Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 травня 2017 року N 624

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 4 вересня 2018 року N 952

м. Київ

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 травня 2017 року N 624

Відповідно до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 травня 2017 року N 624 "Про подання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Постанова N 624) такі зміни:

1) у назві постанови слово "подання" замінити словом "надання", а після слів "суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг" доповнити словом "копій";

2) у пункті 1:

в абзаці чотирнадцятому слово "подавати" замінити словом "надавати";

в абзаці п'ятнадцятому цифру "25" замінити цифрою "30", а слова "квартальну фінансову звітність" замінити словами "копії квартальної фінансової звітності";

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"до 05 березня наступного за звітним року копії річної фінансової звітності:";

в абзаці двадцять четвертому слово "подання" замінити словами "надання копій";

в абзаці двадцять п'ятому слова "Суб'єкти малого підприємництва подають скорочену за показниками річну фінансову звітність" замінити словами "Суб'єкти малого підприємництва надають копії скороченої за показниками річної фінансової звітності";

після абзацу двадцять п'ятого доповнити двома новими абзацами двадцять шостим та двадцять сьомим такого змісту:

"Суб'єкти господарювання, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, надають копію фінансової звітності у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності.

Суб'єкти господарювання можуть надавати копію уточненої фінансової звітності та копію уточненої консолідованої фінансової звітності на заміну раніше наданої копії фінансової звітності та копії консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин.".

У зв'язку з цим абзац двадцять шостий вважати абзацом двадцять восьмим.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали