ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 06.06.2018 р. N 3314-VII

Про внесення змін до Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року N 438-VII

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підпунктів 6.2 (Розпорядження N 1115), 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання (Розпорядження N 1115), затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року N 1115, з метою уточнення обсягів фінансування заходів Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016 - 2018 роки Одеська міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року N 438-VII (Програма N 438-VII):

1.1. Викласти розділ I "Паспорт Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016 - 2018 роки" у новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти додаток 1 до Програми "Ресурсне забезпечення Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016 - 2018 роки" у новій редакції (додаток 2).

1.3. Викласти додаток 2 до Програми "Напрями діяльності та заходи Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016 - 2018 роки" у новій редакції (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин та інформаційних технологій.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
06.06.2018 N 3314-VII

I. ПАСПОРТ
Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016 - 2018 роки (далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

4.

Виконавці Програми

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради,
департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, департамент охорони здоров'я Одеської міської ради,
департамент міжнародних зв'язків Одеської міської ради,
департамент фінансів Одеської міської ради, департамент освіти та науки Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси",
приватне підприємство "Гутенбергз"

5.

Термін реалізації Програми

2016 - 2018 роки

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

46836,5 тис. грн.

у тому числі:

 

6.1.

Кошти бюджету м. Одеси

39836,5 тис. грн.

6.2.

Кошти інших джерел

7000,0 тис. грн.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
06.06.2018 N 3314-VII

"Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення
Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016 - 2018 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього, в т. ч.

7794,5

18907,0

20135,0

46836,5

Бюджет міста Одеси, усього,

3294,5

16407,0

20135,0

39836,5

у т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

3160,0

16142,0

19870,0

39172,0

Департамент фінансів Одеської міської ради

134,5

265,0

265,0

664,5

Інші джерела

4500,0

2500,0

0,0

7000,0

".

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
06.06.2018 N 3314-VII

"Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2016 - 2018 роки

N
з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

2016

2017

2018

1. Створення інвестиційних продуктів та умов для залучення інвестицій

1.1.

Розробка та тиражування інформаційно-презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу міста

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Бюджет м. Одеси

425,0

40,0

170,0

215,0

Створення умов для розвитку високотехнологічного виробництва, налагодження діалогу з потенційними інвесторами та такими, що вже реалізують інвестиційні проекти на території міста

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

425,0

40,0

170,0

215,0

 

2. Підтримка позитивного іміджу міста як об'єкта інвестування. Встановлення контактів з потенційними інвесторами

2.1.

Підготовка цифрового презентаційного фільму про інвестиційну привабливість м. Одеси

2016, 2018 роки

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

120,0

40,0

0,0

80,0

Активізація та актуалізація роботи інвестиційної спрямованості. Популяризація міста Одеси як міжнародного туристичного і культурного центру, підвищення його інвестиційного іміджу

2.2.

Придбання сувенірної продукції для презентування під час заходів міжнародного характеру

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Бюджет м. Одеси

42,0

15,0

12,0

15,0

Встановлення контактів з інвесторами та підвищення їх інформованості про інвестиційні можливості Одеси шляхом організації та проведення виїзних презентацій інвестиційного потенціалу Одеси для потенційних партнерів споріднених міст

2.3.

Придбання туристичного символу Одеси - малої архітектурної форми "Якір-серце" (бронзова скульптурна композиція висотою 2,1 м, площею 1,7 кв. м)

2017 рік

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент міжнародних зв'язків Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

1200,0

0,0

1200,0

0,0

2.4.

Участь у вітчизняних та закордонних іміджевих заходах інвестиційної тематики: форумах, виставках, ярмарках тощо. Організація виїзних презентацій інвестиційного потенціалу м. Одеси (роуд-шоу) в Ізраїлі, США, Італії, Китаї та інших країнах

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент міжнародних зв'язків Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Бюджет м. Одеси

930,0

530,0

200,0

200,0

2.5.

Організація та підтримка в місті інвестиційних та бізнес-форумів, у т. ч. з країнами - інвестиційними партнерами

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент міжнародних зв'язків Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Бюджет м. Одеси

8500,0

1300,0

3600,0

3600,0

2.6.

Організація та підтримка проведення міжнародного ІТ-форуму із залученням провідних вітчизняних та іноземних ІТ-компаній

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Бюджет м. Одеси

1000,0

300,0

350,0

350,0

 

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

11792,0

2185,0

5362,0

4245,0

 

3. Сприяння залученню фінансової допомоги, зокрема зовнішньої

3.1.

Консультування, надання технічної допомоги, підготовка заявок на фінансування міжнародними фінансовими організаціями, техніко-економічних обґрунтувань, інвестиційних проектів та навчання персоналу з питань залучення альтернативних фінансових інструментів для реалізації стратегічних напрямків розвитку міста

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Бюджет м. Одеси

2200,0

300,0

1500,0

400,0

Залучення міжнародної та державної фінансової підтримки, капіталізація конкурентних переваг міста

3.2.

Визначення рейтингу Одеси за національною та міжнародною шкалою (співпраця з національними та міжнародними рейтинговими агентствами)

2016 - 2018 роки

Департамент фінансів Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

2284,5

134,5

1075,0

1075,0

Залучення міжнародної та державної фінансової підтримки, капіталізація конкурентних переваг міста

у тому числі:

664,5

134,5

265,0

265,0

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

1620,0

0,0

810,0

810,0

3.3.

Підтримка громадських об'єднань з питань залучення грантів міжнародних фінансових організацій, міжнародної технічної допомоги

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, комунальне підприємство "Агентство програм розвитку Одеси"

Бюджет м. Одеси

460,0

60,0

200,0

200,0

 

 

Бюджет м. Одеси

4944,5

494,5

2775,0

1675,0

 

4. Реалізація інвестиційних проектів

4.1.

Розробка та реалізація проектів, заходів у сфері IT-технологій

2016 рік

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент освіти та науки Одеської міської ради, департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Бюджет м. Одеси

175,0

175,0

0,0

0,0

Підготовка ІТ-спеціалістів, розширення інфраструктури підтримки ІТ-індустрії, забезпечення прозорості в роботі Одеської міської ради

Всього за напрямом діяльності

Бюджет м. Одеси

175,0

175,0

0,0

0,0

 

5. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчання

5.1.

Розробка програмного забезпечення (система електронних інтерактивних підручників "Підручник.ua") для учнів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Одеси

2016 - 2017 роки

Приватне підприємство "Гутенбергз"

Усього, у т. ч.:

7000,0

4500,0

2500,0

0,0

Підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

7000,0

4500,0

2500,0

0,0

5.2.

Надання послуг з доступу до системи електронних інтерактивних підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Одеси та надання консультаційних послуг щодо використання системи

2016 - 2018 роки

Департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент освіти та науки Одеської міської ради

Усього, у т. ч.:

22500,0

400,0

8100,0

14000,0

Забезпечення доступності та ефективності освіти

бюджет м. Одеси

22500,0

400,0

8100,0

14000,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього за напрямом діяльності

Усього, у т. ч.:

29500,0

4900,0

10600,0

14000,0

 

бюджет м. Одеси

22500,0

400,0

8100,0

14000,0

інші джерела

7000,0

4500,0

2500,0

0,0

Всього за Програмою

46836,5

7794,5

18907,0

20135,0

 

Бюджет м. Одеси

39836,5

3294,5

16407,0

20135,0

Інші джерела

7000,0

4500,0

2500,0

0,0

".

 

Секретар ради

О. Потапський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали