КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2010 року N 340/5152

Про внесення змін до рішення Дніпровської районної у м. Києві ради від 27.05.2010 N 452 "Про бюджет Дніпровського району м. Києва на 2010 рік"

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, рішення Київської міської ради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік" (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 14.10.2010 N 79/4891 та від 02.12.2010 N 247/5059) Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Дніпровської районної у м. Києві ради від 27.05.2010 N 452 "Про бюджет Дніпровського району міста Києва на 2010 рік" (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Дніпровської районної у м. Києві ради від 27.08.2010 N 470, від 14.10.2010 N 489) такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 рішення цифри "637161,4" замінити цифрами "640856,5".

1.2. У підпункті 1.1.2 пункту 1 рішення цифри "11883,4" замінити цифрами "15578,5" та доповнити новим абзацом:

"- На благоустрій зелених насаджень - 3695,1 тис. грн.".

1.3. У підпункті 1.2 пункту 1 рішення цифри "578489,3" замінити цифрами "582184,4".

1.4. У пункті 2 рішення цифри "642646,5", "583974,4" замінити цифрами "646341,6", "587669,5" відповідно.

1.5. Пункт 4 рішення доповнити новим підпунктом 4.5.5:

" 4.5.5. На благоустрій зелених насаджень - 3695,1 тис. грн.".

1.6. У підпункті 4.1 пункту 4 рішення цифри "390767,4" замінити цифрами "425143,2".

1.7. У пункті 9 рішення цифри "8915,9" замінити цифрами "8916,1".
1.8. У підпункті 38.3 пункту 38 рішення цифри "559489,7" замінити цифрами "561872,5".

1.9. Викласти в нових редакціях додатки 1, 2, 3, 6 до рішення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 

 

Додаток N 1
до рішення Київської міської ради
16.12.2010 N 340/5152 

Доходи бюджету Дніпровського району у м. Києві на 2010 рік

(тис. гривень)

Код 

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Разом 

у т. ч. бюджет розвитку 

6 = (гр. 3 + гр. 4) 

10000000 

Податкові надходження 

558645,4 

0,0 

558645,4 

11000000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

390727,8 

0,0 

0,0 

390727,8 

11010000 

Податок з доходів фізичних осіб 

389427,8 

0,0 

  

389427,8 

11020000 

Податок на прибуток підприємств 

1300,0 

0,0 

  

1300,0 

11020200 

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 

1300,0 

0,0 

  

1300,0 

13000000 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

128513,7 

0,0 

0,0 

128513,7 

13010200 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду 

40,0 

0,0 

  

40,0 

13050000 

Плата за землю 

128473,7 

0,0 

  

128473,7 

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

10103,9 

0,0 

0,0 

10103,9 

14060000 

Плата за ліцензії 

7103,9 

0,0 

  

7103,9 

14060100 

Податок на промисел 

15,0 

0,0 

  

15,0 

14060200 

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 

8,4 

0,0 

  

8,4 

14060300 

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 

370,0 

0,0 

  

370,0 

14060900 

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 

10,5 

0,0 

  

10,5 

14061100 

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

6700,0 

0,0 

  

6700,0 

14070000 

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 

3000,0 

0,0 

  

3000,0 

16000000 

Інші податки 

29300,0 

0,0 

0,0 

29300,0 

16010000 

Місцеві податки і збори 

6200,0 

0,0 

  

6200,0 

16050000 

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 

23100,0 

0,0 

  

23100,0 

20000000 

Неподаткові надходження 

19278,9 

0,0 

  

19278,9 

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

2282,8 

0,0 

0,0 

2282,8 

21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 

12,0 

0,0 

  

12,0 

21050000 

Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів 

2201,8 

0,0 

  

2201,8 

21080900 

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. 

32,0 

0,0 

  

32,0 

21081100 

Адміністративні штрафи та інші санкції 

37,0 

0,0 

  

37,0 

22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

16500,0 

0,0 

0,0 

16500,0 

22080400 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності 

14000,0 

0,0 

  

14000,0 

22090000 

Державне мито 

2500,0 

0,0 

  

2500,0 

24000000 

Інші неподаткові надходження 

496,1 

0,0 

0,0 

496,1 

24060300 

Інші надходження 

496,1 

0,0 

  

496,1 

25000000 

Власні надходження бюджетних установ, в т. ч. 

  

20084,5 

0,0 

20084,5 

  

* установи освіти 

  

17348,0 

  

17348,0 

  

* установи соціального захисту 

  

300,0 

  

300,0 

  

* установи культури 

  

2248,9 

  

2248,9 

  

* установи фізичної культури та спорту 

  

159,6 

  

159,6 

  

* управління охорони здоров'я 

  

28,0 

  

28,0 

30000000 

Доходи від операцій з капіталом 

150,00 

26477,6 

26477,6 

26627,6 

31010200 

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

150,0 

0,0 

  

150,0 

31030000 

Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності 

  

26477,6 

26477,6 

26477,6 

50000000 

Цільові фонди 

  

200,0 

0,0 

200,0 

50110000 

Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. 

  

200,0 

0,0 

200,0 

  

Разом доходів 

578074,3 

46762,1 

26477,6 

624836,4 

40000000 

Офіційні трансферти 

4110,1 

11910,0 

9531,9 

16020,1 

41000000 

Від органів державного управління 

4110,1 

11910,0 

9531,9 

16020,1 

41030000 

Субвенції 

4110,1 

11910,0 

9531,9 

16020,1 

  

Всього доходів 

582184,4 

58672,1 

36009,5 

640856,5 

 

Заступник міського голови -
секретар Київського міської ради
 

 
О. Довгий
 

Додаток N 2
до рішення Київської міської ради
16.12.2010 N 340/5152 

Видатки бюджету Дніпровського району м. Києва на 2010 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Видатки загального фонду 

Видатки спеціального фонду 

Разом 

Всього 

поточні (Код 1000

з них: 

капітальні (Код 2000

Всього 

поточні (Код 1000

з них: 

капітальні (Код 2000

з них: бюджет розвитку 

оплата праці (Код 1110

комунальних послуг та енергоносіїв (Код 1160

оплата праці (Код 1110

комунальних послуг та енергоносіїв (Код 1160

8 (гр. 9 + гр. 12) 

10 

11 

12 

13 

14 (гр. 3 + гр. 8) 

010000 

Державне управління 

32141,6 

32032,6 

19639,9 

1504,4 

109,0 

28,0 

28,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32169,6 

010116 

Органи місцевого самоврядування 

3128,7 

3128,7 

1735,2 

48,5 

  

0,0 

  

  

  

  

  

3128,7 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

29012,9 

28903,9 

17904,7 

1455,9 

109,0 

28,0 

28,0 

  

  

  

  

29040,9 

070000 

Освіта 

347722,0 

345680,4 

182433,5 

56165,6 

2041,6 

17348,0 

17268,0 

130,9 

2605,6 

80,0 

  

365070,0 

090000 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

16431,9 

16431,9 

7414,6 

1299,7 

0,0 

300,0 

300,0 

165,0 

40,5 

0,0 

0,0 

16731,9 

090412 

Інші видатки на соціальний захист населення 

1387,5 

1387,5 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

1387,5 

090416 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

99,0 

99,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

99,0 

090700 

Притулки для неповнолітніх 

630,9 

630,9 

137,4 

373,5 

  

0,0 

  

  

  

  

  

630,9 

090802 

Інші програми соціального захисту неповнолітніх 

14,9 

14,9 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

14,9 

091101 

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

995,2 

995,2 

647,9 

93,3 

  

0,0 

  

  

  

  

  

995,2 

091102 

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

87,0 

87,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

87,0 

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

32,5 

32,5 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

32,5 

091105 

Утримання клубів підлітків за місцем проживання 

3417,4 

3417,4 

1617,9 

528,6 

0,0 

300,0 

300,0 

165,0 

40,5 

0,0 

  

3717,4 

091107 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

43,4 

43,4 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

43,4 

091108 

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

1500,0 

1500,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

1500,0 

091204 

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 

7190,5 

7190,5 

4605,5 

304,3 

  

0,0 

  

  

  

  

  

7190,5 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

381,3 

381,3 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

381,3 

091214 

Інші установи та заклади 

652,3 

652,3 

405,9 

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

652,3 

100000 

Житлово-комунальне господарство 

27924,7 

17698,5 

0,0 

0,0 

10226,2 

808,5 

0,0 

0,0 

0,0 

808,5 

0,0 

28733,2 

100101 

Житлово-експлуатаційне господарство 

7914,1 

0,0 

  

  

7914,1 

0,0 

  

  

  

  

  

7914,1 

100102 

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

2312,1 

0,0 

  

  

2312,1 

0,0 

  

  

  

  

  

2312,1 

100203 

Благоустрій міст, сіл, селищ 

17306,5 

17306,5 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

17306,5 

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального 
господарства

392,0 

392,0 

  

  

  

808,5 

  

  

  

808,5 

  

1200,5 

110000 

Культура і мистецтво 

26197,0 

25664,5 

15185,8 

1813,1 

532,5 

2248,9 

2248,9 

1543,1 

50,7 

0,0 

0,0 

28445,9 

120000 

Засоби масової інформації 

300,0 

300,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

  

  

  

  

  

300,0 

120201 

Періодичні видання (газет та журнали) 

300,0 

300,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

300,0 

130000 

Фізична культура і спорт 

6313,7 

6313,7 

4181,4 

352,8 

0,0 

159,6 

159,6 

0,0 

62,6 

0,0 

0,0 

6473,3 

130106 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури 

120,0 

120,0 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

120,0 

130107 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

6193,7 

6193,7 

4181,4 

352,8 

0,0 

159,6 

159,6 

0,0 

62,6 

0,0 

0,0 

6353,3 

150000 

Будівництво 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

24074,5 

0,0 

0,0 

0,0 

24074,5 

24074,5 

24074,5 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

13655,2 

  

  

  

13655,2 

13655,2 

13655,2 

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

  

  

  

  

  

10219,3 

  

  

  

10219,3 

10219,3 

10219,3 

150115 

Завершення проектів газифікації сільських населених пунктів з високим ступенем готовності 

  

  

  

  

  

200,0 

  

  

  

200,0 

200,0 

200,0 

170000 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1128,0 

1128,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1128,0 

170703 

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

0,0 

  

  

  

  

1128,0 

1128,0 

  

  

  

  

1128,0 

180000 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 

10,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

11935,0 

11435,0 

  

  

500,0 

500,0 

11945,0 

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

10,0 

10,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10,0 

180409 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди 

  

  

  

  

  

11935,0 

11435,0 

  

  

500,0 

500,0 

11935,0 

240000 

Цільові фонди 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

200,0 

100,0 

0,0 

0,0 

100,0 

0,0 

200,0 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

0,0 

  

  

  

  

200,0 

100,0 

0,0 

0,0 

100,0 

  

200,0 

250000 

Видатки, не віднесені до основних груп 

130628,6 

129807,1 

0,0 

0,0 

731,5 

441,6 

441,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

131070,2 

250102 

Резервний фонд 

90,0 

  

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

90,0 

250344 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

285,0 

285,0 

  

  

0,0 

0,0 

  

  

  

  

  

285,0 

250404 

Інші видатки 

4924,5 

4193,0 

  

  

731,5 

0,0 

  

  

  

  

  

4924,5 

250302 

Кошти, що передаються до районних та міських бюджетів з міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів 

125329,1 

125329,1 

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

125329,1 

250915 

Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного з Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" 

  

  

  

  

 

441,6 

441,6 

  

  

  

  

441,6 

  

Всього видатків 

587669,5 

573938,7 

228855,2 

61135,6 

13640,8 

58672,1 

33109,1 

1839,0 

2759,4 

25563,0 

24574,5 

646341,6 

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради
 

 
О. Довгий
 

 

Додаток N 3
до рішення Київської міської ради
16.12.2010 N 340/5152 

Розподіл видатків бюджету Дніпровського району м. Києва на 2010 рік за головними розпорядниками коштів

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків 

Назва головного розпорядника коштів 

Видатки загального фонду 

Видатки спеціального фонду 

Разом 

Всього 

поточні (Код 1000

з них: 

капітальні (Код 2000) 

Всього 

поточні (Код 1000

з них: 

капітальні (Код 2000) 

З них: бюджет розвитку 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

оплата праці (Код 1110) 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 1160

оплата праці (Код 1110

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 1160

8 (гр. 9 + гр. 12) 

10 

11 

12 

13 

14 (гр. 3 + гр. 8) 

001 

Дніпровська районна у м. Києві рада 

2565,7 

2565,7 

1159,1 

38,6 

  

12126,7 

11526,7 

  

  

600,0 

11935,0 

14692,4 

010116 

Органи місцевого самоврядування 

2230,7 

2230,7 

1159,1 

38,6 

  

  

  

  

  

  

  

2230,7 

120201 

Періодичні видання (гости та журнали) 

300,0 

300,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

300,0 

180409 

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди 

  

  

  

  

  

11935,0 

11435,0 

  

  

500,0 

11935,0 

11935,0 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

  

  

  

  

  

191,7 

91,7 

  

  

100,0 

  

191,7 

250404 

Інші видатки 

35,0 

35,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35,0 

006 

Дніпровська районна у м. Києві державна адміністрація 

13251,5 

13142,5 

7476,4 

929,2 

109,0 

  

  

  

  

  

  

13251,5 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

13070,0 

12961,0 

7476,4 

929,2 

109,0 

  

  

  

  

  

  

13070,0 

130106 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури 

20,0 

20,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20,0 

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

10,0 

10,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10,0 

250404 

Інші видатки (на виконання Комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень у Дніпровському районі міста Києва на 2006 - 2010 роки та інші програми, затверджені радою)

125,0 

125,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

125,0 

250404 

Інші видатки 

26,5 

26,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26,5 

020 

Управління освіти райдержадміністрації 

355424,1 

353308,5 

187363,1 

56518,4 

2115,6 

31086,9 

17427,6 

130,9 

2668,2 

13659,3 

135793 

386511,0 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

1026,4 

1026,4 

748,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

1026,4 

070101 

Дошкільні заклади освіти 

115943,3 

115838,3 

56108,0 

23203,4 

105,0 

11351,9 

11311,9 

38,5 

747,3 

40,0 

  

127295,2 

070201 

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

197855,6 

197526,0 

109293,2 

28171,4 

329,6 

3486,5 

3446,5 

44,1 

350,5 

40,0 

  

201342,1 

070202 

Вечірні (змінні) школи 

808,7 

808,7 

492,1 

116,4 

  

0,2 

0,2 

  

  

  

  

808,9 

070301 

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати 

4639,2 

4629,2 

1966,4 

892,6 

10,0 

107,9 

107,9 

  

8,1 

  

  

4747,1 

070304 

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

11819,2 

11819,2 

6237,9 

1713,0 

  

209,7 

209,7 

9,5 

125,2 

  

  

12028,9 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

5639,3 

5589,3 

3526,9 

627,1 

50,0 

431,0 

431,0 

  

173,4 

  

  

6070,3 

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

2261,3 

2257,8 

1522,4 

156,1 

3,5 

11,4 

11,4 

  

4,4 

  

  

2272,7 

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

3742,0 

3722,0 

2120,8 

260,6 

20,0 

127,7 

127,7 

  

51,7 

  

  

3869,7 

070805 

Групи централізованого господарського обслуговування 

1382,1 

1295,2 

429,9 

638,4 

86,9 

1478,1 

1478,1 

8,8 

1144,4 

  

  

2860,2 

070806 

Інші заклади освіти 

1424,6 

1424,6 

735,9 

386,6 

  

143,6 

143,6 

30,0 

0,6 

  

  

1568,2 

070807 

Інші освітні програми 

2101,7 

665,1 

  

  

1436,6 

  

  

  

  

  

  

2101,7 

070808 

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 

105,0 

105,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

105,0 

090412 

Інші видатки на соціальний захист населення 

301,0 

301,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

301,0 

130107 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

6193,7 

6193,7 

4181,4 

352,8 

  

159,6 

159,6 

  

62,6 

  

  

6353,3 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

3360,0 

  

  

  

3360,0 

3360,0 

3360,0 

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних запалів 

  

  

  

  

  

10219,3 

  

  

  

10219,3 

6389,3 

10219,3 

  

субвенція з міського бюджету районним бюджетам м. Києва на виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2010 рік 

  

  

  

  

  

3830,0 

  

  

  

3830,0 

3830,0 

3830,0 

250404 

Інші видатки 

181,0 

107,0 

  

  

74,0 

  

  

  

  

  

  

181,0 

030 

Управління охорони здоров'я райдержадміністрації 

435,0 

435,0 

286,3 

26,6 

  

318,0 

28,0 

  

  

290,0 

290,0 

753,0 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

435,0 

435,0 

286,3 

26,6 

  

28,0 

28,0 

  

  

  

  

463,0 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

290,0 

  

  

  

290,0 

290,0 

290,0 

050 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 

17340,5 

17332,4 

10271,4 

610,8 

8,1 

449,9 

449,9 

  

  

  

  

17790,4 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

7860,2 

7860,2 

5260,0 

306,5 

  

  

  

  

  

  

  

7860,2 

090412 

Інші видатки на соціальний захист населення 

1086,5 

1086,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1086,5 

090416 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

99,0 

99,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

99,0 

091204 

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 

7190,5 

7190,5 

4605,5 

304,3 

  

  

  

  

  

  

  

7190,5 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

381,3 

381,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

381,3 

091214 

Інші установи та заклади 

652,3 

652,3 

405,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

652,3 

250915 

Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного з Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" 

  

  

  

  

  

441,6 

441,6 

  

  

  

  

441,6 

250404 

Інші видатки 

70,7 

62,6 

  

  

8,1 

  

  

  

  

  

  

70,7 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

  

  

  

  

  

8,3 

8,3 

  

  

  

  

8,3 

060 

Відділ у справах сім'ї та молоді 

6708,2 

6708,2 

2572,5 

651,1 

  

300,0 

300,0 

165,0 

40,5 

  

  

7008,2 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

502,7 

502,7 

306,7 

29,2 

  

  

  

  

  

  

  

502,7 

091101 

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

995,2 

995,2 

647,9 

93,3 

  

  

  

  

  

  

  

995,2 

091102 

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

87,0 

87,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

87,0 

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

32,5 

32,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32,5 

091105 

Утримання клубів підлітків за місцем проживання 

3417,4 

3417,4 

1617,9 

528,6 

  

300,0 

300,0 

165,0 

40,5 

  

  

3717,4 

091107 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

43,4 

43,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43,4 

091108 

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  

1500,0 

1500,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1500,0 

130106 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури 

100,0 

100,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  100,0

250404 

Інші видатки 

30,0 

30,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  30,0

062 

Служба у справах дітей райдержадміністрації 

1588,9 

1588,9 

761,1 

434,1 

  

  

  

  

  

  

  

1588,9 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

943,1 

943,1 

623,7 

60,6 

  

  

  

  

  

  

  

943,1 

090700 

Притулки для неповнолітніх 

630,9 

630,9 

137,4 

373,5 

  

  

  

  

  

  

  

630,9 

090802 

Інші програми соціального захисту неповнолітніх 

14,9 

14,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14,9 

070 

Управління з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації 

864,4 

864,4 

459,2 

16,8 

  

  

  

  

  

  

  

864,4 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

864,4 

864,4 

459,2 

16,8 

  

  

  

  

  

  

  

864,4 

080 

Управління житлово-комунального господарства 

29108,5 

18882,3 

761,6 

21,6 

10226,2 

3659,8 

1128,0 

  

  

2531,8 

1723,3 

32768,3 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

1173,8 

1173,8 

761,6 

21,6 

  

  

  

  

  

  

  

1173,8 

100101 

Житлово-експлуатаційне господарство в т. ч.: 

7914,1 

  

  

  

7914,1 

  

  

  

  

  

  

7914,1 

  

субвенція з міського бюджету районному бюджету на капітальний ремонт аварійних ліфтів  у жилих будинках

415,0 

  

  

  

415,0 

  

  

  

  

  

  

415,0 

100102 

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

2312,1 

  

  

  

2312,1 

  

  

  

  

  

  

2312,1 

100203 

Благоустрій міст, сіл, селищ в т. ч: 

17306,5 

17306,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17306,5 

  

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них"

8735,1 

8735,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8735,1 

  

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень в т. ч. 

8067,9 

8067,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8067,9 

  

субвенція з міського бюджету на благоустрій зелених насаджень 

3695,1 

3695,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3695,1 

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства в т. ч.: 

392,0 

392,0 

  

  

  

808,5 

  

  

  

808,5 

  

1200,5 

  

субвенція з міського бюджету районному бюджету на придбання малогабаритної техніки для прибирання територій для комунальних підприємств по утриманню житлового фонду

  

  

  

  

  

808,5 

  

  

  

808,5 

  

808,5 

250404 

  

10,0 

10,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10,0 

150101 

  

  

  

  

  

  

1723,3 

  

  

  

1723,3 

1723,3 

1723,3 

170703 

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

  

  

  

  

  

1128,0 

1128,0 

  

  

  

  

1128,0 

110 

Управління культури райдержадміністрації 

26597,8 

26065,3 

15454,3 

1817,1 

532,5 

2643,9 

2248,9 

1543,1 

50,7 

395,0 

395,0 

29241,7 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

391,8 

391,8 

268,5 

4,0 

  

  

  

  

  

  

  

391,8 

110102 

Театри в т. ч.: 

600,0 

600,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

600,0 

  

Комунальний театрально - видовищний заклад культури "Театр української традиції "Дзеркало" 

600,0 

600,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

600,0 

110103 

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 

543,4 

543,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

543,4 

110201 

Бібліотеки 

6463,3 

6395,8 

3737,6 

693,8 

67,5 

41,6 

41,6 

  

13,2 

  

  

6504,9 

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

1536,7 

1531,4 

518,6 

218,1 

5,3 

89,3 

89,3 

38,3 

14,4 

  

  

1626,0 

110205 

Школи естетичного виховання дітей 

16371,4 

15911,7 

10641,6 

883,0 

459,7 

2118,0 

2118,0 

1504,8 

23,1 

  

  

18489,4 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

682,2 

682,2 

288,0 

18,2 

  

  

  

  

  

  

  

682,2 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

395,0 

  

  

  

395,0 

395,0 

395,0 

250404 

Інші видатки 

9,0 

9,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9,0 

191 

Управління містобудування, архітектури та землекористування райдержадміністрації 

1230,7 

1230,7 

747,5 

29,9 

  

8086,9 

  

  

  

8086,9 

8086,9 

9317,6 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

1230,7 

1230,7 

747,5 

29,9 

  

  

  

  

  

  

  

1230,7 

150101 

Капітальні вкладення в т. ч.: 

  

  

  

  

  

7886,9 

  

  

  

7886,9 

7886,9 

7886,9 

  

субвенція з міського бюджету районним бюджетам м. Києва на виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2010 рік 

  

  

  

  

  

5701,9 

  

  

  

5701,9 

5701,9 

5701,9 

150115 

Завершення проектів газифікації сільських населених пунктів з високим ступенем готовності 

  

  

  

  

  

200,0 

  

  

  

200,0 

200,0 

200,0 

220 

Фінансове управління райдержадміністрації 

1514,8 

1514,8 

966,6 

31,5 

  

  

  

  

  

  

  

1514,8 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

1514,8 

1514,8 

966,6 

31,5 

  

  

  

  

  

  

  

1514,8 

221 

Фінансове управління райдержадміністрації 

130141,4 

129402,0 

  

  

649,4 

  

  

  

  

  

  

130141,4 

250102 

Резервний фонд 

90,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90,0 

250302 

Кошти, що передаються до районних та міських бюджетів з міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів, з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів 

125329,1 

125329,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

125329,1 

250344 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання Комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень у Дніпровському районі міста Києва на 2006 - 2010 роки та інші програми, затверджені радою 

285,0 

285,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

285,0 

250404 

Інші видатки (кошти голови для вирішення питань щодо реалізації програми соціально-економічного розвитку Дніпровського району на 2010 рік та інших проблем життєдіяльності району) 

4437,3 

3787,9 

  

  

649,4 

  

  

  

  

  

  

4437,3 

240 

Управління оренди та приватизації комунального майна 

898,0 

898,0 

576,1 

9,9 

  

  

  

  

  

  

  

898,0 

010116 

Органи місцевого самоврядування 

898,0 

898,0 

576,1 

9,9 

  

  

  

  

  

  

  

898,0 

  

Всього видатків 

587669,5 

573938,7 

228855,2 

61135,6, 

13640,8 

58672,1 

33109,1 

1839,0 

2759,4 

25563,0 

36009,5 

646341,6 

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради
 

 
О. Довгий
 

 

Додаток N 6
до рішення Київської міської ради
16.12.2010 N 340/5152 

Перелік державних та регіональних програм по бюджету Дніпровського району на 2010 рік

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

 

Спеціальний фонд

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

006

Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація

Комплексна програма профілактики злочинності і правопорушень у Дніпровському районі міста Києва на 2006 - 2010 роки.

100,0

 

х

250404

Інші видатки

100,0

 

х

221

Фінансове управління Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації

200,0

 

х

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

200,0

 

х

 

Разом по програмі

 

300,0

 

х

006

Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація

Програма реалізації заходів на 2009 - 2010 роки щодо виконання Законів України "Про військовий обов'язок", "Про мобілізаційну підготовку"

25,0

 

х

250404

Інші видатки

25,0

 

х

221

Фінансове управління Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації

85,0

 

х

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

85,0

 

х

 

Разом по програмі

 

110,0

 

х

221

Фінансове управління Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації

Програма (видатки) фінансування головою Дніпровської районної у м. Києві ради (Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації) для вирішення питань соціально-економічного розвитку Дніпровського району та інших проблем життєдіяльності району

4437,3

 

х

250404

Інші видатки

4437,3

 

х

 

Разом по програмі

 

4437,3

 

х

001

Дніпровська районна у місті Києві рада

Програма вирішення соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм депутатами Дніпровської районної у місті Києві ради

33,8

 

х

250404

Інші видатки

33,8

 

х

 

Разом по програмі

 

33,8

 

х

020

Управління освіти Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації

Районна комплексна програма "Турбота" на 2006 - 2010 роки

301,0

 

х

0904012

Інші видатки на соціальний захист населення

301,0

 

050

Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації

2219,1

 

х

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

1086,5

 

х

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

99,0

 

х

091214

Інші установи та заклади

652,3

 

х

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

381,3

 

х

060

Відділ у справах сім'ї та молоді Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації

1500,0

 

х

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1500,0

 

х

062

Служба у справах неповнолітніх Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації

14,9

 

х

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

14,9

 

Разом по програмі

 

4035,0

 

ВСЬОГО

 

8916,1

 

 

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради
 

 
О. Довгий
 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали