Додаткова копія: Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 грудня 2017 року N 1486

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 16 жовтня 2018 року N 1219

м. Київ

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28 грудня 2017 року N 1486

Відповідно до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2015 року N 1972, та Методики формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року N 989 (Постанова N 989), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 грудня 2017 року N 1486 "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії ПрАТ "Укргідроенерго" на 2018 рік" (Постанова N 1486) такі зміни:

в абзацах шостому та одинадцятому пункту 1 цифри "3,84" та "89488,40" замінити відповідно цифрами "0,01" та "104015,20";

в абзацах шостому та одинадцятому пункту 2 цифри "144,52" та "441692,00" замінити відповідно цифрами "324,11" та "1011 917,20";

у пункті 4 цифри "1812268" та "1634178" замінити відповідно цифрами "1408439" та "2009446";

додатки 1 - 4 до постанови викласти в новій редакції, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 16 жовтня 2018 року.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

Додаток 1
до постанови НКРЕКП
28.12.2017 N 1486
(у редакції постанови НКРЕКП
від 16.10.2018 N 1219)

Структура тарифу на виробництво електричної енергії для гідроелектростанцій (крім гідроакумулюючих електростанцій) Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" на 2018 рік

Показник

Одиниця виміру

План

Виробнича собівартість, у т. ч.:

тис. грн

897700,5

виробничі послуги

тис. грн

100988,0

сировина і допоміжні матеріали

тис. грн

52084,0

допоміжні та інші матеріали

тис. грн

554,0

витрати на оплату праці

тис. грн

228780,0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

тис. грн

49954,0

амортизаційні відрахування

тис. грн

178355,0

інші витрати

тис. грн

286985,5

з них: внески на регулювання

тис. грн

1398,0

Адміністративні витрати, у т. ч.:

тис. грн

201589,0

матеріальні витрати

тис. грн

6953,0

витрати на оплату праці

тис. грн

137427,0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

тис. грн

29855,0

амортизаційні відрахування

тис. грн

6105,0

інші витрати

тис. грн

21249,0

Інші операційні витрати, у т. ч.:

тис. грн

30508,0

на соціальний розвиток

тис. грн

17450,0

на дослідження і розробку

тис. грн

0,0

Інші витрати

тис. грн

13058,0

Фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

126283,0

Усього витрат

тис. грн

1256080,5

Планований прибуток

тис. грн

1231185,5

Податок на прибуток

тис. грн

219131,2

Нерозподілений прибуток, у т. ч.:

тис. грн

1012054,3

виплата дивідендів

тис. грн

299479,3

інше використання прибутку

тис. грн

712575,0

Товарна продукція

тис. грн

2487266,0

Довідкові дані:

 

0,0

Корисний відпуск електричної енергії

млн кВт·год

10111,4

Середній тариф

коп./кВт·год

24,60

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко

 

Додаток 2
до постанови НКРЕКП
28.12.2017 N 1486
(у редакції постанови НКРЕКП
від 16.10.2018 N 1219)

Структура тарифу на виробництво електричної енергії для гідроакумулюючих електростанцій Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" на 2018 рік

Показник

Одиниця виміру

План

Виробнича собівартість, у т. ч.:

тис. грн

1774413,0

виробничі послуги

тис. грн

18429,0

сировина і допоміжні матеріали

тис. грн

12258,0

допоміжні та інші матеріали

тис. грн

1331837,0

витрати на оплату праці

тис. грн

39385,0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

тис. грн

8557,0

амортизаційні відрахування

тис. грн

333018,0

інші витрати

тис. грн

30929,0

з них: внески на регулювання

тис. грн

2294,4

Адміністративні витрати, у т. ч.:

тис. грн

22457,0

матеріальні витрати

тис. грн

2201,0

витрати на оплату праці

тис. грн

11498,0

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

тис. грн

2422,0

амортизаційні відрахування

тис. грн

1852,0

інші витрати

тис. грн

4484,0

Інші операційні витрати, у т. ч.:

тис. грн

6793,0

на соціальний розвиток

тис. грн

3416,0

на дослідження і розробку

тис. грн

0,0

Інші витрати

тис. грн

3377,0

Фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

160854,0

Усього витрат

тис. грн

1964517,0

Планований прибуток

тис. грн

3069229,9

Податок на прибуток

тис. грн

552229,2

Нерозподілений прибуток, у т. ч.:

тис. грн

2517000,7

виплата дивідендів

тис. грн

754713,2

інше використання прибутку

тис. грн

1762287,5

Товарна продукція

тис. грн

5033746,9

Довідкові дані:

 

 

Корисний відпуск електричної енергії

млн кВт·год

1218,8

Середній тариф

коп./кВт·год

413,01

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко

 

Додаток 3
до постанови НКРЕКП
28.12.2017 N 1486
(у редакції постанови НКРЕКП
16.10.2018 N 1219)

Інвестиційна програма для гідроелектростанцій (крім гідроакумулюючих електростанцій) Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" на 2018 рік

тис. грн (без ПДВ)

N з/п

Назва заходу інвестиційної програми

План на 2018 рік

Джерела фінансування

прибуток

амортизаційні відрахування

витрати на створення кваліфікаційних активів

кредит ЄБРР (ЄІБ)

кошти додаткових доходів у 2018 році

1

ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга

1192478

124491

185324

13790

868873

0

2

Будівництво Каховської ГЕС-2

20944

0

0

0

0

20944

3

Будівництво Верхньодністровського каскаду ГЕС

0

0

0

0

0

0

4

Капітальні інвестиції за окремими проектами (за приписами контролюючих органів та інші проекти)

23711

23711

0

0

0

0

5

Капітальний ремонт (поліпшення основних фондів)

60623

60623

0

0

0

0

6

Витрати на створення антитерористичного захисту

32432

32432

0

0

0

0

7

Придбання (виготовлення) обладнання без здійснення будівництва (монтажу)

40265

40265

0

0

0

0

8

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4420

4420

0

0

0

0

9

Придбання (створення) нематеріальних активів

33566

33566

0

0

0

0

10

База відпочинку "Гористе"

0

0

0

0

0

0

11

Обсяг інвестиційної програми

1408439

319508

185324

13790

868873

20944

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко

 

Додаток 4
до постанови НКРЕКП
28.12.2017 N 1486
(у редакції постанови НКРЕКП
від 16.10.2018 N 1219)

Інвестиційна програма для гідроакумулюючих електростанцій Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" на 2018 рік

тис. грн (без ПДВ)

N з/п

Назва заходу інвестиційної програми

План на 2018 рік

Джерела фінансування

прибуток

амортизаційні відрахування

витрати на створення кваліфікаційних активів

кредит ЄБРР (ЄІБ)

кошти додаткових доходів у 2018 році

1

Будівництво Канівської ГАЕС

6811

6811

0

0

0

0

2

Уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі 3-х агрегатів

481993

277972

162465

0

0

41556

3

Будівництво другої черги Дністровської ГАЕС у складі агрегату N 4

1441860

1279395

162465

0

0

0

4

ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга

68937

7125

10624

1290

49898

0

5

Капітальні інвестиції за окремими проектами (за приписами контролюючих органів та інші проекти)

842

842

0

0

0

0

6

Придбання (виготовлення) обладнання без здійснення будівництва (монтажу)

1646

1646

0

0

0

0

7

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

439

439

0

0

0

0

8

Придбання (створення) нематеріальних активів

6918

6918

0

0

0

0

9

Обсяг інвестиційної програми

2009446

1581148

335554

1290

49898

41556

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали