Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955 та від 8 серпня 2011 р. N 932

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 січня 2012 р. N 74

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955 та від 8 серпня 2011 р. N 932

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2825; 2009 р., N 27, ст. 906; 2011 р., N 68, ст. 2607) та від 8 серпня 2011 р. N 932 "Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів" (Постанова N 932) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 68, ст. 2607) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2012 р. N 74

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955 та від 8 серпня 2011 р. N 932 (Постанова N 932)

1. Підпункт 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955 викласти в такій редакції:

"2) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які включені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення та які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків зареєстрованої оптово-відпускної ціни з урахуванням мита, податку на додану вартість та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни з урахуванням податку на додану вартість.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2011 р. N 932 (Постанова N 932):

1) у постанові:

у підпункті 1 пункту 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"вироби медичного призначення, а саме перев'язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та матеріали, посуд лабораторний, вироби окулярної оптики, вироби та матеріали, призначені для пакування і зберігання медичних виробів та лікарських засобів, наборів реагентів для медичного фотометричного, імуноферментного, радіоімунологічного та інших видів аналізів, сумки санітарні, аптечки клінічні, вироби з полімерних, гумових та інших матеріалів і вироби, які застосовуються у медицині, крім медичної техніки, що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;";

в абзаці п'ятому слова "з урахуванням граничних" замінити словами "з урахуванням мита, податку на додану вартість та граничних";

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"Дія абзацу п'ятого цього підпункту не поширюється до 1 квітня 2012 р. на лікарські засоби і вироби медичного призначення, ціни на які не внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення;";

2) у Порядку реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (Постанова N 932), затвердженому зазначеною постановою:

абзац третій пункту 1 викласти у такій редакції:

"вироби медичного призначення, а саме перев'язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та матеріали, посуд лабораторний, вироби окулярної оптики, вироби та матеріали, призначені для пакування і зберігання медичних виробів та лікарських засобів, наборів реагентів для медичного фотометричного, імуноферментного, радіоімунологічного та інших видів аналізів, сумки санітарні, аптечки клінічні, вироби з полімерних, гумових та інших матеріалів і вироби, які застосовуються у медицині, крім медичної техніки, що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.";

у пункті 3:

підпункт 3 викласти у такій редакції:

"3) розрахунок оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення:

вітчизняного виробництва - за формою згідно з додатком 1;

іноземного виробництва - за формою згідно з додатком 2;";

у підпункті 4 слово і цифру "додатком 2" замінити словом і цифрою "додатком 3";

підпункт 5 викласти у такій редакції:

"5) копії декларації митної вартості, рахунка-фактури (інвойсу) для лікарських засобів або виробів медичного призначення іноземного виробництва;";

доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

"6) інформацію про ціну виробу медичного призначення в країні походження і країнах Європейського Союзу та СНД за умови застосування в таких країнах державного регулювання цін на вироби медичного призначення.";

у пункті 11 слова "на півроку" замінити словами "у квартал";

додаток 1 до Порядку викласти у такій редакції:

"Додаток 1
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2012 р. N 74)

РОЗРАХУНОК
оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення вітчизняного виробництва

    Представник власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення:
найменування _
місцезнаходження __________
прізвище, ім'я та по батькові відповідальної особи, контактний телефон
__

    Інформація про власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або виробника виробу медичного призначення:
найменування _
місцезнаходження __________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, телефон _________

    Інформація про лікарський засіб або виріб медичного призначення
__
                                                                                         (торговельне найменування,
__
                                                              (лікарська форма, дозування, упаковка, кількість у первинній та
__
                                                                  споживчій упаковці або найменування, тип, вид і марка)

Стаття витрат

Одиниця виміру

Вартість
одиниці

1. Повна собівартість

 

 

2. Прибуток

 

 

3. Ціна

 

 

________ ______
(представник власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення)


(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

                                М. П.";

доповнити Порядок додатком 2 такого змісту:

"Додаток 2
до Порядку

РОЗРАХУНОК
оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення іноземного виробництва

    Представник власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення:
найменування _
місцезнаходження __________
прізвище, ім'я та по батькові відповідальної особи, контактний телефон
_

    Інформація про власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або виробника виробу медичного призначення:
найменування _
місцезнаходження __________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, телефон _________
__

    Інформація про лікарський засіб або виріб медичного призначення
__
                                                                                              (торговельне найменування,
__
                                                                  (лікарська форма, дозування, упаковка, кількість у первинній та
__
                                                                       споживчій упаковці або найменування, тип, вид і марка)

Митна вартість, гривень

Вартість в іноземній валюті згідно з рахунком-фактурою (інвойсом)

Офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним банком на дату подання заяви про реєстрацію оптово-відпускної ціни товару

Оптово-відпускна ціна, гривень

Оптово-відпускна ціна в іноземній валюті

 

 

 

 

 

_
(представник власника реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення)


(підпис)

__________
(ініціали та прізвище)

                            М. П.".

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали