря

- " -

1000

8418 69 00 10

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 8415 (Тарифи N 584-VII):
- інше обладнання холодильне та морозильне; теплові насоси:
-- інші:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

обладнання холодильне та морозильне

- " -

300

8419 50 00 00

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514 (Тарифи N 584-VII)) для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори:
- теплообмінники:

 

 

 

теплообмінник

- " -

500

8419 81 20 10

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514 (Тарифи N 584-VII)) для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори:
- інші машини, агрегати та обладнання:
-- для приготування гарячих напоїв або приготування чи розігрівання їжі:
--- перколятори та інші апарати для приготування кави та інших гарячих напоїв:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

печі

штук

50

8419 81 80 10

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514 (Тарифи N 584-VII)) для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори:
- інші машини, агрегати та обладнання:
-- для приготування гарячих напоїв або приготування чи розігрівання їжі:
--- інші:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

кавоварки

- " -

50

8424

Механічні пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої:

 

 

 

вогнегасники

- " -

750

8425 11 00 00

Талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати:
- талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів або підіймачів, які використовуються для підіймання транспортних засобів:
-- з електричним двигуном:

 

 

 

підіймачі

штук

100

8425 19 00 00

Талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати:
- талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів або підіймачів, які використовуються для підіймання транспортних засобів:
-- інші:

 

 

 

талі, підіймачі

- " -

100

8425 31 00 00

Талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати:
- лебідки; кабестани:
-- з електричним двигуном:

 

 

 

лебідки, кабестани

- " -

350

8425 39 00 00

Талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати:
- лебідки; кабестани:
-- інші:

 

 

 

лебідки, кабестани

- " -

100

8425 42 00 00

Талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати:
- домкрати; підіймачі для підіймання транспортних засобів:
-- інші домкрати та підіймачі гідравлічні:

 

 

 

домкрати та підіймачі гідравлічні

- " -

100

8425 49 00 00

Талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати:
- домкрати; підіймачі для підіймання транспортних засобів:
-- інші:

 

 

 

домкрати та підіймачі гідравлічні

- " -

100

8431 10 00 00

Частини, призначені виключно або переважно для обладнання товарних позицій 8425 - 8430 (Тарифи N 584-VII):
- машин або механізмів товарної позиції 8425 (Тарифи N 584-VII):

 

 

 

частини домкратів, підіймачів, лебідок

штук

100

8471 30 00 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- машини автоматичного оброблення інформації портативні масою не більш як 10 кг, що мають принаймні центральний блок оброблення інформації, клавіатуру та дисплей:

 

 

 

машини автоматичного оброблення інформації

- " -

20

8471 41 00 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- інші машини автоматичного оброблення інформації:
-- що містять в одному корпусі принаймні центральний блок оброблення інформації та пристрої введення та виведення, об'єднані або ні:

 

 

 

машини автоматичного оброблення інформації

- " -

20

8471 49 00 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- інші машини автоматичного оброблення інформації:
-- інші, що представлені у вигляді систем:

 

 

 

машини автоматичного оброблення інформації

- " -

20

8471 50 00 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- блоки оброблення інформації інші, ніж у товарній підпозиції 8471 41 (Тарифи N 584-VII) або 8471 49 (Тарифи N 584-VII), що містять або не містять в одному корпусі один або два таких пристрої: запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення та виведення:

 

 

 

машини автоматичного оброблення інформації

штук

60

8471 60 60 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- пристрої введення або виведення, що містять або не містять в одному корпусі запам'ятовувальні пристрої:
-- клавіатури:

 

 

 

клавіатури

- " -

20

8471 60 70 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- пристрої введення або виведення, що містять або не містять в одному корпусі запам'ятовувальні пристрої:
-- інші:

 

 

 

пристрої введення або виведення

- " -

20

8471 70

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації
у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

запам'ятовувальні пристрої

- " -

20

8471 80 00 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- інші пристрої машин для автоматичного оброблення інформації:

 

 

 

машини автоматичного оброблення інформації

- " -

20

8471 90 00 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- інші:

 

 

 

машини автоматичного оброблення інформації

штук

30

8481

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємкостей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі:

 

 

 

крани, клапани, вентилі

- " -

13000

8482

Підшипники кулькові або роликові:

 

 

 

підшипник

- " -

10000

8502 39 20 10

Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі:
- інші електрогенераторні установки:
-- інші:
--- турбогенератори:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

електрогенераторні установки

- " -

300

8502 39 80 10

Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі:
- інші електрогенераторні установки:
-- інші:
--- інші:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

електрогенераторні установки

- " -

1000

8504 31 80 00

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
- інші трансформатори:
-- потужністю не більш як 1 кВ·А:
--- інші:

 

 

 

трансформатори

- " -

500

8507 40 00 00

Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (у тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми:
- залізонікелеві:

 

 

 

акумулятори

штук

300

8507 90 80 00

Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (у тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми:
- частини:
-- інші:

 

 

 

частини акумуляторів

- " -

100

8516 80 20 10

Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські (наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545 (Тарифи N 584-VII):
- елементи опору нагрівальні:
-- змонтовані з ізолювальним каркасом:
--- зібрані в блоки, які складаються тільки з простого ізольованого каркаса та електричного з'єднувача, що застосовуються в цивільній авіації проти обмерзання:

 

 

 

прилади, що застосовуються в цивільній авіації проти обмерзання

- " -

200

8525 50 00 10

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери:

 

 

 

апаратура передавальна для радіомовлення

- " -

30

8525 60 00 00

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери:
- апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура:

 

 

 

апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура

- " -

30

8526 10 00 10

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:
- радіолокаційні прилади:
-- для цивільної авіації:

 

 

 

радіолокаційні прилади

штук

30

8526 91 20

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:
- інші:
-- радіонавігаційні прилади:
--- радіонавігаційні приймачі:

 

 

 

радіонавігаційні прилади

- " -

30

8526 91 80

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:
- інші:
-- радіонавігаційні прилади:
--- інші:

 

 

 

радіонавігаційні прилади

- " -

30

8526 92 00 10

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:
- інші:
-- радіоапаратура дистанційного керування:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

радіоапаратура дистанційного керування

- " -

30

8529 10 69 10

Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8525 - 8528 (Тарифи N 584-VII):
- антени та антенні відбивачі будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:
-- антени:
--- інші:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

антени

- " -

20

8529 10 95 10

Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8525 - 8528 (Тарифи N 584-VII):
- антени та антенні відбивачі будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:
-- інші:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

антени та антенні відбивачі

- " -

20

8529 90 97 10

Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8525 - 8528 (Тарифи N 584-VII):
- інші:
-- інші:
--- інші:
---- інші:
----- блоки і субблоки, що складаються з двох або більше частин чи деталей, які скомпоновані разом, для пристроїв підкатегорій 8526 10 00 10 (Тарифи N 584-VII), 8526 91 20 10 (Тарифи N 584-VII), 8526 91 80 10 (Тарифи N 584-VII) і 8526 92 00 10 (Тарифи N 584-VII), для цивільної авіації:

 

 

 

блоки і субблоки

штук

20

8531 10 95 10

Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 (Тарифи N 584-VII) або 8530 (Тарифи N 584-VII):
- пристрої електричні сигналізаційні для захисту від крадіжки або пожежі та аналогічні пристрої:
-- інші:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне

- " -

300

8531 20 20 10

Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 (Тарифи N 584-VII) або 8530:
- панелі індикаторні, до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах:
-- з вмонтованими світлодіодами:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне

- " -

10000

8531 20 40 10

Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 або 8530:
- панелі індикаторні, до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах:
-- з вмонтованими пристроями на рідких кристалах:
--- з вмонтованими активними матричними пристроями на рідких кристалах:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне

- " -

500

8532

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні:

 

 

 

конденсатори

штук

1000

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:

 

 

 

вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання

- " -

70000

8537

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517:

 

 

 

пульти, панелі, консолі

- " -

2000

8541

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані:

 

 

 

діоди, транзистори, аналогічні напівпровідникові прилади

- " -

9000

8543

Машини та апаратура електричні, що мають індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені:

 

 

 

машини та апаратура електричні

- " -

40

8544

Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з
електричними провідниками або з'єднувальними пристроями:

 

 

 

провід

метрів

3000000

 

кабель

- " -

3000000

8803 10 00

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:
- повітряні гвинти і несучі гвинти та їх частини:

 

 

 

агрегати та комплектувальні вироби

штук

1000

8803 20 00

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:
- шасі літаків
та їх частини:

 

 

 

агрегати та комплектувальні вироби

- " -

1000

8907 10 00 00

Інші плавучі засоби (наприклад, плоти, плавучі баки, кесони, причали, буї та бакени):
- плоти надувні:

 

 

 

плоти

- " -

150

9014 10 00 10

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
- компаси для визначення напрямку:
-- для цивільної авіації:

 

 

 

компаси

- " -

100

9014 20 20 10

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
- прилади та інструменти для аеронавігації або космічної навігації (крім компасів):
-- інерційні навігаційні системи:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

навігаційні системи

- " -

200

9014 20 20 90

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
- прилади та інструменти для аеронавігації або космічної навігації (крім компасів):
-- інерційні навігаційні системи:
--- інші:

 

 

 

навігаційні системи

- " -

200

9014 20 80 10

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
- прилади та інструменти для аеронавігації або космічної навігації (крім компасів):
-- інші:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

компаси для визначення напрямку, навігаційні прилади

- " -

100

9014 20 80 90

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
- прилади та інструменти для аеронавігації або космічної навігації (крім компасів):
-- інші:
--- інші:

 

 

 

компаси для визначення напрямку, навігаційні прилади

штук

100

9014 80 00 00

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
- інші прилади та інструменти:

 

 

 

компаси для визначення напрямку, навігаційні прилади

- " -

100

9014 90 00 10

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
- частини і приладдя:
-- до приладів та апаратів товарної категорії 9014 10 00 та товарної підпозиції 9014 20, для цивільної авіації:

 

 

 

частини навігаційних приладів

- " -

200

9014 90 00 90

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
- частини і приладдя:
-- інші

 

 

 

частини навігаційних приладів

- " -

40

9020 00 00 00

Інша апаратура дихальна та газові маски, за винятком захисних масок без механічних частин і змінних фільтрів:

 

 

 

кисневі блоки

- " -

200

 

маски

- " -

200

9025 11 80 10

Ареометри та аналогічні занурювані прилади, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів:
- термометри та пірометри, не об'єднані з іншими приладами:
-- рідинні, безпосереднього зчитування:
--- інші:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

термометри та пірометри

- " -

1000

9025 19 20 10

Ареометри та аналогічні занурювані прилади, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів:
- термометри та пірометри, не об'єднані з іншими приладами:
-- інші:
--- електронні:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

термометри та пірометри

штук

1000

9026 10

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032:
- для вимірювання або контролю за витратою або рівнем рідин:

 

 

 

витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри

- " -

2000

9026 20

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032:
- для вимірювання або контролю за тиском:

 

 

 

витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри

- " -

2000

9026 80

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032:
- інші прилади та апаратура:

 

 

 

витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри

- " -

2000

9026 90 00 00

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032:
- частини і приладдя:

 

 

 

витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри

- " -

2000

9030 33

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю за електричними величинами, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та іншого іонізуючого випромінювання:
- інші прилади та апарати для вимірювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужності:
-- інші, без записувального пристрою:

 

 

 

прилади та апарати для вимірювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужності

штук

1000

9031 80 34 00

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
- інші прилади, пристрої та машини:
-- електронні:
--- для вимірювання або контролю за геометричними параметрами:
---- інші:

 

 

 

прилади для вимірювання або контролю за геометричними параметрами

- " -

1000

9031 90 85 00

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
- частини і приладдя:

 

 

 

частини і приладдя для вимірювальних приладів

- " -

200

9032 10

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- термостати:

 

 

 

термостати

- " -

500

9032 81 00 00

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- інші прилади та апаратура:
-- гідравлічні або пневматичні:

 

 

 

прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

- " -

1000

9032 90 00 00

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- частини і приладдя:

 

 

 

частини і приладдя для приладів автоматичного регулювання або керування

- " -

200

9401 10 00

Меблі для сидіння (крім включених до товарної позиції 9402), які перетворюються або не перетворюються на ліжка, та їх частини:
- сидіння, що використовуються для повітряних транспортних засобів:

 

 

 

сидіння

- " -

500

9405 10 21 10

Лампи (світильники) та освітлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в іншому місці не зазначені; світлові вивіски, світлові покажчики, табло з назвою або адресою і подібні вироби, що мають умонтоване джерело світла, та їх частини, в іншому місці не зазначені:
- люстри та інші електричні освітлювальні прилади, які підвішуються або закріплюються на стелі чи на стіні, за винятком тих, що використовуються для освітлення відкритих майданчиків або транспортних магістралей:
-- з пластмаси або з кераміки:
--- з пластмаси, призначені для використання з лампами розжарювання:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

лампи, світильники

штук

10000

";

6) розділ "Державне підприємство "Одеський авіаційний завод" доповнити такими позиціями:

"

2710 19 81 00

Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти:
- нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, за виключенням тих, що містять біодизель та відпрацьовані нафтопродукти:
-- інші:
--- середні дистиляти:
---- мастильні матеріали; інші масла та дистиляти:
----- для інших цілей:
------ масла моторні, компресорні, турбінні:

 

 

 

масло моторне синтетичне для дизельних авіаційних поршневих двигунів Shell RIMULA Mas

літрів

1440

 

масло моторне Diesel ultra

- " -

1440

3921

Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси:

 

 

 

текстоліт А товщиною від 1 до 50 мм

кілограмів

50

 

текстоліт ЛТ товщиною від 1 до 50 мм

- " -

50

3926 90 97 30

Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914:
- інші:
-- інші:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

маркувальна трубка TMS-SCE-1/4-2.0-9

штук

30000

 

маркувальна трубка TMS-SCE-1/8-2.0-9

- " -

30000

 

маркувальна трубка TMS-SCE-3/8-2.0-9

- " -

30000

 

маркувальна трубка TMS-SCE-3/16-2.0-9

- " -

30000

 

маркувальна трубка TMS-SCE-3/32-2.0-9

- " -

30000

 

гільза S063-2-00

- " -

6000

 

гільза S063-3-00

- " -

4500

 

гільза S063-4-00

- " -

5000

 

гільза S063-5-00

- " -

4500

4005

Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок:

 

 

 

гумова суміш В-14-1 НТА

кілограмів

15

 

гумова суміш ИРП-1078 НТА

- " -

18

 

гумова суміш ИРП-1668 НТА

- " -

30

 

гумова суміш ИРП-1683 НТА

- " -

20

 

гумова суміш ИРП-1353 НТА

- " -

12

 

гумова суміш ИРП-1377 НТА

- " -

15

 

гумова суміш НО-68-1

- " -

25

 

гумова суміш 5177 ЧСН

- " -

20

4006 90 00

Інші форми (наприклад, прутки, трубки, профілі фасонні) та вироби (наприклад, диски та кільця) з невулканізованої гуми:
- інші:

 

 

 

профілі НО-68-1-Пр202-3

- " -

15

 

профілі НО-68-1-Пр202-6

- " -

15

 

профілі НО-68-1-Пр203-1

- " -

15

 

профілі НО-68-1-Пр203-4

- " -

15

 

профілі НО-68-1-Пр303-3

кілограмів

15

 

профілі НО-68-1-Пр303-12

- " -

15

4009

Труби, шланги і рукава з вулканізованої гуми, крім твердої гуми, з фітингами або без фітингів (наприклад, патрубками, колінами, з'єднаннями):

 

 

 

шланг герметизації 3974 0073

штук

20

 

шланг герметизації 3974 0066

- " -

20

 

шланг герметизації 3974 0068

- " -

20

4011 30 00 30

Шини та покришки пневматичні гумові нові:
- для літальних апаратів:
-- для цивільної авіації:

 

 

 

авіашина 6.00-6PR6 Flіght Custom III

- " -

60

 

авіашина 5.00-SPR6 Flіght Custom III

- " -

30

4016

Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої:

 

 

 

ущільнювальне кільце гумове 18,72x2,62x-60C7 HTS:4016.93.5010C

- " -

30

 

амортизатор навішування двигуна P / N J-9613-12

- " -

120

 

муфта STS 22 KR 22 TPD 131

- " -

360

 

муфта STS 28 KR 28 TPD 131

- " -

80

 

муфта STS 42 KR 42 TPD 131

- " -

60

7019

Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини):

 

 

 

склотканина Т10ВФТ

кілограмів

20

 

склотканина 119-95 ВК-9

- " -

20

7219

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або більше:

 

 

 

лист нержавіючий із сплаву 12Х18Н10Т 1,5

- " -

300

 

лист нержавіючий із сплаву 1,0

- " -

300

7225

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше:

 

 

 

лист нержавіючий із сплаву 30ХГСА 1 1000 х 2000, 1250 х 2500

- " -

600

 

лист нержавіючий із сплаву 30ХГСА 1,5 1000 х 2000, 1250 х 2500

- " -

600

 

лист нержавіючий із сплаву 30ХГСА 2,0 1000 х 2000, 1250 х 2500

- " -

600

 

лист нержавіючий із сплаву 30ХГСА 3 1000 х 2000, 1250 х 2500

- " -

600

 

лист нержавіючий із сплаву 30ХГСА 3,5 1250 х 2500

кілограмів

600

7228

Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей:

 

 

 

круг сталь 30ХГСА 8

- " -

300

 

круг сталь 30ХГСА 10

- " -

300

 

круг сталь 30ХГСА 18

- " -

300

 

круг сталь 30ХГСА 20

- " -

300

 

круг сталь 30ХГСА 25

- " -

300

 

круг сталь 30ХГСА 50

- " -

300

 

круг сталь 30ХГСА 56

- " -

300

 

круг сталь 30ХГСА 70

- " -

300

7304 59

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва):
- інші, круглого поперечного перерізу, з іншої легованої сталі):
-- інші:

 

 

 

труба сталь 30ХГСА 12 х 1

- " -

100

 

труба сталь 30ХГСА 18 х 1

- " -

100

 

труба сталь 30ХГСА 20 х 1

- " -

100

 

труба сталь 30ХГСА 22 х 1

- " -

100

 

труба сталь 30ХГСА 25 х 1

- " -

100

 

труба сталь 30ХГСА 36 х 11

- " -

100

 

труба сталь 30ХГСА 40 х 2

- " -

100

 

труба сталь 30ХГСА 42 х 9

- " -

100

 

труба сталь 30ХГСА 53 х 10

- " -

100

 

труба сталь 30ХГСА 56 х 5

- " -

100

 

труба сталь 30ХГСА 60 х 14

- " -

100

 

труба сталь 30ХГСА 68 х 16

- " -

100

 

труба сталь 30ХГСА 83 х 5

- " -

100

7307

Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки) з чорних металів:

 

 

 

зарядний штуцер Л39-3509с8

штук

5

7312

Дріт кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби з чорних металів, без електричної ізоляції:

 

 

 

трос ручки катапультування через ліхтар 3991 0169

штук

5

 

трос гнучкого вала 3991 0338

- " -

5

 

підвіска тросу (трос примусового плечового притяга) 3991 0390

- " -

5

 

трос катапультного механізму парашута 3991 0220

- " -

5

 

трос таймера звільнення пілота 3991 0450

- " -

5

7318

Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів:

 

 

 

болт AN3-11

- " -

30

 

болт AN3-5A

- " -

30

 

болт AN3-10

- " -

30

 

шайба AN970-3

- " -

30

 

шайба NAS1149F0363P

- " -

30

 

шайба NAS1149D0363J

- " -

30

7326

Інші вироби з чорних металів:

 

 

 

запірна пластина HTS:8409.10.0040

- " -

30

 

кільце металеве HTS:8484.10.0000

- " -

120

 

ущільнення на вході в турбіну HTS:8409.10.0040

- " -

30

 

кільце ущільнювальне металеве HTS:4016.93.5010C

- " -

30

 

поворотне з'єднання HF-3

- " -

30

 

пристосування для встановлення піропатронів L-3699-0210

- " -

10

7407

Прутки, бруски та профілі мідні:

 

 

 

бронзовий сплав БрАЖМц10-3-1,5

- " -

1000

7409

Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15 мм:

 

 

 

лист мідний М3-1

- " -

100

 

лист мідний М3-1,2

- " -

100

 

лист мідний М3-1,5

- " -

100

 

лист мідний М3-2,0

- " -

100

 

лист мідний М3р-1

- " -

100

 

лист мідний М3р-1,2

- " -

100

 

лист мідний М3р-1,5

- " -

100

 

лист мідний М3р-2,0

- " -

100

7604

Прутки, бруски та профілі алюмінієві:

 

 

 

круг алюмінієвий із сплаву АК4-1

штук

100

 

кутик алюмінієвий із сплаву Д16чАТ 1,5

- " -

150

 

кутик алюмінієвий із сплаву Д16чАТ 1,2

- " -

150

 

профіль алюмінієвий із сплаву В95пчТ2

- " -

150

7606

Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм:

 

 

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16чАМ 0,8

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16чАМ 1,0

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16чАМ 1,2

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16чАМ 1,5

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16чАМ 2,0

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16чАМ 10

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АТ 1,2

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АТ 1,5

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АМВ 0,8

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АМВ 1,0

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АМВ 1,2

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АМВ 1,5

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АМВ 2,0

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АМ 0,8

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АМ 1,0

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АМ 1,2

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АМ 1,5

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АМ 2

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АМ 2,7

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АМ 4

- " -

200

 

лист алюмінієвий із сплаву Д-16АМ 5

- " -

200

7608

Труби та трубки алюмінієві:

 

 

 

труба із алюмінієвого сплаву АМг2М 6 х 1

- " -

100

 

труба із алюмінієвого сплаву АМг2М 10 х 1

- " -

100

 

труба із алюмінієвого сплаву АМг2М 12 х 1

- " -

100

 

труба із алюмінієвого сплаву АМг2М 24 х 1

- " -

100

7616

Інші вироби алюмінієві:

 

 

 

проставка NAS43DD3-16FC

- " -

30

8413 30 80 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- насоси паливні, масляні або для охолоджувальних рідин для поршневих двигунів внутрішнього згоряння:
-- інші:

 

 

 

паливний насос 18000

штук

30

8413 81 00 00

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
- інші насоси; підіймачі рідини:
-- насоси:

 

 

 

гідронасос ЛУН 6101.01-8

- " -

5

 

гідронасос ЛУН 6101-8

- " -

5

8414 80 11 10

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
- інші:
-- турбокомпресори:
--- одноступінчасті:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

турбокомпресор P/N SP01190145-4 S/N45A

- " -

30

 

турбокомпресор P/N SP01190145-4 T S/N5

- " -

30

 

турбокомпресор P/N SP01190145-7

- " -

30

 

турбокомпресор P/N 1500003322-1

- " -

30

8419 50 00 00

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514) для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори:
- теплообмінники:

 

 

 

масляний радіатор P/N 37-00855

- " -

30

 

повітря-повітряний радіатор

- " -

30

8421 23 00 30

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів:
- обладнання для фільтрування або очищення рідин:
-- для фільтрування палива чи мастил у двигунах внутрішнього згоряння:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

масляний фільтр HTS:8424.23.0000C

штук

30

8425 49 00 00

Талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати:
- домкрати; підіймачі для підіймання транспортних засобів:
-- інші:

 

 

 

рама підвіски для випробування скидання ліхтаря L-39.990450

- " -

10

8479 89 97 90

Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені:
- інші машини та механічні пристрої:
-- інші:

--- інші:

 

 

 

гідроакумулятор P/N P-447

- " -

30

8481

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємкостей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі:

 

 

 

редукційний клапан гальм ЛУН 7514-8

- " -

5

 

редукційний клапан ЛУН 6652-8

- " -

5

 

редукційний клапан ЛУН 6653.01-8

- " -

5

 

кран ЛУН 7374-8

- " -

12

 

електромагнітний клапан ЛУН 2475-8

- " -

12

 

електромагнітний клапан палива ЛУН 2475-8

- " -

15

 

кран управління гальмами ЛУН 7364.06.8

- " -

5

 

клапан повітряного душу ЛУН 5675.02-8

- " -

10

 

зворотний клапан ЛУН 7549-8

- " -

5

 

зворотний клапан ЛУН 7562-8

- " -

5

 

зворотний клапан ЛУН 7580-8

- " -

5

 

зворотний клапан 20ЛУН 7581.02-8

- " -

5

 

зворотний клапан 10ЛУН 7581.03-8

- " -

10

 

зворотний клапан ЛУН 7588-8

- " -

10

 

зворотний клапан ЛУН 7589-8

- " -

5

 

зворотний клапан ЛУН 7549-01-8

- " -

5

 

зворотний клапан ЛУН 7354-8

- " -

5

 

перепускний клапан ЛУН 7501.01-8

штук

5

 

перепускний клапан ЛУН 7501-8

- " -

5

 

перемикаючий клапан ЛУН 7547-7

- " -

5

 

перепускний клапан ЛУН 7518.01-8

- " -

5

 

аварійний перепускний клапан повітряної турбіни ЛУН 7547-8

- " -

16

 

аварійний перепускний клапан повітряної турбіни ЛУН 7547-8-01

- " -

5

 

запобіжний клапан комбінований ЛУН 7548.01-8

- " -

5

 

електрогідравлічний перемикач ЛУН 2575.7

- " -

10

 

запобіжний клапан ЛУН 7559-8

- " -

5

 

запобіжний клапан ЛУН 7581.03-8

- " -

5

 

запобіжний клапан ЛУН 7587.03-8

- " -

5

 

розвантажувальний клапан ЛУН 7503-8

- " -

5

 

клапан ручний ЛУН 7351-8

- " -

5

 

зливний клапан Л39.6600-83

- " -

5

 

паливний кран ЛУН 7370-8

- " -

5

 

паливний кран ЛУН 7370.02-8

- " -

5

 

вентиль ЛУН 7357.01-8

- " -

20

 

аварійний клапан гальм (ручний) ЛУН 7365.04-8

- " -

5

 

аварійний клапан гальм (ручний) ЛУН 7382.02-8

- " -

5

 

обмежувач тиску ЛУН 5677.02-8

- " -

5

 

обмежувач тиску ЛУН 5677.22-8

- " -

5

 

золотник з електромагнітним клапаном ЛУН 5678.01-8

- " -

10

 

золотник з електромагнітним клапаном ЛУН 5678.02-8

- " -

2

 

ручний клапан ЛУН 6577-8

- " -

20

 

ручний клапан ЛУН 6579-8

- " -

10

 

ручний клапан ЛУН 7351-8

- " -

12

 

кран живлення кабіни ЛУН 7352-8

- " -

5

8482

Підшипники кулькові або роликові:

- " -

 

 

підшипник 608 TPFK 150

- " -

60

 

підшипник 625 TPFK 117

- " -

120

 

підшипник 6001 TPFK 116

- " -

60

 

підшипник 7202 TPFK 108

- " -

30

 

підшипник 7202 TPFK 109

штук

30

8507 10 20 10

Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (у тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми:
- свинцеві, що використовуються для запуску поршневих двигунів:
-- що працюють на рідкому електроліті:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

акумулятор G-247

- " -

30

8511 50 00 10

Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки запалювання, свічки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:
- інші генератори:
-- для цивільної авіації:

 

 

 

генератор ES-7024-16

- " -

30

8525 60 00 00

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери:
- апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура:

 

 

 

радіостанція SL40 з монтажним комплектом

- " -

30

 

бортова радіостанція 9681 V / UHF у комплекті

- " -

5

8526 91 20

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:
- інші:
-- радіонавігаційні прилади:
--- радіонавігаційні приймачі:

 

 

 

радіокомпас KR87 з монтажним комплектом

- " -

30

 

далекомір KN-62A з монтажним комплектом

- " -

30

8526 91 80

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:
- інші:
-- радіонавігаційні прилади:
--- інші:

 

 

 

аудіопанель GMA340 з монтажним комплектом

- " -

30

 

відповідач GTX327 з монтажним комплектом

штук

30

 

система навігації та зв'язку GTN 650 з монтажним комплектом

- " -

30

 

аварійний радіомаяк KANNAD 406AF-COMPACT з монтажним комплектом

- " -

30

8529 10 69 10

Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8525 - 8528:
- антени та антенні відбивачі будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:
-- антени:
--- інші:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

антена GPS/WAAS GA 35

- " -

30

 

антена ADF KA 44B

- " -

30

 

антена CI 105-16

- " -

30

 

антена CI 158C

- " -

30

 

антена CI 102

- " -

30

 

антена CI 121

- " -

30

 

антена CI 507

- " -

30

 

антена GA35

- " -

30

8529 90 97 10

Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8525 - 8528:
- антени та антенні відбивачі будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:
-- антени:
--- інші:
---- інші:
----- блоки і субблоки, що складаються з двох або більше частин чи деталей, які скомпоновані разом, для пристроїв підкатегорій 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 і 8526 92 00 10, для цивільної авіації:

 

 

 

індикатор ADF KI 227

- " -

30

 

навігаційний індикатор KI 209 з монтажним комплектом

- " -

30

8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В; з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів:

 

 

 

з'єднувач 2060037-1

штук

30

 

з'єднувач 284485232

- " -

30

 

з'єднувач 851-06R20-41S50

- " -

30

 

з'єднувач 851-06R14-19S50

- " -

30

 

з'єднувач 8525-10R16B26SNH

- " -

30

 

з'єднувач 851-06RC12-10S50

- " -

30

 

з'єднувач 8D0-09W35SN

- " -

150

 

з'єднувач 8D5-09W35SN

- " -

100

 

з'єднувач 8D0-11M35SN

- " -

130

 

з'єднувач 8D0-11W04PN

- " -

210

 

з'єднувач 8D0-11W05SN

- " -

180

 

з'єднувач 8D0-15W05SN

- " -

150

 

з'єднувач 8D0-17W08PN

- " -

50

 

з'єднувач 8D0-17W08SN

- " -

130

 

з'єднувач 8D0-17W26SN

- " -

100

 

з'єднувач 8D0-17W75SN

- " -

200

 

з'єднувач 8D0-19F35SN

- " -

60

 

з'єднувач 8D0-19W11SN

- " -

90

 

з'єднувач 8D0-21W39SN

- " -

150

 

з'єднувач 8D0-21W41PA

- " -

90

 

з'єднувач 8D0-21W41PB

- " -

30

 

з'єднувач 8D0-21W41PC

- " -

100

 

з'єднувач 8D0-23W21SN

- " -

30

 

з'єднувач 8D0-25W29SN

- " -

60

 

з'єднувач 8D0-25W61PA

- " -

120

 

з'єднувач 8D0-25W61PC

- " -

30

 

з'єднувач 8D0-25W61PN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-11F98SN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-13F35SA

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-13J35SN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-15F35SN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-15J35SA

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-15J35SN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-17F08SN

штук

30

 

з'єднувач 8D5-17F35SB

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-17F35SC

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-17F35SN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-17J26SB

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-17J26SN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-17J35SN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-19W32SN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-21F35PN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-21F35SN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-23F35SA

- " -

60

 

з'єднувач 8D5-23F35SB

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-23F35SC

- " -

60

 

з'єднувач 8D5-23W21PN

- " -

60

 

з'єднувач 8D5-25F35SA

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-25F35SC

- " -

60

 

з'єднувач 8D5-25F35SN

- " -

90

 

з'єднувач 8D5-25W29PN

- " -

30

 

з'єднувач 8D0-23W55SN

- " -

120

 

з'єднувач 8D0-25W24SN

- " -

30

 

з'єднувач 8D0-25W37SN

- " -

90

 

з'єднувач 8D0-25W43SN

- " -

90

 

з'єднувач 8D5-09W35PN

- " -

90

 

з'єднувач 8D5-11F35PN

- " -

60

 

з'єднувач 8D5-11W05PN

- " -

60

 

з'єднувач 8D5-15W05PN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-17W26PN

- " -

60

 

з'єднувач 8D5-17W75PN

- " -

60

 

з'єднувач 8D5-19W11PN

- " -

60

 

з'єднувач 8D5-21W39PN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-23W55PN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-25W24PN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-25W37PN

- " -

30

 

з'єднувач 8D5-25W43PN

- " -

60

 

з'єднувач 8D5-23W53PN

- " -

60

 

з'єднувач 8D5-17W08PN

штук

60

 

з'єднувач 8D0-23W53SN

- " -

60

 

з'єднувач BNC штир

- " -

180

 

з'єднувач BNC кутовий

- " -

30

 

з'єднувач NC штир

- " -

30

 

з'єднувач BNC блочне гніздо

- " -

60

 

кожух GS3417-16V

- " -

150

 

кожух M85049/38-09W

- " -

300

 

кожух M85049/38-11W

- " -

450

 

кожух M85049/38-13W

- " -

300

 

кожух M85049/38-15W

- " -

600

 

кожух M85049/38-17W

- " -

300

 

кожух M85049/38-19W

- " -

300

 

кожух M85049/38-21W

- " -

300

 

кожух M85049/38-23W

- " -

600

 

кожух M85049/38-25W

- " -

900

 

кожух M85049/69-15W

- " -

600

 

кожух M85049/69-19W

- " -

600

 

кожух M85049/69-23W

- " -

300

 

кожух M85049/69-25W

- " -

300

 

контакти L.P. 66101-4

- " -

1500

 

контакти P/N 927775-3

- " -

3000

 

контакти P/N 927775-1

- " -

3000

8537

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517:

 

 

 

пульт управління двигуном P / N SP01170237-3

- " -

30

8538 90 99 00

Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8535, 8536 або 8537:
- інші:
-- інші:
--- інші:

 

 

 

хвостовик з'єднувача 203902-1

- " -

100

8544

Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями:

 

 

 

провід RG 400

метрів

3000

 

провід 55PC0211-16-8

- " -

2500

 

провід 55PC0211-20-9

- " -

900

 

провід 55PC0211-22-9

- " -

1500

 

провід 55PC0211-2-9

- " -

1400

 

провід 55PC0211-6-9

- " -

1200

 

провід 55PC0211-8-9

- " -

1500

 

провід 55PC0211-2-9/96-9

- " -

900

 

провід 55PC0211-22-9-9

- " -

1200

 

провід 55PC0211-12-9

- " -

1000

 

провід 55PC1211-18-9-9

- " -

2500

 

провід 55PC2121-22-9/96-9

- " -

3000

 

провід 55PC2111

- " -

1000

 

провід 55A1111-22-9

- " -

1800

 

провід 55A0811-20-9

- " -

1500

 

провід 55A0811-22-9

- " -

3000

 

провід 55PC2131-22-9/93/96-9

- " -

2500

 

провід 55PC0211-8-9CK4500

- " -

600

 

провід 55PC0211-12-9CK4500

- " -

1000

 

провід 55PC0211-14-9CK4500

- " -

2100

 

провід 55PC0211-16-9CK-4500

- " -

500

 

провід 55PC0211-18-9CK4500

- " -

300

 

провід 55PC0211-20-9CK4500

- " -

1600

 

провід 55PC0211-22-9CK4500

- " -

3000

 

провід 55PC2111-22-9-9CK4500

- " -

3000

8803 10 00

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:
- повітряні гвинти і несучі гвинти та їх частини:

 

 

 

регулятор кроку гвинта P/N P-854-2

штук

30

 

повітряний гвинт MTV-9-B-S/198-58B

- " -

30

8803 20 00

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:
- шасі літаків та їх частини:

 

 

 

колесо основне Sіze 6.00-6 Type III 40-97 / A

штук

60

 

колесо переднє Sіze 5.00-5 (40-77A)

- " -

30

 

гальмо 30-65

- " -

60

 

фрикційний диск К 28-1270.00

- " -

80

 

середня прижимна плита К 28-1200.08

- " -

80

 

передня прижимна плита (ліва) К 28-1230.00

- " -

20

 

передня прижимна плита (права) К 28-2230.00

- " -

20

 

фрикційний сегмент К 28-1260.00

- " -

80

 

замок основної стойки ЛУН 3951 7045

- " -

10

 

циліндр замка підвіски основної стойки (правої) ЛУН 7184.03-7

- " -

5

8803 30 00

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:
- інші частини літаків і вертольотів:

 

 

 

носимий аварійний запас ND-39 (НД-39), НД-39/К, ND-39/LS (НД-39/ЛС), ND-39/LD (НД-39/ЛД)

- " -

40

 

циліндр ЛУН 7104-7

- " -

5

 

циліндр закрилків ЛУН 7081-8

- " -

10

 

тяга Л39.6341-11

- " -

5

 

напрямна Л39.6341-07

- " -

5

 

тяга Л39.6341-12

- " -

5

 

тяга Л39.6341-13

- " -

5

 

кронштейн Л39.6341-С-04

- " -

5

 

важіль Л39.6301-С-03.04

- " -

5

 

ущільнювальна гільза Л39.6301-С-01

- " -

5

 

важіль Л39.6341-С-02

- " -

5

 

тяга Л39.6341-41

- " -

5

 

напрямна Л39.6341-07

- " -

5

 

тяга Л39.6341-15

- " -

5

 

тяга Л39.6341-16

- " -

5

 

тяга Л39.6341-17

- " -

5

 

напрямна Л39.6341-07

- " -

5

 

важільна передача Л39.6341-06

- " -

5

 

тяга Л39.4001-16

штук

5

 

тяга Л39.4021-16

- " -

5

 

тяга Л39.4001-17

- " -

5

 

тяга Л39.4001-18

- " -

5

 

тяга Л39.4001-20

- " -

5

 

тяга Л39.4001-19

- " -

5

 

качалка Л39.4001-04

- " -

5

 

качалка Л39.4001-05

- " -

5

 

тяга Л39.4001-23

- " -

5

 

качалка Л39.40301-06

- " -

5

 

тяга Л39.40301-25

- " -

5

 

качалка Л39.4001-12

- " -

5

 

тяга Л39.4001-26

- " -

5

 

качалка Л39.4001-08

- " -

5

 

тяга Л39.4021-28

- " -

5

 

качалка Л39.40301-07

- " -

5

 

тяга Л39.4001-27

- " -

5

 

качалка Л39.4001-11

- " -

5

 

тяга Л39.4001-30

- " -

5

 

тяга Л39.4001-29

- " -

5

 

важіль Л39.4001-10

- " -

5

 

важіль Л39.40301-09

- " -

5

 

тяга Л39.4012-05

- " -

5

 

кутовий важіль Л39.4012-03

- " -

5

 

тяга Л39.4012-06

- " -

5

 

перевідний важіль Л39.4012-04

- " -

5

 

тяга Л39.4012-09

- " -

5

 

тяга Л39.4012-13

- " -

5

 

важіль Л39.4012-01

- " -

5

 

тяга Л39.4012-08

- " -

5

 

тяга Л39.4005-01 ліва, права

- " -

5

 

важіль Л39.2005-34 лівий, правий

- " -

5

 

тяга Л39.4005-02 ліва, права

- " -

5

 

важіль Л39.2005-35 лівий, правий

- " -

5

 

тяга Л39.4005-03 ліва, права

- " -

5

 

важіль Л39.2105-57 правий 58

штук

5

 

важіль Л39.4005-04 лівий, правий

- " -

5

 

важіль Л39.4005-08

- " -

5

 

тяга Л39.4005-05

- " -

5

 

тяга Л39.4005-06

- " -

5

 

тяга Л39.4005-07

- " -

5

9014 20 20 10

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
- прилади та інструменти для аеронавігації або космічної навігації (крім компасів):
-- інерційні навігаційні системи:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

гірокомпас RCA15BK-1

- " -

60

9014 20 80 10

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
- прилади та інструменти для аеронавігації або космічної навігації (крім компасів):
-- інші:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

авіагоризонт 4300-311 у комплекті

- " -

60

 

кодуючий висотомір АК-350 з монтажним комплектом

- " -

60

 

барометричний висотомір UI5934PP3

- " -

60

 

варіометр UI7030

- " -

60

9014 80 00 00

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:
- інші прилади та інструменти:

 

 

 

покажчик швидкості UI8030

- " -

60

9025 19 20 10

Ареометри та аналогічні занурювані прилади, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів:
- термометри та пірометри, не об'єднані з іншими приладами:
-- інші:
--- електронні:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

покажчик температури головок циліндрів і
вихідних газів у комплекті TC-1P з монтажним комплектом

- " -

30

9026 10

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032:
- для вимірювання або контролю за витратою або рівнем рідин:

 

 

 

витратомір FS-450 у комплекті

комплектів

30

9026 20

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032:
- для вимірювання або контролю за тиском:

 

 

 

вимірювач головного тиску

штук

30

9029 20 38 10

Лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи:
- спідометри та тахометри; стробоскопи:
-- спідометри та тахометри:
--- інші:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

тахометр

- " -

30

9029 90 00 30

Лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи:
- частини і приладдя:
-- тахометрів, лічильників кількості обертів, спідометрів, для цивільної авіації:

 

 

 

сенсорний датчик тахометра

- " -

30

9032 20 00 00

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- маностати:

 

 

 

регулятор надлишкового тиску ЛУН 5674.02-8

- " -

5

9032 89 00 00

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- інші прилади та апаратура:
-- інші:

 

 

 

регулятор напруги P / N VR2000-28-1

штук

30

9104 00 00 10

Годинники, що встановлюються на панелях приладів та подібні годинники для наземних транспортних засобів, літальних апаратів, космічних апаратів або суден:
- для цивільної авіації:

 

 

 

годинник електронний SC-5

- " -

30

9401 10 00

Меблі для сидіння (крім включених до товарної позиції 9402), які перетворюються або не перетворюються на ліжка, та їх частини:
- сидіння, що використовуються для повітряних транспортних засобів:

 

 

 

крісло пілота

- " -

120

";

7) у розділі "Державне підприємство "Харківський машинобудівний завод "ФЕД":

у графі "Опис товару згідно з УКТЗЕД" (Тарифи N 584-VII) слова і цифри "генератори ГТ30НЖЧ12-2С, ГТ30НЖЧ12Т, ГТ60НЖЧ12Л, ГТ90НЖЧ12К" замінити словами і цифрами "генератори ГТ30НЖЧ12-2С, ГТ30НЖЧ12Т, ГТ60НЖЧ12Л";

доповнити розділ такими позиціями:

"

7219

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або більше:

 

 

 

лист нержавіючий із сплаву 12Х18Н10Т "Н" завтовшки 1,5 - 2 мм

кілограмів

2000

 

лист нержавіючий із сплаву 12Х18Н10Т "М" завтовшки 1,2 - 2 мм

- " -

2000

7222 11

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

 

 

 

прутки з нержавіючої сталі ЭП 678 ВД (03Х11Н10М2Т) діаметром 25 мм

- " -

6000

7222 20

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:

- прутки та бруски без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення у холодному стані:

 

 

 

прутки з нержавіючої сталі ЭИ 961-Ш (13Х11Н2ВМФ-Ш)

- " -

1600

 

прутки з нержавіючої сталі 12Х13

- " -

2000

7222 30

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:
- інші прутки та бруски:

 

 

 

прутки з нержавіючої сталі ЭП 288-Ш (07Х16Н8-Ш) діаметром 54 мм

кілограмів

400

7228

Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей:

 

 

 

прутки із швидкорізальної сталі гарячекатані Р9Ф5 діаметром 8 - 11 мм

- " -

400

 

прутки з легованої кремнієво-марганцевої сталі гарячекатані, обточені, ковані ДИ 39-Ш (16Х3НВ ФМВ-Ш) діаметром 50 - 140 мм

- " -

200 000

 

прутки з легованої кремнієво-марганцевої сталі ДИ3А-Ш (14ХГСН2МА-Ш) діаметром 30 - 95 мм

- " -

80 000

 

прутки з легованої інструментальної сталі Х12Ф1-Ш діаметром 30 мм, 40 мм, 48 мм, 60 мм

- " -

80 000

 

прутки з легованої сталі 65С2ВА діаметром 25 мм

- " -

4800

 

прутки з легованої кремнієво-марганцевої сталі 60С2А діаметром 82 мм

- " -

2000

8456

Верстати для обробки різних матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазменно-дугових процесів; водоструминні різальні машини:

 

 

 

прошивний електроерозійний верстат з ЧПК

штук

2

 

дротовирізний електроерозійний верстат з ЧПК

- " -

2

 

дротовирізний електроерозійний верстат з ЧПК з похило-поворотним столом

- " -

1

 

прошивний електроерозійний верстат з ЧПК типу Superdrill

- " -

1

 

лазерний верстат для розкрою та різки листового матеріалу з функцією обертання заготовки

- " -

2

 

лазерний верстат для лазерного гравірування деталей з функцією обертання деталей

- " -

4

8457

Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки металу:

 

 

 

вертикально-фрезерувальний оброблювальний центр у п'ятиосьовому виконанні

- " -

4

 

вертикально-фрезерувальний оброблювальний центр у трьохосьовому виконанні DOOSAN, модельDNM 5700

штук

1

 

вертикально-фрезерувальний оброблювальний центр у трьохосьовому виконанні DOOSAN, модель DNM 5700 з глобусним двохосьовим похило-поворотним столом виробництва Kitagawa, модель ТТ182

- " -

1

 

токарно-фрезерувальний оброблювальний центр у чотирьохосьовому виконанні з функцією фрезерування

- " -

4

 

токарно-фрезерний центр у п'ятиосьовому виконанні

- " -

2

8460

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій з остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461:

 

 

 

універсальний заточувальний верстат

- " -

1

 

кругло-шліфувальний центр з ЧПК з можливістю використання чотирьох шліфувальних кругів

- " -

2

8461

Верстати поздовжньо-стругальні, поперечностругальні, довбальні, протяжні, зуборізальні, зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, відрізні та інші верстати для обробки металів або металокераміки шляхом видалення матеріалу різальним інструментом, в іншому місці не зазначені:

 

 

 

зубошліфувальний верстат

- " -

2

8466

Частини та приладдя, призначені винятково або головним чином для обладнання товарних позицій 8456 - 8465, включаючи пристрої для кріплення інструментів або деталей, різенарізні саморозкривні головки, ділильні головки та інші спеціальні пристрої для верстатів, кріплення для інструментів будь-якого типу, призначених для ручних робіт:

 

 

 

оправки, цангові патрони та втулки, різних моделей

- " -

1000

 

затискні пристрої та арматура спеціального призначення; комплекти стандартних затискних пристроїв і арматури, різних моделей

- " -

1000

 

пристрої для кріплення інструментів або деталей; кріплення для інструментів будь-якого типу

- " -

1000

8418 69 00 10

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 8415:
- інше обладнання холодильне та морозильне:
-- інші:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

холодильна камера збірна

штук

5

8501 61 80 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- генератори змінного струму (синхронні генератори):
-- потужністю не більш як 75 кВ·А:
--- потужністю понад 7,5 кВ·А, але не більш як 75 кВ·А:
---- для цивільної авіації:

 

 

 

генератор YJF-30C

- " -

150

8501 62 00 10

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок):
- генератори змінного струму (синхронні генератори);
-- потужністю понад 75 кВ·А, але не більш як 375 кВ·А:
--- для цивільної авіації:

 

 

 

генератор ГТ90НЖЧ12К

- " -

2500

9031 80 34 00

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
- інші прилади, пристрої та машини:
-- електронні:
--- для вимірювання або контролю за геометричними параметрами:
---- інші:

 

 

 

контрольно-вимірювальна машина з можливістю проведення замірів зубчастих передач

- " -

2

 

електронний мікроскоп (оптичний) з можливістю вимірювання внутрішніх кромок

- " -

2

 

електронний вимірювальний пневмоприлад для проведення замірів геометричних параметрів та розмірів поверхонь отворів

- " -

10

";

8) у розділі "Публічне акціонерне товариство "ФЕД":

назву розділу викласти в такій редакції:

"Приватне акціонерне товариство "ФЕД";

доповнити розділ такими позиціями:

"

8468

Обладнання та апаратура для паяння м'якими та твердими припоями або зварювання, придатні чи непридатні для різання, крім тих, що включені до товарної позиції 8515; машини та апарати для поверхневої термообробки, які працюють на газу:
різних моделей та модифікацій

штук

1000

8471 30 00 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- машини автоматичного оброблення інформації портативні масою не більш як 10 кг, що мають принаймні центральний блок оброблення інформації, клавіатуру та дисплей:
різних моделей

- " -

1000

8471 41 00 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- інші машини автоматичного оброблення інформації:
-- що містять в одному корпусі принаймні центральний блок оброблення інформації та пристрої введення та виведення, об'єднані або ні:

 

 

 

різних моделей

- " -

1000

8471 49 00 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- інші машини автоматичного оброблення інформації:
-- інші, що представлені у вигляді систем:
різних моделей

- " -

1000

8471 50 00 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- блоки оброблення інформації інші, ніж у товарних підпозиціях 8471 41 або 8471 49, що містять або не містять в одному корпусі один або два таких пристрої: запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення та виведення:

 

 

 

різних моделей

штук

1000

8471 60 60 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- пристрої введення або виведення, що містять або не містять в одному корпусі запам'ятовувальні пристрої:
-- клавіатури:

 

 

 

різних моделей

- " -

1000

8471 60 70 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- пристрої введення або виведення, що містять або не містять в одному корпусі запам'ятовувальні пристрої:
-- інші:
різних моделей

- " -

1000

8471 70

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- запам'ятовувальні пристрої:
різних моделей

- " -

1000

8471 80 00 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- інші пристрої машин для автоматичного оброблення інформації:
різних моделей

- " -

1000

8471 90 00 00

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
- інші:

 

 

 

різних моделей

штук

1000

8514 20 10 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- печі та камери індукційні:
різних моделей

- " -

20

8514 90 00 00

Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове або лабораторне обладнання для термічного оброблення матеріалів, індукційне або діелектричне:
- частини:

 

 

 

різних моделей

- " -

100

8528 41 00 00

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення:

 

 

 

- монітори з електронно-променевою трубкою:
-- які використовуються виключно або переважно в машинах для автоматичного оброблення інформації товарної позиції 8471:
різних моделей

- " -

100

8528 51 00 00

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення:
- інші монітори:
-- які використовуються виключно або переважно в машинах для автоматичного оброблення інформації товарної позиції 8471:
різних моделей

- " -

100

8537

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517:

 

 

 

різних моделей

штук

1000

8538 10 00 00

Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8535, 8536 або 8537:
- пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи для товарів товарної позиції 8537, не обладнані відповідною апаратурою:
різних моделей

- " -

1000

8544

Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями:
різних моделей і модифікацій

- " -

1000

8545

Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для ламп або гальванічних елементів та інші вироби з графіту чи інших видів вуглецю з металом або без нього, що використовуються в електротехніці:
різних моделей

- " -

1000

8546

Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів:
різних моделей

- " -

1000

9027

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в'язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми:
різних моделей

- " -

500

9031 90 85 00

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:
- частини і приладдя:
-- інші:
різних моделей

- " -

1000

9032 10

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- термостати:
різних моделей

- " -

1000

9032 20 00 00

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- маностати:
різних моделей

штук

1000

9032 89 00 00

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- інші прилади та апаратура:
-- інші:
різних моделей

- " -

1000

9032 90 00 00

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:
- частини і приладдя:
різних моделей та модифікацій

- " -

1000

9033 00 00 00

Частини і приладдя для машин, приладів, інструментів або апаратури групи 90, в іншому місці цієї групи не зазначені:

різних моделей та модифікацій

- " -

1000

";

9) доповнити додаток розділом такого змісту:

"ТОВ "Авіаремонтне підприємство "УРАРП"

8411 11 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбореактивні:
-- тягою не більш як 25 кН:

 

 

 

двигуни ТА-6А

штук

50

8411 12

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- двигуни турбореактивні:
-- тягою понад 25 кН:

 

 

 

авіаційні двигуни Д-30КП

- " -

20

 

авіаційні двигуни Д-30КП-2

- " -

80

8411 91 00 00

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
- частини:
-- турбореактивних або турбогвинтових двигунів:

 

 

 

датчик приведених обертів ДПО-30КП

- " -

100

 

регулятор приводу постійних обертів РППО-30КП

- " -

100

 

регулятор направляючих апаратів РНА-30К

- " -

100

 

циліндр направляючих апаратів ЦНА-30К

- " -

100

 

термодатчик ТД-30К

- " -

100

 

відцентровий регулятор ЦР-1-30К

- " -

100

 

виконавчий механізм обмежувача температури ИМТ-3

штук

100

 

радіатор паливно-мастильний 4845Т

- " -

100

 

автомат розвантаження ГА121М-3

- " -

100

 

сигналізатор диференціальний ДСД-1,2

- " -

100

 

сигналізатор обмерзання ДО-206 2 серії

- " -

100

 

насос-регулятор типу НР-30КП

- " -

100

 

відцентровий паливний насос ДЦН44С-113-Т

- " -

100

 

агрегат запалювання СКНА-22-2А

- " -

100

 

регулятор температури РТ12-4М 2 серії

- " -

100

 

датчик режимів ДР-4М 2 серії

- " -

100

 

приймач П-69-2М

- " -

100

 

колодка перехідна компенсуюча ПК-9Б

- " -

100

 

колодка перехідна компенсуюча ПК-9Г

- " -

100

 

датчик тахометра ДТЭ-5Т

- " -

200

 

приймач П-63

- " -

100

 

датчик тиску індуктивный, теплостійкий (з демпфером Д59-4) ИДТ-8

- " -

200

 

датчик тиску індуктивный, теплостійкий (з демпфером Д59-2) ИДТ-100

- " -

100

 

сигналізатор тиску теплостійкий, вібростійкий (з демпфером Д59-4) МСТВ-1,6

- " -

100

 

сигналізатор тиску теплостійкий, вібростійкий (з демпфером Д59-4) МСТВ-2,2

- " -

100

 

сигналізатор диференціальний СгДФР-1Т

- " -

100

 

сигналізатор тиску теплостійкий (з демпфером
Д59-2) МСТ-8А

- " -

100

 

стартер повітряний СТВ-3Т

- " -

100

 

дросельні заслонки ППО з механізмом аварійного закриття 44-06-813

- " -

100

 

дросельні заслонки ППО з механізмом аварійного закриття 44-06-4913

- " -

100

 

електрозаслонка ЭЛЗ-7

- " -

100

 

розподільна заслонка відбирання повітря 44-10-4812

- " -

100

 

насос НП25-5

- " -

100

 

клапан термічний ГА 133-100-4К

- " -

100

 

фільтр гідравлічний 8Д2.966.016-2

- " -

100

 

фільтр гідравлічний 8Д2.966.018-2

- " -

100

 

електромеханізм ЭВП-150МТ 2 серії

- " -

100

 

перемикач кінцевий теплостійкий ПКТ-6М

штук

500

 

сигналізатор стружки 40-07-8215 ПС

- " -

100

 

свічка СП-06ВП

- " -

100

 

турбіна ППО 44-06-5832 (30-06-4801)

- " -

100

 

кран розподільний (ручний) КР-44

- " -

100

 

кран перепускний КП-40

- " -

100

 

форсунка ФР-40ДСМ

- " -

200

 

повітряний фільтр автомата запуска 44-13-8116

- " -

100

 

повітряний фільтр автомата прийомистості 40-13-8316

- " -

100

 

клапан-перепуска повітря 40-01-4802

- " -

300

 

клапан-перепуска повітря 40-01-4803

- " -

300

 

бачок дренажний передній 44-13-8182

- " -

100

 

бачок дренажний задній 40-13-4915

- " -

100

 

корпус вхідний 40-01-8050

- " -

100

 

лопатка вхідного напрямного апарата (ВНА) 1 каскаду 40-01-8041

- " -

300

 

лопатка вхідного напрямного апарата (ВНА) 1 каскаду 40-01-8141

- " -

2300

 

компресор 1 каскаду 44-01-802

- " -

100

 

кок 40-01-896, 40-01-4828

- " -

100

 

корпус вхідний 40-01-8050

- " -

100

 

корпус 1 ступеня 1 каскаду 40-01-856

- " -

100

 

корпус 1 ступеня 1 каскаду 40-01-4862

- " -

100

 

корпус 2 ступеня 1 каскаду 40-01-857

- " -

100

 

корпус 2 ступеня 1 каскаду 40-01-4863

- " -

100

 

корпус 3 ступеня 1 каскаду 40-01-8144

- " -

100

 

корпус 3 ступеня 1 каскаду 40-01-4864

- " -

100

 

ротор 1 каскаду 44-01-947

- " -

100

 

колесо робоче 1 ступеня 1 каскаду 40-01-8048

- " -

100

 

колесо робоче 2 ступеня каскаду 40-01-872

- " -

100

 

колесо робоче 3 ступеня 1 каскаду 40-01-873

- " -

100

 

вал ротора 1 каскаду задній 40-01-114

- " -

100

 

лопатка робоча 1 ступеня 1 каскаду 40-01-576

- " -

3100

 

диск 1 ступеня 1 каскаду 40-01-577

- " -

100

 

диск 2 ступеня 1 каскаду 40-01-112

- " -

100

 

лопатка робоча 2 ступеня 1 каскаду 40-01-864

- " -

3500

 

диск 3 ступеня 1 каскаду 40-01-113

штук

100

 

лопатка робоча 3 ступеня 1 каскаду 40-01-865

- " -

3700

 

апарат напрямний 1 ступеня 40-01-4865

- " -

100

 

корпус 1 ступеня 1 каскаду 40-01-098

- " -

100

 

кільце внутрішнє 1 ступеня 40-01-4211

- " -

100

 

лопатка напрямна 1 ступеня 1 каскаду 40-01-4208

- " -

3300

 

апарат напрямний 2 ступеня 40-01-4866

- " -

100

 

корпус 2 ступеня 1 каскаду 40-01-099

- " -

100

 

кільце внутрішнє 2 ступеня 40-01-4212

- " -

100

 

лопатка напрямна 2 ступеня 1 каскаду 40-01-4209

- " -

4100

 

апарат напрямний 3 ступеня 40-01-4867

- " -

100

 

корпус 3 ступеня 1 каскаду 40-01-749

- " -

100

 

кільце внутрішнє 3 ступеня 40-01-4213

- " -

100

 

лопатка напрямна 3 ступеня 1 каскаду 40-01-4210

- " -

4700

 

лопатка спрямна 3 ступеня 40-01-750

- " -

4700

 

розподільний корпус 44-06-4840

- " -

100

 

компресор 2 каскаду компресора високого тиску (КВТ) 44-01-801

- " -

100

 

вхідний напрямний апарат (ВНА) компресора 2 каскаду 40-01-8100

- " -

100

 

напрямний апарат 1 ступеня компресора 2 каскаду 40-01-4836

- " -

100

 

напрямний апарат 2 ступеня компресора 2 каскаду 40-01-841

- " -

100

 

напрямний апарат 3 ступеня компресора 2 каскаду 40-01-8102

- " -

100

 

напрямний апарат 4 ступеня компресора 2 каскаду 40-01-8103

- " -

100

 

напрямний апарат 5 ступеня компресора 2 каскаду 40-01-844

- " -

100

 

напрямний апарат 6 ступеня компресора 2 каскаду 40-01-845

- " -

100

 

напрямний апарат 7 ступеня компресора 2 каскаду 40-01-846

- " -

100

 

напрямний апарат 8 ступеня компресора 2 каскаду 40-01-847

- " -

100

 

напрямний апарат 9 ступеня компресора 2 каскаду 40-01-848

- " -

100

 

напрямний апарат 10 ступеня компресора 2 каскаду 40-01-4817

- " -

100

 

напрямний апарат 11 ступеня компресора 2 каскаду 40-01-4815

штук

100

 

корпус компресора 2 каскаду 40-01-4827

- " -

100

 

вал привода 2 каскаду 40-01-296

- " -

100

 

ротор компресора 2 каскаду 40-01-4839

- " -

100

 

вал ротора компресора 2 каскаду 40-01-4140

- " -

100

 

колесо робоче 1 ступеня 2 каскаду 40-01-8021

- " -

100

 

колесо робоче 2 ступеня 2 каскаду 40-01-8186

- " -

100

 

колесо робоче 3 ступеня 2 каскаду 40-01-8057

- " -

100

 

колесо робоче 4 ступеня 2 каскаду 40-01-884

- " -

100

 

колесо робоче 5 ступеня 2 каскаду 40-01-885

- " -

100

 

колесо робоче 6 ступеня 2 каскаду 40-01-886

- " -

100

 

колесо робоче 7 ступеня 2 каскаду 40-01-887

- " -

100

 

колесо робоче 8 ступеня 2 каскаду 40-01-888

- " -

100

 

колесо робоче 9 ступеня 2 каскаду 40-01-889

- " -

100

 

колесо робоче 10 ступеня 2 каскаду 40-01-889

- " -

100

 

колесо робоче 11 ступеня 2 каскаду 40-01-999

- " -

100

 

корпус компресора 2 каскаду передній 40-01-4822

- " -

100

 

кільце робоче 4 ступеня 2 каскаду 40-01-987

- " -

100

 

кільце робоче 5 ступеня 2 каскаду 40-01-988

- " -

100

 

кільце робоче 6 ступеня 2 каскаду 40-01-993

- " -

100

 

кільце робоче 7 ступеня 2 каскаду 40-01-989

- " -

100

 

кільце робоче 8 ступеня 2 каскаду 40-01-990

- " -

100

 

кільце робоче 9 ступеня 2 каскаду 40-01-4075

- " -

100

 

кільце робоче 10 ступеня 2 каскаду 40-01-4076

- " -

100

 

кільце робоче 11 ступеня 2 каскаду 40-01-4070

- " -

100

 

корпус перепустки КВТ 44-01-960

- " -

100

 

фланець лабіринта зовнішнього заднього 40-01-8009

- " -

100

 

жарова труба 40-03-4860

- " -

200

 

жарова труба 40-03-4861

- " -

1000

 

газозбірник 40-03-4823

- " -

1200

 

ротор 1 турбіни 40-04-4895

- " -

100

 

лабіринт подвійний турбіни 40-04-795

- " -

100

 

дефлектор диска 1 ступеня турбіни 40-04-755

- " -

100

 

диск 1 ступеня турбіни 40-04-754

- " -

100

 

лабіринт диска 1 ступеня задній 40-04-792

- " -

100

 

лопатка робоча 1 ступеня турбіни 40-04-4217

- " -

8000

 

контрення робочої лопатки 1 ступеня турбіни 40-04-642

штук

8000

 

лабіринт 40-04-793

- " -

100

 

диск турбіни 2 ступеня 40-04-292

- " -

100

 

дефлектор диска 2 ступеня турбіни 40-04-752

- " -

100

 

вал 1 турбіни 40-04-041

- " -

100

 

контрення робочої лопатки 2 ступеня турбіни 40-04-017

- " -

8000

 

лопатка робоча 2 ступеня турбіни 40-04-4017

- " -

8000

 

ротор 2 турбіни 40-04-4827

- " -

100

 

вал 2 турбіни 40-04-634

- " -

100

 

лабіринт 40-04-796

- " -

100

 

колесо турбіни 3 ступеня 40-04-4829

- " -

100

 

лопатка робоча 3 ступеня турбіни 40-04-4018

- " -

8400

 

лабіринт 2 турбіни 40-04-794

- " -

300

 

диск 2 турбіни 51-04-019

- " -

400

 

колесо турбіни 4 ступеня 40-04-4830

- " -

100

 

лопатка робоча 4 ступеня турбіни 40-04-4019

- " -

8400

 

колесо турбіни 5 ступеня 40-04-4905

- " -

100

 

лопатка робоча 5 ступеня турбіни 40-04-4006

- " -

8400

 

колесо турбіни 6 ступеня 40-04-4832

- " -

100

 

лопатка робоча 6 ступеня турбіни 40-04-306

- " -

8400

 

контрення робочої лопатки 6 ступеня турбіни 40-04-021

- " -

8400

 

сопловий апарат 1 ступеня турбіни 40-04-4897

- " -

100

 

сопловий апарат 2 ступеня турбіни 40-04-4900

- " -

100

 

сопловий апарат 3 ступеня турбіни 40-04-4873

- " -

100

 

сопловий апарат 6 ступеня турбіни 40-04-4878

- " -

100

 

сопловий апарат 5 ступеня турбіни 40-04-4877

- " -

100

 

сопловий апарат 4 ступеня турбіни 40-04-4876

- " -

100

 

лопатка соплова 1 ступеня турбіни 40-04-4898

- " -

3100

 

лопатка соплова 2 ступеня турбіни 40-04-4812

- " -

3300

 

лопатка соплова 2 ступеня турбіни 40-04-4813

- " -

1400

 

лопатка соплова 3 ступеня турбіни 40-04-4164

- " -

7900

 

лопатка соплова 4 ступеня турбіни 40-04-4157

- " -

7900

 

лопатка соплова 5 ступеня турбіни 40-04-4158

- " -

7900

 

лопатка соплова 6 ступеня турбіни 40-04-4159

- " -

7900

 

кільце зовнішнє соплового апарата (СА) 1 ступеня 40-04-4218

штук

100

 

кільце розрізне соплового апарата (СА) 1 ступеня 40-04-4220

- " -

100

 

кільце зовнішнє соплового апарата (СА) 2 ступеня 40-04-4221

- " -

100

 

кільце внутрішнє соплового апарата (СА) 2 ступеня 40-04-4163

- " -

100

 

кільце зовнішнє соплового апарата (СА) 3 ступеня 40-04-043

- " -

100

 

кільце внутрішнє соплового апарата (СА) 3 ступеня 40-04-4853

- " -

100

 

кільце зовнішнє соплового апарата (СА) 4 ступеня 40-04-728

- " -

100

 

кільце внутрішнє соплового апарата (СА) 4 ступеня 40-04-4102

- " -

100

 

кільце зовнішнє соплового апарата (СА) 5 ступеня 40-04-729

- " -

100

 

кільце внутрішнє соплового апарата (СА) 5 ступеня 40-04-4102

- " -

100

 

кільце зовнішнє соплового апарата (СА) 6 ступеня 40-04-730

- " -

100

 

кільце внутрішнє соплового апарата (СА) 6 ступеня 40-04-4102

- " -

100

 

опора турбіни задня із змішувачем 44-05-800

- " -

100

 

корпус розподільний з приводами 44-06-4840

- " -

100

 

коробка приводів передня 40-06-810

- " -

100

 

коробка приводів задня 44-06-4820

- " -

100

 

масляний насос відкачування МНО-1

- " -

100

 

масляний насос відкачування МНО-30К

- " -

100

 

масляний насос ОМН-30

- " -

100

 

повітровіддільник відцентровий з фільтром-сигналізатором ЦВС-30

- " -

100

 

суфлер відцентровий ЦС-30К

- " -

100

 

масляний бак маслосистеми 40-07-8055

- " -

100

 

масляний фільтр сітчастий МФС-30

- " -

100

 

реверсивний пристрій

- " -

100

 

циліндр силовий 40-20-4832

- " -

400

 

гідроакумулятор 40-07-4821

- " -

400

 

масляний бак гідросистеми 40-07-818

- " -

100

 

генератор типу ГТ-40ПЧ6-2С

штук

60

 

генератор типу ГС-12ТО

- " -

60

 

запасні частини до авіаційних двигунів типу Д-30КП, Д-30КП-2

- " -

10000

8482

Підшипники кулькові або роликові:

 

 

 

підшипник 5А-32118Б3Т

- " -

100

 

підшипник А-1176724Б3Т

- " -

100

 

підшипник ОАВ-1032928Б3Т2

- " -

100

 

підшипник А-176128Б4Т2

- " -

100

 

підшипник А-32128Р6

- " -

100

 

підшипник А-32128Р6У

- " -

100

 

підшипник 56-1032920Р12

- " -

100

 

підшипник 6-32119Р5

 

100

8803 10 00

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:
- повітряні гвинти і несучі гвинти та їх частини:

 

 

 

агрегати та комплектувальні вироби

- " -

100

8803 20 00

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:
- шасі літаків та їх частини:

 

 

 

шасі літаків Ил-76Т, Ил-76ТД, Ил-76МД, Ил-78 та їх частини

- " -

1000

8803 30 00

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802:
- інші частини літаків і вертольотів:

 

 

 

планери літаків Ил-76Т, Ил-76ТД, Ил-76МД, Ил-78 у зборі

- " -

20

 

запасні частини до літаків Ил-76Т, Ил-76ТД, Ил-76МД, Ил-78

- " -

20000

 

автономна кермова машина типу АРМ

- " -

120

 

генератор типу ГТ-60ПЧ6А

- " -

80

 

гідронасос НП89

- " -

60

 

насосна станція НС46-2

- " -

40

 

навантажувальна лебідка ЛПГ-3000

- " -

40

 

електротельфери літаків Ил-76Т, Ил-76ТД, Ил-76МД, Ил-78

- " -

80

 

швартовочний ланцюг

- " -

400

 

замок для з'єднання ланцюгів

- " -

1400

 

пілотажно-навігаційний комплекс "Купол-76"

- " -

20

 

апаратура радіонавігації та посадки КУРС-МП-2

штук

40

 

радіостанція Р-807

- " -

40

 

радіостанція Р-862

- " -

40

 

рдіостанція Р-832

- " -

40

 

пліт рятувальний ПСН-6А

- " -

20

 

система раннього попередження зіткнення з землею EGPWS типу MARK-VI, СРПБЗ-С.П., СРППЗ-2000

- " -

40

 

система попередження зіткнення літаків у повітрі типу TCAS

- " -

40

 

система глобального позиціонування GPS

- " -

120

".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали