ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 30 червня 2017 року N 409-рш

Про внесення змін до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

Відповідно до статті 15 Закону України "Про Національний банк України", на виконання доручення виконуючого обов'язки Голови Національного банку України Смолія Я. В. від 12 травня 2017 року N 6-д щодо доопрацювання Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України Правління Національного банку України вирішило:

1. Унести до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 03 січня 2017 року N 2-рш (Рішення N 2-рш), такі зміни:

1) підпункт 10 пункту 1 розділу I статті 1 викласти в такій редакції:

"10) депозитарію Національного банку України, а саме: із відкриття і ведення рахунку в ЦП, зберігання на ньому ЦП, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку, обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП";

2) у статті 5:

підпункт 14.5 пункту 14 розділу I викласти в такій редакції:

"14.5. Сторони домовилися, що підтвердження за допомогою системи СП МВРУ НБУ або S.W.I.F.T., здійснені відповідно до підпунктів 14.2, 14.3 пункту 14 розділу I цієї Статті Умов надання послуг, а також друкована копія переговорів дилерів за допомогою електронних торговельних систем і тикет є узгодженими Сторонами документами, що свідчать про укладення угоди, та є невід'ємною частиною цього Договору;

абзац другий підпункту 2 пункту 5 розділу II виключити;

у розділі V:

підпункт 4 пункту 3 викласти в такій редакції:

"4) користуватися засобами системи ЕП для передавання та отримання інформації";

у підпункті 17 пункту 5 слова "які виникли в КЛІЄНТА внаслідок помилок, порушень технології оброблення інформації (у тому числі за розповсюдження комп'ютерних вірусів)" замінити словами "які виникли в КЛІЄНТА внаслідок порушення ним технології оброблення інформації (у тому числі розповсюдження небезпечного програмного забезпечення)";

назву розділу X викласти в такій редакції:

"X. Умови надання послуг депозитарію Національного банку України, а саме: із відкриття і ведення рахунку в ЦП, зберігання на ньому ЦП, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку, обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП";

3) доповнити статтю 10 новим абзацом восьмим такого змісту:

"Рахунок Національного банку для оплати послуг депозитарію Національного банку України: р/р 4629822042".

2. Управлінню інформацій та громадських комунікацій (Бондаренко Н. М.) у день набрання чинності цим рішенням забезпечити розміщення змін до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (Рішення N 2-рш) на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України для їх використання.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

4. Рішення набирає чинності з 01 липня 2017 року.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково.
RSS канали