Додаткова копія: Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 березня 2014 року N 74

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 25 жовтня 2018 року N 170

Київ

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 березня 2014 року N 74

Керуючись статтями 11 - 13, пунктом 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 26 березня 2014 року N 74 "Про Порядок передачі електронної копії бази даних Державного реєстру виборців депутатським фракціям у Верховній Раді України та кандидатам на пост Президента України при підготовці проведення виборів Президента України" (Порядок N 74) такі зміни:

1) пункт 2 постанови викласти у такій редакції:

"2. Встановити:

форму журналу реєстрації оптичних носіїв з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, конвертів із персональними ідентифікаційними номерами та персональними кодами розблокування (додаток 2);

форму акта приймання-передачі оптичного носія з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, конверта з персональним ідентифікаційним номером і персональним кодом розблокування (додаток 3);

форму акта приймання-передачі оптичного носія з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців (додаток 4)";

2) у Порядку передачі електронної копії бази даних Державного реєстру виборців депутатським фракціям у Верховній Раді України та кандидатам на пост Президента України при підготовці проведення виборів Президента України, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1.2 слова "передбачені частиною першою статті 6 та пунктами 1, 4 частини першої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" замінити словами "в розрізі регіонів України: Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також закордонного виборчого округу";

у пункті 2.1 слово "звернення" в усіх відмінках замінити словами "письмове звернення" у відповідних відмінках;

у пункті 2.2 слова "електронним цифровим підписом" замінити словами "кваліфікованим електронним підписом";

пункти 2.3 і 2.4 викласти в такій редакції:

"2.3. До електронної копії бази даних Реєстру додаються персональний ідентифікаційний номер і персональний код розблокування.

2.4. Оптичний носій з електронною копією бази даних Реєстру, а також запечатаний конверт із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування, що надаються фракціям та кандидатам, реєструються Службою розпорядника Реєстру з нанесенням на них реєстраційних номерів, про що здійснюється відповідний запис у журналі, який ведеться за встановленою формою";

у пункті 3.3:

в абзаці першому слова "носія ключової інформації" виключити;

абзац другий виключити;

пункт 3.4 після слова "Реєстру" доповнити словами "засвідчену кваліфікованим електронним підписом, на оптичному носії, запечатаного конверту із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування";

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Перегляд електронної копії бази даних Реєстру здійснюється представником фракції, кандидатом у приміщенні Центральної виборчої комісії, де розміщено автоматизоване робоче місце, обладнане спеціалізованим програмним забезпеченням для перегляду копій бази даних Реєстру.

Носій ключової інформації надається представнику фракції, кандидату на час перегляду електронної копії бази даних Реєстру.

Про дату та час перегляду електронної копії бази даних Реєстру представник фракції, кандидат письмово повідомляє Центральну виборчу комісію.

Під час перегляду електронної копії бази даних Реєстру представнику фракції, кандидату заборонено копіювати чи передавати наявну в ній інформацію з використанням будь-яких технічних засобів або програмного забезпечення, здійснювати фото- та відеозйомку";

пункт 3.6 виключити;

у пункті 4.1 слова "електронним цифровим підписом" замінити словами "кваліфікованим електронним підписом", а слова "разом із носієм ключової інформації, оптичним носієм з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру та інструктивними матеріалами" виключити;

у пункті 4.2 слова "електронним цифровим підписом" замінити словами "кваліфікованим електронним підписом", а слова ", а також носій ключової інформації, оптичний носій з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру та інструктивними матеріалами" виключити;

в абзаці першому пункту 4.3 слова "електронним цифровим підписом" замінити словами "кваліфікованим електронним підписом", а слова "носія ключової інформації, програми установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру, інструктивних матеріалів" виключити;

пункт 4.4 виключити;

у пункті 5.1 слова "електронним цифровим підписом" замінити словами "кваліфікованим електронним підписом", а слова ", а також носіїв ключової інформації, оптичних носіїв з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру та інструктивними матеріалами" виключити;

пункт 6.1 викласти в такій редакції:

"У разі неповернення фракцією, кандидатом Центральній виборчій комісії копії бази даних Реєстру в строк, визначений у пунктах 4.1, 4.2 цього Порядку, виявлення незаконно виготовлених або розповсюджених вторинних копій бази даних Реєстру чи її будь-якої частини з використанням примірника копії, який був наданий відповідним фракції, кандидату, Центральна виборча комісія звертається до відповідних правоохоронних органів";

3) додатки 2 - 4 до постанови викласти в новій редакції (додаються);

4) додаток 5 до постанови виключити.

2. Ця постанова набирає чинності з 7 листопада 2018 року.

3. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
26.03.2014 N 74
(у редакції постанови Центральної виборчої комісії
від 25.10.2018 N 170)

Журнал реєстрації
оптичних носіїв з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, конвертів із персональними ідентифікаційними номерами та персональними кодами розблокування

Реєстраційний номер

Тип носія, конверт із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування

Дата реєстрації

Прізвище та ініціали особи, яка здійснювала реєстрацію

Дата передачі

Зазначення фракції та прізвища, ім'я, по батькові уповноваженого представника або прізвище, ім'я, по батькові кандидата на пост Президента України

Відмітка про повернення

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА

 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
26.03.2014 N 74
(у редакції постанови Центральної виборчої комісії
від 25.10.2018 N 170)

АКТ
приймання-передачі оптичного носія з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, конверта з персональним ідентифікаційним номером і персональним кодом розблокування

м. Київ

"___" _ 20__ року

Відповідно до частини дев'ятої статті 31 Закону України "Про вибори Президента України" Центральна виборча комісія в особі керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців передала, а уповноважений представник депутатської фракції, про створення якої було оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання,
_
_
                                   (зазначення фракції та прізвища, ім'я, по батькові уповноваженого представника)
/кандидат на пост Президента України ____
                                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
_
прийняв:

Оптичний носій з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців (реєстраційний номер)

Конверт з персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування (реєстраційний номер)

1

2

ПЕРЕДАВ:

Керівник Служби розпорядника
Державного реєстру виборців

ПРИЙНЯВ:

Уповноважений представник
депутатської фракції

__________
(зазначення фракції)

/кандидат на пост Президента України

__________
(прізвище, ініціали)

__________
(прізвище, ініціали)

__________
(підпис)

__________
(підпис)

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА

 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
26.03.2014 N 74
(у редакції постанови Центральної виборчої комісії
від 25.10.2018 N 170)

АКТ
приймання-передачі оптичного носія з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців

м. Київ

"___" _ 20__ року

Уповноважений представник депутатської фракції, про створення якої було оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання,
_
_
                                   (зазначення фракції та прізвища, ім'я, по батькові уповноваженого представника)
/кандидат на пост Президента України ___
                                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
_
передав, а Центральна виборча комісія в особі керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців прийняла оптичний носій з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців з реєстраційним номером ______.

ПЕРЕДАВ:

Уповноважений представник
депутатської фракції

_
(зазначення фракції)

/кандидат на пост Президента України

ПРИЙНЯВ:

Керівник Служби розпорядника
Державного реєстру виборців

_
(прізвище, ініціали)

_
(прізвище, ініціали)

_
(підпис)

_
(підпис)

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали