Додаткова копія: Про внесення змін до протокольного рішення Центральної виборчої комісії від 20 березня 2018 року N 2

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ

від 27 грудня 2018 року N 5

Київ

Про внесення змін до протокольного рішення Центральної виборчої комісії від 20 березня 2018 року N 2

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 14 вересня 2018 року N 2030 "Про погодження антикорупційної програми Центральної виборчої комісії на 2018 - 2020 роки", керуючись статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія вирішила:

Додаток до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії, затвердженого протокольним рішенням Центральної виборчої комісії від 20 березня 2018 року N 2 (Рішення N 2), замінити додатками 1, 2, що додаються.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

 

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії (із змінами, внесеними протокольним рішенням Центральної виборчої комісії
від 27 грудня 2018 року N 5)

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії

Чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, оцінювання корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення

N з/п

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов'язаного з корупцією

1. Запобігання та виявлення корупції

1

Порушення працівником Комісії обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Порушення працівниками Комісії Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) в частині встановлених обмежень щодо сумісництва з метою отримання неправомірної вигоди

Недоброчесність державних службовців, безконтрольність з боку керівництва за ефективним виконанням посадових обов'язків працівниками Комісії та незнання ними положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду

Притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації

2

Порушення працівниками Комісії вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Неповідомлення працівником Комісії про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення працівником Комісії дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів з метою отримання неправомірної вигоди

Недоброчесність державних службовців, незнання положень законодавства

Притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації, судові справи

2. Управління персоналом

3

Вплив зацікавлених осіб на діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", що може призвести до використання членом указаної комісії своїх службових повноважень з метою сприяння у прийнятті на державну службу третіх осіб

Отримання членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на державну службу цих осіб

Недоброчесність державних службовців, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами.

Притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації, судові процеси

4

Неналежний контроль за дотриманням термінів проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з відповідальним або особливо відповідальним становищем, що може призвести до умисного їх порушення

Приховування отриманих результатів перевірки від суб'єктів перевірки

Отримання неправомірної вигоди за сприяння у приховуванні можливих негативних для кандидата результатів спеціальної перевірки.

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Комісією, судові процеси проти Комісії

3. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами

5

Відсутність дієвого контролю за використанням та списанням матеріальних цінностей, які перебувають на балансі Комісії, що може призвести до їх використання працівниками Комісії у власних цілях

Використання матеріальних цінностей у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди;
списання матеріальних цінностей раніше, ніж передбачено порядком у Комісії; навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків у власних цілях.
Включення до бюджетного запиту потреби в коштах за відсутності відповідного подання структурного підрозділу Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців

Використання працівниками Комісії службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб

Втрата фінансових і матеріальних ресурсів Комісією.
Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Комісією

4. Публічні закупівлі

6

Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника Комісії з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

Лобіювання посадовими особами Комісії під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації.

Неналежне виконання працівниками Комісії своїх службових повноважень, приховування працівником Комісії, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівлі, наявного у нього конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду

Порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат Комісії, втрата довіри до Комісії, судові справи

7

Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Комісії під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання

Навмисне порушення під час закупівель принципів максимальної економії та ефективності

Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях, неналежне виконання працівником Комісії своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду

Порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат Комісії, нераціональне та неефективне використання фінансових ресурсів

5. Організація підготовки і проведення виборів і референдумів

8

Можливий вплив зацікавлених осіб на представника Комісії в суді шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів Комісії у суді

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім законодавчо визначених випадків. Водночас згідно з частиною другою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
За таких обставин неналежне представлення інтересів Комісії та її членів у суді може призвести до недоведеності правомірності їх рішення, дії чи бездіяльності

Недоброчесність працівника Комісії, його зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, інтереси зацікавлених осіб

Ухвалення судових рішень не на користь Комісії та її членів, необхідність відшкодування судових витрат, втрата довіри до Комісії

9

Можливий вплив зацікавлених осіб, що призведе до використання (поширення) працівником Комісії інформації (зокрема службової), яка стала відомою під час виконання посадових обов'язків, з метою отримання неправомірної вигоди

Працівник Комісії, отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію (зокрема, службову), може вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди

Недоброчесність працівника Комісії, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, інтереси зацікавлених осіб

Неправомірне використання третіми особами отриманої інформації, заподіяння шкоди інтересам Комісії або особам, яких така інформація стосується, втрата репутації Комісією, судові справи

10

Можливість отримання від розпорядників коштів відповідних рахунків виборчих фондів політичних партій та кандидатів фінансових звітів на паперових носіях, які містять недостовірну інформацію про формування та використання коштів указаних фондів

Прийняття фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій та кандидатів, які містять недостовірну інформацію про формування та використання коштів указаних фондів

Відсутність системи електронної звітності політичних партій та кандидатів на виборах, бажання отримати неправомірну вигоду

Втрата Комісією репутації, можливі судові справи

11

Вплив зацікавлених осіб на працівників Комісії під час прийняття та аналізу ними відповідних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій та кандидатів (фондів референдуму)

Використання службових повноважень під час підготовки проекту аналізу відповідних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій та кандидатів (фондів референдуму) (невідображення у вказаному проекті аналізу порушень законодавства з питань формування та використання коштів виборчих фондів політичних партій та кандидатів (фондів референдуму), з питань подання фінансової звітності та неповідомлення про зазначене відповідних правоохоронних органів тощо)

Бажання отримати неправомірну вигоду, відсутність відповідної електронної системи звітності

Притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації, судові справи

12

Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Комісії під час здійснення перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій референдуму з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання

Відображення відповідними працівниками Комісії у висновку за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій референдуму недостовірної інформації

Бажання отримати неправомірну вигоду за надання завідомо недостовірного висновку щодо результатів перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій референдуму

Притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації, втрата фінансових ресурсів

6. Забезпечення функціонування Державного реєстру виборців

13

Можливий вплив зацікавлених осіб, що призведе до незаконного використання чи поширення працівником Комісії, який відповідно до посадових обов'язків має доступ до Державного реєстру виборців, інформації з обмеженим доступом, що міститься у Державному реєстрі виборців

Використання чи поширення працівником, який згідно з посадовими обов'язками має доступ до Державного реєстру виборців, інформації з обмеженим доступом, що міститься у Державному реєстрі виборців, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб

Недоброчесність працівників Комісії, бажання одержати неправомірну вигоду для себе чи інших осіб

Заподіяння шкоди інтересам Комісії чи особам, яких стосується така інформація, судові справи, притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації

14

Можливий влив зацікавлених осіб з метою приховування порушень вимог законодавства, виявлених працівником Комісії під час здійснення контролю за діяльністю органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців, у тому числі під час проведення виїзних перевірок стану організації роботи органів ведення Державного реєстру виборців

Надання працівниками під час виконання своїх повноважень недостовірних відомостей про результати проведеної перевірки з метою одержання від суб'єкта перевірки неправомірної вигоди

Недоброчесність працівників Комісії, бажання одержати неправомірну вигоду

Притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії
(із змінами, внесеними протокольним рішенням Центральної виборчої комісії
від 27 грудня 2018 року N 5)

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик, опис, чинники, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Пріоритетність корупційного ризику
(низька/
середня/
висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особи, відповідальні за виконання заходу

Строк
виконання заходу щодо усунення корупційного ризику

Необхідні для впровадження заходів ресурси

Очікуваний результат

1. Запобігання та виявлення корупції

Ризик: можливість порушення працівником Комісії вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) через неналежний контроль за дотриманням працівниками Комісії обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, що може призвести до відповідного порушення.
Опис: порушення працівниками Комісії Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) в частині встановлених обмежень щодо сумісництва з метою отримання неправомірної вигоди.
Чинники: недоброчесність державних службовців, безконтрольність з боку керівництва, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду.
Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації

Низька

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою підвищення рівня інформованості працівників Комісії стосовно обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Керівники державної служби.
Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії.

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність випадків порушень обмежень щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності працівниками Комісії

Розробка інформаційної пам'ятки про обмеження щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності та стосовно настання відповідальності за порушення обмежень працівниками Комісії

Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

Червень 2018 року

Ризик: можливість порушення працівником Комісії вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) через неналежний контроль за запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, що може призвести до відповідного порушення.
Опис: неповідомлення працівником Комісії про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення працівником Комісії дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів з метою отримання неправомірної вигоди.
Чинники: недоброчесність державних службовців, незнання положень законодавства.
Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації, судові справи

Низька

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо шляхів і способів врегулювання конфлікту інтересів.

Керівники державної служби.
Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії.

Постійно.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність випадків виникнення (виявлення) у працівників Комісії конфлікту інтересів
Розроблена форма повідомлення про відсутність конфлікту інтересів під час прийняття працівників на роботу в Комісію

Розробка та впровадження механізму надання повідомлення викривачем про приховування конфлікту інтересів працівником Комісії та розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Комісії.

Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії.
Сектор забезпечення функціонування веб-сайтів відділу супроводу програмного забезпечення управління інформатизації Секретаріату Комісії.

Червень 2018 року.

Розробка форми повідомлення про відсутність конфлікту інтересів під час прийняття працівників на роботу в Комісію

Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

Травень 2018 року

2. Управління персоналом

Ризик: вплив зацікавлених осіб на діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", що може призвести до використання членом указаної комісії своїх службових повноважень з метою сприяння у прийнятті на державну службу третіх осіб.
Опис: отримання членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на державну службу цих осіб.
Чинники: недоброчесність державних службовців, бажання одержати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами.
Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації, судові процеси

Низька

Розробка форми повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів (у разі наявності) та порядку дій.
Залучення (за необхідності) третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В".
Своєчасне розміщення інформації про проведення конкурсу та обов'язкове відображення його результатів на офіційному веб-сайті Комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.
Недопущення випадків залучення державних службовців, які працюють у Комісії та одночасно є кандидатами на вакантні посади, до заходів з організації чи проведення конкурсу

Керівники державної служби.
Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

Перед проведенням відповідного конкурсу.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність випадків оскарження результатів конкурсної комісії, у тому числі відсутність скарг на участь державних службовців, які працюють у Комісії та одночасно є кандидатами на вакантні посади, у заходах з організації чи проведення конкурсу

Сектор забезпечення функціонування веб-сайтів відділу супроводу програмного забезпечення управління інформатизації Секретаріату Комісії.

За потреби.

Керівники державної служби.
Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

Під час проведення конкурсу

Ризик: неналежний контроль за дотриманням термінів проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з відповідальним або особливо відповідальним становищем, що може призвести до умисного їх порушення.
Опис: приховування отриманих результатів перевірки від суб'єктів перевірки.
Чинники: отримання неправомірної вигоди за сприяння у приховуванні можливих негативних для кандидата результатів спеціальної перевірки.
Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації

Низька

Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
Недопущення випадків прийняття на роботу переможця конкурсу без остаточних результатів спеціальної перевірки, оформлення наказу про прийняття на посаду тільки за наявності довідки про проведення спеціальної перевірки

Керівники державної служби.
Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії.
Керівники державної служби.
Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії

У разі проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад з відповідальним або особливо відповідальним становищем

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність випадків прийняття на роботу до Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців без остаточних результатів спеціальної перевірки

3. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами

Ризик: відсутність дієвого контролю за використанням та списанням матеріальних цінностей, які перебувають на балансі Комісії, що може призвести до їх використання працівниками Комісії у власних цілях.
Опис: використання матеріальних цінностей у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди;
списання матеріальних цінностей раніше, ніж передбачено порядком у Комісії; навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків у власних цілях.
Чинники: використання працівниками Комісії службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб.
Можливі наслідки: втрата фінансових і матеріальних цінностей

Низька

Попередження працівників про недопустимість використання та списання матеріальних цінностей Комісії для інших, не пов'язаних із службовою необхідністю цілей.

Керівники самостійних структурних підрозділів Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців.

Постійно.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність у результаті проведення
внутрішнього аудиту в Комісії ознак корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни

Списання матеріальних цінностей лише за наявності експертного висновку (за потреби) та/або інших підтвердних документів про неможливість їх подальшого використання з дотриманням Порядку придбання, обліку, видачі та списання матеріальних цінностей у Комісії, затвердженого розпорядженням Голови Комісії N 7 від 2 березня 2017 року

Комісія зі списання матеріальних цінностей

За потреби списання матеріальних цінностей

4. Публічні закупівлі

Ризик: можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника Комісії з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.
Опис: лобіювання посадовими особами Комісії під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації.
Чинники: неналежне виконання працівниками Комісії своїх службових повноважень, приховування працівником Комісії, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівлі, наявного у нього конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду.
Можливі наслідки: порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат Комісії, втрата довіри до Комісії, судові справи

Низька

Залучення незалежних фахівців (за згодою) до підготовки тендерної документації.

Тендерний комітет Комісії.

За потреби.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Впровадження використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
Відсутність фактів підготовки тендерної документації працівником Комісії з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Тендерний комітет Комісії.

Постійно

Забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), вимог, установлених статтею 17 зазначеного Закону (Закон N 922-VIII), до учасників процедури закупівлі.

Тендерний комітет Комісії.

Застосування об'єктивно необхідних, обґрунтованих технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

Тендерний комітет Комісії

Ризик: можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Комісії під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання.
Опис: навмисне порушення під час закупівель принципів максимальної економії та ефективності.
Чинники: неналежне виконання працівником Комісії своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду.
Можливі наслідки: навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях, збільшення витрат Комісії, нераціональне та неефективне використання фінансових ресурсів

Низька

Посилення контролю за здійсненням допорогових закупівель:
- проведення уповноваженою особою, відповідальною за допорогову закупівлю підрозділу, моніторингу ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт;
- перевірка запропонованих товарів/робіт/послуг на відповідність необхідним технічним характеристикам;
- розробка типового зразка службової записки щодо необхідності закупівлі товарів/робіт/послуг у конкретного суб'єкта господарювання.

Управління правового забезпечення
Секретаріату Комісії.
Відділ контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії.
Відділ бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії

Під час здійснення допорогових закупівель

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність фактів навмисного завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях, збільшення витрат Комісії, нераціонального та неефективного використання фінансових ресурсів
Впроваджено типовий зразок службової записки щодо необхідності закупівлі товарів/робіт/послуг у конкретного суб'єкта господарювання.

Проведення роз'яснювальної роботи

Керівники відповідних структурних підрозділів Секретаріату Комісії

5. Організація підготовки і проведення виборів і референдумів

Ризик: можливий вплив зацікавлених осіб на представника Комісії в суді шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів Комісії у суді.
Опис: відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім законодавчо визначених випадків. Водночас згідно з частиною другою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.
За таких обставин неналежне представлення інтересів Комісії в суді може призвести до недоведеності правомірності її рішення, дії чи бездіяльності.
Чинники: недоброчесність працівника Комісії, його зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, інтереси зацікавлених осіб.
Можливі наслідки: ухвалення судових рішень не на користь Комісії, необхідність відшкодування судових витрат, втрата довіри до Комісії

Низька

Установлення обмеженого переліку процесуальних прав у довіреності на ведення справ у судах.

Управління правового забезпечення Секретаріату Комісії.

Під час видання довіреності.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність фактів неналежного представлення інтересів Комісії у суді

Проведення роз'яснювальної роботи.

Керівник управління правового забезпечення Секретаріату Комісії

Постійно.

Прослуховування звукозапису судового засідання (за потреби)

За потреби

Ризик: можливий вплив зацікавлених осіб, що призведе до використання (поширення) працівником Комісії інформації (зокрема службової), яка стала відомою під час виконання посадових обов'язків, з метою отримання неправомірної вигоди.
Опис: працівник Комісії, одержавши під час виконання посадових обов'язків інформацію (зокрема службову), може вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди.
Чинники: недоброчесність працівника Комісії, зацікавленість в одержанні неправомірної вигоди, інтереси зацікавлених осіб.
Можливі наслідки: неправомірне використання третіми особами отриманої інформації, заподіяння шкоди інтересам Комісії або особам, яких така інформація стосується, втрата репутації Комісією, судові справи

Низька

Проведення роз'яснювальної роботи.
Попередження працівника про відповідальність за незаконне використання чи поширення інформації з обмеженим доступом

Керівники державної служби.
Керівники відповідних структурних підрозділів Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність фактів незаконного використання чи поширення інформації (зокрема службової), яка стала відомою під час виконання посадових обов'язків працівниками Комісії або сторонніми особами

Ризик: можливість отримання від розпорядників коштів відповідних рахунків виборчих фондів політичних партій та кандидатів фінансових звітів на паперових носіях, які містять недостовірну інформацію про формування та використання коштів указаних фондів.
Опис: прийняття фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій та кандидатів, які містять недостовірну інформацію про формування та використання коштів указаних фондів.
Чинники: відсутність системи електронної звітності політичних партій та кандидатів на виборах, бажання отримати неправомірну вигоду.
Можливі наслідки: втрата Комісією репутації, можливі судові справи

Низька

Участь у роботі робочої групи із запровадження системи електронної звітності політичних партій та кандидатів на виборах і підготовка необхідної для розробки відповідного технічного завдання інформації

Завідувач відділу контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії

Під час проведення виборів

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність недостовірної інформації під час прийняття фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій та кандидатів

Ризик: вплив зацікавлених осіб на працівників Комісії під час прийняття та аналізу ними відповідних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій та кандидатів (фондів референдуму).
Опис: використання службових повноважень під час підготовки проекту аналізу відповідних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій та кандидатів (фондів референдуму) (невідображення в указаному проекті аналізу порушень законодавства з питань формування та використання коштів виборчих фондів політичних партій та кандидатів (фондів референдуму), з питань подання фінансової звітності та неповідомлення про зазначене відповідних правоохоронних органів тощо).
Чинники: бажання отримати неправомірну вигоду, відсутність відповідної електронної системи звітності.
Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації, судові справи

Низька

Проведення роз'яснювальної роботи.

Керівники державної служби.

Під час відповідних виборів, референдумів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність порушень під час прийняття та аналізу відповідних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій і кандидатів (фондів референдуму) працівниками Комісії

Участь у роботі робочої групи із запровадження системи електронної звітності політичних партій та кандидатів на виборах і підготовка необхідної для розробки відповідного технічного завдання інформації

Завідувач відділу контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії

Протягом року

Ризик: можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Комісії під час здійснення перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій референдуму з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання.
Опис: відображення відповідними працівниками Комісії у висновку за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій референдуму недостовірної інформації.
Чинник: бажання отримати неправомірну вигоду за надання завідомо недостовірного висновку щодо результатів перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій референдуму.
Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації та фінансових ресурсів

Низька

Проведення роз'яснювальної роботи.
Визначення обов'язкових для перевірки напрямів фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій референдуму.

Завідувач відділу контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії.

Під час відповідних виборів, референдумів

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність недостовірної інформації у висновках під час здійснення працівниками Комісії перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій референдуму

Удосконалення моніторингу здійснення перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій референдуму

Завідувач відділу контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії

6. Забезпечення функціонування Державного реєстру виборців

Ризик: можливий вплив зацікавлених осіб, що призведе до незаконного використання чи поширення працівником Комісії, який відповідно до посадових обов'язків має доступ до Державного реєстру виборців, інформації з обмеженим доступом, що міститься у Державному реєстрі виборців.
Опис: використання чи поширення працівником, який згідно з посадовими обов'язками має доступ до Державного реєстру виборців, інформації з обмеженим доступом, що міститься у Державному реєстрі виборців, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.
Чинники: недоброчесність працівників Комісії, бажання отримати неправомірну вигоду для себе чи інших осіб.
Можливі наслідки: заподіяння шкоди інтересам Комісії чи особам, яких стосується така інформація, судові справи, притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації

Низька

Попередження працівника про відповідальність за незаконне використання чи поширення інформації з обмеженим доступом, що міститься в Державному реєстрі виборців.

Керівники структурних підрозділів Служби розпорядника Державного реєстру виборців, працівники, які згідно з повноваженнями мають доступ до Державного реєстру виборців.

Перед отриманням доступу до Державного реєстру виборців.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність фактів незаконного використання чи поширення інформації з обмеженим доступом, що міститься в Державному реєстрі виборців, працівниками Комісії або сторонніми особами

Проведення з працівниками, які відповідно до повноважень мають доступ до Державного реєстру виборців, роз'яснювальної роботи щодо обробки інформації з обмеженим доступом,
яка міститься в Державному реєстрі виборців

Керівник управління захисту інформації та адміністрування систем Реєстру Служби розпорядника Державного реєстру виборців

Постійно

Ризик: можливий влив зацікавлених осіб з метою приховування порушень вимог законодавства, виявлених працівником Комісії під час здійснення контролю за діяльністю органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців, у тому числі під час проведення виїзних перевірок стану організації роботи органів ведення Державного реєстру виборців.
Опис: надання працівниками під час виконання своїх повноважень недостовірних відомостей про результати проведеної перевірки з метою одержання від суб'єкта перевірки неправомірної вигоди.
Чинники: недоброчесність працівників Комісії, бажання отримати неправомірну вигоду.
Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, втрата Комісією репутації

Низька

Здійснення періодичної вибіркової перевірки проведення працівниками Служби розпорядника Державного реєстру виборців контролю за діяльністю органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців.

Керівники структурних підрозділів Служби розпорядника Державного реєстру виборців, які забезпечують контроль за діяльністю органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців

Періодично.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність фактів приховування працівником Комісії порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення контролю за діяльністю органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців, у тому числі під час проведення виїзних перевірок стану організації роботи органів ведення Державного реєстру виборців

Попередження працівника про відповідальність за надання недостовірних відомостей про результати здійснення контролю.
Проведення відповідної роз'яснювальної роботи

Перед здійсненням відповідної перевірки
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали