Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Принципів побудови системи депозитарного обліку України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 23 травня 2019 року N 277

Про внесення змін до Принципів побудови системи депозитарного обліку України

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI), з метою удосконалення принципів побудови системи депозитарного обліку України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Внести до розділу "Перелік та сутність принципів побудови системи депозитарного обліку" Принципів побудови системи депозитарного обліку України, визначених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 лютого 2013 року N 198 (Рішення N 198), такі зміни:

пункти 2 - 4 викласти в такій редакції:

"2. Передбачення у депозитарному обліку відокремленого обліку цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, на яких відображається обіг цінних паперів, корпоративні операції емітента, набуття, припинення та перехід прав на цінні папери та обмеження таких прав.

3. Забезпечення при проведенні депозитарного обліку дотримання депозитарного балансу між обсягом отриманих Центральним депозитарієм, депозитарною установою, Національним банком України та Розрахунковим центром або кліринговою установою - у разі провадження ними депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - депозитарна установа) депозитарних активів та розподілом цінних паперів / прав на цінні папери, що становлять ці депозитарні активи, між їх клієнтами, депонентами.

4. Складання з метою звірки та контролю депозитарного балансу депозитарною установою та Центральним депозитарієм у консолідованому вигляді за всіма цінними паперами / правами на цінні папери, що обліковуються цими установами, у випадках та порядку, визначених Правилами Центрального депозитарію та внутрішніми документами цих установ. З метою перевірки відповідності обсягу отриманих зазначеними установами депозитарних активів сумарній кількості цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунках їх депонентів, клієнтів, складається депозитарний баланс у консолідованому вигляді та у разі необхідності може складатися депозитарний баланс за кожним випуском цінних паперів окремо.";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Депозитарні установи при провадженні депозитарної діяльності можуть здійснювати депозитарний облік згідно плану балансових рахунків, який встановлюється правилами (стандартами) Центрального депозитарію.";

пункти 12 - 14 викласти в такій редакції:

"12. Здійснення обліку цінних паперів / прав на цінні папери та їх обмежень у системі депозитарного обліку Центральним депозитарієм та депозитарними установами в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарія, внутрішніми документами депозитарної установи відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.

У разі застосування депозитарними установами плану балансових рахунків депозитарного обліку відображення кожної облікової операції у системі депозитарного обліку подвійним обліковим записом - за дебетом одного балансового рахунку та за кредитом іншого балансового рахунку депозитарного обліку.

13. Забезпечення в системі депозитарного обліку відповідності кількості прав на цінні папери певного випуску на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарної установи кількості цінних паперів цього випуску на рахунках цієї депозитарної установи в Центральному депозитарії, Національному банку України, іноземній фінансовій установі.

14. Ведення обліку прав на цінні папери конкретного власника та їх обмежень виключно депозитарними установами, номінальними утримувачами чи їх клієнтами і депозитаріями-кореспондентами чи їх клієнтами, а облік та зберігання цінних паперів і облік сукупності прав за цінними паперами кожного випуску - виключно Центральним депозитарієм або Національним банком України.";

пункт 16 виключити.

У зв'язку з цим пункт 17 вважати пунктом 16;

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Ведення депозитарною установою обліку прав на цінні папери, що належать цій депозитарній установі як юридичній особі, окремо від обліку прав на цінні папери, що належать її депонентам, клієнтам (клієнтам клієнтів) номінальних утримувачів, кредиторам - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса.".

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 23 травня 2019 р. N 32
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали