Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016 - 2019 роки (зі змінами від 07 грудня 2016 року та 27 липня 2017 року)

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Дванадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 26.07.2018 р. N 1247

Про внесення змін до Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016 - 2019 роки (зі змінами від 07 грудня 2016 року та 27 липня 2017 року)

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою підвищення ефективності та якості роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, служб щодо реалізації повноважень та впроваджень реформ, обласна рада вирішила:

1. Внести зміни до Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016 - 2019 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2015 року N 81 (Програма N 81) (зі змінами від 07 грудня 2016 року (Рішення N 560) та 27 липня 2017 року (Рішення N 844)), виклавши: додаток 1 - "Паспорт Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016 - 2019 роки", додаток 2 - "Напрями діяльності та заходи Програми", розділ III - "Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування Програми" - у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації та постійні профільні комісії обласної ради з питань: бюджету; законності, правопорядку, майна та приватизації, регламенту.

 

Голова ради

М. Рівіс

 

Додаток 1
до Програми
(у редакції рішення обласної ради
від 26.07.2018 N 1247)

ПАСПОРТ
Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2016 - 2019 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Обласна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

3.

Розробник Програми

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади

5.

Відповідальні виконавці Програми

Департаменти, управління, відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, служби, сектори

6.

Учасники Програми

Департаменти, управління, відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, служби, сектори

7.

Термін реалізації Програми

2016 - 2019 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Обласний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,
у тому числі:

62100,0 тис. гривень

2016 рік

12400,0 тис. грн

2017 рік

10800,0 тис. грн

2018 рік

19400,0 тис. грн

2019 рік

19500,0 тис. грн

 

коштів обласного бюджету

62100,0 тис. гривень

 

коштів районних, міських (міст обласного значення) бюджетів

-

 

Перший заступник голови ради

Й. Борто

 

Додаток 2
до Програми
(у редакції рішення обласної ради
від 26.07.2018 N 1247)

Напрями діяльності та заходи Програми

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2016

2017

2018

2019

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Забезпечення відкритої діяльності органів виконавчої влади з питань фінансової децентралізації, формування фінансово спроможних територіальних громад, впровадження реформ у всіх галузях та сферах діяльності, ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до бюджетного, податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Проведення роз'яснювальних заходів з питань реалізації відповідно до законодавства програм соціально-економічного розвитку області з охопленням широкої аудиторії як працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, працівників бюджетних установ, так і громадян

Випуск друкованої та супутньої продукції з актуальних питань застосування законодавства, із впровадження реформ у всіх галузях діяльності, змін до бюджетного, податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків, підвищення самостійності місцевих бюджетів та рішень про відповідні місцеві бюджети (книг, брошур, буклетів, пам'яток, листівок тощо), придбання паперу та друк, обмін досвідом, проведення семінарів, конференцій, нарад, навчань, практикумів, круглих столів, колегій, конкурсу "Кращий державний службовець" тощо

2016 - 2019 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, служби, сектори (за згодою)

Обласний бюджет

500,0

500,0

800,0

800,0

Забезпечення структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, служб, секторів, бюджетних установ аналітичними, інформаційними, звітними та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рішень, аналізу та розв'язання проблем з виконання програм соціально-економічного розвитку області; поліпшення співпраці з місцевими громадами щодо вирішення питань впровадження реформ і ефективного виконання місцевих бюджетів;
активізація участі громадськості в запланованих реформах, формуванні та реалізації державної регіональної політики

2. Створення баз даних та єдиного телекомунікаційного середовища, яке об'єднає високошвидкісні канали зв'язку, локальні мережі різного рівня з метою встановлення оперативного дієвого контролю за всіма напрямами витрачання коштів від витрат на утримання бюджетних установ і організацій до їх витрачання на соціально важливі цілі

Створення високошвидкісних каналів зв'язку; комплексна підтримка програмно-технічного комплексу "Місцеві бюджети", АС "Казна" інші ІАС; підтримка єдиного телекомунікаційного середовища, технічний захист і обслуговування комп'ютерного та серверного обладнання

2016 - 2019 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, служби, сектори (за згодою)

Обласний бюджет

400,0

100,0

200,0

200,0

Забезпечення систематичного обміну інформацією між структурними підрозділами облдержадміністрації, казначейством, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, служб, секторів, органами місцевого самоврядування

3. Інформування громадськості, організація та розроблення регіональних цільових програм, моніторинг програм розвитку області

Висвітлення діяльності на телевізійних та радіо передачах, випуск тематичних сторінок у друкованих та електронних засобах масової інформації, на офіційному ВЕБ-сайті та в соціальних мережах з роз'ясненням норм законодавства з актуальних питань по впровадженню реформ; розроблення, моніторинг та виконання регіональних цільових програм та програм розвитку області: забезпечення оприлюднення інформації на ВЕБ-порталі E-Data, E-Tender тощо

2016 - 2019 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, служби, сектори (за згодою)

Обласний бюджет

300,0

100,0

300,0

300,0

Забезпечення інформацією жителів області про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, залучення їх до розроблення та моніторингу регіональних цільових програм; підвищення відповідальності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за ефективністю витрачання бюджетних коштів

4. Надання якісного доступу до мережі Інтернет

Створення постійного швидкісного доступу до мережі Інтернет

2016 - 2019 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, служби, сектори (за згодою)

Обласний бюджет

200,0

100,0

200,0

200,0

Забезпечення конструктивної співпраці між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з місцевими громадами у питаннях впровадження реформ та соціально-економічного розвитку регіону

5. Надання оперативних консультацій, обговорення актуальних питань із упровадження реформ та соціально-економічного розвитку області за участю фахівців;
забезпечення ком'ютерно-технологічної, ефективної матеріально-технічної і фінансової бази структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, супровід програм розвитку;
матеріальна підтримка працівників місцевих органів виконавчої влади

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів програми (придбання сучасних засобів інформатизації і зв'язку, серверів транспортних засобів, кондиціонерів, програмного забезпечення, комп'ютерної техніки, сканерів, принтерів, витратних матеріалів, побутової техніки, інвентарю, матеріальна підтримка працівників, інформаційно-технічне забезпечення, оплата поштових та телекомунікаційних послуг і зв'язку, за енергоносії та інші комунальні послуги, поточний ремонт службових кабінетів, зміцнення матеріально-технічної бази, погашення заборгованості тощо)

2016 - 2019 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, служби, сектори (за згодою)

Обласний бюджет

10939,0

9900,0

17900,0

18000,0

Забезпечення можливості виконувати ефективно та належним чином функції, покладені на місцеві державні адміністрації; поліпшення та оновлення парку комп'ютерної й іншої техніки, матеріально-технічної і фінансової бази, що активізує участь громадськості, органів місцевого самоврядування, працівників бюджетних установ у формуванні та реалізації державної регіональної політики та надасть можливість врахувати думку громадськості у вирішенні завдань із упровадження реформ та соціально-економічного і культурного розвитку територій

6. Забезпечення ефективної роботи управління капітального будівництва облдержадміністрації з метою завершення робіт із будівництва та реконструкції об'єктів соціально-культурної сфери області та погашення заборгованості

Виділення коштів з обласного бюджету на погашення заборгованості за енергоносії, матеріальна підтримка працівників тощо

2016-2019 роки

Облдержадміністрація, Управління капітального будівництва облдержадміністрації

Обласний бюджет

61,0

100,0

0.00

0.00

Погашення заборгованості, уникнення блокування розрахункових рахунків установи та підвищення ефективності функціонування управління капітального будівництва облдержадміністрації, матеріальна підтримка працівників

РАЗОМ:

 

12400,0

10800,0

19400,0

19500,0

 

 

Перший заступник голови ради

Й. Борто

 

Додаток
до Програми
(у редакції рішення обласної ради
від 26.07.2018 N 1247)

III. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування Програми

Програма передбачає проведення протягом 2016 - 2019 років заходів, направлених на залучення громадськості до процесів формування і реалізації державної регіональної політики, бюджетної децентралізації, формування фінансово спроможних територіальних громад, впровадження реформ, проведення інформаційних заходів щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в частині розробки і виконання програм розвитку області, підтримку їх ініціатив, вивчення громадської думки жителів області та надання їм і органам місцевого самоврядування консультацій, аналітичних, інформаційних, звітних та інших матеріалів, проведення семінарів, конференцій, нарад, навчань, практикумів, круглих столів, колегій, конкурсу "Кращий державний службовець" тощо.

Виконавцями Програми виступають обласна державна адміністрація, її структурні підрозділи та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, інші установи і організації (додаток 1).

Фінансування заходів Програми здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 62100,0 тис. гривень:

тис. гривень

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми:

Усього витрат на виконання Програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Обласний бюджет

12400,0

10800,0

19400,0

19500,0

62100,0

 

Перший заступник голови ради

Й. Борто
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали