КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2010 року N 337/5149

Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік"

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2010 N 1094 "Про схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік", Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік" (із змінами та доповненнями) такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри "17833953,7", "1654969,8" замінити цифрами "17834406,9", "1655423,0" відповідно.

1.2. У підпункті 1.1.5 пункту 1 цифри "3043,8" замінити цифрами "3497,0".

1.3. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри "15429003,3" замінити цифрами "15429456,5" відповідно.

1.4. У пункті 2 цифри "18265437,6", "15491457,3" замінити цифрами "18265890,8", "15491910,5" відповідно.

1.5. У підпункті 4.1 пункту 4 цифри "3085997,7" замінити цифрами "3446058,8" відповідно.

1.6. У підпункті 4.6.1.1 пункту 4 цифри "2475,0" замінити цифрами "1925,0" відповідно.

1.7. У підпункті 4.6.1.4 пункту 4 цифри "105,0" замінити цифрами "380,0" відповідно.

1.8. Доповнити пункт 4 новими підпунктами 4.5.9, 4.6.1.6:

"4.5.9. На виконання природоохоронних заходів у м. Києві на 2010 рік з реконструкції парків відпочинку "Юність" та "Інтернаціональний" - 2400,0 тис. грн.

4.6.1.6. Реконструкцію артезіанської свердловини в с. Підгірці Обухівського району в сумі 275,0 тис. грн.".

1.9. У пункті 10 цифри "1441119,4" замінити цифрами "1462274,3".

1.10. Пункт 28 доповнити абзацем 16 такого змісту:

"- реконструкції артезіанської свердловини в с. Підгірці Обухівського району.".

1.11. Абзац 16 пункту 28 вважати абзацом 17.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 4, 7, 8 (додаються).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
14.05.2010 N 793/4231
(в редакції рішення Київської міської ради
від 16.12.2010 N 337/5149) 

Доходи міського бюджету міста Києва на 2010 рік

(тис. гривень)

Код 

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Разом 

у т. ч. бюджет розвитку 

1 

2 

3 

4 

5 

6 = (гр. 3 + гр. 4) 

10000000 

Податкові надходження 

10301565,70 

146396,60 

  

10447962,31 

11000000 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

8497404,10 

  

  

8497404,10 

11010000 

Податок з доходів фізичних осіб 

8446415,10 

  

  

8446415,10 

11020000 

Податок на прибуток підприємств 

50989,00 

  

  

50989,00 

12000000 

Податки на власність 

  

145051,20 

  

145051,20 

12020000 

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 

  

145051,20 

  

145051,20 

13000000 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів 

1790131,60 

  

  

1790131,60 

13050000 

Плата за землю 

1790131,60 

  

  

1790131,60 

14000000 

Внутрішні податки на товари та послуги 

  

1345,40 

  

1345,40 

14070000 

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 

  

1345,40 

  

1345,40 

14071500 

Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) 

  

1345,40 

  

1345,40 

18000000 

Інші податки 

14030,00 

  

  

14030,00 

16010000 

Місцеві податки і збори 

14030,00 

  

  

14030,00 

20000000 

Неподаткові надходження 

2777182,80 

203597,50 

4000,00 

2980780,30 

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

2718271,60 

5662,50 

4000,00 

2723934,10 

21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 

51712,40 

  

  

51712,40 

21010800 

Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є власність Автономної Республіки Крим, інша комунальна власність 

  

4000,00 

4000,00 

4000,00 

21050000 

Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами 

14579,20 

  

  

14579,20 

21080500 

Інші надходження 

2628480,00 

  

  

2628480,00 

21081100 

Адміністративні штрафи та інші санкції 

  

  

  

0,00 

21081300 

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

23500,00 

  

  

23500,00 

21110000 

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

  

1662,50 

  

1662,50 

22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 

58911,20 

  

  

58911,20 

22080000 

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим державним майном 

58911,20 

  

  

58911,20 

22080400 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності 

58911,20 

  

  

58911,20 

24000000 

Інші неподаткові надходження 

  

1530,1 

  

1530,1 

24060000 

Інші надходження 

  

1530,1 

  

1530,1 

24060800 

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 

  

300,00 

  

300,00 

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

  

1230,10 

  

1230,10 

25000000 

Власні надходження бюджетних установ 

  

196404,90 

  

196404,90 

  

* органи виконавчої влади в м. Києві 

  

13188,50 

  

13188,50 

  

* органи місцевого самоврядування в м. Києві 

  

56,70 

  

56,70 

  

* установи освіти 

  

39755,50 

  

39755,50 

  

* установи культури 

  

9369,40 

  

9369,40 

  

* установи фізичної культури та спорту 

  

495,50 

  

495,50 

  

* установи охорони здоров'я 

  

116576,20 

  

116576,20 

  

* установи соціального захисту 

  

16963,10 

  

16963,10 

30000000 

Доходи від операцій з капіталом 

  

1440030,00 

1440030,00 

1440030,00 

31030000 

Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності 

  

206471,70 

206471,70 

206471,70 

33000000 

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

  

1233558,30 

1233558,30 

1233558,30 

33010000 

Надходження від продажу землі 

  

1233558,30 

1233558,30 

1233558,30 

50000000 

Цільові фонди 

  

283399,10 

  

283399,10 

50080000 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

  

38100,00 

  

38100,00 

50100000 

Інші фонди 

  

245299,10 

  

245299,70 

50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 

  

245299,10 

  

245299,10 

50110001 

Пайові кошти інвесторів (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, та кошти, що сплачуються в порядку компенсації за інженерну підготовку території 

  

31830,40 

  

31830,40 

50110002 

Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів 

  

2641,00 

  

2641,00 

50110003 

Кошти від продажу загальної площі жилих будинків 

  

123870,00 

  

123870,00 

50110005 

Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності 

  

78032,70 

  

78032,70 

50110009 

Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва 

  

8425,00 

  

8425,00 

50110010 

Надходження коштів (грантів) від фізичних та юридичних осіб на добровільній та безповоротній основі на фінансування заходів з покращення рівня життя соціально незахищених верст населення 

  

500,00 

  

500,00 

  

Разом доходів: 

13078748,50 

2073423,20 

1444030,00 

15152171,70 

40000000 

Офіційні трансферти 

2350708,00 

331527,20 

137141,80 

2682235,20 

41000000 

Від органів державного управління 

2350708,00 

254993,70 

60608,30 

2605701,70 

41010600 

Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів 

949855,20 

  

  

949855,20 

41030000 

Субвенції 

1400852,80 

254993,70 

60608,30 

1655846,50 

41030000 

в т. ч. субвенції з державного бюджету 

1400429,30 

254993,70 

60608,30 

1655423,00 

41035000 

в т. ч. інші субвенції 

423,50 

  

  

423,50 

43000000 

З іншої частини бюджету 

  

76533,50 

76533,50 

76533,50 

43010000 

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

  

76533,50 

75533,50 

76533,50 

Всього доходів: 

15429456,50 

2404950,40 

1581171,80 

17834406,90 

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради
 

О. Довгий 

 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
14.05.2010 N 793/4231
(в редакції рішення Київської міської ради
від 16.12.2010 N 337/5149) 

Видатки міського бюджету міста Києва на 2010 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Видатки загального фонду 

Видатки спеціального фонд 

РАЗОМ 

Всього 

поточні (Код 1000

з них: оплата праці (Код 1110

оплата комуналь-
них послуг та енергоносіїв (Код 1160

капітальні (Код 2000

Всього 

поточні (Код 1000

з них: оплата праці (Код 1110

оплата комуналь-
них послуг та енергоносіїв (Код 1160

капітальні (Код 2000

З них: бюджет розвитку 

8 (гр. 9 + гр. 12) 

10 

11 

  

13 

14 (гр. 3 + гр. 8) 

010000 

Державне управління 

277854,40 

275071,10 

152412,60 

12790,90 

2783,30 

13245,20 

12652,20 

3536,00 

1436,90 

593,00 

  

291099,60 

010116 

Органи місцевого самоврядування 

34366,20 

34249,10 

13409,40 

6809,20 

117,10 

56,70 

56,70 

  

21,20 

  

  

34422,90 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

243488,20 

240822,00 

139003,20 

5981,70 

2666,20 

13188,50 

12595,50 

3536,00 

1415,70 

593,00 

  

256676,70 

070000 

Освіта 

395857,80 

376485,90 

93264,70 

23870,30 

19371,90 

39755,50 

33970,30 

3816,00 

3170,50 

5785,20 

  

435613,30 

070201 

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

1433,70 

1433,70 

932,10 

72,50 

  

  

  

  

  

  

  

1433,70 

070303 

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 

3497,00 

3497,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3497,00 

070307 

Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

14881,60 

14214,90 

5828,40 

2380,20 

666,70 

312,00 

312,00 

  

140,80 

  

  

15193,60 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

21274,40 

19230,90 

9684,30 

1824,30 

2043,50 

1825,50 

1715,50 

820,00 

80,00 

110,00 

  

23099,90 

070501 

Професійно-технічні заклади освіти 

167585,50 

167466,50 

68390,00 

18955,70 

119,00 

14877,20 

13055,70 

2190,00 

2687,00 

1821,50 

  

182462,70 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

74247,70 

74247,70 

  

  

  

7909,20 

7905,80 

  

  

3,40 

  

82156,90 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

70618,70 

70618,70 

  

  

  

12422,10 

8571,80 

  

  

3850,30 

  

83040,80 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

7736,30 

7736,30 

5610,70 

28,20 

  

15,60 

15,60 

6,00 

  

  

  

7751,90 

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

7386,50 

7386,50 

650,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

7386,50 

070803 

Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом 

328,10 

328,10 

240,20 

  

  

  

  

  

  

  

  

328,10 

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

288,30 

288,30 

211,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

288,30 

070806 

Інші заклади освіти 

3658,90 

3419,60 

1718,00 

609,40 

239,30 

2393,90 

2393,90 

800,00 

262,70 

  

  

6052,80 

070807 

Інші освітні програми 

22921,10 

6617,70 

  

  

16303,40 

  

  

  

  

  

  

22921,10 

080000 

Охорона здоров'я 

2221998,60 

2215828,40 

1227779,50 

219410,50 

6170,20 

116576,20 

112051,10 

32677,50 

12842,20 

4525,10 

  

2338574,80 

080101 

Лікарні 

662106,10 

660763,30 

373875,80 

89328,20 

1342,80 

34223,60 

32190,70 

3657,50 

7081,10 

2032,90 

  

696329,70 

080102 

Територіальні медичні об'єднання 

7862,70 

7862,70 

5404,80 

285,20 

  

  

  

  

  

  

  

7862,70 

080201 

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу) 

400660,60 

400077,70 

207092,30 

57172,10 

582,90 

13871,90 

13457,20 

3505,40 

951,50 

414,70 

  

414532,50 

080203 

Пологові будинки 

85392,10 

85392,10 

49673,50 

11200,10 

  

356,40 

356,40 

  

79,90 

  

  

85748,50 

080204 

Санаторії для хворих туберкульозом 

12619,40 

12559,40 

5675,40 

2469,40 

60,00 

46,20 

46,20 

  

41,80 

  

  

12665,60 

060205 

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні) 

35303,40 

35085,80 

17321,80 

5765,70 

217,60 

20,50 

20,50 

  

17,90 

  

  

35323,90 

080207 

Будинки дитини 

18658,90 

18558,90 

11235,30 

1840,90 

100,00 

  

  

  

  

  

  

18658,90 

080208 

Станції переливання крові 

9897,50 

9847,50 

4585,20 

977,70 

50,00 

1000,00 

910,00 

  

110,50 

90,00 

  

10897,50 

080209 

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги 

84601,20 

84419,40 

57707,90 

3056,90 

181,80 

385,00 

385,00 

44,50 

15,20 

  

  

84986,20 

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

632121,10 

631286,20 

394402,20 

38293,10 

834,90 

36355,80 

35811,40 

11851,10 

3212,90 

544,40 

  

668476,90 

080400 

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжковою фонду) 

34565,70 

34555,70 

21301,30 

2940,90 

10,00 

7663,40 

6520,30 

2534,40 

362,20 

1143,10 

  

42229,10 

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

23075,40 

23075,40 

13688,60 

2248,40 

  

15146,50 

14856,50 

7922,90 

631,70 

290,00 

  

38221,90 

080704 

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти 

3320,80 

3310,80 

2165,40 

293,50 

10,00 

400,10 

390,10 

137,60 

26,10 

10,00 

  

3720,90 

081001 

Медико-соціальні експертні комісії 

2826,90 

2826,90 

2043,70 

39,00 

  

  

  

  

  

  

  

2826,90 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

174053,50 

171273,30 

61606,30 

3499,40 

2780,20 

7106,80 

7106,80 

3024,10 

311,40 

  

  

181160,30 

081007 

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 

309,00 

309,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

309,00 

081008 

Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу 

502,00 

502,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

502,00 

081009 

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 

32843,30 

32843,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32843,30 

081010 

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 

1279,00 

1279,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1279,00 

090000 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

1442174,30 

1432699,50 

66594,90 

22052,40 

9474,80 

209602,30 

209272,80 

  

2520,40 

329,50 

  

1651776,60 

090201 

Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги 

101517,50 

101517,50 

  

  

  

123975,00 

123975,00 

  

  

  

  

225492,50 

090202 

Пільги ветеранам війни та праці на придбання твердого палива та скрапленого газу 

94,00 

94,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

94,00 

090203 

Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 

2990,00 

2990,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2990,00 

090204 

Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами  

26470,30 

26470,30 

  

  

  

21400,00 

21400,00 

  

  

  

  

47870,30 

090205 

Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами 

1,80 

1,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1,80 

090206 

Інші пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ 

10,00 

10,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10,00 

090207 

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,, на житлово-комунальні послуги 

35875,90 

35875,90 

  

  

  

29500,00 

29500,00 

  

  

  

  

65375,90 

090208 

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на придбання твердого палива та скрапленого газу 

19,30 

19,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19,30 

090209 

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

2099,40 

2099,40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2099,40 

090212 

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

3964,90 

3964,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3964,90 

090214 

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 

12000,00 

12000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12000,00 

090215 

Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 

2150,20 

2150,20 

  

  

  

3172,00 

3172,00 

  

  

  

  

5322,20 

090216 

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива 

8,96 

8,96 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8,96 

090302 

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 

9129,51 

9129,51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9129,51 

090303 

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям 

140521,15 

140521,15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

140521,15 

090304 

Одноразова допомога при народженні дитини 

545370,07 

545370,07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

545370,07 

090305 

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 

35745,29 

35745,29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35745,29 

090306 

Допомога на дітей одиноким матерям 

89353,73 

89353,73 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

89353,73 

090307 

Тимчасова державна допомога дітям 

4280,86 

4280,86 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4280,86 

090308 

Допомога при усиновленні дитини 

1676,49 

1676,49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1676,49 

090401 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 

5803,79 

5803,79 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5803,79 

090403 

Виплата компенсації реабілітованим 

3,00 

3,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3,00 

090405 

Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

17900,60 

17900,60 

  

  

  

14592,20 

14592,20 

  

  

  

  

32492,80 

090406 

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

18,50 

18,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18,50 

090412 

Інші видатки на соціальний захист населення 

71931,90 

71931,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

71931,90 

090413 

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 

69,70 

69,70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

69,70 

090414 

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення 

452,93 

452,93 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

452,93 

090416 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

20935,40 

20935,40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20935,40 

090417 

Витрати на поховання учасників бойових дій 

5800,00 

5800,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5800,00 

090601 

Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів 

15980,60 

14255,60 

7772,70 

1083,00 

1725,00 

1307,00 

1287,00 

  

  

20,00 

  

17287,60 

090700 

Притулки для неповнолітніх 

5981,60 

5653,00 

2313,20 

948,20 

328,80 

  

  

  

  

  

  

5961,80 

090701 

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей 

1540,20 

1540,20 

580,50 

426,60 

  

  

  

  

  

  

  

1540,20 

090802 

Інші програми соціального захисту неповнолітніх 

2175,20 

2175,20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2175,20 

090901 

Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту 

71222,80 

66855,90 

26408,10 

12838,80 

4366,90 

14777,60 

14468,10 

  

2110,40 

309,50 

  

86000,40 

091101 

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

3211,90 

3211,90 

1946,80 

369,50 

  

  

  

  

  

  

  

3211,90 

091102 

Прографи і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

877,90 

877,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

877,90 

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

2212,50 

2212,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2212,50 

091106 

Інші видатки 

5906,10 

4406,10 

834,30 

258,60 

1500,00 

  

  

  

  

  

  

5906,10 

091107 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

1356,70 

1356,70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1356,70 

091108 

Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей 

19654,90 

19654,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19654,90 

091203 

Навчання та трудове влаштування інвалідів 

1,00 

1,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1,00 

091204 

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 

916,50 

916,50 

505,70 

136,30 

  

  

  

  

  

  

  

916,50 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

2454,30 

2454,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2454,30 

091210 

Служби технічного нагляду за будівництвом га капітальним ремонтом 

42,30 

42,30 

31,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

42,30 

091212 

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій 

23085,50 

22135,30 

12560,30 

442,40 

950,20 

650,00 

650,00 

  

330,00 

  

  

23735,50 

091214 

Інші установи та заклади 

29688,30 

29084,40 

13642,30 

5549,00 

603,90 

228,50 

228,50 

  

80,00 

  

  

29916,80 

091300 

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

119255,30 

119255,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

119255,30 

091303 

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 

350,50 

350,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

350,50 

091304 

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп 

64,80 

64,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

64,80 

100000 

Житлово-комунальне господарство 

2728211,00 

2559708,70 

  

  

168502,30 

120,00 

120,00 

  

  

  

  

2728331,00 

100101 

Житлово-експлуатаційне господарство 

63237,60 

24962,90 

  

  

38274,70 

  

  

  

  

  

  

63237,60 

100102 

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

92323,70 

  

  

  

92323,70 

  

  

  

  

  

  

92323,70 

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

2323615,30 

2323615,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2323615,30 

100203 

Благоустрій міст, сіл, селищ 

96891,60 

94302,70 

  

  

2588,90 

120,00 

120,00 

  

  

  

  

97011,60 

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

152142,80 

116827,80 

  

  

35315,00 

  

  

  

  

  

  

152142,80 

110000 

Культура і мистецтво 

225937,20 

221316,90 

48733,80 

5464,30 

4620,30 

9669,40 

9333,00 

2558,40 

1064,80 

336,40 

  

235606,60 

110102 

Театри 

91751,80 

91357,80 

  

  

394,00 

  

  

  

  

  

  

91751,80 

110103 

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 

30949,10 

30949,10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30949,10 

110105 

Фінансова підтримка гастрольної діяльності 

  

  

  

  

  

300,00 

300,00 

  

  

  

  

300,00 

110201 

Бібліотеки 

12812,70 

12012,70 

7191,70 

618,40 

800,00 

132,50 

132,50 

36,00 

2,50 

  

  

12945,20 

110202 

Музеї і виставки 

43985,80 

40779,50 

21836,20 

3454,90 

3206,30 

2433,80 

2387,40 

456,20 

471,50 

46,40 

  

46419,60 

110205 

Школи естетичного виховання дітей 

18480,60 

18260,60 

12821,70 

695,60 

220,00 

2383,10 

2338,10 

1046,20 

236,30 

45,00 

  

20863,70 

110300 

Кінематографія 

1969,90 

1969,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1969,90 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

25987,30 

25987,30 

6884,20 

695,40 

  

4420,00 

4175,00 

1020,00 

354,50 

245,00 

  

30407,30 

120000 

Засоби масової інформації 

31477,00 

31477,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31477,00 

120100 

Телебачення і радіомовлення 

19498,80 

19498,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19498,80 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

10218,80 

10218,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10218,80 

120300 

Книговидання 

439,00 

439,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

439,00 

120400 

Інші засоби масової інформації 

1320,40 

1320,40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1320,40 

130000 

Фізична культура і спорт 

68846,80 

51096,20 

19703,90 

972,20 

17750,60 

495,50 

495,50 

39,00 

139,60 

  

  

69342,30 

130102 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

2592,00 

2592,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2592,00 

130104 

Видатку на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл 

2915,60 

2915,60 

1620,30 

5,50 

  

  

  

  

  

  

  

2915,60 

130105 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту 

620,00 

620,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

620,00 

130106 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури 

1221,50 

1221,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1221,50 

130107 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

38834,90 

36084,30 

17596,30 

922,70 

2750,60 

495,50 

495,50 

39,00 

139,60 

  

  

39330,40 

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

15050,00 

50,00 

  

  

15000,00 

  

  

  

  

  

  

15050,00 

130112 

Інші видатки 

6429,50 

6429,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6429,50 

130113 

Централізовані бухгалтерії 

783,30 

783,30 

487,30 

44,00 

  

  

  

  

  

  

  

783,30 

130203 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) 

400,00 

400,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

400,00 

150000 

Будівництво 

8178,40 

2800,00 

  

  

5378,40 

1556868,00 

  

  

  

1556868,00 

1556868,00 

1565046,40 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

1251522,80 

  

  

  

1251522,80 

1251522,80 

1251522,80 

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

  

  

  

  

  

27005,90 

  

  

  

27005,90 

27005,90 

27005,90 

150118 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 

  

  

  

  

  

60365,60 

  

  

  

60365,60 

60365,60 

60365,60 

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів 

  

  

  

  

  

39010,80 

  

  

  

39010,80 

39010,80 

39010,80 

150120 

Будівництво метрополітену 

  

  

  

  

  

178962,90 

  

  

  

178962,90 

178962,90 

178962,90 

150201 

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури 

5378,40 

  

  

  

5378,40 

  

  

  

  

  

  

5378,40 

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

2416,00 

2416,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2416,00 

150203 

Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури 

384,00 

384,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

384,00 

160000 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 

  

  

  

  

  

1662,50 

1662,50 

  

  

  

  

1662,50 

160600 

Лісове господарство і мисливство 

  

  

  

  

  

1662,50 

1662,50 

  

  

  

  

1662,50 

170000 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 

522814,00 

493849,60 

  

  

28964,40 

134276,60 

118900,00 

  

  

15376,60 

  

657090,60 

170102 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 

69091,70 

69091,70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

69091,70 

170302 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 

4000,00 

4000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4000,00 

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 

229027,30 

229027,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

229027,30 

170603 

Інші заходи у сфері електротранспорту 

171555,20 

154674,20 

  

  

16881,00 

  

  

  

  

  

  

171555,20 

170703 

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

  

  

  

  

  

134276,60 

118900,00 

  

  

15376,60 

  

134276,60 

170901 

Національна програма інформатизації 

18964,00 

7139,90 

  

  

11824,10 

  

  

  

  

  

  

18964,00 

171000 

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 

30175,80 

29916,50 

  

  

259,30 

  

  

  

  

  

  

30175,80 

180000 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 

144380,80 

135683,10 

  

  

8697,70 

241055,50 

193600,00 

  

  

47455,50 

241055,50 

385436,30 

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

23731,70 

23731,70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23731,70 

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності 

  

  

  

  

  

241055,50 

193600,00 

  

  

47455,50 

241055,50 

241055,50 

160410 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 

120649,10 

111951,40 

  

  

8697,70 

  

  

  

  

  

  

120649,10 

210000 

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

7050,00 

7050,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7050,00 

210110 

Заходи з організації рятування на водах 

7050,00 

7050,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7050,00 

230000 

Обслуговування боргу 

737080,40 

737080,40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

737080,40 

230100 

Обслуговування внутрішнього боргу 

255512,10 

255512,10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

255512,10 

230200 

Обслуговування зовнішнього боргу 

481568,30 

481568,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

481568,30 

240000 

Цільові фонди 

  

  

  

  

  

272527,20 

81255,18 

  

  

191272,02 

  

272527,20 

240601 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів 

  

  

  

  

  

29062,10 

104,88 

  

  

28957,22 

  

29062,10 

240603 

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 

  

  

  

  

  

1000,00 

1000,00 

  

  

  

  

1000,00 

240604 

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 

  

  

  

  

  

6868,00 

6868,00 

  

  

  

  

6868,00 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

  

  

  

  

  

235597,10 

73282,30 

  

  

162314,80 

  

235597,10 

250000 

Видатки, не віднесені до основних груп 

6680049,80 

6533708,20 

  

  

140338,30 

156202,00 

17396,20 

  

  

138805,80 

126703,80 

6836251,80 

250102 

Резервний фонд 

6003,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6003,30 

250301 

Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського значення Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджетів 

6400674,80 

6400674,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6400674,80 

250306 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

76533,50 

  

  

  

76533,50 

  

  

  

  

  

  

76533,50 

250335 

Субв. з держ. бюджету місц. бюджетам на фінан-ня ремонту приміщень упр. праці та соц. захисту викон-х орг. міських, міст республ-го в АРК і обл. значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійс. заходів з викон. спільн. із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

  

  

  

  

  

1746,20 

1746,20 

  

  

  

  

1746,20 

250344 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

65499,90 

22820,70 

  

  

42679,20 

14984,00 

  

  

  

14984,00 

14984,00 

80483,90 

250380 

Інші субвенції 

25166,10 

14137,60 

  

  

11028,50 

135821,80 

12000,00 

  

  

123821,80 

111719,80 

160987,90 

250382 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року 

190,00 

135,00 

  

  

55,00 

  

  

  

  

  

  

190,00 

250404 

Інші видатки 

85972,20 

75930,10 

  

  

10042,10 

  

  

  

  

  

  

85972,20 

250907 

Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян

17352,50 

17352,50 

  

  

  

3650,00 

3650,00 

  

  

  

  

21002,50 

250913 

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

2657,50 

2657,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2657,50 

  

Всього: 

15491910,50 

15073855,00 

1608489,40 

284560,60 

412052,20 

2752055,90 

790708,78 

42626,90 

21174,40 

1961347,12 

1924627,30 

18243966,40 

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

О. Довгий 

 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
14.05.2010 N 793/4231
(в редакції рішення Київської міської ради
від 16.12.2010 N 337/5149) 

Розподіл видатків міського бюджету міста Києва на 2010 рік за головними розпорядниками коштів

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків 

Назва головного розпорядника коштів 

Видатки загального фонду 

Видатки спеціального фонду 

РАЗОМ 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Всього 

поточні (Код 1000) 

з них: оплата праці (Код 1110) 

оплата комуналь-
них послуг та енергоносіїв (
Код 1160) 

капітальні (Код 2000) 

Всього 

поточні (Код 1000) 

з них: оплата праці (Код 1110) 

оплата комуналь-
них послуг та енергоносіїв (
Код 1160) 

капітальні (Код 2000) 

З них: бюджет розвитку 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 (гр. 9 + гр. 12) 

9 

10 

11 

12

13 

14 (гр. 3 + гр. 8) 

001 

Київська міська рада (Секретаріат) 

72003,70 

62886,60 

13409,40 

6809,20 

9117,10 

12806,70 

56,70 

  

21,20 

12750,00 

2750,00 

84810,40 

010116 

Органи місцевого самоврядування 

34366,20 

34249,10 

13409,40 

6809,20 

117,10 

56,70 

56,70 

  

21,20 

  

  

34422,90 

090403 

Виплата компенсації реабілітованим 

3,00 

3,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3,00 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

2750,00 

  

  

  

2750,00 

2750,00 

2750,00 

250404 

Інші видатки (сплата членських внесків для розрахунків з Асоціацією міст та громад України, навчання студентів в Академії муніципального управління та інші заходи) 

1889,70 

1889,70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1889,70 

250404 

Інші видатки (інформаційно-довідкова служба CALL-центр) 

6500,00 

6500,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6500,00 

250404 

Інші видатки (Центр правової допомоги) 

1300,00 

1300,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1300,00 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для 250404) (Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців) 

  

  

  

  

  

10000,00 

  

  

  

10000,00 

  

10000,00 

250404 

Інші видатки (Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців) 

27944,80 

18944,80 

  

  

9000,00 

  

  

  

  

  

  

27944,80 

005 

Управління справами виконавчого органу Київради (КМДА) 

19206,10 

18219,10 

1673,80 

616,40 

987,00 

9978,20 

  

  

  

9978,20 

9978,20 

29184,30 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

19206,10 

18219,10 

1673,80 

616,40 

987,00 

  

  

  

  

  

  

19206,10 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

9978,20 

  

  

  

9978,20 

9978,20 

9978,20 

006 

Київська міська державна адміністрація (апарат виконавчого органу Київради) 

34810,50 

34810,50 

21139,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

34810,50 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

29209,50 

29209,50 

21139,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

29209,50 

250404 

Інші видатки (загальноміські видатки: фінансова підтримка Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону) 

701,00 

701,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

701,00 

250404 

Інші видатки (загальноміські видатки з організації та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків, відрядження працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо) 

3400,00 

3400,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3400,00 

250404 

Інші видатки (загальноміські видатки: нагородження визначних людей відзнаками Київського міського голови) 

1500,00 

1500,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1500,00 

010 

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 

9211,30 

8861,30 

1768,50 

67,90 

350,00 

400,00 

400,00 

  

  

  

400,00 

9611,30 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

2840,20 

2780,20 

1768,50 

67,90 

60,00 

  

  

  

  

  

  

2840,20 

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Громадська думка") 

  

  

  

  

  

400,00 

400,00 

  

  

  

400,00 

400,00 

250404 

Інші видатки (Програма сприяння місцевому самоврядуванню, підтримки діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Києві на 2007 - 2011 роки

2909,70 

2909,70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2909,70 

250404 

Інші видатки (Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві

3461,40 

3171,40 

  

  

290,00 

  

  

  

  

  

  

3461,40 

020 

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА) 

334752,00 

315350,10 

97315,30 

24151,40 

19401,90 

29967,50 

24185,70 

3816,00 

3170,50 

5781,80 

  

364719,50 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

7377,60 

7347,60 

4576,70 

281,10 

30,00 

  

  

  

  

  

  

7377,60 

070201 

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

1433,70 

1433,70 

932,10 

72,50 

  

  

  

  

  

  

  

1433,70 

070307 

Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою 

14881,60 

14214,90 

5828,40 

2380,20 

666,70 

312,00 

312,00 

  

140,80 

  

  

15193,60 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

21274,40 

19230,90 

9684,30 

1824,30 

2043,50 

1825,50 

1715,50 

820,00 

80,00 

110,00 

  

23099,90 

070501 

Професійно-технічні заклади освіти 

167585,50 

167466,50 

68390,00 

18955,70 

119,00 

14877,20 

13055,70 

2190,00 

2687,00 

1821,50 

  

182462,70 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

9165,40 

9165,40 

  

  

  

693,50 

693,50 

  

  

  

  

9858,90 

070602 

Вищі зі клади освіти III та IV рівнів акредитації 

63687,80 

63687,80 

  

  

  

9849,80 

5999,50 

  

  

3850,30 

  

73537,60 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

7018,70 

7018,70 

5084,60 

28,20 

  

15,60 

15,60 

6,00 

  

  

  

7034,30 

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

7386,50 

7386,50 

650,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

7386,50 

070803 

Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом 

328,10 

328,10 

240,20 

  

  

  

  

  

  

  

  

328,10 

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

288,30 

288,30 

211,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

288,30 

070806 

Інші заклади освіти 

3658,90 

3419,60 

1718,00 

609,40 

239,30 

2393,90 

2393,90 

800,00 

262,70 

  

  

6052,80 

070807 

Інші освітні програми 

22921,10 

6617,70 

  

  

16303,40 

  

  

  

  

  

  

22921,10 

091108 

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

7154,60 

7154,60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7154,60 

250404 

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури) 

589,80 

589,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

589,80 

030 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу Київради (КМДА) 

2280914,70 

2274545,50 

1235090,70 

219653,00 

6369,20 

121358,90 

116833,80 

32677,50 

12883,70 

4525,10 

  

2402273,60 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

10107,80 

9908,80 

6785,10 

242,50 

199,00 

107,50 

107,50 

  

41,50 

  

  

10215,30 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

33830,40 

33830,40 

  

  

  

4675,20 

4675,20 

  

  

  

  

38505,60 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

717,60 

717,60 

526,10 

  

  

  

  

  

  

  

  

717,60 

080101 

Лікарні 

662106,10 

660763,30 

373875,80 

89328,20 

1342,80 

34223,60 

32190,70 

3657,50 

7081,10 

2032,90 

  

696329,70 

080102 

Територіальні медичні об'єднання 

7862,70 

7862,70 

5404,80 

285,20 

  

  

  

  

  

  

  

7862,70 

080201 

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу) 

399060,60 

398477,70 

207092,30 

56055,60 

582,90 

13871,90 

13457,20 

3505,40 

951,50 

414,70 

  

412932,50 

080201 

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу) (субвенція з державного бюджету) 

1600,00 

1600,00 

  

1116,50 

  

  

  

  

  

  

  

1600,00 

080203 

Пологові будинки 

85392,10 

85392,10 

49673,50 

11200,10 

  

356,40 

356,40 

  

79,90 

  

  

85748,50 

080204 

Санаторії для хворих туберкульозом 

12619,40 

12559,40 

5675,40 

2469,40 

60,00 

46,20 

46,20 

  

41,80 

  

  

12665,60 

080205 

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні) 

35303,40 

35085,80 

17321,80 

5765,70 

217,60 

20,50 

20,50 

  

17,90 

  

  

35323,90 

080207 

Будинки дитини 

18658,90 

18558,90 

11235,30 

1840,90 

100,00 

  

  

  

  

  

  

18658,90 

080208 

Станції переливання крові 

9897,50 

9847,50 

4585,20 

977,70 

50,00 

1000,00 

910,00 

  

110,50 

90,00 

  

10897,50 

080209 

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги 

84601,20 

84419,40 

57707,90 

3056,90 

181,80 

385,00 

385,00 

44,50 

15,20 

  

  

84986,20 

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

632121,10 

631286,20 

394402,20 

38293,10 

834,90 

36355,80 

35811,40 

11851,10 

3212,90 

544,40 

  

668476,90 

080400 

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду) 

34565,70 

34555,70 

21301,30 

2940,90 

10,00 

7663,40 

6520,30 

2534,40 

362,20 

1143,10 

  

42229,10 

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

23075,40 

23075,40 

13688,60 

2248,40 

  

15146,50 

14856,50 

7922,90 

631,70 

290,00 

  

38221,90 

080704 

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти 

3320,80 

3310,80 

2165,40 

293,50 

10,00 

400,10 

390,10 

137,60 

26,10 

10,00 

  

3720,90 

081001 

Медико-соціальні експертні комісії 

2826,90 

2826,90 

2043,70 

39,00 

  

  

  

  

  

  

  

2826,90 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

169206,30 

166426,10 

61606,30 

3499,40 

2780,20 

7106,80 

7106,80 

3024,10 

311,40 

  

  

176313,10 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я (субвенція з державного бюджету) 

4847,20 

4847,20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4847,20 

081007 

Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 

309,00 

309,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

309,00 

081008 

Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу 

502,00 

502,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

502,00 

081009 

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 

32843,30 

32843,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32843,30 

081010 

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 

1279,00 

1279,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1279,00 

090412 

Інші видатки на соціальний захист населення 

13960,30 

13960,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13960,30 

250404 

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури) 

300,00 

300,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

300,00 

031 

Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) 

2222,90 

2222,90 

1528,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

2222,90 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

2222,90 

2222,90 

1528,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

2222,90 

040 

Головне управління у справах національностей та релігій виконавчого органу Київради (КМДА) 

3374,40 

3374,40 

1100,80 

11,90 

  

  

  

  

  

  

  

3374,40 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

1874,40 

1874,40 

1100,80 

11,90 

  

  

  

  

  

  

  

1874,40 

090412 

Інші видатки на соціальний захист населення

1500,00 

1500,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1500,00 

050 

Головне управління соціального захисту населення виконавчого органу Київради (КМДА) 

1382639,10 

1374933,10 

65309,50 

20061,20 

7706,00 

212958,30 

209782,80 

  

2520,40 

3175,50 

2856,00 

1595597,40 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

8385,10 

8325,10 

5640,70 

157,20 

60,00 

  

  

  

  

  

  

8385,10 

070303 

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 

3497,00 

3497,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3497,00 

090201 

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 

101517,50 

101517,50 

  

  

  

123975,00 

123975,00 

  

  

  

  

225492,50 

090202 

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 

94,00 

94,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

94,00 

090203 

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 

2902,70 

2902,70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2902,70 

090204 

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги 

26470,30 

26470,30 

  

  

  

21400,00 

21400,00 

  

  

  

  

47870,30 

090205 

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива 

1,80 

1,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1,80 

090206 

Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури 

10,00 

10,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10,00 

090207 

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 

35875,90 

35875,90 

  

  

  

29500,00 

29500,00 

  

  

  

  

65375,90 

090208 

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 

19,30 

19,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19,30 

090209 

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 

2099,40 

2099,40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2099,40 

090212 

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

3964,90 

3964,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3964,90 

090214 

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 

12000,00 

12000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12000,00 

090215 

Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 

2150,20 

2150,20 

  

  

  

3172,00 

3172,00 

  

  

  

  

5322,20 

090216 

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива 

8,96 

8,96 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8,96 

090302 

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 

9129,51 

9129,51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9129,51 

090303 

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 

140521,15 

140521,15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

140521,15 

090304 

Одноразова допомога при народженні дитини 

545370,07 

545370,07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

545370,07 

090305 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 

35745,29 

35745,29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35745,29 

090306 

Допомога на дітей одиноким матерям 

89353,73 

89353,73 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

89353,73 

090307 

Тимчасова державна допомога дітям 

4280,86 

4280,86 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4280,86 

090308 

Допомога при усиновленні дитини 

1676,49 

1676,49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1676,49 

090401 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 

5803,79 

5803,79 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5803,79 

090405 

Субсидії населенню для відшкодування втрат на оплату житлово-комунальних послуг 

17900,60 

17900,60 

  

  

  

14592,20 

14592,20 

  

  

  

  

32492,80 

090406 

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

18,50 

18,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18,50 

090412 

Інші видатки на соціальний захист населення 

50258,70 

50258,70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50258,70 

090413 

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 

69,70 

69,70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

69,70 

090414 

Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення 

452,93 

452,93 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

452,93 

090416 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

20935,40 

20935,40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20935,40 

090601 

Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів 

15980,60 

14255,60 

7772,70 

1083,00 

1725,00 

1307,00 

1287,00 

  

  

20,00 

  

17287,60 

090901 

Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту 

71222,80 

66855,90 

26408,10 

12838,80 

4366,90 

14777,60 

14468,10 

  

2110,40 

309,50 

  

86000,40 

091108 

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

4075,90 

4075,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4075,90 

091203 

Навчання та трудове влаштування інвалідів 

1,00 

1,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1,00 

091204 

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 

916,50 

916,50 

505,70 

136,30 

  

  

  

  

  

  

  

916,50 

091210 

Служби технічного нагляду за будівництвом га капітальним ремонтом 

42,30 

42,30 

31,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

42,30 

091212 

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій 

23085,50 

22135,30 

12560,30 

442,40 

950,20 

650,00 

650,00 

  

330,00 

  

  

23735,50 

091214 

Інші установи та заклади 

27130,10 

26526,20 

12391,00 

5403,50 

603,90 

228,50 

228,50 

  

80,00 

  

  

27358,60 

091300 

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

119255,30 

119255,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

119255,30 

091303 

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 

350,50 

350,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

350,50 

091304 

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп 

64,80 

64,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

64,80 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

2846,00 

  

  

  

2846,00 

2846,00 

2846,00 

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КП "Кращий дім") 

  

  

  

  

  

10,00 

10,00 

  

  

  

10,00 

10,00 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (гранти на покращення рівня життя окремих категорій громадян) 

  

  

  

  

  

500,00 

500,00 

  

  

  

  

500,00 

053 

Відділ з питань охорони праці виконавчого органу Київради (КМДА) 

659,90 

647,90 

419,50 

11,30 

12,00 

  

  

  

  

  

  

659,90 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

659,90 

647,90 

419,50 

11,30 

12,00 

  

  

  

  

  

  

659,90 

054 

Головне управління праці та зайнятості виконавчого органу Київради (КМДА) 

3211,30 

3211,30 

2128,70 

136,50 

  

  

  

  

  

  

  

3211,30 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

3211,30 

3211,30 

2128,70 

136,50 

  

  

  

  

  

  

  

3211,30 

060 

Головне управління у справах сім'ї та молоді виконавчого органу Київради (КМДА) 

23572,70 

21816,20 

4488,80 

830,30 

1756,50 

  

  

  

  

  

  

23572,70 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

2549,00 

2292,50 

1360,50 

123,40 

256,50 

  

  

  

  

  

  

2549,00 

090412 

Інші видатки на соціальний захист населення 

174,00 

174,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

174,00 

091101 

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

3211,90 

3211,90 

1946,80 

369,50 

  

  

  

  

  

  

  

3211,90 

091102 

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

877,90 

877,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

877,90 

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

2212,50 

2212,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2212,50 

091106 

Інші видатки 

5906,10 

4406,10 

834,30 

258,60 

1500,00 

  

  

  

  

  

  

5906,10 

091107 

Соціальні програми і заходи державних органів у оправах сім'ї 

1356,70 

1356,70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1356,70 

091108 

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

6414,40 

6414,40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6414,40 

091214 

Інші установи та заклади 

870,20 

870,20 

347,20 

78,80 

  

  

  

  

  

  

  

870,20 

061 

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київради (КМДА) 

8377,90 

8377,90 

1821,20 

93,90 

  

  

  

  

  

  

  

8377,90 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

1968,20 

1968,20 

1243,20 

27,20 

  

  

  

  

  

  

  

1968,20 

090412 

Інші видатки на соціальний захист населення 

2731,80 

2731,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2731,80 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

2454,30 

2454,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2454,30 

091214 

Інші установи та заклади 

1223,60 

1223,60 

578,00 

66,70 

  

  

  

  

  

  

  

1223,60 

062 

Служба у справах дітей виконавчого органу Київради (КМДА) 

13276,60 

12947,80 

4468,60 

1396,40 

328,80 

  

  

  

  

  

  

13276,60 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

2265,00 

2265,00 

1248,80 

21,60 

  

  

  

  

  

  

  

2265,00 

090700 

Притулки для дітей 

5981,80 

5653,00 

2313,20 

948,20 

328,80 

  

  

  

  

  

  

5981,80 

090701 

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей 

1540,20 

1540,20 

580,50 

426,60 

  

  

  

  

  

  

  

1540,20 

090802 

Інші програми соціального захисту дітей 

2175,20 

2175,20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2175,20 

091108 

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

850,00 

850,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

850,00 

091214 

Інші установи та заклади 

464,40 

464,40 

326,10 

  

  

  

  

  

  

  

  

464,40 

063 

Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради (КМДА) 

31637,40 

26707,40 

4432,90 

232,00 

4930,00 

251537,40 

34307,30 

  

440,00 

217230,10 

105568,90 

283174,80 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

6727,40 

6697,40 

4432,90 

232,00 

30,00 

1100,00 

1000,00 

  

440,00 

100,00 

  

7827,40 

100102 

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (ремонт жилого будинку на вул. Червоноткацькій, 16) 

4900,00 

  

  

  

4900,00 

  

  

  

  

  

  

4900,00 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

19217,40 

  

  

  

19217,40 

19217,40 

19217,40 

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

  

  

  

  

  

25985,90 

  

  

  

25985,90 

25985,90 

25985,90 

150118 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 

  

  

  

  

  

60365,60 

  

  

  

60365,60 

60365,60 

60365,60 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

  

  

  

  

  

141218,50 

29657,30 

  

  

111561,20 

  

141218,50 

250907 

Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян 

17352,50 

17352,50 

  

  

  

3650,00 

3650,00 

  

  

  

  

21002,50 

250913 

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам 

2657,50 

2657,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2657,50 

064 

Головне управління зв'язку, інформатизації та захисту інформації виконавчого органу Київради (КМДА) 

21997,40 

10173,30 

1780,60 

50,70 

11824,10 

  

  

  

  

  

  

21997,40 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

2733,40 

2733,40 

1780,60 

50,70 

  

  

  

  

  

  

  

2733,40 

170901 

Національна програма інформатизації 

18964,00 

7139,90 

  

  

11824,10 

  

  

  

  

  

  

18964,00 

180410 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 

300,00 

300,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

300,00 

070 

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (КМДА) 

14834,20 

14514,20 

4676,60 

199,20 

320,00 

166,30 

166,30 

  

156,30 

  

10,00 

15000,50 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

7884,20 

7864,20 

4676,60 

199,20 

20,00 

156,30 

156,30 

  

156,30 

  

  

8040,50 

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КП "Загальноміський інформаційний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві - "Київ-112") 

  

  

  

  

  

10,00 

10,00 

  

  

  

10,00 

10,00 

250404 

Інші видатки (Утримання комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку") 

6950,00 

6650,00 

  

  

300,00 

  

  

  

  

  

  

6950,00 

075 

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА) 

23391,50 

23221,50 

2845,30 

194,90 

170,00 

300,00 

  

  

  

300,00 

300,00 

23691,50 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

4741,50 

4571,50 

2845,30 

194,90 

170,00 

  

  

  

  

  

  

4741,50 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

300,00 

  

  

  

300,00 

300,00 

300,00 

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

18650,00 

18650,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18650,00 

080 

Головне управління житлового господарства виконавчого органу Київради (КМДА) 

160979,90 

35251,00 

3359,20 

115,40 

125728,90 

82646,40 

  

  

  

82646,40 

82646,40 

243626,30 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

5163,00 

5132,50 

3359,20 

115,40 

30,50 

  

  

  

  

  

  

5163,00 

090412 

Інші видатки на соціальний захист 

3297,20 

3297,20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3297,20 

100101 

Житлово-експлуатаційне господарство (відновлення асфальтового покриття внутрішньоквартальних проїздів) 

63237,60 

24962,90 

  

  

38274,70 

  

  

  

  

  

  

63237,60 

100102 

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади (в т. ч. на оплату робіт, виконаних в минулі роки по ремонту об'єктів житлового фонду інших форм власності та внутрішньоквартальних інженерних мереж) 

87423,70 

  

  

  

87423,70 

  

  

  

  

  

  

87423,70 

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

276,00 

276,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

276,00 

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства (вирішення нештатних ситуацій в житловому господарстві) 

1382,40 

1382,40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1382,40 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

82646,40 

  

  

  

82646,40 

82646,40 

82646,40 

250404 

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури) 

200,00 

200,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

200,00 

081 

Головне управління комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київради (КМДА) 

17201,50 

17201,50 

6238,50 

402,00 

  

  

  

  

  

  

  

17201,50 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

16401,50 

16401,50 

6238,50 

402,00 

  

  

  

  

  

  

  

16401,50 

250404 

Інші видатки (Програма підтримки приватизації у м. Києві) 

800,00 

800,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

800,00 

082 

Головне управління ритуальних послуг виконавчого органу Київради (КМДА) 

26856,20 

26856,20 

1000,00 

122,00 

  

4620,20 

  

  

  

4620,20 

2610,20 

31476,40 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

1608,10 

1606,10 

1000,00 

122,00 

  

  

  

  

  

  

  

1608,10 

090203 

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 

87,30 

87,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

87,30 

090412 

Інші видатки на соціальний захист населення 

9,90 

9,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9,90 

090417 

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 

5800,00 

5800,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5800,00 

100203 

Благоустрій міст, сіл, селищ 

18837,90 

18837,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18837,90 

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

513,00 

513,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

513,00 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

2610,20 

  

  

  

2610,20 

2610,20 

2610,20 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

  

  

  

  

  

2010,00 

  

  

  

2010,00 

  

2010,00 

083 

Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київради (КМДА) 

364431,70 

356615,70 

2984,50 

  

7816,00 

117470,60 

1781,50 

195,00 

100,50 

115689,10 

108689,10 

481902,30 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

4585,50 

4585,50 

2984,50 

  

  

1221,50 

1171,50 

195,00 

100,50 

50,00 

  

5807,00 

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

321415,30 

321415,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

321415,30 

100203 

Благоустрій міст, сіл, селищ 

21963,40 

19374,50 

  

  

2588,90 

  

  

  

  

  

  

21963,40 

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

7342,50 

2567,50 

  

  

4775,00 

  

  

  

  

  

  

7342,50 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

107619,10 

  

  

  

107619,10 

107619,10 

107619,10 

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

  

  

  

  

  

1020,00 

  

  

  

1020,00 

1020,00 

1020,00 

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція") 

  

  

  

  

  

50,00 

50,00 

  

  

  

50,00 

50,00 

240601 

Охорона та раціональне використання 

  

  

  

  

  

7000,00 

  

  

  

7000,00 

  

7000,00 

240604 

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 

  

  

  

  

  

560,00 

560,00 

  

  

  

  

560,00 

250404 

Інші видатки (Виготовлення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції в рамках заходів Програми ЄВРО-2012) 

8000,00 

7547,90 

  

  

452,10 

  

  

  

  

  

  

8000,00 

250404 

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури) 

1125,00 

1125,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1125,00 

100 

Головне управління з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київради (КМДА) 

7129,90 

7129,90 

2376,70 

86,70 

  

500,00 

  

  

  

500,00 

500,00 

7629,90 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

3776,30 

3776,30 

2376,70 

86,70 

  

  

  

  

  

  

  

3776,30 

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

3353,60 

3353,60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3353,60 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

500,00 

  

  

  

500,00 

500,00 

500,00 

101 

Головне управління з питань захисту прав споживачів виконавчого органу Київради (КМДА) 

3599,20 

3599,20 

2358,30 

84,00 

  

30,00 

30,00 

  

  

  

30,00 

3629,20 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

3599,20 

3599,20 

2358,30 

84,00 

  

  

  

  

  

  

  

3599,20 

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КП "Київський міський центр захисту прав споживачів") 

  

  

  

  

  

30,00 

30,00 

  

  

  

30,00 

30,00 

102 

Головне управління цінової політики виконавчого органу Київради (КМДА) 

3385,20 

3320,20 

1971,40 

55,10 

65,00 

140,00 

140,00 

80,70 

  

  

  

3525,20 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

3385,20 

3320,20 

1971,40 

55,10 

65,00 

140,00 

140,00 

80,70 

  

  

  

3525,20 

110 

Головне управління культури виконавчого органу Київради (КМДА) 

252941,60 

248321,30 

49604,70 

5536,30 

4620,30 

28382,20 

12722,40 

2360,70 

894,80 

15659,80 

15520,00 

281323,80 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

6198,80 

6198,80 

3846,10 

218,00 

  

2000,00 

1980,00 

746,30 

180,00 

20,00 

  

8198,80 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

31251,90 

31251,90 

  

  

  

2540,50 

2537,10 

  

  

3,40 

  

33792,40 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів 

6930,90 

6930,90 

  

  

  

2572,30 

2572,30 

  

  

  

  

9503,20 

110102 

Театри 

91751,80 

91357,80 

  

  

394,00 

  

  

  

  

  

  

91751,80 

110103 

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 

30949,10 

30949,10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30949,10 

110105 

Фінансова підтримка гастрольної діяльності 

  

  

  

  

  

300,00 

300,00 

  

  

  

  

300,00 

110201 

Бібліотеки 

12812,70 

12012,70 

7191,70 

618,40 

800,00 

132,50 

132,50 

36,00 

2,50 

  

  

12945,20 

110202 

Музеї і виставки 

43985,80 

40779,50 

21836,20 

3454,90 

3206,30 

2433,80 

2387,40 

456,20 

471,50 

46,40 

  

46419,60 

110205 

Школи естетичного виховання дітей 

18480,60 

18260,60 

12821,70 

695,60 

220,00 

2383,10 

2338,10 

1046,20 

236,30 

45,00 

  

20863,70 

110300 

Кінематографія 

1969,90 

1969,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1969,90 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

8610,10 

8610,10 

3909,00 

549,40 

  

500,00 

475,00 

76,00 

4,50 

25,00 

  

9110,10 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

12470,50 

  

  

  

12470,50 

12470,50 

12470,50 

150101 

Капітальні вкладення (за рахунок субвенції з державного бюджету) 

  

  

  

  

  

3049,50 

  

  

  

3049,50 

3049,50 

3049,50 

120 

Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА) 

12250,70 

6872,30 

4917,70 

146,00 

5378,40 

7100,00 

6130,00 

944,00 

350,00 

970,00 

  

19350,70 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

2667,00 

2667,00 

1942,50 

  

  

2500,00 

2430,00 

  

  

70,00 

  

5167,00 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

4205,30 

4205,30 

2975,20 

146,00 

  

3920,00 

3700,00 

944,00 

350,00 

220,00 

  

8125,30 

150201 

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури 

5378,40 

  

  

  

5378,40 

  

  

  

  

  

  

5378,40 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КФК 150201) 

  

  

  

  

  

680,00 

  

  

  

680,00 

  

680,00 

140 

Головне управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київради (КМДА) 

34072,70 

34072,70 

1689,20 

47,10 

  

  

  

  

  

  

  

34072,70 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

2595,70 

2595,70 

1689,20 

47,10 

  

  

  

  

  

  

  

2595,70 

120100 

Телебачення і радіомовлення 

19498,80 

19498,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19498,80 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

10218,80 

10218,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10218,80 

120300 

Книговидання 

439,00 

439,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

439,00 

120400 

Інші засоби масової інформації 

1320,40 

1320,40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1320,40 

150 

Головна управління по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київради (КМДА) 

74429,50 

56658,90 

22526,40 

1074,80 

17770,60 

10465,40 

495,50 

39,00 

139,60 

9969,90 

9969,90 

84894,90 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

4422,70 

4402,70 

2822,50 

102,60 

20,00 

  

  

  

  

  

  

4422,70 

091108 

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійсняться за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

1160,00 

1160,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1160,00 

130102 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

2592,00 

2592,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2592,00 

130104 

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл 

2915,60 

2915,60 

1620,30 

5,50 

  

  

  

  

  

  

  

2915,60 

130105 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту 

620,00 

620,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

620,00 

130106 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури 

1221,50 

1221,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1221,50 

130107 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

38834,90 

36084,30 

17596,30 

922,70 

2750,60 

495,50 

495,50 

39,00 

139,60 

  

  

39330,40 

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

50,00 

50,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50,00 

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд (за рахунок субвенції з державного бюджету) 

15000,00 

  

  

  

15000,00 

  

  

  

  

  

  

15000,00 

130112 

Інші видатки 

6429,50 

6429,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6429,50 

130113 

Централізовані бухгалтерії 

783,30 

783,30 

487,30 

44,00 

  

  

  

  

  

  

  

783,30 

130203 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) 

400,00 

400,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

400,00 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

9969,90 

  

  

  

9969,90 

9969,90 

9969,90 

160 

Головне управління транспорту виконавчого органу Київради (КМДА) 

633761,20 

586590,90 

2297,40 

196,10 

47170,30 

1261772,60 

341200,00 

  

  

920572,60 

1070703,00 

1895533,80 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

3962,20 

3932,20 

2297,40 

196,10 

30,00 

  

  

  

  

  

  

3962,20 

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

125852,00 

95852,00 

  

  

30000,00 

  

  

  

  

  

  

125852,00 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

653831,80 

  

  

  

653831,80 

653831,80 

653831,80 

150101 

Капітальні вкладення (для КП "Київпастранс" на придбання трамвайних вагонів за рахунок субвенції з Державного бюджету України) 

  

  

  

  

  

45608,30 

  

  

  

45608,30 

45608,30 

45608,30 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

  

  

  

  

  

178962,90 

  

  

  

178962,90 

178962,90 

178962,90 

170102 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 

46519,00 

46519,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46519,00 

170102 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київпастранс" за рахунок субвенції з Державного бюджету України) 

22572,70 

22572,70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22572,70 

170302 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (за рахунок субвенції з Державного бюджету України) 

4000,00 

4000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4000,00 

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київпастранс") 

89600,00 

89600,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

89600,00 

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київський метрополітен") 

5000,00 

5000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,00 

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київпастранс" за рахунок субвенції з Державного бюджету України) 

60516,90 

60516,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

60516,90 

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (для КП "Київський метрополітен" за рахунок субвенції з Державного бюджету України) 

73910,40 

73910,40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

73910,40 

170603 

Інші заходи у сфері електротранспорту, в т. ч. на обслуговування кредитних угод та на капітальні ремонти (для КП "Київпастранс") 

72872,70 

55991,70 

  

  

16881,00 

  

  

  

  

  

  

72872,70 

170603 

Інші заходи у сфері електротранспорту, в т. ч. на обслуговування кредитних угод та на сплату лізингових платежів (для КП "Київський метрополітен") 

98662,50 

98682,50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

98682,50 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КФК 170603 для КП "Київський метрополітен" на зобов'язання по фінансовому лізингу) 

  

  

  

  

  

26593,00 

  

  

  

26593,00 

  

26593,00 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КФК 170603 для КП "Київпастранс" в т. ч. і на обслуговування кредитних угод) 

  

  

  

  

  

30000,00 

30000,00 

  

  

  

  

30000,00 

170703 

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

  

  

  

  

  

134276,60 

118900,00 

  

  

15376,60 

  

134276,60 

171000 

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 

30175,80 

29916,50 

  

  

259,30 

  

  

  

  

  

  

30175,80 

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Київпастранс", в т. ч. і на обслуговування кредитних угод) 

  

  

  

  

  

137000,00 

137000,00 

  

  

  

137000,00 

137000,00 

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Київський метрополітен", в т. ч. і на обслуговування кредитних угод) 

  

  

  

  

  

44600,00 

44600,00 

  

  

  

44600,00 

44600,00 

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для КП "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)") 

  

  

  

  

  

10700,00 

10700,00 

  

  

  

10700,00 

10700,00 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

  

  

  

  

  

200,00 

  

  

  

200,00 

  

200,00 

250404 

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури) 

97,00 

97,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

97,00 

161 

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (КМДА) 

9989,90 

9989,90 

1783,50 

155,40 

  

  

  

  

  

  

  

9989,90 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

2734,60 

2734,60 

1783,50 

155,40 

  

  

  

  

  

  

  

2734,60 

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

5081,70 

5081,70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5081,70 

180410 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Київська міська програма розвитку промисловості на інноваційній основі на 2007 - 2011 роки

200,00 

200,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

200,00 

250404 

Інші видатки (на утримання контейнерів з берилієвмісними відходами на території ДНВП "Захід") 

1973,60 

1973,60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1973,60 

170 

Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження виконавчого органу Київради (КМДА) 

2087221,20 

2086213,50 

1556,80 

62,30 

1007,70 

63280,00 

  

  

  

63280,00 

63280,00 

2150501,20 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

2524,10 

2514,10 

1556,80 

62,30 

10,00 

  

  

  

  

  

  

2524,10 

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству (відшкодування різниці в тарифах АЕК "Київенерго") 

1944774,60 

1944774,60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1944774,60 

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству (відшкодування різниці в тарифах ЗАТ "ЕКОСТАНДАРТ") 

55225,40 

55225,40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55225,40 

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству (відшкодування різниці в тарифах ПП "Бонвояж", ДП "Групова котельня УМТ ГЗ ГУ МВС України в Київській області" та інші котельні) 

2200,00 

2200,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2200,00 

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

26,70 

26,70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26,70 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

63280,00 

  

  

  

63280,00 

63280,00 

63280,00 

180410 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, в тому числі: 

81660,40 

80662,70 

  

  

997,70 

  

  

  

  

  

  

81660,40 

  

КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" 

5700,00 

5700,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5700,00 

250404 

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури) 

810,00 

810,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

810,00 

180 

Інспекція державного технічного нагляду виконавчого органу Київради (КМДА) 

744,30 

744,30 

534,80 

  

  

588,80 

528,80 

36,00 

24,30 

60,00 

  

1333,10 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

744,30 

744,30 

534,80 

  

  

588,80 

528,80 

36,00 

24,30 

60,00 

  

1333,10 

189 

Головне управління капітального будівництва м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) 

  

  

  

  

  

262012,50 

5361,30 

2478,00 

254,00 

256651,20 

242258,20 

262012,50 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

  

  

  

  

  

4454,30 

4361,30 

2478,00 

254,00 

93,00 

  

4454,30 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

139047,40 

  

  

  

139047,40 

139047,40 

139047,40 

150101 

Капітальні вкладення (за рахунок субвенції з державного бюджету) 

  

  

  

  

  

63500,00 

  

  

  

63500,00 

63500,00 

63500,00 

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів 

  

  

  

  

  

29010,80 

  

  

  

29010,80 

29010,80 

29010,80 

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів (за рахунок субвенції з державного бюджету) 

  

  

  

  

  

10000,00 

  

  

  

10000,00 

10000,00 

10000,00 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 150201) 

  

  

  

  

  

4300,00 

300,00 

  

  

4000,00 

  

4300,00 

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КП "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт") 

  

  

  

  

  

700,00 

700,00 

  

  

  

700,00 

700,00 

240601 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів 

  

  

  

  

  

11000,00 

  

  

  

11000,00 

  

11000,00 

191 

Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (КМДА) 

11571,40 

11541,40 

5158,90 

500,00 

30,00 

5320,10 

5120,10 

  

219,10 

200,00 

  

16891,50 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

8312,40 

8282,40 

5158,90 

500,00 

30,00 

920,10 

720,10 

  

219,10 

200,00 

  

9232,50 

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

2416,00 

2416,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2416,00 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 150202) 

  

  

  

  

  

4400,00 

4400,00 

  

  

  

  

4400,00 

150203 

Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури 

384,00 

384,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

384,00 

250404 

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури) 

459,00 

459,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

459,00 

192 

Головне управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу Київради (КМДА) 

6178,20 

5998,20 

2450,60 

79,20 

180,00 

  

  

  

  

  

  

6178,20 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

4378,20 

4198,20 

2450,60 

79,20 

180,00 

  

  

  

  

  

  

4378,20 

250404 

інші видатки (Виготовлення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції в рамках заходів Програми ЄВРО-2012) 

1800,00 

1800,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1800,00 

211 

Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) 

63264,70 

62714,70 

1608,00 

112,10 

550,00 

51945,40 

17500,38 

  

  

34445,02 

23217,20 

115210,10 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

2532,00 

2522,00 

1608,00 

112,10 

10,00 

  

  

  

  

  

  

2532,00 

100203 

Благоустрій міст, сіл, селищ 

34040,00 

34040,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34040,00 

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

13396,60 

12856,60 

  

  

540,00 

  

  

  

  

  

  

13396,60 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

13171,90 

13171,90 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13171,90 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

23217,20 

  

  

  

23217,20 

23217,20 

23217,20 

160600 

Лісове господарство і мисливство 

  

  

  

  

  

1662,50 

1662,50 

  

  

  

  

1662,50 

240601 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів 

  

  

  

  

  

11062,10 

104,88 

  

  

10957,22 

  

11062,10 

240603 

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 

  

  

  

  

  

1000,00 

1000,00 

  

  

  

  

1000,00 

240604 

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 

  

  

  

  

  

6308,00 

6308,00 

  

  

  

  

6308,00 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (створення та відновлення зелених насаджень) 

  

  

  

  

  

8425,00 

8425,00 

  

  

  

  

8425,00 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

  

  

  

  

  

270,60 

  

  

  

270,60 

  

270,60 

250404 

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури) 

124,20 

124,20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

124,20 

220 

Головне фінансове управління виконавчого органу Київради (КМДА) 

751277,70 

751080,70 

8440,50 

32,20 

197,00 

47455,50 

  

  

  

47455,50 

47455,50 

798733,20 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

13099,30 

12902,30 

8440,50 

32,20 

197,00 

  

  

  

  

  

  

13099,30 

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (для ПАТ КБ "Хрещатик") 

  

  

  

  

  

47455,50 

  

  

  

47455,50 

47455,50 

47455,50 

180410 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 

1000,00 

1000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,00 

230100 

Обслуговування внутрішнього боргу 

255512,10 

255512,10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

255512,10 

230200 

Обслуговування зовнішнього боргу 

481568,30 

481568,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

481568,30 

250404 

Інші видатки (дослідження фінансів м. Києва "Фінанси Києва: історія та сьогодення") 

98,00 

98,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

98,00 

221 

Головне фінансове управління виконавчого органу Київради (КМДА) (загальноміські видатки) 

6580547,90 

6450251,70 

  

  

130296,20 

152552,00 

13746,20 

  

  

138805,80 

126703,80 

6733099,90 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

144,60 

144,60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

144,60 

250301 

Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського значення Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджетів 

6400674,80 

6400674,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6400674,80 

250306 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

76533,50 

  

  

  

76533,50 

  

  

  

  

  

  

76533,50 

250335 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" 

  

  

  

  

  

1746,20 

1746,20 

  

  

  

  

1746,20 

250344 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (на виконання Програми приватизації майна територіальної громади м. Києва на 2007 - 2010 роки Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву) 

600,00 

600,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

600,00 

250344 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Програма зміцнення законності, посилення боротьби зі злочинністю у м. Києві на 2007 - 2011 роки

29299,00 

18919,80 

  

  

10379,20 

  

  

  

  

  

  

29299,00 

250344 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Міська програма забезпечення пожежної безпеки у м. Києві на 2003 - 2010 роки

1000,90 

700,90 

  

  

300,00 

  

  

  

  

  

  

1000,90 

250344 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Програма поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки, призову на строкову військову службу та військову службу за контактом на 2005 - 2010 роки

100,00 

100,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

100,00 

250344 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (Міська програма сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та інших судових органів у м. Києві на 2008 - 2010 роки "Столичним судам - європейський рівень"

34500,00 

2500,00 

  

  

32000,00 

  

  

  

  

  

  

34500,00 

250344 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (на реконструкцію з надбудовою адміністративного будинку Прокуратури м. Києва на вул. Предславенській, 45/9) 

  

  

  

  

  

2984,00 

  

  

  

2984,00 

2984,00 

2984,00 

250344 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (на реконструкцію фасадної частини з влаштуванням системи кондиціонування адміністративного будинку Прокуратури м. Києва) 

  

  

  

  

  

12000,00 

  

  

  

12000,00 

12000,00 

12000,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на будівництво автодоріг в с. Романків Обухівського району) 

  

  

  

  

  

1925,00 

  

  

  

1925,00 

1925,00 

1925,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Креничі Обухівського району) 

  

  

  

  

  

1525,00 

  

  

  

1525,00 

1525,00 

1525,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського району) 

  

  

  

  

  

2200,00 

  

  

  

2200,00 

2200,00 

2200,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік місцевому бюджету Ходосіївської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автошляхів в с. Ходосіївка Києво-Святошинського району) 

  

  

  

  

  

7500,00 

  

  

  

7500,00 

7500,00 

7500,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на придбання малогабаритної техніки для прибирання прибудинкових територій для комунальних підприємств по утриманню житлового Фонду) 

  

  

  

  

  

9702,00 

  

  

  

9702,00 

  

9702,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на ремонт і утримання автомобільних доріг) 

  

  

  

  

  

12000,00 

12000,00 

  

  

  

  

12000,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на ремонт аварійної покрівлі жилого будинку на вул. Приозерній, 10-а та на ремонтно-відновлювальні роботи після пожежі у жилому будинку на вул. Вишгородській, 14) 

1523,50 

  

  

  

1523,50 

  

  

  

  

  

  

1523,50 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на капітальний ремонт аварійних ліфтів у жилих будинках) 

505,00 

  

  

  

505,00 

  

  

  

  

  

  

505,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на будівництво клубу в с. Підгірці Обухівського району) 

  

  

  

  

  

300,00 

  

  

  

300,00 

300,00 

300,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на будівництво нової артезіанської свердловини в с. Креничі Обухівського району) 

  

  

  

  

  

380,00 

  

  

  

380,00 

380,00 

380,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на виконання робіт з ліквідації аварійного стану жилого будинку у пров. Мар'яненка, 7) 

5000,00 

  

  

  

5000,00 

  

  

  

  

  

  

5000,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на благоустрій зелених насаджень) 

13137,60 

13137,60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13137,60 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на завершення капітального ремонту та введення в експлуатацію дошкільного навчального закладу N 320) 

4000,00 

  

  

  

4000,00 

  

  

  

  

  

  

4000,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на реконструкцію артезіанської свердловини в с. Підгірці Обухівського району) 

  

  

  

  

  

275,00 

  

  

  

275,00 

275,00 

275,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на виконання природоохоронних заходів у м. Києві на 2010 рік з реконструкції парків відпочинку "Юність" та "Інтернаціональний") 

  

  

  

  

  

2400,00 

  

  

  

2400,00 

  

2400,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету на розвиток міжрегіональних зв'язків) 

1000,00 

1000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1000,00 

250380 

Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам на виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік

  

  

  

  

  

97614,80 

  

  

  

97614,80 

97614,80 

97614,80 

250382 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2010 році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року 

190,00 

135,00 

  

  

55,00 

  

  

  

  

  

  

190,00 

250404 

Інші видатки (Програма вирішення Київським міським головою соціально-економічних проблем, виконання передвиборної програми) 

12339,00 

12339,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12339,00 

222 

Головне управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київради (КМДА) 

9759,20 

9620,00 

3239,70 

149,60 

139,20 

  

  

  

  

  

  

9759,20 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

9759,20 

9620,00 

3239,70 

149,60 

139,20 

  

  

  

  

  

  

9759,20 

230 

Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА) 

25824,10 

18009,10 

5051,80 

113,60 

7815,00 

  

  

  

  

  

  

25824,10 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

8195,40 

8080,40 

5051,80 

113,60 

115,00 

  

  

  

  

  

  

8195,40 

180410 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 

17488,70 

9788,70 

  

  

7700,00 

  

  

  

  

  

  

17488,70 

250404 

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури) 

140,00 

140,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

140,00 

235 

Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) 

31338,50 

31323,50 

1408,00 

62,30 

15,00 

16300,90 

220,00 

  

  

16080,90 

9180,90 

47639,40 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

2238,20 

2223,20 

1408,00 

62,30 

15,00 

  

  

  

  

  

  

2238,20 

100203 

Благоустрій міст, сіл, селищ 

22050,30 

22050,30 

  

  

  

120,00 

120,00 

  

  

  

  

22170,30 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (для КФК 100203) 

  

  

  

  

  

7000,00 

  

  

  

7000,00 

  

7000,00 

150101 

Капітальні вкладення 

  

  

  

  

  

9080,90 

  

  

  

9080,90 

9080,90 

9080,90 

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності (КП "Київводфонд") 

  

  

  

  

  

100,00 

100,00 

  

  

  

100,00 

100,00 

210110 

Заходи з організації рятування на водах 

7050,00 

7050,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7050,00 

243 

Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) 

37057,20 

37057,20 

10533,90 

912,20 

  

  

  

  

  

  

  

37057,20 

010117 

Органи виконавчої влади в м. Києві 

16497,20 

16497,20 

10533,90 

912,20 

  

  

  

  

  

  

  

16497,20 

180410 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 

20000,00 

20000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20000,00 

250404 

Інші видатки (Програма наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури) 

560,00 

560,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

560,00 

300 

Резервний фонд 

6003,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6003,30 

250102 

Резервний фонд 

6003,30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6003,30 

Всього: 

15491910,50 

15073855,00 

1608489,40 

284560,60 

412052,20 

2752055,90 

790708,78 

42626,90 

21174,40 

1961347,12 

1924627,30 

18243966,40 

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

О. Довгий 

 

Додаток 4
до рішення Київської міської ради
14.05.2010 N 793/4231
(в редакції рішення Київської міської ради
від 16.12.2010 N 337/5149) 

Показники взаємовідносин міського бюджету з іншими бюджетами на 2010 рік

тис. грн.

Найменування бюджетів 

Загальний фонд 

Розрахун-
ковий обсяг доходів, що врахо-
вується при визна-
ченні між-
бюджет-
них транс-
фертів 

Кошти, що передаються з районних бюджетів м. Києва до міського бюджету м. Києва 

Кошти, що пере-
даються з місь-
кого бюд-
жету м. Києва до Держав-
ного бюд-
жету України 

Субвен-
ція з Держав-
ного бюджету України місце-
вим бюд-
жетам на фінан-
сування у 2010 році Програм -
пере-
можців Всеук-
раїнсь-
кого кон-
курсу проектів та прог-
рам роз-
витку місце-
вого самовря-
дування 2009 року 

Субвенції з місцевого бюджету до Державного бюджету України на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

Інші субвенції 

Субвенції з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам 

Субвен-
ція з місь-
кого бюд-
жету на роз-
виток міжре-
гіональ-
них зв'язків 

Субвенції з районних бюджетів до міського бюджету м. Києва 

на вико-
нання Прог-рами зміц-нення закон-ності, поси-лення бороть-би зі зло-чин-ністю у місті Києві на 2007 - 2011 роки 

на вико-
нання
Місь-кої прог-рами забез-печення пожеж-ної безпеки у місті Києві на 2003 - 2010 роки 

на вико-
нання Прог-рами поліп-шення органі-зації підго-товки грома-дян до війсь-кової служби, приписки, призову на строкову війсь-кову службу та війсь-кову службу за конт-рактом на 2005 - 2010 роки 

на вико-
нання
Місь-кої прог-рами спри-яння в забез-печенні діяль-ності судів загаль-ної юрис-дикції та інших судових органів у місті Києві на 2008 - 2010 роки "Столич-ним судам - євро-пейсь-кий рівень" 

на вико-
нання Прог-рами прива-тизації майна терито-ріальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки Регіо-
наль-
ним відді-
ленням Фонду держав-
ного майна України по м. Києву 

на ремонт аварій-
ної покрівлі жилого будин-
ку на вул. Прио-
зерній, 10-а та на ре-
монтно-
віднов-
лю-
вальні роботи після пожежі у жилому будин-
ку на вул. Вишго-
родсь-
кій, 14 

на капі-
таль-
ний ремонт аварій-
них ліфтів у жилих будин-
ках 

на вико-
нання робіт з лікві-
дації аварій-
ного стану жилого будин-
ку у пров. Мар'я-
ненка, 7 

на завер-
шення капі-
таль-
ного ремон-
ту та вве-
дення в екс-
плуа-
тацію дош-
кіль-
ного нав-
чаль-
ного зак-
ладу N 320 

на благо-
устрій зелених насад-
жень 

на вико-
нання Програми "Здо-ров'я киян" в Обо-
лонсь-
кому районі м. Києва 

на вико-
нання прог-
рами роз-
витку куль-
тури, духов-
ності та мис-
тецтва Обо-
лонсь-
кого району м. Києва 

на поточ-
ний ремонт примі-
щень полік-
лініки N 2 дитя-
чої клініч-
ної лікар-
ні N 9 в Подільсь-
кому районі м. Києва 

на прид-
бання облад-
нання для цент-
раль-
ної район-
ної полік-
лініки По-
дільсь-
кого райо-
ну 

Всього (тис. грн.) 

Нор-
матив щоден-
ного відраху-
вання (у відсот-
ках від роз-
рахун-
кового обсягу доходів загаль-
ного фонду місцевих бюджетів, що врахо-
вуються при визна-
ченні між-
бюджет-
них транс-
фертів) 

Голосіївський 

243040,3 

68893,4 

32,12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дарницький 

431653,2 

132059,5 

32,07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

856,5 

  

  

  

  

  

Деснянський 

295183,2 

40505,9 

16,04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3380,5 

  

  

  

  

  

Дніпровський 

425143,2 

125329,1 

32,07 

  

  

  

  

  

  

  

  

415,0 

  

  

3695,1 

  

  

  

  

  

Оболонський 

307551,2 

86323,5 

32,07 

  

  

  

  

  

  

  

1523,5 

  

  

  

  

  

150,0 

220,0 

  

  

Печерський 

226099,2 

68208,6 

32,15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5000,0 

  

  

  

  

  

  

  

Подільський 

275835,8 

78893,4 

32,20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1996,2 

  

  

  

33,5 

20,0 

Святошинський 

485147,8 

141630,9 

32,06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1834,0 

  

  

  

  

  

Солом'янський 

349675,1 

96205,9 

32,11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1375,3 

  

  

  

  

  

Шевченківський 

406729,8 

111805,0 

32,06 

  

190,0 

  

  

  

  

  

  

90,0 

  

4000,0 

  

  

  

  

  

  

Міський 

  

  

  

6400674,8 

  

29299,0 

1000,9 

100,0 

34500,0 

600,0 

  

  

  

  

  

1000,0 

  

  

  

  

тис. грн.

Найменування бюджетів 

Спеціальний фонд 

Субвенція з Державного бюджету 

Субвенції з місцевого бюджету до Державного бюджету України на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

Інші субвенції 

Субвенції з міського бюджету м. Києва районним в м. Києві бюджетам 

Субвенції з міського бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2010 рік місцевому бюджету 

місцевим бюджетам на фінан-
сування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республі-
канського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдоско-
налення системи соціальної допомоги" 

на реконст-
рукцію фасад-
ної частини з влашту-
ванням системи кондиціо-
нування адмініст-
ративного будинку Проку-
ратури м. Києва 

на реконст-
рукцію з надбу-
довою адмініст-
ративного будинку Проку-
ратури м. Києва на вул. Предсла-
винській, 45/9 

на прид-
бання малога-
баритної техніки для приби-
рання прибудин-
кових територій для кому-
нальних підпри-
ємств по утри-
манню житло-
вого фонду 

на ремонт і утримання автомо-
більних доріг 

на вико-
нання Прог-рами соціально-еконо-мічного розвитку міста Києва на 2010 рік 

на виконання природо-
охоронних заходів у м. Києві на 2010 рік з реконст-
рукції парків відпочинку "Юність" та "Інтерна-
ціональний" 

Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області 

Ходо-
сіївської сільської ради Києво-
Свято-
шинського району Київсь-
кої області на капіталь-
ний ремонт та нове будів-
ництво автошляхів в с. Ходо-
сіївка Києво-
Свято-
шинського району 

на будівництво автодоріг в с. Романків Обухівського району 

на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Креничі Обухівського району 

на будівництво нової артезіанської свердловини в с. Креничі Обухівського району 

на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського району 

на будівництво клубу в с. Підгірці Обухівського району 

на реконст-
рукцію артезі-
анської свердловини в с. Підгірці Обухівсь-
кого району 

Голосіївський 

  

  

  

970,2 

1500,0 

15560,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

Дарницький 

400,4 

  

  

1293,6 

1116,0 

16130,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

Деснянський 

  

  

  

1293,6 

1116,0 

5065,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

Дніпровський 

441,6 

  

  

808,5 

1128,0 

9531,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

Оболонський 

253,8 

  

  

1293,6 

1272,0 

17783,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

Печерський 

84,5 

  

  

808,5 

912,0 

6789,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

Подільський 

302,3 

  

  

808,5 

936,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Святошинський 

  

  

  

808,5 

1308,0 

9998,4 

2400,0 

  

  

  

  

  

  

  

Солом'янський 

263,6 

  

  

808,5 

1440,0 

12691,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

Шевченківський 

  

  

  

808,5 

1272,0 

4064,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

Міський 

  

12000,0 

2984,0 

  

  

  

  

1925,0 

1525,0 

380,0 

2200,0 

300,0 

275,0 

7500,0 

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 

 

Додаток 7
до рішення Київської міської ради
14.05.2010 N 793/4231
(в редакції рішення Київської міської ради
від 16.12.2010 N 337/5149) 

Перелік об'єктів, видатки на які у 2010 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

тис. грн.

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 

Назва головного розпорядника коштів 

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо 

Загальний обсяг фінансування будівництва 

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки 

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки 

Разом видатків на поточний рік 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

  

ВСЬОГО 

  

  

  

  

1683571,8 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за виконані роботи 

  

  

  

  

401347,10 

170 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПАЛИВА, ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

  

  

  

  

63280,0 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за виконані роботи 

  

  

  

  

34670,0 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

  

34670,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ 8-МИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

3473,3 

  

  

1430,2 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДВОХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

1633,9 

  

  

631,6 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДВОХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

1292,2 

  

  

532,1 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БЮДЖЕТНІЙ ТА КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ МІСТА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

5100,0 

2,0 

100,0 

5000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

5000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙ КАТОДНОГО ЗАХИСТУ ГАЗОПРОВОДІВ ВІД КОРОЗІЇ (I ЧЕРГА) 

4102,8 

  

  

3346,9 

150101 

Капітальні вкладення 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ГАЗОРЕГУЛЮЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ НА ГРП (I ЧЕРГА) 

4614,6 

  

  

4614,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

132,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПЕРЕКЛАДКА (ЗАМІНА) ГАЗОВИХ МЕРЕЖ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ КОРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ (I ЧЕРГА) 

12151,7 

41,1 

5000,0 

5799,9 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ (ЗАМІНА) ГАЗОВИХ МЕРЕЖ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ КОРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

10000,0 

94,5 

9450,0 

400,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

400,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАНЦІЙ КАТОДНОГО ЗАХИСТУ ГАЗОПРОВОДІВ ВІД КОРОЗІЇ (I ЧЕРГА) 

6220,0 

70,3 

4370,0 

1590,5 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

692,1 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

898,4 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГГРП "МИКІЛЬСЬКА БОРЩАГІВКА" НА ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 2-Б 

15000,0 

94,9 

14233,0 

767,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

294,3 

150101 

Капітальні випадення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГТРП N 8, НА ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНІЙ, 108-Б 

14170,2 

98,2 

13632,7 

60,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

50,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ N 2 ВІД СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТОЧКИ А (МІЖ ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПІДЙОМУ (МОК ТК-210/4 ТА ТК-210/5) НА ВУЛ. ВЕРБОВІЙ 

31618,2 

98,4 

31120,0 

498,5 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

498,5 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖІ РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНІ "БОРТНИЧІ" 

7510,0 

77,1 

5788,7 

1146,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1065,3 

150101 

Капітальні вкладення 

РОЗРОБКА СХЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ (I ЕТАП ДО 2010 РОКУ) 

6203,3 

55,0 

3412,9 

400,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

400,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖ ВІД РК "СИРЕЦЬ-2" НА ВУЛ. БАКИНСЬКІЙ, 22 

5683,0 

31,5 

1787,7 

1476,5 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1186,2 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЦО ТА ГВП ДО СПОЖИВАЧІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 16-Б 

2484,0 

65,0 

1613,5 

370,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплаті за минулі роки 

  

  

  

370,3 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІД ЦТП НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 17-А ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ NN 17,17-А, 19, 21/38 НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА ТА N 36 НА ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО 

3936,9 

  

  

2641,4 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

2275,8 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖІ РК "ДЕПУТАТСЬКА-2" 

5968,0 

28,5 

1703,0 

1072,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

812,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКІЙ, 36 (ЗАМІНА ОБЛАДНАННЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ) 

1045,3 

19,8 

207,1 

586,7 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

586,7 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКІЙ, 6-А ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ 

5860,8 

55,3 

3238,8 

1603,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1603,8 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 8-Г ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ (I ЕТАП) 

5805,5 

48,0 

2787,5 

2305,2 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

2305,2 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП НА ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 10 З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРУБОПРОВОДІВ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІД ЦТП ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ NN 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 10-Б, 10-В ПО ВУЛ. КОРОЛЬОВА ТА ДИТЯЧОГО САДКА ПО ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 8-А 

4120,5 

12,8 

528,9 

2506,9 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

2506,9 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТМ N 8 ВІД ТЕЦ-5 НА ДІЛЯНЦІ ВІД УТ 807 А ДО УП-2 НА БУЛЬВ. Л. УКРАЇНКИ ТА ВУЛ. КУТУЗОВА 

9275,2 

38,8 

3594,2 

4177,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

4177,6 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ГВП ВІД ТП "ЛЕНІНА, 23" (К/К ГЕОФІЗИКІВ, 10) ДО БУДИНКІВ 27, 29 НА ВУЛ. ЛЕНІНА 

1202,1 

5,4 

64,9 

592,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

592,8 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ТП "ЛЬВІВСЬКА, 57-А" ІЗ ЗАМІНОЮ БОЙЛЕРІВ І ЦО ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРУБОПРОВОДІВ ГВП ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 57-А, ВУЛ. ВЕРХОВИННІЙ, 82 

813,7 

5,6 

45,8 

474,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

474,8 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 4 ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ІЗ ЗАМІНОЮ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ 

9811,0 

33,6 

3603,2 

4594,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

4594,8 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 5/9 І РЕКОНСТРУКЦІЇ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЦО ТА ГВП ВІД ТП "ПЕТРИЦЬКОГО, 5/9" ДО Ж/Б НА ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, NN 7, 7/9; ЛЬВІВСЬКІЙ, 7/9 ТА ВЕРХОВИННІЙ, 18 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 

3045,2 

18,5 

563,9 

1533,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1330,3 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ВІД ЦТП НА ВУЛ. ПРИОЗЕРНІЙ, 12-А ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ NN 10, 10-А, 10-В, 10-Г, 12, 12-А ПО ВУЛ. ПРИОЗЕРНІЙ ТА N 4-Б ПО ВУЛ. Л. ГАВРО 

4078,0 

20,5 

836,0 

1393,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1393,8 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА БУЛЬВ. Р. РОЛЛАНА, 3 ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ 

5292,7 

32,8 

1734,7 

3024,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

3024,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП НА БУЛЬВ. Р. РОЛЛАНА, 4 ІЗ ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ ІТП ТА ЗАМІНОЮ ТМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ 

6404,4 

67,3 

4312,4 

1136,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1136,8 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧОЇ КЛ-10 КВ ВІД ПС "ЦЕНТР" ДО РП-11 ТА БУДІВНИЦТВО КЛ-10 КВ ВІД ПС "ОЛІМПІЙСЬКА" ДО ТП-5880 ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГОТЕЛЬНО-ОФІСНОГО КОМПЛЕКСУ З ЖИТЛОВИМИ АПАРТАМЕНТАМИ НА БУЛЬВ. ШЕВЧЕНКА, 28 - 30 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

4000,0 

92,5 

3700,0 

300,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

300,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМЕРЕЖ N 1 ВІД РК "МОЛОДЬ" НА ДІЛЯНЦІ ВІД УТ-107 ДО УТ-121 НА ВУЛ. ЯКІРА 

36282,0 

19,5 

6874,0 

5281,7 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

3409,7 

150101 

Капітальні вкладення 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНАЩЕННЯ НАЯВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ БУДИНКОВИМИ ЗАСОБАМИ ОБЛІКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

30000,0 

93,3 

28000,0 

2000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

290,0 

150 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТУ 

  

  

  

  

9969,9 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за виконані роботи 

  

  

  

  

889,8 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

  

762,7 

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

  

127,1 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО СТАДІОНУ З ТРИБУНАМИ НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А 

707,0 

  

  

209,9 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ НА ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ, 60 

150000,0 

96,3 

144498,7 

5500,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

3000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 2-Б 

2200,0 

91,6 

2015,0 

185,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

185,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 254 НА ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-М 

2780,0 

63,4 

1762,7 

1017,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

150,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. РАЙДУЖНІЙ, 33-А 

9500,0 

98,9 

9400,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ПРОСП. П. ТИЧИНИ, 18 

8500,0 

56,8 

4828,0 

2000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

200,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ В ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60 

3836,2 

24,3 

933,3 

195,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

127,1 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ДЮСШ N 15 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Г 

3039,2 

36,6 

1112,4 

762,7 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

762,7 

063 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

  

  

  

  

105568,9 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за виконані роботи 

  

  

  

  

5361,6 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

  

5361,6 

150118 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 

ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) КВАРТИР ДЛЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ НА УМОВАХ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ ЗА ПРОГРАМОЮ - 70 х 30" (Ж/Б НА ПРОСП. НАУКИ, 80 ТА ВУЛ. УШАКОВА, 71, У 26-А МІКРОРАЙОНІ Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА) 

  

  

  

21668,5 

150118 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 

ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) КВАРТИР ДЛЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ НА УМОВАХ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В ЖИЛИХ БУДИНКАХ З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ БУДІВЕЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ (ПР. НАУКИ, 80, ВУЛ. С. ЛАЗО, 4 - 6) 

  

  

  

4864,9 

150118 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 

ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) КВАРТИР ВМС ЗС УКРАЇНИ В ПОРЯДКУ ШЕФСЬКОЇ ДОПОМОГИ В М. СЕВАСТОПОЛІ 

  

  

  

1903,5 

150118 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 

Ж/Б НА ВУЛ. ВАСИЛЬЧЕНКА, 3 

101185,9 

4,2 

4293,9 

1592,0 

150118 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 

Ж/Б НА ПРОВ. МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 (I ЧЕРГА) 

169480,7 

83,2 

141059,9 

11272,8 

150118 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 

Ж/Б НА ВУЛ. ТУХАЧЕВСЬКОГО, 44 

59027,8 

28,5 

16794,3 

890,9 

150101 

Капітальні вкладення 

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. БАУМАНА, 25, 27, 29 

2638,7 

71,0 

1874,4 

220,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. ВАСИЛЬЧЕНКА, 3 

2675,4 

  

  

1193,4 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

108,5 

150101 

Капітальні вкладення 

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. ГОРЬКОГО, 48-Б 

3700,0 

33,5 

1240,0 

2460,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

95,7 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ НА ВУЛ. СИРЕЦЬКІЙ, 32 

2243,0 

  

  

1489,3 

150101 

Капітальні вкладення 

КОМУНАЛЬНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ДО Ж/Б НА ВУЛ. ТУХАЧЕВСЬКОГО, 44 

4083,1 

  

  

1840,6 

150118 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 

БУДІВНИЦТВО Ж/Б НА Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ. 36 

353083,2 

71,9 

253946,9 

13677,6 

150118 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 

Ж/Б N 2 НА Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 МКРН, ДІЛ. 19 

83885,6 

91,6 

76849,6 

1236,5 

150118 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 

Ж/Б N 4 

54386,2 

34,9 

18974,9 

1500,0 

150118 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 

Ж/Б В КВАРТАЛІ ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКОЇ ТА ПРОВ. СЕНОМАНСЬКОГО 

50277,5 

  

  

1218,7 

150118 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 

БУДІВНИЦТВО Ж/Б НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. Н. УЖВІЙ ТА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКОЇ 

123865,3 

90,4 

111989,6 

540,2 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

540,2 

150101 

Капітальні вкладення 

ОСОКОРКИ-ЦЕНТРАЛЬНІ, 7, 8 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА 

261821,9 

94,3 

246922,1 

2210,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

163,9 

150101 

Капітальні вкладення 

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКОЇ ТА ПРОВ. СЕНОМАНСЬКОГО 

2111,4 

  

  

1428,5 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

165,3 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ К-1 ПО ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА (ШТОЛЬНЕВА ПРОХОДКА) У 26-А МІКРОРАЙОНІ Ж. М. ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 

4444,5 

17,1 

756,3 

3686,2 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

109,9 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОМЕРЕЖІ Д-426 ВІД ТОЧКИ "А" ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ N 313/11-8 ПО ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА У 26-А МІКРОРАЙОНІ Ж. М. ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 

4982,8 

12,7 

632,8 

4350,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

86,4 

150101 

Капітальні вкладення 

ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ, ВУЛ. РОГОЗІВСЬКА, 1-А 

23640,7 

45,9 

10849,0 

338,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

338,6 

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 8 М-Н, ДІЛ. 11 

150195,5 

68,5 

106292,6 

25103,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

721,1 

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

3436,8 

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

БУДІВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА ВУЛ. І. ПУЛЮЯ 

106682,2 

99,5 

106143,3 

290,4 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

290,4 

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. РАДУНСЬКІЙ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 24 М-Н, ДІЛ. 29 

43960,0 

98,3 

43190,7 

165,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

165,6 

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ. 36 

36114,4 

96,3 

33830,1 

426,1 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

426,1 

160 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ 

  

  

  

  

878403,00 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за виконані роботи 

  

  

  

  

185894,8 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

  

26230,9 

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

  

159663,9 

150101 

Капітальні вкладення 

ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ 

32320,5 

99,3 

32082,4 

238,1 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

238,1 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФУНІКУЛЕРА 

29500,0 

97,5 

28758,3 

232,5 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

232,5 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. МІСЬКОЇ ДО ВУЛ. СЕЛЯНСЬКОЇ У ПУЩІ-ВОДИЦІ 

140000,0 

99,2 

138811,0 

1121,9 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

138,6 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

983,3 

150101 

Капітальні вкладення 

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ 

492800,0 

  

  

41186,2 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

5620,3 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЖДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М. КИЄВА 

40000,0 

98,6 

39440,0 

560,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

560,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКІЙ 

32000,0 

98,3 

31461,4 

538,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

538,6 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКІЙ 

34000,0 

98,6 

33528,0 

203,4 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

203,4 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ РОЗВОРОТНИХ КІЛЕЦЬ НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ 

8000,0 

95,7 

7653,0 

252,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

252,6 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ФРУНЗЕ 

64000,0 

99,0 

63388,5 

179,2 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

179,2 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ДІЛЯНКИ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД" (I ЧЕРГА ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ВУЛ. СИМИРЕНКА) 

250000,0 

99,1 

247787,8 

352,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

352,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ ОБЛІКУ ПАСАЖИРОПЕРЕВЕЗЕНЬ В М. КИЄВІ 

100610,0 

  

  

5110,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

350,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ МІСЬКОГО НАЗЕМНОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

10205,0 

  

  

3998,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

3998,8 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М. КИЄВІ (СТАНЦІЇ ТРОЄЩИНА-2, СИРЕЦЬ, БОРЩАГІВКА) 

235000,0 

91,4 

214867,8 

1100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

1100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРИДБАННЯ ТРАМВАЇВ, ТРОЛЕЙБУСІВ ТА АВТОБУСІВ 

2026805,2 

  

  

416946,10 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

5413,4 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

424,4 

150101 

Капітальні вкладення (За рахунок субвенції з Державного бюджету України) 

  

  

  

  

45608,3 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ПОДОВЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ШОСЕ ВЗДОВЖ ЗАЛІЗНИЦІ ДО ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА З ВИХОДОМ НА ВУЛ. БОЖЕНКА 

110000,0 

99,3 

109195,5 

500,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

500,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ДНІПРО" 

278188,8 

98,5 

274086,1 

1097,2 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1097,2 

150101 

Капітальні вкладення 

ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12 + 240-КМ 14 + 360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД) 

105587,1 

81,0 

85474,6 

4102,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

2953,3 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

202,3 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ ВІД МОСТУ ІМ. Є. О. ПАТОНА ДО ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ (I ТА II ЧЕРГИ) 

60025,3 

34,4 

20675,7 

7077,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

37,3 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ 

55000,0 

96,2 

52900,0 

2100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

2100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ГАГАРІНА, З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП. ГАГАРІНА 

105000,0 

57,8 

60691,0 

1500,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1500,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕТАЛЕВИХ БАР'ЄРНИХ ОГОРОДЖЕНЬ ПЕРШОЇ ГРУПИ НА МАГІСТРАЛЬНИХ ДОРОГАХ ТА ВУЛИЦЯХ М. КИЄВА (ДОВЖИНОЮ 50,98 КІЛОМЕТРІВ) 

61500,0 

85,5 

52600,0 

8900,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

300,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ 

101387,6 

19,9 

20181,7 

21963,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

2743,1 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ, ЩО З'ЄДНУЄ ВУЛ. ДОВБУША З ВУЛ. БУТЛЕРОВА-ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКОЮ 

50000,0 

99,6 

49803,1 

50,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

50,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ ДО ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНОЇ ТА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ ДО ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ВІД ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНОЇ ДО ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ 

187161,6 

57,3 

107249,4 

26486,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

669,8 

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

5845,9 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ СОРТУВАЛЬНОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ КАНАЛЬНОЇ ДО ВУЛИЦІ КЛЕМАНСЬКОЇ 

7437,0 

  

  

7437,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

237,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГРІНЧЕНКА ДО ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО 

26389,3 

  

  

2139,9 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

2139,9 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ЛЕНІНГРАДСЬКІЙ ПЛОЩІ 

546484,9 

96,9 

529391,8 

256,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

256,8 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА МОСКОВСЬКІЙ ПЛОЩІ 

353426,7 

  

  

7678,4 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСП. НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ 

353600,0 

99,2 

350792,9 

2207,1 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1806,5 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

400,6 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ 

1079646,9 

98,6 

1064646,9 

1066,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1066,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА (ШУЛЯВСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД) 

370211,0 

99,0 

366402,3 

3200,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

2500,0 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

700,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ 

410000,0 

99,1 

406215,0 

103,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

103,8 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ПЛОЩІ БІЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ" З БУДІВНИЦТВОМ ДВОХ АВТОМОБІЛЬНИХ ТУНЕЛІВ ТА ОДНОГО ТРАМВАЙНОГО ТУНЕЛЮ 

550000,0 

98,6 

542395,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М. РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ - РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ" 

97000,0 

99,7 

96671,9 

328,1 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

328,1 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО З'ЇЗДІВ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ 

500000,0 

99,8 

499000,0 

1000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ 

98000,0 

99,7 

97667,5 

332,5 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

332,5 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЩУСЄВА З ВУЛ. ТИРАСПОЛЬСЬКОЮ БІЛЯ СТ. М. "СИРЕЦЬКА" З БУДІВНИЦТВОМ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ 

18233,8 

4,0 

721,0 

3558,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

3558,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ 

7500,0 

80,0 

6000,0 

400,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

400,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) 

112500,0 

72,4 

81500,0 

1000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. БАЖАНА 

559130,5 

94,2 

526525,0 

725,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

725,6 

150101 

Капітальні вкладення 

ПЕРЕКЛАДКА МЕРЕЖ, II П. К. ПО ВЕЛИКІЙ ОКРУЖНІЙ ДОРОЗІ ВІД ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ 

39510,0 

51,0 

20160,5 

1849,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата минулі роки 

  

  

  

1849,6 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ГОРЬКОГО 

110974,9 

66,7 

74025,9 

1049,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДМИТРІВСЬКОЇ 

60000,0 

99,2 

59500,0 

500,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

500,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СЕРГІЯ СТРУТИНСЬКОГО 

15000,0 

97,3 

14600,0 

400,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

400,0 

150101 

Капітальні кладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ 

71952,1 

96,7 

69542,1 

2110,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1000,0 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1110,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ХАРКІВСЬКІЙ ПЛОЩІ 

696431,0 

99,3 

691263,5 

2446,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

2446,8 

150101 

Капітальні вкладення 

НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД НА БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ В РАЙОНІ ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО 

12000,0 

99,8 

11970,0 

30,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

30,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

87951,0 

  

  

48949,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1649,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ 

8000,0 

93,8 

7500,0 

300,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

300,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕСТАВРАЦІЯ (РЕАБІЛІТАЦІЯ) СХОДІВ ДО ПАМ'ЯТНИКА МАГДЕБУРЗЬКОМУ ПРАВУ (ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ) 

13300,0 

91,5 

12168,9 

215,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

215,0 

150101 

Капітальні вкладення 

КОМПЛЕКС ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ БУДИНКУ ФЛІГЕЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 4-А) 

6500,0 

100,0 

6505,0 

68,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

68,3 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ВИХІД НА СТАНЦІЮ "ЛЬВІВСЬКА БРАМА" 

282526,0 

99,1 

279923,9 

2600,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

2600,0 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ В М. КИЄВІ ВІД СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" 

2785467,5 

10,5 

415974,2 

30200,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

30200,0 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ 

2486352,6 

99,2 

2465641,1 

14988,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

11757,8 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

3230,2 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" ДО СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" (ОБСЛУГОВУЮЧІ ПРОЦЕСИ ДОДАТКОВИХ ПРИСТРОЇВ) 

500,0 

  

  

556,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

56,8 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ОБ'ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ДОДАТКОВИХ ПРИСТРОЇВ) КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ 

1369,9 

  

  

1369,9 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

50,0 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

ДІЛЬНИЦЯ ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ, I ЧЕРГА. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ГЛИБОЧИЦЬКА" ДО СТАНЦІЇ "РАЙДУЖНА" З ВІДГАЛУЖЕННЯМ У БІК ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА 

5506909,9 

99,1 

5458841,0 

20,9 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

12,0 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

0,7 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

ЛІВОБЕРЕЖНА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ ТРОЄЩИНА-ОСОКОРКИ" (I ЧЕРГА). ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ПРОСПЕКТ ВАТУТІНА" З I ПУСКОВИМ КОМПЛЕКСОМ ЕЛЕКТРОДЕПО "ТРОЄЩИНА" 

3366086,0 

99,6 

3352385,1 

20,9 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

20,9 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

ПРИДБАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ 

4750000,0 

92,6 

4399934,2 

24564,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

10481,6 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" (СНІГООЧИСНА МАШИНА, РИХТУВАЛЬНА МАШИНА, МОТОВОЗИ, ПРИЧЕПИ ДО МОТОВОЗІВ, ДЕФЕКТОСКОПНІ ВІЗКИ) 

29100,0 

  

  

5079,7 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

89,0 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРОХОДУ ПАСАЖИРІВ У МЕТРОПОЛІТЕН 

48033,8 

23,8 

11447,1 

2087,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1427,6 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

ОСНАЩЕННЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (ПІДГОТОВКА ДО ЕВРО-2012) 

8460,3 

93,6 

7922,3 

538,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

63,0 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ (ПІДГОТОВКА ДО ЄВРО-2012) 

46500,0 

89,6 

41652,0 

4648,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

250,0 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

39,4 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ЛУК'ЯНІВСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ДОРОГОЖИЧІ" (БОРГ ЗА ЕСКАЛАТОРИ) 

38201,7 

100,0 

38404,6 

37998,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

37998,8 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

ТЕО ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ У М. КИЄВІ 

1000,0 

  

  

200,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

200,0 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЙ 

84040,8 

94,0 

79005,6 

5035,0 

150120 

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів 

СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ХАРКІВСЬКА" ДО ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ З ЕЛЕКТРОДЕПО "ХАРКІВСЬКЕ" (II ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС ЕЛЕКТРОДЕПО) 

1454272,8 

13,2 

192327,8 

48854,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

48854,6 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ НА ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВІЙ МЕРЕЖІ М. КИЄВА (ІНФОРМАЦІЙНІ ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛО, КЕРОВАНІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ, ДЕТЕКТОРИ ТРАНСПОРТУ ТА МЕТЕОНАГЛЯД) (ПІДГОТОВКА ДО ЄВРО-2012) 

286601,3 

53,3 

152760,9 

8302,8 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ 

30200,0 

65,2 

19690,1 

10509,9 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

2800,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО СТАЦІОНАРНИХ ПРОПУСКНИХ ПУНКТІВ ПЛАТНОГО В'ЇЗДУ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ ДО М. КИЄВА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ МИЙОК ТА ПУНКТІВ ПЕРЕВІРКИ ВАГИ І ГАБАРИТІВ АВТОТРАНСПОРТУ ТА БУДІВНИЦТВО НОВИХ АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 

235261,3 

97,9 

230261,3 

1098,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

98,0 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ВЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ПРИМУСОВОГО ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ВУЛИЦЯХ І ДОРОГАХ М. КИЄВА 

15801,3 

52,6 

8315,0 

2272,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

300,0 

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

1272,8 

150101 

Капітальні вкладення 

ВПРОВАДЖЕННЯ ОДНОСТОРОННЬОГО РУХУ НА ВУЛИЦЯХ М. КИЄВА (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН) 

16300,0 

68,7 

11200,0 

4650,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

479,7 

150101 

Капітальні вкладення 

ЗАМІНА ЛАМПОВИХ СВІТЛОФОРІВ І СВІТЛОФОРНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ДОРОГАХ М. КИЄВА 

  

  

  

697,2 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

697,2 

150101 

Капітальні вкладення 

РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ ВУЛИЦЬ М. КИЄВА З ОДНОСТОРОННІМ РУХОМ ТРАНСПОРТУ. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОНИ 

72595,0 

99,0 

72105,0 

490,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

490,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО II ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54 

22064,4 

0,8 

186,2 

1673,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

650,0 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

186,2 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТЕРМІНАЛУ З ПРИВОКЗАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ ТА ПАРКІНГОМ НА 200 АВТОМОБІЛІВ 

11400,0 

  

  

11400,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

2000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПІД БУДІВНИЦТВО НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТЕРМІНАЛУ АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) 

20000,0 

  

  

20000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРИМЕТРАЛЬНОЇ ОГОРОЖІ АЕРОДРОМУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) 

11600,0 

  

  

3100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

50,0 

100 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТУ 

  

  

  

  

500,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ВЛАШТУВАННЯ КОТЕЛЬНІ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ ГУРТОЖИТКУ НА ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 10 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 

500,0 

  

  

500,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

30,0 

110 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ 

  

  

  

  

15520,0 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за виконані роботи 

  

  

  

  

2561,5 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

  

2561,5 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ, 20 (А, Б) ПІД ТЕАТР НА ПОДОЛІ 

77631,0 

59,9 

46498,5 

5420,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

150101 

Капітальні вкладення (За рахунок субвенції з Державного бюджету України) 

  

  

  

  

3049,5 

  

  

проектні роботи 

  

  

  

389,9 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

2000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО МАНЕЖУ ДЛЯ КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОЛЕДЖУ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ, 88 

40000,0 

100,0 

39999,9 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ БУДІВЛІ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ і РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 53/3 

168000,0 

90,2 

151500,0 

10000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

5688,6 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

461,5 

082 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

  

  

  

  

2810,2 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за виконані роботи 

  

  

  

  

420,2 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

  

420,2 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ КОЛУМБАРІЮ З МОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕЦ-6 

26916,5 

48,0 

12932,5 

500,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 (II ЧЕРГА) (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н) 

68663,4 

95,8 

65749,8 

2110,2 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1690,0 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

420,2 

080 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

  

  

  

  

82646,4 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за виконані роботи 

  

  

  

  

57741,9 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

  

43012,8 

150101 

Капітальні вкладення 

ВИКОНАННЯ РОБІТ З САНАЦІЇ ЖИЛИХ БУДИНКІВ В М. КИЄВІ ЗА АДРЕСАМИ: ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 12, ТЕРЕМКІВСЬКА, 14, ВАСИЛЬКІВСЬКА, 49, КОРП. 1, ВАСИЛЬКІВСЬКА, 53, КОРП. 1 

10000,0 

90,5 

9050,0 

950,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

950,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ВЛАШТУВАННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ, ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ М. КИЄВА 

81696,4 

  

  

81696,4 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

14729,1 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

43012,8 

083 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

  

  

  

  

108639,1 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата м виконані роботи 

  

  

  

  

30076,6 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

  

1468,9 

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

  

28607,7 

150101 

Капітальні вкладення 

ВОДОВІД Д = 900 ММ ВІД ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДО ВУЛ. СМІЛЯНСЬКОЇ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 

38700,8 

49,6 

19193,3 

3000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д = 1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ 

  

  

  

2,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

2,6 

150101 

Капітальні вкладення 

ПЕРЕКЛАДАННЯ ІСНУЮЧОГО ВОДОПРОВОДУ Д = 250 ММ ПО ВУЛ. КАЙСАРОВА ВІД ВУЛ. СМОЛЬНОЇ ДО ВУЛ. СУМСЬКОЇ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 

2755,2 

13,9 

382,7 

824,5 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

324,5 

150101 

Капітальні вкладення 

ПЕРЕКЛАДАННЯ ІСНУЮЧОГО ВОДОПРОВОДУ Д = 150 ММ НА ВУЛ. М. СТЕЛЬМАХА ВІД ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛОМОНОСОВА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 

648,5 

  

  

240,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

240,8 

150101 

Капітальні вкладення 

АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДВОХ НАПІРНИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБОПРОВОДІВ Д = 1200 ММ ВІД ОБОЛОНСЬКОЇ КНС ДО ГОЛОВНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА 

17890,8 

11,3 

2022,2 

1593,1 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1593,1 

150101 

Капітальні вкладення 

ДРУГА НИТКА ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА 

362701,0 

57,7 

209202,9 

2718,4 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

2718,4 

150101 

Капітальні вкладення 

КАНАЛІЗУВАННЯ МАСИВУ "ГІДРОПАРК" 

9500,0 

90,4 

8591,2 

908,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

908,8 

150101 

Капітальні вкладення 

ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЇ НА ПОЗНЯКІВСЬКОМУ КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ 

23226,1 

20,3 

4800,0 

1500,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

290,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ НА РОЗІ ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ) ТА ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 

7855,1 

  

  

4848,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

337,4 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ПРОТАСІВ ЯР ВІД ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГРІНЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 

  

  

  

134,9 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

134,9 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М. КИЄВІ 

  

  

  

213,4 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

213,4 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ ДРУГОГО ПІД'ЇЗДУ ДО СКЛАДУ ХЛОРУ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ 

1000,0 

89,6 

896,0 

104,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ N 1 ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ 

29882,3 

46,7 

13941,4 

1363,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1363,6 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 110/35/6 КВ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ 

6700,0 

98,9 

6624,2 

85,9 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

85,9 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ХЛОРНОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ НА ПРОСП. А. НАВОЇ, 1-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ 

31239,7 

86,3 

26970,7 

390,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

390,8 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧЕТВЕРТОГО РЕЗЕРВУАРУ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТРЕТЬОГО ПІДЙОМУ ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 

11933,3 

34,9 

4164,7 

2147,9 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

2147,9 

150101 

Капітальні вкладення 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИДАЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК І ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ 

35780,8 

6,4 

2279,6 

7847,4 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

22,1 

150101 

Капітальні вкладення 

КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) 

16994,2 

28,7 

4873,4 

5730,1 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

2917,6 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛАХ БОЖКОВОГО ЯРУ 

18848,4 

7,5 

1418,7 

2500,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

150,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛАХ ПАРКУ ВІЧНОЇ СЛАВИ 

12897,3 

  

  

4251,5 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1122,5 

150101 

Капітальні вкладення 

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ НАД ПАРКОВОЮ ДОРОГОЮ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПАРКОВОГО МОСТУ ДО МУЗИЧНОЇ ЕСТРАДИ 

24000,0 

96,2 

23086,3 

3,5 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

3,5 

150101 

Капітальні вкладення 

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ 

11593,8 

64,0 

7415,5 

889,9 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

99,9 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ СОВСЬКОЇ БАЛКИ В РАЙОНІ ВУЛ. П. РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ 

14000,0 

91,1 

12751,2 

1248,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1248,8 

150101 

Капітальні вкладення 

КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ САДИБ N 13, 15, 17 НА ВУЛ. КОРЧУВАТСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 

30000,0 

99,4 

29810,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ ДЛЯ ВАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС" 

23700,0 

  

836,3 

5498,2 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

5498,2 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА ТА ШКОЛИ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

17274,4 

  

  

1020,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1020,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА КОМПЛЕКСУ СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ Ж/М ОСОКОРКИ-ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ 

83800,0 

13,6 

11401,7 

3442,5 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ N1, 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ 

191510,8 

59,7 

114330,6 

39119,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

760,7 

  

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ 

48117,9 

2,4 

1137,9 

150,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ 

17000,0 

96,1 

16337,5 

662,5 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

662,5 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ КОЛУМБАРІЮ З МОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕЦ-6 

26916,5 

49,7 

13386,4 

57,5 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

57,5 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ТЕЦ НА ВІДНОВЛЕНОМУ ПАЛИВІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ 

3600000,0 

100,0 

3599000,0 

1000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ I ТА II ЧЕРГИ, БУДІВНИЦТВО III ЧЕРГИ ТА ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ НА ПОЛІГОНІ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ N 6 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНІЙ, 94 - 96 

300000,0 

99,5 

298531,1 

1468,9 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

1468,9 

150101 

Капітальні вкладення 

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ГРАБЕЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ II ТА III БЛОКІВ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 1 

15183,1 

4,5 

683,7 

6015,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

3016,2 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ 

85600,0 

10,3 

3492,7 

5556,4 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

5556,4 

221 

ПІДГІРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

  

  

  

  

6609,0 

250380 

Інші субвенції 

БУДІВНИЦТВО НОВОЇ АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ В С. КРЕНИЧІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

2000,0 

94,8 

1620,0 

380,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

105,0 

250380 

Інші субвенції 

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

1300,0 

78,8 

1025,0 

275,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

275,0 

250380 

Інші субвенції 

БУДІВНИЦТВО АВТОДОРІГ В С. РОМАНКІВ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

13088,2 

26,8 

3503,7 

1925,0 

250380 

Інші субвенції 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРІГ В С. КРЕНИЧІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

14795,8 

29,9 

4426,1 

1525,0 

250380 

Інші субвенції 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРІГ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

29950,2 

74,5 

22302,6 

2200,0 

250380 

Інші субвенції 

БУДІВНИЦТВО КЛУБУ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО Р-НУ 

2642,9 

86,1 

2276,1 

300,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

300,0 

221 

ХОДОСІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

  

  

  

  

7500,0 

250380 

Інші субвенції 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОШЛЯХІВ В С. ХОДОСІЇВКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 

29491,4 

53,2 

15678,9 

7500,0 

235 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА 

  

  

  

  

9080,9 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за виконані роботи 

  

  

  

  

6080,9 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

  

6080,9 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНОЇ ДАМБИ БЕРЕГІВ Р. ВІТА В С. ЧАПАЇВКА 

12000,0 

75,0 

9000,0 

3000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ 

59681,0 

76,1 

45423,3 

6080,9 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

6080,9 

050 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

  

  

  

  

2846,0 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за виконані роботи 

  

  

  

  

576,0 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

  

576,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПЕРШОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В ПУЩА-ВОДИЦІ НА ВУЛ. ГАМАРНИКА, 28 

39118,6 

70,4 

27550,6 

576,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

576,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ КОЛИШНЬОГО ДИТСАДКА N 403 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ М. КИЄВА ТА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. О. ТЕЛІГИ, 37-Г 

14433,8 

0,6 

89,5 

2270,0 

005 

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ 

  

  

  

  

9978,2 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за виконані роботи 

  

  

  

  

9978,2 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі рони 

  

  

  

  

9978,2 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДЕЯКИМИ РЕСТАВРАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ, ЗАМІНОЮ ЛІФТІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 36 

149904,5 

32,7 

49021,4 

9978,2 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

9978,2 

211 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

  

  

  

  

23217,2 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за виконані роботи 

  

  

  

  

8950,4 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

оплаті за 2009 рік 

  

  

  

  

633,2 

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

  

8317,2 

150101 

Капітальні вкладення 

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ, ПРИЛЕГЛИХ ДО АВТОДОРОГИ "БОРИСПІЛЬ - КИЇВ" 

15000,0 

96,8 

14520,4 

240,7 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

240,7 

150101 

Капітальні вкладення 

ПОЖЕЖНЕ ДЕПО І ДВА ЛІСОВИХ КОРДОНИ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

16934,9 

55,3 

9366,9 

585,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

585,3 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "НИВКИ" 

75500,0 

98,0 

73985,0 

102,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

2,8 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ (КПІ) 

25348,3 

28,9 

7314,1 

1,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1,8 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ 

28211,2 

0,9 

243,8 

1178,9 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1178,9 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" 

39273,7 

97,6 

38337,5 

12,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

12,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ, ПРИЛЕГЛИХ ДО ПАРКУ - ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ФЕОФАНІЯ" 

27748,0 

43,5 

12082,9 

413,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

413,6 

150101 

Капітальні вкладення 

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОЕКТУ СТВОРЕННя НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ООН У М. КИЄВІ НА ТЕРИТОРІЇ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ 

491,8 

  

  

51,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

51,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕМОРІАЛЬНОГО ПАРКУ "БАБИН ЯР" НА РОЗІ ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, ВУЛ. О. ТЕЛІГИ ТА ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКОЇ 

16200,0 

94,6 

15317,4 

359,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

359,6 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІЧНОЇ СЛАВИ НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 

33749,2 

67,4 

22751,1 

2262,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

249,0 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

2013,3 

150101 

Капітальні вкладення 

БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВОГО МАСИВУ ТА ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ЛІСНИЦТВА, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИНОГРАДАР (СТВОРЕННЯ БУФЕРНОГО ПАРКУ) 

15200,0 

84,3 

12806,0 

54,1 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

54,1 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНОЇ ВЕЖІ У ДАЧНОМУ ЛІСНИЦТВІ ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА КОНЧА-ЗАСПА 

690,0 

72,5 

500,0 

122,5 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

122,5 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНОЇ ВЕЖІ У МЕЖИГІРСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

690,0 

72,5 

500,0 

122,5 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

122,5 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ОБ'ЄКТАМИ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА КИЄВА (ДОРОЖНИЙ ПИЛОСОС, МОТОБЛОК, РЕКУЛЬТИВАТОР, ГАЗОНОКОСАРКА, ЯМОБУР, ПЕРЕСАДЖУВАЧ ДЕРЕВ, СНІГОПРИБИРАЛЬНА ТЕХНІКА) 

60300,0 

44,7 

26950,0 

12100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 23 - 25 

970,0 

78,4 

760,0 

210,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

210,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ ЛЮДИНОПОДІБНИХ МАВП (ГОРИЛ, ШИМПАНЗЕ) 

47613,5 

60,3 

28717,1 

3666,5 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

3666,5 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВЕДМЕЖАТНИКА ПІД ПАВІЛЬЙОН ТРОПІЧНИХ ВЕДМЕДІВ 

4344,1 

  

  

1283,6 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

25,8 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ З УКРІПЛЕННЯМ СХИЛУ 

5020,0 

66,7 

3350,0 

150,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

150,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИТУЛКУ ДЛЯ ТВАРИН З ОБЛАШТУВАННЯМ КРЕМАТОРІЮ В СМТ БОРОДЯНКА 

5000,0 

87,7 

4382,6 

300,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

300,0 

075 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

  

  

  

  

300,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ МІСЬКОГО ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. Л. ГАВРО, БУД. 17 ЛІТ. А 

5000,0 

94,0 

4700,0 

300,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

221 

ПРОКУРАТУРА М. КИЄВА 

  

  

  

  

14984,0 

260344 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО БУДИНКУ ПРОКУРАТУРИ М. КИЄВА НА ВУЛ. ПРЕДСЛАВЕНСЬКІЙ, 45/9 

17979,4 

13,3 

2395,4 

2984,0 

260344 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДНОЇ ЧАСТИНИ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО БУДИНКУ ПРОКУРАТУРИ М. КИЄВА 

12000,0 

  

  

12000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

150,0 

119 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА М. КИЄВА 

  

  

  

  

241558,20 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за виконані роботи 

  

  

  

  

22739,9 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

  

2918,4 

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

  

19821,5 

150101 

Капітальні вкладення (за рахунок субвенції з Державного бюджету України) 

ОБЛАШТУВАННЯ ТА РЕКОН. ІНЖЕНЕР. МЕРЕЖ, ГАЗОПОСТ. І ТЕПЛОПОСТАЧ., ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧ., ВОДОПОСТАЧ. І ВОДОВІДВЕД., МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ (ТЕЛЕФОНІЗАЦ., РАДІОФІКАЦІЇ ТОЩО), ЗОВНІШН. ОСВІТЛЕННЯ, ДОРІГ, ПІД'ЇЗНИХ ШЛЯХ. І ТРОТУАРІВ, ДОЩ. КАНАЛІЗАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ: 21 - 27 КМ СТОЛИЧНОГО ШОСЕ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ, З ПОДАЛЬШИМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

48500,0 

  

  

48500,0 

150101 

Капітальні вкладення (за рахунок субвенції з Державного бюджету України) 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ "МАЛЯТКО" З ДОБУДОВОЮ НА ВУЛ. БІЛИЦЬКІЙ, 14 

70000,0 

78,6 

54999,7 

15000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

500,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ВІДТВОРЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 21 

221098,5 

71,8 

158656,7 

1700,0 

150101 

Капітальні вкладення 

СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА ЖУРНАЛІСТУ ГЕОРГІЮ ГОНГАДЗЕ ТА ЖУРНАЛІСТАМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ ЗА НЕЗ'ЯСОВАНИХ ОБСТАВИН, НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 115 - 121 

9424,6 

  

  

3048,6 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ХРАМУ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА НА ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 (БЕРКОВЦІ) 

17585,3 

57,4 

10091,5 

2015,00 

150101 

Капітальні вкладення 

СПОРУДЖЕННЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ АЛЕЇ ПАМ'ЯТІ "ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ" НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ 

1300,0 

  

  

1300,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

60,0 

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 14 ПІД КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КРОВІ НА ВУЛ. ЗООЛОГІЧНІЙ, 3 

122310,5 

67,2 

82211,9 

5532,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

3000,0 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

1932,3 

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 17 У ПРОВ. ЛАБОРАТОРНОМУ, 20 

30000,0 

95,0 

28500,0 

1500,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1500,0 

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 12 НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-А 

50000,0 

92,0 

46000,0 

4000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

4000,0 

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 16 (КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ) НА ВУЛ. РЕЙТАРСЬКІЙ, 22 

321642,2 

98,7 

317398,2 

1112,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

447,6 

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 18 НА БУЛЬВАРІ ШЕВЧЕНКА, 17 

30000,0 

93,3 

28000,0 

2000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

2000,0 

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів 

РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЕЛЬ ЦЕНТРУ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЄВА НА ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1 

165142,0 

80,0 

132065,3 

9500,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

436,2 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

4563,8 

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1 

150000,0 

98,7 

148000,0 

2000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

2000,0 

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСУ N 4 КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОНКОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ ПІД ГОСПІС ДЛЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ НА ВУЛ. ВЕРХОВИННІЙ, 69 

21444,1 

5,6 

1203,2 

866,2 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

866,2 

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕМОНТ З ПОДАЛЬШИМ ОБЛАДНАННЯМ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 16 

50000,0 

79,0 

39500,0 

10500,00 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів (за рахунок субвенції з Державного бюджету України) 

  

  

  

  

10000,0 

  

  

проектні роботи 

  

  

  

500,0 

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів 

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37-Б 

50000,0 

96,0 

47991,6 

2000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1693,7 

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

406,3 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ВУЛ. БЕРЛІНСЬКОГО, 25-А 

1800,0 

94,4 

1700,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ВУЛ. БЛЮХЕРА, 3 

7000,0 

98,6 

6900,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ, 120 

6200,0 

96,4 

6100,0 

100,0 

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 10 

28000,0 

99,6 

27900,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 27 - 31 

13000,0 

99,2 

12900,0 

100,00 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ВУЛ. МАНУЇЛЬСЬКОГО, 25-Б 

20800,0 

99,5 

20700,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 27/23 

6000,0 

98,0 

4900,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ, 5 

28000,0 

99,6 

27900,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 16/1 

4000,0 

97,5 

3900,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 24 

4000,0 

97,5 

3900,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 63 

9000,0 

98,9 

8900,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 35 

7000,0 

98,6 

6900,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 37 

17000,0 

99,4 

16900,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 41 

8000,0 

98,8 

7900,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 74 - 76 

44000,0 

99,8 

43900,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д = 1400 ММ ВІД ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ 

236046,8 

74,3 

175478,2 

400,00 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

300,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д = 1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ 

38593,1 

57,1 

22040,1 

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В М. КИЄВІ 

874396,9 

54,6 

495125,5 

4200,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

4200,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М. КИЄВІ, I ЧЕРГА 

709601,5 

94,5 

670451,5 

933,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

933,3 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО НАПІРНИХ КОЛЕКТОРІВ N 1, 2 КНС "М. БОРЩАГІВКА N 11" (ДВІ НИТКИ) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 

13905,8 

51,8 

7203,3 

6000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА (I - IV П. К.) В М. КИЄВІ 

488233,6 

47,6 

232374,0 

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ КОЛЕКТОР ПО ВУЛ. ЛОМОНОСОВА - ВУЛ. МЕЙТУСА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 

15428,4 

94,5 

14578,4 

850,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

750,0 

150101 

Капітальні вкладення 

НАПІРНИЙ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ ТРУБОПРОВІД ВІД КНС "ПУЩА-ВОДИЦЯ" ДО ВУЛ. ГАЗОПРОВІДНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ 

33337,6 

  

  

1186,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

300,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПЕРЕКЛАДАННЯ НАПІРНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ Ж/М СВЯТОШИН ДО ЧУМАКІВСЬКОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА 

128585,3 

  

  

255,30 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

150,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ III ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА 

533333,3 

99,7 

531613,3 

1120,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА 

80000,0 

96,5 

77183,7 

2216,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1607,8 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НАПІРНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА N 1 ВІД КНС "М. БОРЩАГІВКА N 2" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 

38847,3 

82,8 

32157,5 

5200,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА 

72245,1 

23,4 

16926,3 

4029,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

140,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА 

200000,0 

97,7 

195317,8 

3682,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

3531,1 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1000 - 1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА 

77333,3 

97,2 

75176,1 

1557,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1406,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. КІОТО 

23196,1 

  

  

2949,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 2400 ММ ПО ВУЛ. М. ЛЕБЕДЄВА 

68500,0 

95,4 

65334,6 

2565,7 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

2414,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ПРОТАСІВ ЯР ВІД ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГРІНЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 

49390,0 

73,7 

36392,0 

11500,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1793,6 

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

173,8 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1200 ММ ПО ВУЛ. СОРТУВАЛЬНІЙ 

41350,3 

96,2 

39792,3 

1158,1 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

785,3 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М. КИЄВІ 

256890,3 

87,9 

225694,0 

818,4 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата на 2009 рік 

  

  

  

818,4 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО СТОЛИЧНОМУ ШОСЕ 

16000,0 

84,4 

13900,0 

1900,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

407,2 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІЩАНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД ПРОВ. ТБІЛІСЬКОГО ДО ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

40710,0 

2,1 

841,9 

16017,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

150,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВАРУ Л. УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 

54431,0 

95,3 

51882,3 

1000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

994,1 

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

5,9 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО 

2000,0 

90,0 

1800,0 

200,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

200,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКІЙ 

2000,0 

90,0 

1800,0 

200,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

200,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ГАЙДАРА 

2000,0 

90,0 

1800,0 

200,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

200,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ПРОСП. КОМАРОВА (ВІД ВУЛ. КОЗЕЛЕЦЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ЛЕПСЕ) 

2000,0 

90,0 

1800,0 

200,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

200,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВОДУ Д = 1200 ММ ПО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА ТА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТУ ВІД ВУЛ. А. НАВОЇ ДО ІСНУЮЧОГО ВОДОПРОВОДУ 

100126,0 

99,0 

99126,0 

1000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ "ОЛІМПІЙСЬКА" З ПРОКЛАДАННЯМ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ 110 КВ ВІД ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ "МОСКОВСЬКА" ДО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ "ОЛІМПІЙСЬКА" В М. КИЄВІ 

308213,6 

99,3 

306056,9 

2156,7 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1438,5 

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

687,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ З НАПРУГОЮ 110/10 КВ "ЄВРОПЕЙСЬКА" З ПРОКЛАДАННЯМ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ 110 КВ ВІД ТЕЦ-5 ДО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА" В М. КИЄВІ 

448013,4 

99,3 

444670,7 

2660,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

2260,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д = 1200 ММ L = 1150 М ПО ВУЛ. УРЛІВСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. А. АХМАТОВОЇ 

25341,0 

94,9 

24041,0 

1300,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ІЗ ШТУЧНИМ ЛЬОДОМ НА ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ, 6 

16000,0 

92,7 

13900,0 

1100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

290,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОМЕРЕЖІ 2 ДN 700 L = 2,03 КМ МІЖ ЖИТЛОВИМ МАСИВОМ ТЕРЕМКИ-1" І КОТЕЛЬНЕЮ ТЕРЕМКИ" ТА ПІДКАЧУВАЛЬНОЇ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ПОДАВАЛЬНОМУ ТРУБОПРОВОДІ ТМ4ТЕЦ5 

35034,0 

93,4 

32734,0 

2300,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

2300,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОМЕРЕЖІ 2DNS00 L = 1,8 КМ ПО ВУЛ. ЗОЛОТОУСТІВСЬКІЙ ВІД ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ ДО ВУЛ. М. РИБАЛКА 

20352,0 

95,1 

19352,0 

1000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

900,0 

150101 

Капітальні кладення 

ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ САНАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1400 ММ ПО ГАЙДАРА ВІД НОВОЛИБІДСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ДО ВУЛ. І. ЕРЕНБУРГА 

15186,0 

80,2 

12186,0 

3000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1200,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ВИКОНАННЯ РОБІТ З САНАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1050 ММ ПО ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ГАРМАТНОЇ ДО ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНОЇ 

50673,0 

98,0 

49673,0 

1000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПЕРЕКЛАДКА 1 НИТКИ ПІСКОПРОВОДУ Д = 200 ММ НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ 

5426,0 

94,5 

5126,0 

300,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

300,0 

150101 

Капітальні вкладення 

ПЕРЕКЛАДКА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ ВІД ТОЧКИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 3 Д = 500 ММ НА Д = 600 ММ 

5020,0 

60,2 

3020,0 

2000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

500,0 

150101 

Капітальні кладення 

ПЕРЕКЛАДКА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВІД ВУЛ. ВИСОЦЬКОГО ДО ВУЛ. САБУРОВА З Д = 1000 ММ НА Д = 1200 ММ 

17220,0 

59,3 

10220,0 

7000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ РК "ЗДОЛБУНІВСЬКА, 2" 

30561,0 

96,7 

29561,0 

1000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

1000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ НС "ТРОЄЩИНА-1" 

6330,0 

68,4 

4330,0 

2000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

500,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНІ "ЖУЛЯНИ" ПО ВУЛ. ПУЛЮЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 

10265,0 

70,8 

7265,0 

3000,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

500,0 

150101 

Капітальні випадення 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ВІД РК "ПАР" НА ВУЛ. РЕЗЕРВНІЙ, 8 ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 322/1А ТЕПЛОВОЇ МАГІСТРАЛІ ТМ-3 СТАНЦІЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ N 2 НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА ТА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ 

86000,0 

95,9 

82500,0 

3500,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

2423,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БЛАГОУСТРІЙ ТРОЇЦЬКОЇ ПЛОЩІ ПЕРЕД НСК "ОЛІМПІЙСЬКИЙ" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ 

104536,5 

99,1 

103612,4 

924,1 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

924,1 

150101 

Капітальні вкладення 

ДЕМОНТАЖ ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА НА ТРОЇЦЬКІЙ ПЛОЩІ ПЕРЕД НСК "ОЛІМПІЙСЬКИЙ" 

27912,8 

0,2 

57,2 

11605,3 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

11605,3 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ 

13017,9 

35,3 

4599,4 

700,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за минулі роки 

  

  

  

700,0 

150101 

Капітальні вкладення 

БУДІВНИЦТВО КОМУНАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ З ПОДАЛЬШИМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ НА ЧЕСТЬ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВА В М. КИЄВІ 

15000,0 

26,7 

4000,0 

11000,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАННОГО КОМПЛЕКСУ НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (БІЛЯ БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК) 

6100,0 

98,4 

6000,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАННОГО КОМПЛЕКСУ НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (З БОКУ МОНУМЕНТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ) 

4800,0 

97,9 

4700,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОВАЛЬНОГО ФОНТАНУ ПО ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 25 

3900,0 

97,4 

3800,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

150101 

Капітальні вкладення 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАСКАДНОГО ФОНТАНУ ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 118 

4900,0 

98,0 

4800,0 

100,0 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

  

  

100,0 

221 

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

  

  

  

15560,1 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

оплата за виконані роботи 

  

  

  

  

1583,7 

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

оплата за 2009 рік 

  

  

  

  

807,4 

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали