НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 2 лютого 2017 року N 160

м. Київ

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", пункту 13 частини першої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року N 302 (Порядок N 302), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за N 593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року N 364 (Постанова N 364), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за N 643/28773, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення" (Постанова N 1141) такі зміни:

1) доповнити пункт 1 новими підпунктами такого змісту:

"73) комунальному підприємству "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради зі структурою, наведеною в додатку 73 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 4,77 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 5,78 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

74) комунальному підприємству "Лубни-водоканал" Лубенської міської ради Полтавської області зі структурою, наведеною в додатку 74 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 8,33 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 12,42 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

75) публічному акціонерному товариству "Укртранснафта" зі структурою, наведеною в додатку 75 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 2,91 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 9,38 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).";

2) доповнити постанову новими додатками 73 - 75, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 грудня 2014 року N 930 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП "Лубни-водоканал" Лубенської міської ради Полтавської області" та від 26 березня 2015 року N 875 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради" (Постанова N 875).

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

 

Додаток 73
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення комунального підприємства "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради

Без ПДВ

N
з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м3

тис. грн на рік

грн/м3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

62914,481

4,2210

63282,283

4,5121

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

24134,496

1,6192

18602,461

1,3264

1.1.1

електроенергія

17954,138

1,2046

16473,465

1,1746

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.1.3

витрати на реагенти

3817,258

0,2561

372,896

0,0266

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

2363,100

0,1585

1756,100

0,1252

1.2

прямі витрати на оплату праці

15059,780

1,0104

18237,531

1,3004

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

8967,152

0,6016

11631,197

0,8293

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

3313,152

0,2223

4012,257

0,2861

1.3.2

амортизаційні відрахування

4146,400

0,2782

6101,600

0,4351

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

1507,600

0,1011

1517,340

0,1082

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

14753,055

0,9898

14811,094

1,0560

1.4.1

витрати на оплату праці

8004,988

0,5371

8056,474

0,5744

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

1761,097

0,1182

1772,424

0,1264

1.4.3

амортизаційні відрахування

489,500

0,0328

455,800

0,0325

1.4.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів

1649,396

0,1107

1660,004

0,1184

1.4.5

інші витрати

2848,073

0,1911

2866,392

0,2044

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

2348,010

0,1575

2359,669

0,1682

2.1

витрати на оплату праці

1480,925

0,0994

1489,582

0,1062

2.2

відрахування на соціальні заходи

325,803

0,0219

327,708

0,0234

2.3

амортизаційні відрахування

28,700

0,0019

26,800

0,0019

2.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів

0,000

0,0000

0,000

0,0000

2.5

інші витрати

512,582

0,0344

515,578

0,0368

3

Витрати на збут, у тому числі:

2544,301

0,1707

2504,141

0,1785

3.1

витрати на оплату праці

1739,226

0,1167

1749,393

0,1247

3.2

відрахування на соціальні заходи

382,630

0,0257

384,866

0,0274

3.3

амортизаційні відрахування

38,500

0,0026

35,800

0,0026

3.4

інші витрати

383,945

0,0258

334,082

0,0238

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

185,550

0,0124

853,944

0,0609

6

Повна собівартість

67992,341

4,5617

69000,037

4,9198

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

2473,430

0,1659

11383,320

0,8116

7.1

податок на прибуток

377,303

0,0253

1736,438

0,1238

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

2096,127

0,1406

9646,882

0,6878

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Сума компенсації / вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період

645,130

0,0433

645,140

0,0460

9

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

71110,902

81028,497

10

Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3

4,77

5,78

11

Обсяг реалізації, тис. м3

14905,02

14025,00

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак

 

Додаток 74
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення комунального підприємства "Лубни-водоканал" Лубенської міської ради Полтавської області

Без ПДВ

N
з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м3

тис. грн на рік

грн/м3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

11698,069

7,1291

11490,607

11,0248

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

4880,827

2,9745

2072,149

1,9881

1.1.1

електроенергія

4698,031

2,8631

1727,088

1,6571

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.1.3

витрати на реагенти

63,996

0,0390

74,361

0,0713

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

118,800

0,0724

270,700

0,2597

1.2

прямі витрати на оплату праці

2407,487

1,4672

4942,933

4,7426

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

808,049

0,4924

1257,039

1,2061

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

529,647

0,3228

1087,445

1,0434

1.3.2

амортизаційні відрахування

250,100

0,1524

103,250

0,0991

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

28,302

0,0172

66,344

0,0637

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

3601,707

2,1950

3218,485

3,0880

1.4.1

витрати на оплату праці

1848,674

1,1266

1921,968

1,8441

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

406,708

0,2479

422,833

0,4057

1.4.3

амортизаційні відрахування

32,210

0,0196

33,620

0,0323

1.4.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів

557,195

0,3396

66,150

0,0635

1.4.5

інші витрати

756,920

0,4613

773,914

0,7425

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

816,987

0,4979

815,083

0,7820

2.1

витрати на оплату праці

535,436

0,3263

535,740

0,5140

2.2

відрахування на соціальні заходи

117,796

0,0718

117,863

0,1131

2.3

амортизаційні відрахування

20,320

0,0124

20,300

0,0195

2.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів

0,000

0,0000

0,000

0,0000

2.5

інші витрати

143,435

0,0874

141,180

0,1355

3

Витрати на збут, у тому числі:

579,182

0,3530

557,385

0,5348

3.1

витрати на оплату праці

377,274

0,2299

377,478

0,3622

3.2

відрахування на соціальні заходи

83,000

0,0506

83,045

0,0797

3.3

амортизаційні відрахування

2,430

0,0015

2,430

0,0023

3.4

інші витрати

116,478

0,0710

94,432

0,0906

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

13094,239

7,9800

12863,075

12,3416

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Сума компенсації / вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період

571,060

0,3480

81,550

0,0782

9

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

13665,299

12944,625

10

Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3

8,33

12,42

11

Обсяг реалізації, тис. м3

1640,88

1042,25

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак

 

Додаток 75
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення публічного акціонерного товариства "Укртранснафта"

Без ПДВ

N
з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м3

тис. грн на рік

грн/м3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

124,161

2,8718

378,147

9,2380

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

49,024

1,1339

200,430

4,8964

1.1.1

електроенергія

44,614

1,0319

191,564

4,6798

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.1.3

витрати на реагенти

4,410

0,1020

8,866

0,2166

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.2

прямі витрати на оплату праці

30,170

0,6978

115,380

2,8187

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

11,147

0,2578

42,364

1,0349

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

6,637

0,1535

25,384

0,6201

1.3.2

амортизаційні відрахування

4,510

0,1043

16,980

0,4148

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

33,820

0,7822

19,974

0,4880

1.4.1

витрати на оплату праці

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.4.3

амортизаційні відрахування

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.4.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.4.5

інші витрати

33,820

0,7822

19,974

0,4880

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

1,525

0,0353

5,758

0,1407

2.1

витрати на оплату праці

1,250

0,0289

4,720

0,1153

2.2

відрахування на соціальні заходи

0,275

0,0064

1,038

0,0254

2.3

амортизаційні відрахування

0,000

0,0000

0,000

0,0000

2.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов'язкових платежів

0,000

0,0000

0,000

0,0000

2.5

інші витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3

Витрати на збут, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.1

витрати на оплату праці

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.2

відрахування на соціальні заходи

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.3

амортизаційні відрахування

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.4

інші витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

125,686

2,9071

383,906

9,3787

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Сума компенсації / вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період

0,000

0,0000

0,000

0,0000

9

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

125,686

383,906

10

Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3

2,91

9,38

11

Обсяг реалізації, тис. м3

43,23

40,93

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали