ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.02.2012 р. N 197

Київ

Про внесення змін до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до статті 45 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 20 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", Закону України "Про захист економічної конкуренції", враховуючи рішення Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (Рішення N 824/7060):

1. Внести зміни до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.10.2002 N 1970 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2011 N 185):

1.1. Пункт 43 Регламенту:

1.1.1. Після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Проекти розпоряджень, що можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках підлягають погодженню з Київським міським територіальним відділенням Антимонопольного комітету України відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 01.04.2002 N 4-р "Про затвердження Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - сімнадцятий вважати абзацами восьмим - вісімнадцятим відповідно.

1.1.2. Після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Загальний термін підготовки, погодження та випуску розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що стосуються реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060), не повинен перевищувати семи робочих днів."

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - вісімнадцятий вважати абзацами вісімнадцятим - дев'ятнадцятим відповідно.

1.2. Пункт 71 Регламенту доповнити абзацами такого змісту:

"Проекти доручень голови Київської міської державної адміністрації, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань, що стосуються реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060), готуються керівниками головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та обов'язково і невідкладно надаються на погодження відповідному заступнику голови Київської міської державної адміністрації, який позначає таке доручення штампом-відміткою "Стратегія 2025".

Розсилка, розгляд та виконання доручень зі штампом-відміткою "Стратегія 2025" здійснюється позачергово. Термін виконання доручень зі штампом-відміткою "Стратегія 2025" не повинен перевищувати трьох робочих днів, якщо інше не зазначено у відповідному дорученні.

Доручення відповідного заступника голови Київської міської державної адміністрації щодо всіх питань, що стосуються реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060), є обов'язковими для виконання начальниками головних управлінь, управлінь відділів та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)."

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

О. Попов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали