Додаткова копія: Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року N 3117 "Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції"

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

02.11.2018

м. Київ

N 2948

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2018 р. за N 1409/32861

Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року N 3117 "Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції"

Відповідно до пункту 10 частини першої (Закон N 4452-VI), пункту 14 частини п'ятої (Закон N 4452-VI) та частини шостої статті 12 (Закон N 4452-VI), частин третьої (Закон N 4452-VI) та сьомої статті 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Внести до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року N 3117 "Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції" (Рішення N 3117), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 року за N 999/30867, такі зміни:

1) абзац сьомий підпункту 1 після слова "Комітет" доповнити словами "Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";

2) у підпункті 2:

абзац другий замінити чотирма абзацами такого змісту:

"період між датою оприлюднення на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) і датою проведення відкритих торгів (аукціону) має становити:

не менше 14 робочих днів - для лоту, сформованого з індивідуально визначеного активу (майна) або пулу активів (майна), що виставляються на продаж у складі пулу вперше;

не менше 3 робочих днів - для лоту, сформованого з пулу активів (майна), що виставляються на продаж у складі пулу повторно;

не більше 40 робочих днів - для будь-якого лоту;".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;

в абзаці дев'ятому слова "поштова адреса" замінити словами "поштову адресу";

3) у підпункті 3:

в абзаці третьому слово "(аукціону)" замінити словами "(аукціонів) у їхній кількості, визначеній рішенням Фонду щодо умов продажу";

в абзаці п'ятому слово "початкових" виключити;

у другому реченні абзацу шостого слова ", результати якого були скасовані (лот був знятий з продажу)" виключити;

4) підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) у разі якщо після зниження початкової (стартової) ціни лоту до мінімальної ціни останні з визначеної рішенням Фонду щодо умов продажу кількості відкриті торги (аукціон) не відбудуться, такі активи (майно) банку(ів), що входили до складу лоту(ів), підлягають продажу у складі пулу(ів), сформованого(их) з активів (майна) банку за цією ознакою, крім випадків:

об'єднання в один пул нерухомого майна, що виставляється на продаж вперше, та інших основних засобів, що виставляються на продаж повторно;

об'єднання в один пул активів (майна), що виставляються на продаж вперше, та пов'язаних з ними активів (майна), що виставляються на продаж повторно;

зміни суттєвих характеристик активу (майна), які можуть вплинути на ціну продажу такого активу (майна). У такому випадку на повторний продаж виставляється лот, сформований з індивідуально визначеного активу, суттєві характеристики якого змінилися.".

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

 

В. о. директора-розпорядника

С. В. Рекрут
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали