Додаткова копія: Про внесення змін до Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2018 роки

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЯ,
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.09.2018 р. N 1161/5-18

Про внесення змін до Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2018 роки

З метою уточнення змісту та обсягів щодо ресурсного забезпечення виконання Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2018 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 травня 2016 року N 439 (Розпорядження N 439), враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року N 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2020 роки" (із змінами), 17 жовтня 2011 року N 1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (Постанова N 1056) (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року N 669-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності" (План N 669-р), Меморандум про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків, підписаний 24 липня 2015 року між Донецькою облдержадміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією та Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII):

Внести зміни до Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2018 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 травня 2016 року N 439 (Розпорядження N 439), що додаються.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

О. І. Куць

 

Додаток
до розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
27.09.2018 N 1161/5-18

Зміни
до Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2018 роки (Розпорядження N 439)

1. Пункт 7 Паспорту Програми викласти в такій редакції:

"7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

1,15 млн. грн.";

2. У змісті:

слова "ДОДАТОК 1 ДО ПРОГРАМИ. Результативні показники виконання програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2018 роки" замінити словами "ДОДАТОК 1 ДО ПРОГРАМИ. Результативні показники виконання Програми";

слова "ДОДАТОК 2 ДО ПРОГРАМИ. Напрями діяльності і заходи Програми "Програма з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області 2016 - 2018 роки" замінити словами "ДОДАТОК 2 ДО ПРОГРАМИ. Напрями діяльності і заходи Програми";

слова "ДОДАТОК 3 ДО ПРОГРАМИ. Ресурсне забезпечення Програми "Регіональна Програма з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2018 роки" замінити словами "ДОДАТОК 3 ДО ПРОГРАМИ. Ресурсне забезпечення Програми";

слова "ДОДАТОК 4 ДО ПРОГРАМИ. Показники продукту Програми енергозбереження "Регіональна Програма з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2018 роки" замінити словами "ДОДАТОК 4 ДО ПРОГРАМИ. Показники продукту Програми";

3. В абзаці другому розділу 1 слова "розроблена відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року N 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки" (із змінами), 17 жовтня 2011 року N 1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" та 11 листопада 2015 року N 929 "Про продовження строку виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки" замінити словами "розроблена відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року N 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2020 роки" (із змінами), 17 жовтня 2011 року N 1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (Постанова N 1056) (із змінами)";

4. У розділі 7:

1) абзац третій після слів "райдержадміністрації" доповнити словами ", військово-цивільні адміністрації";

2) в абзацах третьому та четвертому слова "щоквартально" замінити словами "щомісячно";

5. У розділі 8:

1) абзац п'ятий після слів "райдержадміністраціями" доповнити словами ", військово-цивільними адміністраціями";

2) в абзаці шостому слова та цифри "1 млн. грн." замінити словами та цифрами "1,15 млн. грн.";

6. Додатки 1 - 3 до Програми викласти у новій редакції, що додаються.

Зміни до Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2018 роки, підготовлені департаментом розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації.

 

В. о. директора департаменту

Т. В. Тараненко

 

Додаток 1
до Програми

Результативні показники виконання Програми

N

Заходи

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1

2

3

4

5

1.

Сплата відсотків за надані фінансово-банківськими установами кредити населенню на енергозберігаючі заходи (млн. грн.)

0,3

0,3

0,55

2.

Сума отриманих кредитів (наростаючим підсумком) (млн. грн.)

15,0

16,0

18,0

3.

Кількість позичальників (наростаючим підсумком) (осіб)

1000

1500

2000

 

В. о. директора департаменту
розвитку базових галузей
промисловості облдержадміністрації

Т. В. Тараненко

 

Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності і заходи Програми

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування, млн грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Впровадження енергозберігаючих заходів серед населення та ОСББ

Компенсація відсоткової ставки (10 відс. річних) по кредитах на заходи з енергозбереження та придбання котлів на альтернативному виді палива для населення та ОСББ

2016 - 2018 роки

Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації

Обласний бюджет

1,15

Зменшення споживання природного газу населенням на 20 відс.

 

В. о. директора департаменту розвитку
базових галузей промисловості
облдержадміністрації

Т. В. Тараненко

 

Додаток 3
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Заходи, на які спрямовуються кошти

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Всього витрат на виконання Програми, млн. грн.

1

2

3

4

5

6

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

 

0,3

0,3

0,55

1,15

державний бюджет

-

-

-

-

-

обласний бюджет, млн грн.

Сплата відсотків за надані банківськими установами позики населенню на енергозберігаючі заходи

0,3

0,3

0,55

1,15

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

-

 

В. о. директора департаменту розвитку
базових галузей промисловості
облдержадміністрації

Т. В. Тараненко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали