КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 червня 2012 р. N 584

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1301

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1301 "Про затвердження Положення про передприватизаційну підготовку підприємств" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1250; 1999 р., N 32, ст. 1669; 2000 р., N 7, ст. 280, N 43, ст. 1847; 2001 р., N 47, ст. 2066) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2012 р. N 584


ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1301

1. У постанові:

назву викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку передприватизаційної підготовки підприємств";

у преамбулі слова і цифри "пункту 114 Державної програми приватизації на 1998 рік" замінити словами і цифрами "статті 101 Закону України "Про приватизацію державного майна";

постановляючу частину постанови викласти в такій редакції:

"Затвердити Порядок передприватизаційної підготовки підприємств, що додається.".

2. У Положенні про передприватизаційну підготовку підприємств, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву і пункт 1 Положення викласти в такій редакції:

"ПОРЯДОК
передприватизаційної підготовки підприємств

1. Передприватизаційна підготовка підприємства є оптимізацією складу його майна, майнових прав та нематеріальних активів.";

2) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Передприватизаційна підготовка державного підприємства може включати його реструктуризацію, а також процес утворення акціонерних товариств на базі державного майна або майна державного підприємства (корпоратизація).";

3) в абзаці другому пункту 6 слова "Методикою оцінки вартості майна під час приватизації" замінити словами "Методикою оцінки майна";

4) в абзаці першому пункту 7:

після слів "які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави," доповнити словами "віднесені до об'єктів групи Г,";

слово "відкритих" виключити;

5) у пункті 10:

абзац третій викласти в такій редакції:

"обов'язкове виявлення уповноваженими органами управління державного майна, що не підлягає приватизації, його відокремлення та визначення умов подальшого використання;";

в абзаці шостому слово "цілісного" замінити словом "єдиного";

в абзаці дев'ятому слова "у тому числі за рахунок цільового пільгового кредитування з коштів позабюджетного Державного фонду приватизації" виключити;

абзац одинадцятий виключити;

6) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Проект передприватизаційної підготовки підприємства розробляється робочою групою, яка утворюється уповноваженим органом управління, і погоджується Фондом державного майна. До складу робочої групи входять представники зазначеного органу, Мінекономрозвитку, державних органів приватизації та підприємства, щодо якого необхідно здійснити передприватизаційну підготовку. Проект передприватизаційної підготовки підприємства, віднесеного до об'єктів групи Г, затверджується Кабінетом Міністрів України у строки, визначені планом-графіком.

У разі потреби за рішенням Фонду державного майна може проводитися експертиза проектів передприватизаційної підготовки підприємств із залученням незалежних експертів у порядку, що визначається Фондом.

Проекти передприватизаційної підготовки підприємств, які мають ознаки домінування на загальнодержавному або регіональному ринку товарів (робіт, послуг), погоджуються також з органами Антимонопольного комітету.

Проект передприватизаційної підготовки підприємства у триденний строк після його погодження затверджується в установленому порядку уповноваженим органом управління.";

7) у пункті 13 слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінекономрозвитку";

8) в абзаці п'ятому пункту 16 слова "юридичні особи" замінити словами "державні підприємства";

9) у пункті 17 після слів "яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави," доповнити словами "а також віднесено до об'єктів групи Г";

10) пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Під час проведення передприватизаційної підготовки підприємств забороняється передача в оренду цілісних (єдиних) майнових комплексів або структурних підрозділів таких підприємств.";

11) пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Уповноважений орган управління утворює державні підприємства на базі структурних підрозділів, що можуть бути виділені із складу державного підприємства у процесі його передприватизаційної підготовки.

Функції з управління утвореним підприємством передаються у тижневий строк з дня його державної реєстрації уповноваженим органом управління Фондові державного майна в установленому порядку.";

12) у тексті Положення слова "орган, уповноважений управляти державним майном" у всіх відмінках та формах числа замінити словами "уповноважений орган управління" у відповідному відмінку та числі.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали