КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2011 р. N 1247

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 153

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 153 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції" (Постанова N 153) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 590, N 75, ст. 2801, N 83, ст. 3032) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2011 р. N 1247

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 153 (Постанова N 153)

1. Пункт 2 постанови виключити.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункти 2, 4 і 5 викласти у такій редакції:

"2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

Одержувачами бюджетних коштів є такі вугледобувні підприємства:

державні підприємства та господарські товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі;

підприємства, яким передано цілісні майнові комплекси або системи цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурні підрозділи в оренду чи концесію та які провадять діяльність у сфері видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), за умови реєстрації Міненерговугіллям договору концесії або взяття ним на облік договору оренди. Отримання зазначеним підприємством бюджетних коштів здійснюється у межах їх загального обсягу, передбаченого в державному бюджеті на відповідний рік, на строк не більш як п'ять років з обов'язковим щорічним зменшенням обсягу таких коштів.";

"4. Вугледобувні підприємства готують з урахуванням розроблених Міненерговугіллям методичних рекомендацій прогнозовані техніко-економічні показники діяльності та подають їх на розгляд Міненерговугіллю в установленому ним порядку.

5. Міненерговугілля:

1) розподіляє бюджетні кошти між вугледобувними підприємствами, якщо вартість продукції за прогнозованими цінами не покриває прогнозованих витрат, що включаються до її собівартості;

2) затверджує до 1 лютого окремі щомісячні показники діяльності вугледобувних підприємств, у тому числі обсяг продукції. Затверджений обсяг продукції може коригуватися або уточнюватися:

у зв'язку з техногенними аваріями;

у разі потрапляння очисного вибою до зони гірничо-геологічного порушення, що призводить до зниження якості вугілля, яке видобувається;

у разі несвоєчасного введення в дію очисних вибоїв, зокрема у зв'язку із затримкою виготовлення чи постачання необхідного гірничошахтного обладнання;

у разі зміни у структурі вугледобувних підприємств;

3) визначає для кожного вугледобувного підприємства:

прогнозовану вартість продукції виходячи з її асортименту, показників якості та прогнозованої ціни. Прогнозовані ціни на сортове вугілля, вугілля для коксування, а також вугілля для теплових електростанцій та інших споживачів визначаються виходячи з цін для кінцевого споживача відповідно до договорів про продаж вугілля;

прогнозовані витрати, що включаються до собівартості продукції, без урахування суми амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що придбані за рахунок бюджетних коштів. Такі витрати розраховуються вугледобувними підприємствами відповідно до галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат на виробництво готової вугільної продукції, затверджених Міністерством за погодженням з Мінфіном.

Обсяг прогнозованих збитків визначається як різниця між прогнозованими витратами та прогнозованою вартістю продукції;

4) затверджує в установленому порядку обсяг бюджетних коштів у розрізі вугледобувних підприємств з урахуванням того, що він не може перевищувати стовідсоткового покриття прогнозованих збитків вугледобувного підприємства.";

2) пункт 6 виключити;

3) пункти 7 і 9 викласти у такій редакції:

"7. Річний або місячний обсяг бюджетних коштів на 1 гривню прогнозованих збитків вугледобувних підприємств визначається за такою формулою:

P = Bi : Zi,

де Bi - річний або місячний обсяг бюджетних коштів відповідно до розпису державного бюджету, тис. гривень;

Zi - загальний обсяг прогнозованих збитків на рік або відповідний місяць, тис. гривень.";

"9. Затверджений відповідно до підпункту 4 пункту 5 цього Порядку обсяг бюджетних коштів підлягає коригуванню:

у наступному за звітним місяці за умови, що у попередньому місяці вугледобувне підприємство фактично отримало позитивний результат від випуску продукції з урахуванням одержаних бюджетних коштів;

у разі передачі шахти (розрізу) для підготовки до ліквідації або ліквідації.

У разі прийняття рішення про ліквідацію шахти (розрізу) Міненерговугілля здійснює перегляд прогнозованих показників та перерозподіл затвердженого обсягу бюджетних коштів у розрізі вугледобувних підприємств у межах обсягу, передбаченого у державному бюджеті на відповідний рік. Розрахунок збільшення обсягу бюджетних асигнувань на ліквідацію шахт та соціальну підтримку працівників шахт, що вивільняються у зв'язку з їх ліквідацією, здійснюється під час формування бюджетного запиту на наступний рік за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості".

Коригування місячного обсягу бюджетних коштів у поточному місяці не здійснюється, якщо план виробництва продукції не виконано з об'єктивних причин, зокрема у зв'язку із:

зменшенням обсягу видобутку рядового вугілля внаслідок погіршення гірничо-геологічних умов (зменшення потужності та збільшення кута нахилу вугільних пластів, відпрацювання яких планується тільки у поточному році, збільшення обсягу газу метану, який виділяється з таких пластів);

зміною кон'юнктури ринку вугілля (зниження цін на вугілля не менш як на 20 відсотків порівняно з минулим місяцем, а також попиту на нього);

вимушеним зупиненням роботи шахти (розрізу) або аварією.".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали