Додаткова копія: Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. N 328

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2018 р. N 868

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. N 328

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. N 328 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей" (Постанова N 328) (Офіційний вісник України, 2018 р., N 37, ст. 1291, N 62, ст. 2142) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2018 р. N 868

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. N 328 (Постанова N 328)

1. У постанові:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка";

2) постановляючу частину викласти в такій редакції:

"Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка, що додається.".

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку викласти в такій редакції:

"ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка
";

2) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МТОТ у державному бюджеті за програмою "Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю вказаних осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних із їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, виплату державних стипендій імені Левка Лук'яненка" (далі - бюджетні кошти).

2. Цілями використання бюджетних коштів є здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка.";

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення відповідного органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради щодо напряму, зазначеного у підпункті 2 пункту 5 цього Порядку;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за зареєстрованим місцем проживання особи, яка потребує соціальної реабілітації, або за місцем фактичного проживання такої особи, якщо вона є внутрішньо переміщеною особою, а в разі реєстрації місця проживання та фактичного місця проживання такої особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя - відповідно Донецька, Луганська або Херсонська обласні держадміністрації, щодо напряму, зазначеного у підпункті 4 пункту 5 цього Порядку.";

4) у пункті 5:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) забезпечення надання професійної правової допомоги (в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її надання) для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з їх відвідуванням;";

доповнити пункт підпунктами 3 і 4 такого змісту:

"3) здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка, заснованих Указом Президента України від 25 липня 2018 р. N 216 "Про невідкладні заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, звільнених з числа таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей" (Указ N 216/2018);

4) забезпечення здійснення заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб.";

5) доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту:

"51. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, дії яких спрямовані, сприяли та/або сприяють окупації частини території України, втраті контролю органами державної влади над частиною території України, забезпеченню та підтримці діяльності незаконних органів (посадових осіб), утворених на тимчасово окупованій території, незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації чи будь-яких інших органів та формувань на таких територіях, порушенню правового режиму тимчасово окупованої території України, порушенню прав та свобод людини та громадянина, порушенню норм міжнародного гуманітарного права, а також не можуть бути перераховані на особові рахунки таких осіб.

У разі встановлення обставин, зазначених в абзаці першому цього пункту, після перерахування бюджетних коштів бюджетні кошти підлягають поверненню в установленому законодавством порядку.";

6) у пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"6. Рішення про фінансування витрат за напрямом, зазначеним у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку, приймаються комісією з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей (далі - комісія).";

в абзаці третьому слово "та" замінити словами ", а також";

7) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Використання бюджетних коштів за напрямом, зазначеним у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку, здійснюється МТОТ на підставі рішення комісії, прийнятого за зверненням особи, яка позбавлена особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю такої особи, члена сім'ї, близького родича або законного представника такої особи, шляхом перерахування МТОТ бюджетних коштів на їх особові рахунки, відкриті у банківських установах, у розмірі 100 тис. гривень з моменту встановлення бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою.";

8) доповнити Порядок пунктами 81 - 83 такого змісту:

"81. Використання бюджетних коштів за напрямом, зазначеним у підпункті 3 пункту 5 цього Порядку, здійснюється МТОТ у порядку та розмірі, встановленому законодавством.

82. Здійснення заходів із соціальної реабілітації осіб, визначених у підпункті 4 пункту 5 цього Порядку, здійснюється відповідно до законодавства про соціальну реабілітацію осіб, які постраждали від терористичного акту.

83. Фінансування витрат за напрямом, зазначеним у підпункті 4 пункту 5 цього Порядку, здійснюється на підставі рішення комісії, прийнятого за зверненням обласних, Київської міської держадміністрацій, до якого додається рішення регіональної комісії (ради) із соціальної реабілітації постраждалих осіб.";

9) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. МТОТ веде облік осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, стосовно яких здійснені заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації відповідно до цього Порядку.".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали