ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Одинадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 07.06.2018 р. N 1187

Про внесення змін до Регіональної програми із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2015 - 2018 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI), указів Президента України: від 1 серпня 2002 року N 683/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади", від 31 липня 2004 року N 854/2004 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", N 68/2016 від 26.02.2016 "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" (Указ N 68/2016) та Указу Президента України від 22 березня 2017 N 73/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року" (Указ N 73/2017) обласна рада вирішила:

1. Внести зміни до Регіональної програми із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2015 - 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 30 грудня 2014 року N 1162 (Програма N 1162), виклавши Програму у новій редакції (додається).

2. Обласній державній адміністрації інформувати обласну раду про хід реалізації Програми щороку до 25 січня.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації та профільну постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, національних меншин та інформаційної політики.

 

Голова ради

М. Рівіс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
(у редакції рішення Закарпатської обласної ради
від 07 червня 2018 року N 1187)

РЕГІОНАЛЬНА
програма із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2015 - 2018 роки

1. Загальні положення

Регіональну програму з реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2015 - 2018 роки (далі - Програму) розроблено відповідно до Конституції України, законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI), указів Президента України від 1 серпня 2002 року N 683/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади", від 31 липня 2004 року N 854/2004 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", від 24 березня 2012 року N 212/2012 "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації" (План N 212/2012), постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади", від 3 листопада 2010 року N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", Указу Президента України від 22 березня 2017 року N 73/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року" (Указ N 73/2017).

Програмою передбачено вироблення ефективних механізмів партнерства держави з інститутами громадянського суспільства, вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення прозорості і відкритості їх діяльності, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості, створення умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень, проведення соціологічних досліджень, сприяння пропагуванню державницької ідеології, інтеграції України в європейські та євроатлантичні структури, виховання патріотичних почуттів, урахування пріоритетних напрямів, спрямованих на створення правових, фінансових, економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку системи обороноздатності держави.

2. Мета та основні завдання Програми:

реалізація Указів Президента України, директивних документів Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України щодо впровадження державної політики в області;

посилення взаємодії органів виконавчої влади з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

створення системи постійного діалогу, взаємодії інститутів громадянського суспільства і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

проведення заходів для забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації;

забезпечення взаємодії органів державної влади з політичними партіями та громадськими організаціями з ряду важливих питань державного будівництва, формування та реалізації державної політики;

проведення засідань за круглим столом, семінарів, прес-конференцій, інших заходів з метою роз'яснення політики держави, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України;

забезпечення проведення консультацій з громадськістю щодо актуальних питань суспільного життя, шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку регіону, інших питань з метою врахування громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади, а також розроблення пропозицій щодо стратегії розвитку інститутів громадянського суспільства;

залучення громадських інститутів до розроблення та вирішення питань соціально-економічного розвитку Закарпаття;

здійснення організаційно-правового та матеріально-технічного забезпечення діяльності громадської ради при обласній державній адміністрації;

організація проведення соціологічних досліджень громадської думки з метою розроблення та вирішення питань соціально-економічного, інноваційного розвитку Закарпаття та щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

сприяння утвердженню авторитету області в Україні та за її межами;

військово-патріотичне виховання молоді;

організація інформаційно-рекламних заходів щодо відбору на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України.

Координацію роботи із виконання завдань Програми здійснює департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, який взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, а також райдержадміністраціями, міськвиконкомами міст обласного значення, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

3. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету згідно із додатком 2 до Програми.

4. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дасть змогу активізувати роботу з практичної реалізації вищезазначених указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших розпорядчих та директивних документів стосовно реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2015 - 2018 роки, становлення громадянського суспільства та української політичної нації, виховання військово-патріотичної молоді, організація інформаційно-рекламних заходів щодо відбору на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України.

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
до Регіональної програми із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2015 - 2018 роки

Найменування Програми

Регіональна програма із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2015 - 2018 роки

Підстава для розроблення Програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", стаття 91 Бюджетного кодексу України, укази Президента України від 1 серпня 2002 року N 683/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади", від 31 липня 2004 року N 854/2004 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", N 68/2016 від 26.02.2016 "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" (Указ N 68/2016), постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади", від 3 листопада 2010 року N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", Указу Президента України від 22 березня 2017 року N 73/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року" (Указ N 73/2017).

Розробник Програми

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Відповідальний виконавець Програми

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Мета і основні завдання Програми

Налагодження ефективних механізмів партнерства держави з інститутами громадянського суспільства, вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення прозорості і відкритості їх діяльності, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, підвищення якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості, створення умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень, проведення соціологічних досліджень, сприяння пропагуванню державницької ідеології, інтеграції України в Європейські та Євроатлантичні структури, виховання патріотичних почуттів та гордості за Українську державу, військово-патріотичне виховання молоді, організація інформаційно-рекламних заходів щодо відбору на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України

Основні заходи Програми

Проведення засідань за круглим столом, семінарів, прес-конференцій, інших заходів з метою роз'яснення політики держави, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції і законів України; здійснення організаційно-правового та матеріально-технічного забезпечення діяльності громадської ради при обласній державній адміністрації; організація проведення соціологічних досліджень громадської думки з метою розроблення та вирішення питань соціально-економічного, інноваційного розвитку Закарпаття щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; виготовлення рекламної продукції (білбордів, брошур, візитівок, рекламних роликів тощо) та оренда місць розташування рекламних щитів; виготовлення та розміщення (заміна) на призовних дільницях засобів наочної агітації військово-патріотичного виховання

Строки реалізації Програми

2015 - 2018 роки

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік. Загальний обсяг фінансування Програми становить 2010,0 тис. грн, в тому числі за роками:
у 2015 році - 475,0 тис. грн;
у 2016 році - 475,0 тис. грн;
у 2017 році - 495,0 тис. грн;
у 2018 році - 565,0 тис. грн.

Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми дасть змогу активізувати роботу державної політики, участі громадян в управлінні державними справами, подальшого становлення громадянського суспільства та зміцнення української політичної нації, організація інформаційно-рекламних заходів щодо відбору на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України

Контроль за реалізацією Програми

Контроль та координація за виконанням заходів Програми здійснюється департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

Додаток 2
до Програми

Фінансове забезпечення Регіональної програми із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2015 - 2018 роки

N
з/п

Заходи

Потреба у фінансуванні на 2015 - 2018 роки
(тис. грн)

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1.

Організація та проведення засідань за круглим столом, конференцій, семінарів, нарад, зустрічей, інших консультацій з громадськістю тощо

50,0

50,0

55,0

55,0

2.

Організація відзначення державних свят, визначних подій, пам'ятних дат та забезпечення участі делегацій від Закарпатської області у загальнодержавних заходах

180,0

180,0

185,0

185,0

3.

Проведення соціологічних досліджень, розроблення програм соціально-економічного, інновацій-ного розвитку Закарпаття, в тому числі із залученням відповідних установ і організацій

125,0

125,0

130,0

130,0

4.

Виготовлення та встановлення білбордів, сітілайтів, виготовлення та розповсюдження інформаційних буклетів, листівок, брошур, візитівок, рекламних роликів тощо; оренда місць розташування рекламних щитів; виготовлення та розміщення (заміна) на призовних дільницях засобів наочної агітації військово-патріотичного виховання

120,0

120,0

125,0

195,0

УСЬОГО:

475,0

475,0

495,0

565,0

РАЗОМ:

2010,0

 

Заступник голови ради

П. Грицик
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали