Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 травня 2013 р. N 446

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679 "Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 50, ст. 1705; 2012 р., N 52, ст. 2079) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2013 р. N 446

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679

1. Пункт 2 постанови викласти в такій редакції:

"2. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту.".

2. У Технічному регламенті радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пунктах 8 і 31 слово "Держспоживстандарт" в усіх відмінках замінити словом "Держспоживінспекція" у відповідному відмінку;

2) абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:

"готує технічну документацію, наведену в пункті 12 Технічного регламенту модулів оцінки відповідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2011 р., N 67, ст. 2581) (далі - Технічний регламент модулів оцінки відповідності), та складає декларацію про відповідність пристрою цьому Технічному регламенту;";

3) абзац другий пункту 17 викласти в такій редакції:

"декларацію про відповідність вимогам цього Технічного регламенту, на зворотному боці якої може міститься відмітка центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку про погодження застосування засобів телекомунікацій у телекомунікаційних мережах загального користування;";

4) у пункті 23:

в абзаці другому слова "або модуля H" замінити словами і цифрою "або модулів H чи H1";

в абзаці третьому слова "модуля Aa або" замінити словами і цифрою "модуля A1 або", а слова "або модуля H" - словами і цифрою "або модулів H чи H1";

в абзаці четвертому слова "або модуля H" замінити словами і цифрою "або модулів H чи H1";

5) в абзаці другому пункту 24 цифри "22" замінити цифрами "12";

6) у пункті 25 слова і цифри "Модуль Aa застосовують відповідно до підпункту "a" пункту 25" замінити словами і цифрою "Модуль A1 застосовують відповідно до";

7) пункт 27 викласти в такій редакції:

"27. Модулі H і H1 застосовують відповідно до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності.";

8) у тексті Технічного регламенту слово "Держспоживстандарт" в усіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку", а слово "Мінтрансзв'язку" - словами "Адміністрація Держспецзв'язку" у відповідному відмінку;

9) додаток до Технічного регламенту викласти в такій редакції:

"Додаток
до Технічного регламенту
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2013 р. N 446)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

___________
             (повне найменування виробника або уповноваженої ним особи - резидента України, або постачальника,
___________
                                                                його адреса, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)
в особі _____
                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що ________,
                                                                      (повна назва пристрою, тип, марка, модель)
що виготовляється за ____
                                                                                 (назва та позначення технічної документації,
___________
                                                                     номер партії та/або серійні номери для ідентифікації)
на ________
                                              (повне найменування виробника, його адреса та місце виробництва продукції;
__________,
                                                             для вітчизняного виробника код згідно з ЄДРПОУ)
відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, а також нормативним документам, застосування яких є доказом відповідності пристрою вимогам зазначеного Технічного регламенту (у разі їх застосування):

Позначення пункту розділу "Вимоги до пристроїв" Технічного регламенту

Позначення нормативного документа

Назва, номер і дата атестата акредитації випробувальної лабораторії

Номер і дата протоколу (звіту) випробувань

Підпункт 1 пункту 9 (безпека)

 

 

 

Підпункт 2 пункту 9 (електромагнітна сумісність)

 

 

 

Підпункт 3 пункту 9 (радіо)

 

 

 

Підпункт 4 пункту 9 (підключення до телекомунікаційної мережі загального користування)

 

 

 

Сертифікат, звіт або висновок (за наявності) _________
                                                                                                                      (назва документа, його номер, дата, строк дії
___________
                                реєстрації, найменування та адреса призначеного органу з оцінки відповідності)

Оцінка відповідності пристрою проведена за процедурою _________
                                                                                                                                                          (позначення модуля або
___________
                                   процедури "дослідження конструкції" відповідно до Технічного регламенту)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника / уповноваженої особи / постачальника (необхідне підкреслити).

______
                (посада)

___
(підпис)


           (ініціали та прізвище)

М. П. _____ ________ 20__ р.".
                                              (дата)

3. План заходів із застосування Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2009 р. N 679
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2013 р. N 446)

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Формування та публікування переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності пристроїв вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (далі - Технічний регламент)

Мінекономрозвитку
Адміністрація
Держспецзв'язку

постійно

2. Розроблення та перегляд національних стандартів, що гармонізовані з європейськими, на пристрої, на які поширюється дія Технічного регламенту

Адміністрація
Держспецзв'язку
Мінекономрозвитку

постійно

3. Призначення органів з оцінки відповідності пристроїв вимогам Технічного регламенту та публікування переліку таких органів

Мінекономрозвитку
Адміністрація
Держспецзв'язку

- " -

4. Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом

Адміністрація
Держспецзв'язку
Мінекономрозвитку

у разі потреби

5. Обов'язкове застосування Технічного регламенту

Адміністрація
Держспецзв'язку

з 1 грудня 2013 року

6. Внесення змін до Технічного регламенту

Адміністрація
Держспецзв'язку
Мінекономрозвитку

у разі потреби

".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали