ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.05.2011 р. N 787

Київ

Про внесення змін до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації":

1. Внести зміни до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.10.2002 N 1970 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2011 N 185 (Розпорядження N 185)):

Абзац 2 пункту 43 Регламенту замінити трьома абзацами такого змісту:

"Проект розпорядження погоджують: заступники голови Київської міської державної адміністрації, керівники головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції яких належать зазначені в проекті розпорядження питання, начальник юридичного управління та заступник голови Київської міської державної адміністрації - керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Проекти розпоряджень, що містять питання витрачання фінансових ресурсів, погоджуються заступником голови Київської міської державної адміністрації, до повноважень якого віднесені фінансові питання.

Проекти розпоряджень, якими зачіпаються інтереси районів, погоджують голови відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій".

У зв'язку з цим абзаци 3 - 14 вважати відповідно абзацами 6 - 16.

Пункт 61 Регламенту викласти у такій редакції:

"61. Проекти рішень Київської міської ради та розпоряджень Київського міського голови, які подаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), готуються головними управліннями, управліннями, до компетенції яких віднесені порушені у проектах рішень питання.

Проект рішення (розпорядження) має містити:

- назву документа;

- преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів та підпунктів;

- додатки (якщо вони є).

Текст проекту рішення (розпорядження) викладається українською мовою у стислій формі. Виклад окремих пунктів, додатків та тексту в цілому повинен бути органічно пов'язаним і не допускати подвійного тлумачення змісту.

Проекти рішень, суб'єктом подання яких є виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація), візує голова Київської міської державної адміністрації або заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Проект рішення Київської міської ради, який подається виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), погоджується керівником головного управління, управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - розробником проекту рішення, відповідним заступником голови Київської міської державної адміністрації, до компетенції якого відносяться зазначені у проекті рішення питання та начальником юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Проекти рішень Київської міської ради, якими вирішуються питання витрачання бюджетних коштів, погоджується відповідним заступником голови Київської міської державної адміністрації, до повноважень якого віднесені фінансові питання.

Проекти рішень Київської міської ради щодо набуття та припинення права на землю юридичними та фізичними особами візує заступник голови Київської міської державної адміністрації, до відання якого відносяться питання землекористування, та погоджує керівник та юрисконсульт структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань землекористування.

Проекти рішень Київської міської ради, які подаються до Київради виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та стосуються питань розвитку районів міста Києва підлягають направленню у порядку інформування районним в місті Києві державним адміністраціям.

Направлення таких проектів рішень здійснюється головним розробником електронною поштою.

Районні в місті Києві державні адміністрації розглядають та опрацьовують надіслані їм проекти рішення протягом 3 робочих днів, після чого надсилають свої письмові пропозиції розробнику.

Якщо в установлені строки пропозиції не одержано, вважається, що зауваження та пропозиції відсутні.

Погоджений в установленому порядку у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) проект рішення подається до відділу організаційного забезпечення заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою передачі управлінню організаційної роботи секретаріату Київської міської ради для подальшого погодження відповідно до вимог статті 20 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.2008 N 8/8, разом із:

- супровідним листом за підписом заступника голови Київської міської державної адміністрації - керівника апарату;

- пояснювальною запискою з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення за підписом начальника головного управління, управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - розробника проекту рішення;

- порівняльною таблицею (у разі подання проекту рішення про внесення змін до чинного рішення);

- переліком нових нормативних актів та актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень рішення;

- службовою адресою та контактними телефонами розробника проекту рішення та осіб, відповідальних за його супроводження.

У випадку внесення проекту рішення Київської міської ради, що передбачає матеріальні чи інші витрати міського бюджету, мають додаватись фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат".

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г.

 

Голова

О. Попов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали