Додаткова копія: Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 13 листопада 2018 року N 1396

м. Київ

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", пункту 13 частини першої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року N 302 (Порядок N 302), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за N 593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року N 364 (Постанова N 364), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за N 643/28773, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення" (Постанова N 1141), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за N 995/29125, такі зміни:

1) у пункті 1:

підпункт 54 викласти в такій редакції:

"54) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" зі структурою, наведеною в додатку 54 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 9,91 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 8,64 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";

підпункт 103 викласти в такій редакції:

"103) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ зі структурою, наведеною в додатку 103 до цієї постанови:

а) на централізоване водопостачання:

споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 5,50 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 11,66 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

б) на централізоване водовідведення:

споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 1,78 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 6,54 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);";

2) додатки 54 та 103 до постанови викласти в новій редакції, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

Додаток 54
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 13.11.2018 N 1396)

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"

Без ПДВ

N
з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м3

тис. грн на рік

грн/м3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

144923,540

8,8829

112389,903

7,8623

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

68412,262

4,1933

40236,429

2,8148

1.1.1

електроенергія

55944,693

3,4291

27481,102

1,9224

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.1.3

витрати на реагенти

527,069

0,0323

159,027

0,0111

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

11940,500

0,7319

12596,300

0,8812

1.2

прямі витрати на оплату праці

22723,710

1,3928

28499,100

1,9937

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

12388,716

0,7594

15006,302

1,0498

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

4999,216

0,3064

6269,802

0,4386

1.3.2

амортизаційні відрахування

4605,500

0,2823

8736,500

0,6112

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

2784,000

0,1706

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

41398,852

2,5375

28648,073

2,0041

1.4.1

витрати на оплату праці

16298,258

0,9990

13183,772

0,9223

1.4.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

3585,617

0,2198

2900,430

0,2029

1.4.3

амортизаційні відрахування

965,000

0,0591

765,000

0,0535

1.4.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів

10747,815

0,6588

2140,045

0,1497

1.4.5

інші витрати

9802,163

0,601

9658,825

0,676

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

6690,875

0,4101

5188,805

0,3630

2.1

витрати на оплату праці

4872,319

0,2986

3778,541

0,2643

2.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1071,910

0,0657

831,279

0,0582

2.3

амортизаційні відрахування

62,600

0,0038

48,500

0,0034

2.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів

0,000

0,0000

0,000

0,0000

2.5

інші витрати

684,045

0,042

530,485

0,037

3

Витрати на збут, у тому числі:

4186,265

0,2566

3246,540

0,2271

3.1

витрати на оплату праці

3162,153

0,1938

2452,287

0,1716

3.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

695,674

0,0426

539,503

0,0377

3.3

амортизаційні відрахування

14,000

0,0009

10,900

0,0008

3.4

інші витрати

314,438

0,019

243,850

0,017

4

Інші операційні витрати

54,294

0,0033

42,106

0,0029

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

155854,974

9,5530

120867,354

8,4553

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Сума компенсації / вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період

5856,610

0,3590

2707,630

0,1894

9

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

161711,584

123574,984

10

Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3

9,91

8,64

11

Обсяг реалізації, тис. м3

16314,81

14294,84

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак

 

Додаток 103
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 13.11.2018 N 1396)

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Без ПДВ

N
з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м3

тис. грн на рік

грн/м3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

43191,286

7,2323

23977,384

3,4500

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

20153,356

3,3746

8384,797

1,2064

1.1.1

електроенергія

19325,356

3,2360

8384,797

1,2064

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.1.3

витрати на реагенти

828,000

0,1386

0,000

0,0000

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.2

прямі витрати на оплату праці

3643,587

0,6101

5771,595

0,8304

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

2763,637

0,4628

2178,890

0,3135

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

801,589

0,1342

1269,751

0,1827

1.3.2

амортизаційні відрахування

1755,990

0,2940

905,560

0,1303

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

194,877

0,0326

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

11,181

0,0019

3,579

0,0005

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

16630,706

2,7848

7642,102

1,0996

1.4.1

витрати на оплату праці

7989,472

1,3378

4913,684

0,7070

1.4.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1757,684

0,2943

1081,010

0,1555

1.4.3

амортизаційні відрахування

231,791

0,0388

211,260

0,0304

1.4.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів

4987,838

0,8352

447,741

0,0644

1.4.5

інші витрати

1663,920

0,2786

988,407

0,1422

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

3970,250

0,6648

2213,809

0,3185

2.1

витрати на оплату праці

2955,704

0,4949

1640,841

0,2361

2.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

650,255

0,1089

360,985

0,0519

2.3

амортизаційні відрахування

1,170

0,0002

0,760

0,0001

2.4

витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів

0,000

0,0000

0,000

0,0000

2.5

інші витрати

363,122

0,0608

211,223

0,0304

3

Витрати на збут, у тому числі:

1370,503

0,2295

729,955

0,1050

3.1

витрати на оплату праці

1001,225

0,1677

555,824

0,0800

3.2

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

220,270

0,0369

122,281

0,0176

3.3

амортизаційні відрахування

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.4

інші витрати

149,008

0,0250

51,850

0,0075

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

179,310

0,0300

88,317

0,0127

6

Повна собівартість

48711,349

8,1566

27009,466

3,8863

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

5179,574

0,8673

2551,133

0,3671

7.1

податок на прибуток

790,104

0,1323

389,156

0,0560

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

4389,469

0,7350

2161,977

0,3111

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Сума компенсації / вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період

0,000

0,0000

0,000

0,0000

9

Коригування витрат з урахуванням пункту 1 протокольного рішення N 2 (витяг з протоколу N 71 засідання НКРЕКП від 15.10.2015)

-1491,828

-0,2498

-639,352

-0,0920

10

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

52399,094

28921,247

11

Тариф споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3

5,50

1,78

12

Тариф споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3

11,66

6,54

13

Обсяг реалізації, тис. м3

5972,000

6950,000

13.1

Обсяг реалізації споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3

2800,00

3470,00

13.2

Обсяг реалізації споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3

3172,000

3480,000

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали