Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.09.2013

м. Київ

N 800

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 жовтня 2013 р. за N 1691/24223

Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446 (Указ N 446/2011), та з метою удосконалення програмно-цільового методу у бюджетному процесі

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року N 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року N 19), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за N 47/7368 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету (Лозицький В. П.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до відома головних розпорядників бюджетних коштів.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Голови Державної
казначейської служби України

О. С. Даневич

В. о. Голови Державної
фінансової інспекції України

В. В. Костюшко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09.09.2013 N 800

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 жовтня 2013 р. за N 1691/24223

Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання

1. У розділі I:

1) абзац перший пункту 2 доповнити словами та цифрами "; бюджетних програм, пов'язаних з виконанням статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік";

2) пункт 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"прийняттям актів Кабінету Міністрів України щодо реалізації проектів соціально-економічного розвитку за рахунок коштів, залучених відповідно до Порядку залучення у 2013 році коштів під державні гарантії головними розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень та повернення таких коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року N 404 (Постанова N 404), та виконанням боргових зобов'язань за коштами, залученими відповідно до вказаного Порядку".

У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами восьмим та дев'ятим;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Головні розпорядники і Мінфін забезпечують відповідність змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету (крім випадків внесення змін до розпису державного бюджету, пов'язаних з виконанням статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам";

4) у пункті 5 слова ", бюджетному розпису" замінити словами "та/або розпису державного бюджету";

5) у пункті 6 слова "третім - сьомим" замінити словами "третім - восьмим";

6) у пункті 10:

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"прийняття нормативно-правових актів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами восьмим та дев'ятим;

абзац восьмий доповнити словами та цифрами ", крім змін до розпису державного бюджету, пов'язаних з виконанням статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових напрямів використання бюджетних коштів".

2. У розділі II:

1) у пунктах 1 та 2 слова "третім - п'ятим" замінити словами "четвертим - сьомим";

2) у пункті 4 абзац третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Окремими напрямами використання бюджетних коштів за загальним або спеціальним фондами державного бюджету визначаються:

виконання завдань (проектів) з інформатизації;

погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

3) абзац перший пункту 6 доповнити словами "за загальним та спеціальним фондами державного бюджету".

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали