Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 91/91 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016 - 2018 роки"

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 20 грудня 2017 року N 708/3715

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 91/91 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016 - 2018 роки"

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 3 статті 8 та статті 12 Закону України "Про туризм", постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року" (Постанова N 385), рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (Рішення N 824/7060) Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 91/91 (Програма N 91/91), виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Це рішення офіційно оприлюднити у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
11.02.2016 N 91/91
(в редакції рішення Київської міської ради від 20.12.2017 N 708/3715)

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МІСТІ КИЄВІ НА 2016 - 2018 РОКИ

1. ПАСПОРТ
Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016 - 2018 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації І. Ніконова від 09.06.2015 N 16970, окреме доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації
О. Резнікова від 14.02.2017 N 007-121

3.

Розробник Програми

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

Департамент економіки та інвестицій, Департамент фінансів, Департамент транспортної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент культури, Департамент суспільних комунікацій, Управління міжнародних зв'язків апарату, Управління з питань реклами, КП "КМ ТІЦ", КП "Київдорсервіс", КП "Київпастранс", КП "Київміськсвітло", КП "Плесо", КП "КІА"

7.

Строк виконання Програми

2016 - 2018 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет м. Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

 

Всього, тис. грн

у тому числі, за роками, тис. грн

2016

2017

2018

9.1.

Всього,
у тому числі:

178997,80

53494,80

54430,00

71073,00

9.2.

Кошти бюджету міста Києва

105017,80

18594,80

34340,00

52083,00

9.3.

Кошти інших джерел

73980,00

34900,00

20090,00

18990,00

2. ВСТУП

На сьогодні туризм є однією з провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних галузей світового господарства. Саме тому Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060), затвердженою рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 (Рішення N 824/7060), туризм визначено одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку міста. Специфічною рисою туристичної сфери є те, що вона поєднує в собі щонайменше 50 суміжних галузей: культуру, мистецтво, науку, освіту, спорт, готельне господарство, медицину, торгівлю, харчування, транспорт, зв'язок, фінанси, побут, будівництво тощо.

Сучасна індустрія туризму - одна з найбільш швидко прогресуючих галузей світового господарства. Вплив туризму на економіку та імідж держав у світі важко переоцінити, оскільки саме він робить великий внесок у зміцнення контактів і налагодження міжнародних зв'язків, виступає вагомим фактором у зміцненні авторитету держави та кожного окремого міста на міжнародній арені, створює імідж, формує національну гідність, стимулює розвиток світової торгівлі, гуманітарної сфери, міжнародного співробітництва, відродження культурної спадщини та традицій, залучає інвестиції, розвиває інфраструктуру тощо. Кожна країна, регіон, місто намагаються пропагувати та популяризувати свою туристичну привабливість.

Місто Київ як столиця України є найбільш привабливою та популярною туристичною дестинацією країни. Київ має вигідне економіко-географічне розташування. Через Київ проходять найважливіші залізничні, автомобільні магістралі та повітряні траси країни, що надзвичайно важливо для розвитку та інтенсифікації зовнішньоекономічних та культурних зв'язків міста.

Розташоване на межі двох природно-кліматичних зон (Полісся та Лісостепу), м. Київ має достатній природно-ресурсний потенціал для розвитку міської агломерації, високу водозабезпеченість, значні можливості для розвитку рекреаційного комплексу і курортного господарства.

Київ має один із найбільших у країні історико-культурний потенціал. На його території розташовано понад 2000 пам'яток історії та культури. Серед них 39 - міжнародного значення, зокрема, збудовані у XI - XII ст. Софійський собор та комплекс споруд Києво-Печерського національного історико-культурного заповідника, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До реєстру національного культурного надбання включено 380 пам'яток архітектури, 23 пам'ятки археології, 25 пам'яток історії і 9 пам'яток монументального мистецтва.

У місті зосереджено понад 100 музеїв, у тому числі 32 музеї міського підпорядкування (фонд більш як 2 млн. експонатів), 33 театри та театри-студії, 53 культові споруди, 141 бібліотека, 19 концертних організацій і самостійних музичних колективів, цирк.

У місті функціонують 205 колективних закладів розміщення, з них 165 готелів (29 % від загальної кількості готелів в Україні). Туристичною діяльністю займаються понад 2500 підприємств (24 % від загальної кількості по Україні).

Привабливість м. Києва як об'єкта туризму визначається такими факторами:

величезна історична і культурна спадщина міста, що нерозривно пов'язана з історією і культурою як українців, так і інших слов'янських народів;

наявність найбільшого в державі готельно-туристичного комплексу;

наявність бази проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, семінарів, виставок, ярмарків, фестивалів;

великий потенціал для розвитку пізнавального та подієвого туризму;

найбільший центр православ'я - передумова розвитку релігійного туризму;

можливість проведення міжнародних змагань з різних видів спорту (спортивно-оздоровчий туризм);

потенціал розвитку еко-туризму (зеленого туризму);

наявність туристичних об'єктів, внесених до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО;

акваторія Дніпра є основою для розвитку водних видів туризму.

Враховуючи вдале геополітичне положення, можна стверджувати, що місто Київ відкрите як для іноземного, так і для внутрішнього споживача. Тому щорічно його відвідують щонайменше 1 млн. іноземних громадян.

Разом з тим, у зв'язку з суспільно-політичними подіями в країні з 2013 року значно скоротилися потоки як до України, так і до м. Києва зокрема.

Однак у 2015 році за даними Держприкордонслужби України Київ відвідали 1069,3 тис. іноземних громадян, що на 15 % більше ніж у 2014 році, а за 2016 рік столицю України відвідали близько 1,25 млн. іноземців, що на 16,8 % більше ніж у 2015 році.

  

При цьому закладами розміщення скористалися 281,0 тис. іноземців (державна статистична звітність за формою N 1-КЗР (Наказ N 1-КЗР, 338)). Це свідчить про те, що не всі іноземні громадяни скористались зареєстрованими закладами розміщення, а також про недосконалість статистичної звітності, адже вона не обраховує осіб, які проживали у родичів, друзів, знайомих тощо. Разом з тим, проведене управлінням туризму Департаменту економіки та інвестицій анкетування доводить, що 60 % осіб розміщуються в готелях, хостелах тощо, а 40 % - в інший спосіб.

При збереженні такої позитивної динаміки і далі можна очікувати збільшення потоків іноземних туристів у 2017 - 1380 тис. осіб, а в 2018 році - до 1600 тис. осіб. Такий же самий зріст можна спрогнозувати і по внутрішнім туристам: у 2016 році - 1194,2, а у 2018 році - 1064,7 тис. осіб.

  

Враховуючи, що за даними незалежних експертів та результатами відповідних досліджень кожен іноземець витрачає під час перебування в м. Києві в середньому 100 євро (3000 грн), можна спрогнозувати, що в 2018 році при середній тривалості перебування 2,2 дні вони залишать в столиці України біля 352 млн. євро (10,70 млрд. грн). При цьому на сьогодні при тривалості перебування 2,12 доби іноземні туристи витрачають 8,77 млрд. грн.

Також, за експертними оцінками внутрішній турист витрачає у Києві в середньому 650 грн на добу, тому при тривалості перебування туриста 3 дні у 2018 році можна очікувати їх витрати у сумі 2,07 млрд. грн.

Враховуючи існуючу позитивну тенденцію по збільшенню туристичних потоків до м. Києва та системне виконання заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016 - 2018 роки можна очікувати що місто Київ у 2018 році відвідають 2664,70 тис. туристів, а столиця отримає дохід від них у розмірі 12,77 млрд. грн. При цьому до бюджетів усіх рівнів може надійти понад 600 млн. грн.

Витрати туристів у м. Києві в залежності від тривалості перебування, млрд грн

  

При цьому, оскільки протягом останніх трьох років (окрім 2014 року) спостерігалася позитивна динаміка з надходження до бюджету міста Києва коштів від справляння туристичного збору, можна розраховувати, що бюджет міста Києва у 2018 році отримає понад 25 млн. грн, що більше ніж у 2014 році в 3 рази.

  

При сприятливій суспільно-політичній ситуації в Україні можна очікувати збільшення кількості робочих місць у туристичних підприємствах та закладах розміщення з 15,2 тис. осіб у 2014 році до 26,7 тис. осіб у 2018 році.

Нестабільна ситуація у східній частині України, а також події в інших регіонах України негативно вплинули на загальний імідж м. Києва та регіонів України як безпечних для туризму та відпочинку. На сьогоднішній день негативний імідж безпеки викликає занепокоєння серед потенціальних іноземних туристів, а також є головною перешкодою для подальшого розвитку туристичної сфери. Оскільки така ситуація в Україні може залишатися протягом тривалого періоду, виникає гостра необхідність в проведенні масштабної кампанії "Kyiv Safe & Nice", яка покликана покращити та відновити імідж м. Києва за кордоном як безпечного та привабливого туристичного міста. Для успішного проведення зазначеної кампанії представники туристичного сектора м. Києва мають об'єднатись та тісно співпрацювати з іншими українськими туристичними містами та партнерами за кордоном.

Крім того, у зв'язку з високим рівнем конкуренції серед туристичних міст світу м. Київ також потребує проведення таких заходів:

- чіткого позиціювання м. Києва як однієї з головних туристично - привабливих європейських столиць, а також популяризації м. Києва як унікальної дестинації (Unique Selling Proposition/USP), в якій гармонійно поєднуються стародавнє місто з багатотисячолітньою історією і сучасний мегаполіс зі швидким темпом життя та великими можливостями для бізнесу;

- промоції м. Києва в рамках офіційного туристичного бренду столиці "Київ - місто, де все починається". Київ - центр зародження слов'янської духовності та столиця, яка дала світу видатних діячів культури, мистецтва, науки та літератури. Вже багато століть Київ був та залишається перехрестям, де відбуваються зміни, що впливають на хід історії світу в цілому;

- підвищення конкурентоспроможності туристичного сектора столиці, а саме: покращення рівня якості послуг, що надаються туристам, та промоція іміджу столиці України як безпечного міста з якісними послугами та невисокими цінами на відпочинок, проживання та харчування.

Провідні європейські туристичні міста (Відень, Мадрид, Барселона) успішно використовують концепцію "Смарт Сіті" (Smart City), мета якої полягає у створенні розумних, сучасних, технологічних послуг для міст XXI століття. В рамках Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві на 2016 - 2018 роки виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) у тісній співпраці з представниками приватного туристичного сектора та активною громадою планує використати передовий європейський досвід та втілити сучасні технологічні рішення. Першим кроком стане так званий "онлайн-блок", який включатиме реалізацію таких завдань:

- туристичний портал міста Києва (утримання, просування та модернізація; виведення порталу на першу сторінку найбільших пошукових інтернет-систем);

- мобільний додаток "Kyiv Mobile Guide" (створення та підтримка роботи);

- туристична ID-картка гостя міста Києва.

Оскільки загальна кількість подорожуючих туристів до м. Києва різко скоротилась, однією з пріоритетних сфер розвитку туристичної сфери столиці на сьогоднішній день є розвиток внутрішнього туризму. В країнах Європейського Союзу кількість внутрішніх туристів складає щонайменше 2/3 від загальної кількості туристів, в той час як в м. Києві цей показник досягає тільки 1/3.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Реалізація Програми спрямована на вирішення актуальних проблем міста:

1. Недосконала нормативно-правова база, законотворча діяльність, яка стримує залучення інвестицій та впровадження сучасних технологій туристичної діяльності, недостатньо стимулює туристичний бізнес.

2. Відсутність фінансових ресурсів у державного та приватного туристичного сектора через кризу в сфері економіки та туризму. Наприклад, фінансування розвитку туристичної сфери Відня, Берліна становить біля 11 млн. євро, Парижа - 7 млн. євро, Тель-Авіва - 2,5 млн. євро, Єрусалима - 6 млн. євро.

3. Негативний імідж безпеки на іноземних туристичних ринках.

4. Відсутність чіткої маркетингової програми розвитку туризму.

5. Низький рівень розвитку туристичної інфраструктури міста.

6. Низька реалізація туристичного потенціалу м. Києва, так званих унікальних пропозицій (Unique Selling Proposition / USP).

7. Подієвий туризм має надзвичайно великий потенціал. Не дивлячись на це, є низка проблем: слабка взаємодія організаторів найбільших заходів у місті та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відсутність фінансової та організаційної підтримки від міста, відсутність єдиного календаря подій на рік у місті та їх органічного поєднання з маркетинговою програмою розвитку туризму.

8. Розвиток ділового туризму: проблема полягає у відсутності офіційного конвеншн-бюро міста Києва, яке би презентувало конференц- та ділові можливості столиці на міжнародній арені та залучало до міста проведення найбільших подій.

9. Недостатня конкурентоспроможність та рівень кваліфікації постачальників туристичних послуг у порівнянні з міжнародними стандартами.

10. Необхідність врегулювання правових норм щодо реєстрації туристичних операторів, гідів та екскурсоводів.

11. Відсутність туристичної організації, яка представляє інтереси приватних туристичних компаній м. Києва, в рамках державно-приватного партнерства.

12. Відсутність концепції розвитку внутрішнього туризму.

13. Низький рівень співпраці з туристично привабливими містами та регіонами України.

14. Недосконала статистична звітність.

4. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Основна мета Програми полягає в створенні конкурентноспроможного київського туристичного продукту, збільшенні туристичних потоків, перетворенні туризму в одну з найбільш прибуткових галузей економіки Києва, що забезпечить значний внесок у соціально-економічний розвиток міста шляхом збільшення дохідної частини бюджету Києва за рахунок податкових та валютних надходжень, припливу інвестицій, збільшення кількості робочих місць, а також створення сприятливих умов для відпочинку та зміцнення здоров'я мешканців і гостей міста за умов збереження і раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини Києва.

Завдання Програми:

1. Розвиток туристичної інфраструктури для покращення умов перебування та орієнтування туристів в місті (облаштування місць паркування, стоянок та місць зупинок туристичного транспорту, створення мобільного додатка).

2. Розробка маркетингової програми розвитку туризму міста Києва.

3. Підвищення рівня конкурентноспроможності та якості туристичних послуг відповідно до сучасних тенденцій розвитку туристичної сфери.

4. Створення конкурентноспроможного київського туристичного продукту. Налагодження співпраці Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також представниками готельного, ресторанного та туристичного секторів столиці, в тому числі туристичними операторами та екскурсійними бюро з метою розробки сучасного туристичного продукту міста Києва.

5. Стимулювання розвитку столичних музеїв шляхом налагодження співпраці Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Міністерства культури України, Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), музеїв міста Києва різних форм власності, екскурсійних бюро та туристичних операторів міста Києва. Метою є збільшення відвідуваності музеїв, популяризація туристичних можливостей міста Києва.

6. Відновлення іміджу м. Києва як безпечного туристичного напрямку на міжнародному ринку.

7. Впровадження та збільшення кількості заходів для популяризації столиці України як унікального туристичного напрямку.

8. Встановлення комунальних туристично-інформаційних центрів у місті Києві та активізація роботи КП "КМ ТІЦ".

9. Впровадження заходів щодо розвитку внутрішнього туризму у тісній співпраці з іншими туристичними містами та регіонами України.

10. Створення офіційного конвеншн-бюро міста Києва в рамках розвитку ділового туризму столиці, презентація ділового потенціалу столиці на міжнародній арені. Співпраця Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з найбільшими учасниками ділового ринку міста, громадськими організаціями, асоціаціями та підписання відповідного меморандуму.

11. Налагодження взаємодії з найбільшими організаторами заходів столиці в рамках розвитку подієвого туризму. Співпраця міста та приватного сектора з розробки єдиної концепції фестивального руху, так званого "обличчя" міста, головних подій протягом року в місті Києві - "візитівки" столиці.

12. Поглиблення співпраці з міжнародними туристичними організаціями та асоціаціями державного та приватного характеру. Налагодження взаємодії з регіонами України. Мета - стимулювання внутрішнього туризму. Проведення у місті Києві на постійній основі всеукраїнських конференцій, форумів, круглих столів, дискусій за участі представників громадськості, асоціацій, інших організацій, які працюють у туристичній галузі. Завдання включає роботу з регіональними туристичними радами та громадськістю.

13. Надання сприяння у створенні туристичної організації, яка представлятиме інтереси приватних туристичних компаній м. Києва, в рамках державно-приватного партнерства: регіональної туристичної організації - "Київська туристична асоціація".

14. Підвищення рівня безпеки та комфорту туристів.

15. Створення туристично-інформаційних бюро України за кордоном з метою представлення туристичного потенціалу українських міст, зокрема і м. Києва, в рамках співпраці з туристичними містами України.

5. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 (Постанова N 385), Указу Президента України від 12 січня 2015 року N 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" (Указ N 5/2015), Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060), затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 (Рішення N 824/7060), для досягнення зазначеної мети необхідно:

- вдосконалити стан наявної туристичної інфраструктури;

- створити нові туристично привабливі об'єкти в місті;

- забезпечити належний рівень безпеки для туристів;

- створити мережу сучасних туристично-інформаційних центрів;

- покращити систему орієнтування в місті шляхом встановлення туристичних вказівників та пілонів;

- забезпечити активну іміджеву кампанію міста шляхом проведення прес-турів, рекламних кампаній та участі в міжнародних промоційних виставкових заходах;

- організувати проведення різноманітних фестивалів, направлених на висвітлення туристичної привабливості м. Києва.

6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Перелік основних напрямів діяльності, завдань та заходів з реалізації Програми з визначенням обсягів та джерел фінансування наведено у додатку 1 до Програми, який сформовано відповідно до пріоритетів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060), затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 (Рішення N 824/7060).

Розробка пропозицій щодо внесення в установленому порядку змін до законодавчих актів, які регулюють діяльність туристичної і культурно-рекреаційної сфер (здійснюватиметься без витрачання бюджетних коштів):

- внесення змін до законодавчих актів щодо направлення коштів, отриманих від справляння туристичного збору, на розвиток туристичної сфери;

- передача повноважень з ліцензування туроператорської діяльності та категоризації закладів розміщення до органів місцевого самоврядування.

Вдосконалення нормативно-правової бази, модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь:

- підготовка та укладання міжрегіональних, регіональних, галузевих, міжвідомчих та міжнародних угод про співпрацю у сфері туризму та курортів,

що спрямовані на створення цивілізованого ринку туристичних послуг;

- організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з містами Відень, Тбілісі, Лондон, Барселона, Тель-Авів, Берлін та Будапешт;

- створення постійно діючих баз практики та стажування студентів і спеціалістів на підприємствах сфери туризму м. Києва та за кордоном;

- проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва;

- організація та проведення семінарів, нарад та науково-практичних конференцій з питань розвитку туризму в м. Києві із залученням вітчизняних та іноземних фахівців;

- проведення у місті Києві на постійній основі всеукраїнських конференцій, форумів, круглих столів, дискусій за участі представників громадськості, асоціацій, інших організацій, які працюють у туристичній галузі. Завдання включає роботу з регіональними туристичними радами та громадськістю.

Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері:

- розробка та впровадження туристичної ID-картки гостя міста Києва для відвідування об'єктів туристичного показу, музеїв, оплати транспортних послуг тощо;

- розробка, виготовлення та придбання промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва;

- організація реклами туристичних можливостей м. Києва в засобах масової інформації та на зовнішніх носіях (розробка макетів, друк плакатів, розміщення реклами);

- розробка та виготовлення сувенірної продукції, в тому числі з логотипом м. Києва ("Київ - місто, де все починається");

- виготовлення промо-роликів про м. Київ, у тому числі циклу інформаційних сюжетів та документальних фільмів;

- утримання, просування та модернізація київського туристичного порталу в Інтернеті та виведення порталу на першу сторінку найбільших пошукових інтернет-систем;

- просування сторінки Київ Туризм (Kyiv Tourism) у соціальних мережах (Facebook, twitter, Instagram тощо);

- створення та підтримка роботи мобільного додатка "Kyiv Mobile Guide";

- виготовлення та встановлення 3D - конструкцій логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається"), в тому числі в аеропортах та на вокзалах міста.

Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури:

- встановлення та рекламно-інформаційна підтримка комунальних туристично-інформаційних центрів у м. Києві;

- облаштування та обслуговування місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою в центральній частині м. Києва;

- встановлення нових та оновлення існуючих вказівників до об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами;

- встановлення нових та оновлення існуючих стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах.

Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном:

- розвиток виставкової діяльності в м. Києві та участь в міжнародних виставкових заходах за кордоном з проведенням промокампаній, у тому числі міжнародних та національних туристичних виставках, салонах та ярмарках (UITT, UITM, ITB, BIT, EIBTM, WTM, "The New York Times Travel Show", IMEX, TT Warsaw, MATKA, ADVENTUR, Baltour, ExpoBatumi, COTTM, "Познань" та інших);

- організація рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва;

- інформаційна підтримка прес-турів до столиці журналістів вітчизняних та зарубіжних ЗМІ;

- організація та проведення промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва;

- проведення щорічних заходів спортивно-оздоровчого туризму (чемпіонати, змагання, естафети тощо з техніки різних видів активного туризму);

- створення туристичних представництв за кордоном для організації туристичних, ділових, культурно-пізнавальних, розважальних можливостей міста Києва;

- підготовка та проведення заходів до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні;

- організація міжнародної співпраці з Всесвітньою туристичною організацією (ЮНВТО) та сплата відповідного членського внеску.

Розвиток та вдосконалення роботи КП "КМ ТІЦ":

- створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії для туристів;

- створення служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві;

- створення роз'яснювального довідника по роботі з іноземними туристами та проведення відповідних навчань для поліції м. Києва;

- наповнення та просування туристичного порталу м. Києва;

- розміщення туристичної інформації на зовнішніх носіях, зокрема на вказівниках та стендах (пілонах);

- забезпечення функціонування туристично - інформаційних центрів, у тому числі на залізничному вокзалі, в аеропортах "Бориспіль", "Київ", у центральній частині міста;

- просування та промоція туристичного логотипа "Київ - місто, де все починається".

Розвиток подієвого туризму:

Подієвий туризм є перспективним видом туризму з невичерпним ресурсним потенціалом. Розробка та проведення знакових заходів культурного характеру, а також нових фестивалів, святкових програм дасть змогу залучити більш широкий контингент туристів та надасть туристичній індустрії потужного імпульсу для прискореного розвитку.

Передбачається сприяння у проведенні у м. Києві масштабних заходів, серед яких:

- загальноміські заходи з нагоди святкування Великодня;

- щорічний Київський напівмарафон "Nova Poshta Half Marafon";

- легкоатлетичний пробіг "Kyiv Euro Marathon";

- щорічний Київський марафон "Wizz Air Kyiv City Marathon";

- щорічний Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість";

- музична подія міжнародного рівня "Atlas Weekend";

-загальноміські заходи з нагоди святкування Нового року та Різдва Христового та інші.

Розвиток ділового та конгрес-туризму:

Діловий туризм може значно пожвавити економіку м. Києва, активізувати зв'язки столиці з регіонами України і зарубіжжя.

Для перетворення м. Києва на центр ділового туризму необхідно вирішити багато завдань: по-перше, пов'язаних зі зміною співвідношення ціна/якість у бік зниження вартісної складової, а по-друге, з вирішенням питань безпеки туристів.

Конгресовий та виставковий туризм дає змогу уникнути такої гострої проблеми в туризмі як сезонний чинник. Збільшення кількості виставок і ярмарків, проведення міжнародних конгресів, розширення кола їх учасників та створення сучасних конгрес-центрів стане базою для розвитку в м. Києві ділового туризму.

Важливою умовою розвитку конгресового туризму є періодичне видання спеціалізованого довідкового каталогу конгрес-послуг у м. Києві. При формуванні ділового сегмента ринку слід враховувати іміджеві фактори, які сприяють ефективності відповідних заходів.

Крім того, для розвитку цього виду туризму необхідно створення офіційного конвеншн-бюро міста Києва в рамках розвитку ділового туризму столиці, презентація ділового потенціалу столиці на міжнародній арені,
а також співпраця Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з найбільшими учасниками ділового ринку міста, громадськими організаціями та асоціаціями.

Подальшого розвитку потребує інсентів- (заохочувальний) туризм, що ґрунтується на колективних відвідуваннях м. Києва з екскурсійною метою та на поїздках працівників підприємств і установ у туристичні зони для відпочинку. Перспективність цього виду туризму визначається різноманітною структурою споживчого попиту на туристичні послуги.

Дотримання безпеки при наданні туристично-екскурсійних послуг потребує своєчасного створення в структурі Національної поліції України у м. Києві спеціалізованого підрозділу туристичної муніципальної поліції, який відповідатиме за безпеку туристів та здійснюватиме контроль за проведенням екскурсій особами, які мають на це відповідний дозвіл, за поселенням туристів у приватних квартирах особами, що не мають на це відповідного дозволу.

Практика створення таких спеціалізованих підрозділів існує в багатьох країнах світу і рекомендується Всесвітньою туристською організацією.

Розвиток екскурсійної справи:

Основними завданнями розвитку екскурсійної справи в м. Києві мають стати:

- розширення та вдосконалення тематики екскурсій для киян і гостей міста;

- формування мережі заміських транспортних екскурсій;

- створення екскурсійних програм для різних категорій екскурсантів;

- організація екскурсійно-інформаційних пунктів у різних районах м. Києва;

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації екскурсоводів та гідів-перекладачів, їх атестація;

- організація та проведення науково-практичних конференцій і цільових семінарів з екскурсійно-методичної проблематики;

- координація діяльності та підтримка громадських об'єднань екскурсійних працівників;

- організація та проведення щорічних конкурсів на найкращу екскурсію.

Особливо варто зазначити, що в економічному відношенні екскурсія є найбільш рентабельною (11 - 12 %) складовою столичного турпродукту.

Виконання Програми дасть можливість створити умови для покращення обслуговування туристів у місті, модернізувати інфраструктуру та забезпечить:

- збільшення туристичних потоків до міста до 2,6 млн. осіб;

- збільшення середньої тривалості перебування туристів у місті до 2,23 доби;

- збільшення надходжень від туристичного збору до бюджету міста Києва до 25,3 млн. грн;

- покращення іміджу міста (організація міжнародних прес-, промо-турів, виготовлення промо-роликів про м. Київ);

- залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в розвиток туристичної сфери м. Києва;

- розвиток туристичної інфраструктури (організація дозвілля гостей, встановлення інформаційних стендів, дорожніх знаків тощо);

- взаємодію з іншими регіонами України щодо взаємного розвитку туристичного сектора.

Показники результативності, які передбачається досягти в результаті реалізації завдань та заходів Програми, наведені нижче.

Показники результативності виконання заходів Програми

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Роки

2016

2017

2018

1.

Витрат

 

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

тис. грн

53494,80

54430,00

71073,00

 

Коштів з бюджету міста Києва

тис. грн

18594,80

34340,00

52083,00

 

Коштів, залучених з інших джерел

тис. грн

34900,00

20090,00

18990,00

1.1

Витрати на реалізацію іміджевої політики в туристичній сфері

тис. грн

5369,90

9314,00

17000,00

1.2.

Витрати на посилення та просування інтернет-присутності м. Києва

тис. грн

1021,40

1381,00

1900,00

1.3.

Витрати на розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури

тис. грн

6190,80

9240,00

9319,00

1.4.

Витрати на вдосконалення та модернізацію системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь

тис. грн

580,00

390,00

390,00

1.5.

Витрати на організацію заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном

тис. грн

6642,30

12760,0

15165,00

1.6.

Витрати на розвиток та вдосконалення роботи КП "КМ ТІЦ"

тис. грн

1246,40

3450,00

4099,00

1.7.

Витрати на розвиток готельного господарства м. Києва

тис. грн

100,00

100,00

100,00

1.8.

Витрати на розвиток подієвого туризму

тис. грн

32344,00

17795,00

23100,00

2.

Продукту

 

 

 

 

2.1.

Кількість промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої та сувенірної продукції

од.

50000

109880

90600

2.2.

Кількість виготовлених промо-роликів про м. Київ

од.

3

1

2

2.3.

Кількість 3D - конструкцій логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")

од.

4

1

2

2.4.

Кількість київських туристичних порталів (адаптивність)

од.

1

1

1

2.5.

Кількість комунальних туристично-інформаційних центрів (створення нових та/або обслуговування існуючих)

од.

2

4

5

2.6.

Кількість встановлених та/або оновлених вказівників та пілонів

од.

-

165

105

2.7.

Кількість облаштованих місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою

од.

22

22

35

2.8.

Кількість соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва

од.

3

1

1

2.9.

Кількість комплексних Програм екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій

од.

1

1

1

2.10.

Кількість виставкових заходів та семінарів

од.

12

15

17

2.11.

Кількість заходів з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями

од.

1

1

2

2.12.

Кількість рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва

од.

10

4

4

2.13.

Кількість промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу міста Києва

од.

1

2

2

2.14.

Кількість щорічних спортивно-оздоровчих туристичних та фізкультурно-масових заходів і змагань (чемпіонати, легкоатлетичні забіги, велогонки, заходи з техніки різних видів активного туризму тощо)

од.

2

1

-

2.15.

Проведення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні

од.

1

1

1

2.16.

Кількість маркетингових досліджень готельного ринку міста Києва

од.

1

1

1

2.17.

Кількість гарячих телефонних ліній для туристів

од.

1

1

1

2.18.

Кількість служб юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві

од.

1

1

1

2.19.

Кількість заходів подієвого туризму (фестивалів, ярмарків та інших заходів)

од.

17

15

15

2.20.

Проведення Днів Києва за кордоном

од.

1

2

3

2.21.

Кількість мистецьких, художніх та фотовиставок в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном

од.

1

2

2

2.22.

Кількість членських внесків в UNWTO

од.

-

6

1

3.

Ефективності

 

 

 

 

3.1.

Середні видатки на розробку, виготовлення та придбання одного примірника рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої та сувенірної продукції

тис. грн

0,04

0,038

0,05

3.2.

Середні видатки на виготовлення одного промо-ролика про м. Київ

тис. грн

100,00

270,00

200,00

3.3.

Середні видатки на виготовлення та встановлення 3D - конструкції логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")

тис. грн

109,75

240,00

100,00

3.4.

Середні видатки на модернізацію, обслуговування, наповнення та просування київського туристичного порталу

тис. грн

250,00

1031,00

1300,00

3.5.

Середні видатки на встановлення та підтримку одного туристично-інформаційного центру

тис. грн

111,60

867,50

690,00

3.6.

Середні видатки на встановлення або оновлення вказівників та пілонів

тис. грн

-

29,09

47,62

3.7.

Середні видатки на облаштування одного місця паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою

тис. грн

7,30

13,60

5,68

3.8.

Середні видатки на проведення одного соціологічного дослідження туристичних потоків до м. Києва

тис. грн

100,00

300,00

300,00

3.9.

Середні видатки на розробку та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій

тис. грн

200,00

90,00

90,00

3.10.

Середні видатки на участь в одному виставковому заході або проведення семінару

тис. грн

308,33

333,33

382,35

3.11.

Середні видатки на проведення одного заходу з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями

тис. грн

188,50

300,00

292,50

3.12.

Середні видатки на проведення одного рекламно-інформаційного туру для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва

тис. грн

70,00

300,00

300,00

3.13.

Середні видатки на проведення одного промо-туру за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва

тис. грн

200,00

200,00

200,00

3.14.

Середні видатки на проведення одного щорічного спортивно-оздоровчого туристичного та фізкультурно-масового заходу і змагання

тис. грн

100,00

200,00

-

3.15.

Середні видатки на проведення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні

тис. грн

230,00

350,00

400,00

3.16.

Середні видатки на проведення одного маркетингового дослідження готельного ринку міста Києва

тис. грн

100,00

100,00

100,00

3.17.

Середні видатки на створення та забезпечення роботи однієї гарячої телефонної лінії для туристів

тис. грн

250,00

250,00

400,00

3.18.

Середні видатки на створення однієї служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві

тис. грн

250,00

200,00

199,00

3.19.

Середні видатки на проведення одного заходу подієвого туризму (фестивалю, ярмарку тощо)

тис. грн

117,29

200,00

466,67

3.20.

Середні видатки на проведення Днів Києва за кордоном

тис. грн

400,00

750,00

666,67

3.21.

Середні видатки на проведення однієї мистецької, художньої та фотовиставки в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном

тис. грн

100,00

250,00

250,00

3.22.

Середні видатки на сплату членських внесків в UNWTO

тис. грн

-

76,67

80,0

4.

Якості

 

 

 

 

4.1.

Кількість в'їзних відвідувачів

тис. осіб

1250,0

1380,0

1600,0

4.2.

Динаміка кількості в'їзних туристів, що відвідують м. Київ

%

15,00

15,00

15,00

4.3.

Середня тривалість перебування туристів

діб

2,01

2,12

2,23

4.4.

Середньорічне завантаження номерного фонду КЗР

%

34

38

42

4.5.

Кількість місць у колективних закладах розміщення

тис. од.

20,86

21,32

21,78

4.6.

Кількість міжнародних інформаційних кампаній/заходів, проведених з метою просування туристичного потенціалу міста

од.

19

21

22

4.7.

Кількість унікальних відвідувачів туристичного порталу міста

тис. відвідувачів

80,0

90,0

100,00

4.8.

Кількість завантажень мобільного додатка "Kyiv City Guide" на персональні пристрої (після створення)

тис. од.

0

4,0

6,0

4.9.

Надходження до бюджету міста Києва коштів від справляння туристичного збору

млн. грн

18,7

22,0

25,3

4.10.

Частка доходів від туризму в ВРП м. Києва

%

0,5

0,6

>0,6

4.11.

Загальна позиція м. Києва у рейтингу Numbeo Safety Index

позиція

152

245

160

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, що передбачаються у бюджеті м. Києва на відповідні роки для виконання Програми, коштів інвесторів, власних коштів підприємств, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків для виконання окремих заходів Програми, та в цілому за Програмою.

Прогнозні обсяги фінансування на 2016 - 2018 рр. становлять 178997,80 тис. грн, у т. ч. за рахунок:

- бюджету міста Києва -105017,80 тис. грн;

- інших коштів - 73980,00 тис. грн.

7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль виконання заходів та Програми в цілому здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації, який забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері туризму.

Відповідальний виконавець Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, надає до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Відповідальний виконавець Програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів.

Після закінчення терміну реалізації Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми.  

  

Додаток 1

Напрями діяльності, завдання та заходи Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві на 2016 - 2018 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

Очікуваний результат

усього

за роками

2016

2017

2018

1.

Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері

1.1. Розробка та впровадження міської туристичної ID-картки гостя м. Києва, виготовлення промоційної та сувенірної продукції, організація реклами туристичних можливостей міста Києва, створення та видання календаря подій, виготовлення промо-роликів, встановлення 3-д конструкцій логотипу міста Києва, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями

2016

Департамент економіки та інвестицій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

3999,90

3999,90

 

 

Позиціонування міста Києва як європейської туристичної столиці, збільшення кількості туристів в місті Києві на 20 % щорічно

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

1370,00

1370,00

 

 

Разом

5369,90

5369,90

 

 

1.2. Розробка та впровадження міської туристичної ID-картки гостя м. Києва, виготовлення промоційної та сувенірної продукції, організація реклами туристичних можливостей міста Києва, створення та видання календаря подій, виготовлення промо-роликів, організація їх транслювання на телебаченні та в кінотеатрах України і за кордоном, виготовлення та встановлення 3-д конструкцій логотипу міста Києва, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

24314,00

 

8314,00

16000,00

Позиціонування міста Києва як європейської туристичної столиці, збільшення кількості туристів в місті Києві на 20 % щорічно

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

2000,00

 

1000,00

1000,00

Разом

26314,00

 

9314,00

17000,00

 

Всього по завданню 1

 

2016 - 2018

 

Бюджет міста Києва

28313,90

3999,90

8314,00

16000,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

3370,00

1370,00

1000,00

1000,00

Разом

31683,90

5369,90

9314,00

17000,00

2.

Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва

2.1. Модернізація київського туристичного порталу (адаптивність) та технічна підтримка, переклад сайту, утримання сервера, забезпечення роботи домену в зоні travel, просування порталу на найбільших пошукових системах, забезпечення контекстної реклами, просування сторінки Київтуризм в соціальних мережах, створення мобільного додатка

2016

Департамент економіки та інвестицій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

831,40

831,40

 

 

Розширення можливостей отримання інформації про місто Київ. Виведення інтернет-порталу на перші позиції пошукових систем. Осучаснення надання туристчних послуг та каналів комунікації. Підвищення конкурентоспроможності київського туристичного порталу

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

190,00

190,00

 

 

Разом

1021,40

1021,40

 

 

2.2. Модернізація київського туристичного порталу (адаптивність) та технічна підтримка, переклад сайту, утримання сервера, забезпечення роботи домену в зоні travel, просування порталу на найбільших пошукових системах, забезпечення контекстної реклами, просування сторінки Київтуризм в соціальних мережах, створення мобільного додатка

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

3081,00

 

1281,00

1800,00

Розширення можливостей отримання інформації про місто Київ. Виведення інтернет-порталу на перші позиції пошукових систем. Осучаснення надання туристчних послуг та каналів комунікації. Підвищення конкурентоспроможності київського туристичного порталу

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

200,00

 

100,00

100,00

Разом

3281,00

 

1381,00

1900,00

 

Всього по завданню 2

 

2016 - 2018

 

Бюджет міста Києва

3912,40

831,40

1281,00

1800,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

390,00

190,00

100,00

100,00

Разом

4302,40

1021,40

1381,00

1900,00

3.

Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури

3.1. Встановлення та рекламно-інформаційна підтримка комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва

2016

Департамент економіки та інвестицій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

1100,00

1100,00

 

 

Надання послуг щодо забезпечення мешканців та гостей м. Києва довідковою інформацією та інформаційними матеріалами про туристичні можливості Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

1100,00

1100,00

 

 

 

 

3.2. Встановлення нових та забезпечення функціонування існуючих комунальних туристично-інформаційних центрів в місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ" (Жуляни), на залізничному вокзалі, в центральній частині міста тощо) та виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

7080,00

 

3550,00

3530,00

Надання послуг щодо забезпечення мешканців та гостей м. Києва довідковою інформацією та інформаційними матеріалами про туристичні можливості Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

1000,00

 

500,00

500,00

Разом

8080,00

 

4050,00

4030,00

3.3. Облаштування та обслуговування місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою

2016

Департамент економіки та інвестицій Департамент транспортної інфраструктури
КП "КМ ТІЦ" КП "Київдорсервіс"

Бюджет міста Києва

160,00

160,00

 

 

Облаштування 35 місць паркування і стоянок туристично-екскурсійного транспорту. Створення дорожніх умов для проведення автобусних екскурсій

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

160,00

160,00

 

 

3.4. Облаштування та обслуговування місць стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій Департамент транспортної інфраструктури
КП "КМ ТІЦ" КП "Київдорсервіс"

Бюджет міста Києва

499,00

 

300,00

199,00

Облаштування 35 місць паркування і стоянок туристично-екскурсійного транспорту. Створення дорожніх умов для проведення автобусних екскурсій.

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

499,00

 

300,00

199,00

3.5. Встановлення нових та оновлення існуючих вказівників до об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами

2016

Департамент економіки та інвестицій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

966,56

966,56

 

 

Створення міської системи туристичної навігації, встановлення 49 нових та оновлення 46 існуючих вказівників

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

30,00

30,00

 

 

Разом

996,56

996,56

 

 

 

 

3.6. Встановлення нових та оновлення існуючих стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах

2016

Департамент економіки та інвестицій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

1824,24

1824,24

 

 

Створення міської системи туристичної навігації, встановлення 47 нових та оновлення 44 існуючих стендів

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

60,00

60,00

 

 

Разом

1884,24

1884,24

 

 

3.7. Розвиток туристичної навігації містом (встановлення нових та/або оновлення існуючих вказівників до об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами та стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах) різних форм

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

9800,00

 

4800,00

5000,00

Створення міської системи туристичної навігації для орієнтування гостей та мешканців міста, популяризації об'єктів дестинації, збільшення відвідування закладів культурно-мистецького призначення

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

180,00

 

90,00

90,00

Разом

9980,00

 

4890,00

5090,00

3.8. Проведення інвестиційного конкурсу щодо благоустрою та облаштування зон відпочинку для туристів

2016

Департамент економіки та інвестицій
КП "Плесо" КП "КМ ТІЦ" КП "КІА"

Бюджет міста Києва

50,00

50,00

 

 

Модернізація та розвиток туристичної інфраструктури, залучення інвестиційних коштів у туристичну сферу м. Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

1500,00

1500,00

 

 

Разом

1550,00

1550,00

 

 

3.9. Створення WI-FI зони в центральній частині м. Києва біля туристично привабливих об'єктів

2016

Департамент економіки та інвестицій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

 

 

 

 

Можливість доступу до інтернету, в тому числі, можливість завантаження інформації про пам'ятні та туристично привабливі місця столиці. Модернізація та розвиток туристичної інфраструктури, збір інформації щодо туристичних потоків

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

500,00

500,00

 

 

Разом

500,00

500,00

 

 

 

Всього по завданню 3

 

 

 

Бюджет міста Києва

21479,80

4100,80

8650,00

8729,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

3270,00

2090,00

590,00

590,00

Разом

24749,80

6190,80

9240,00

9319,00

4.

Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь

4.1. Розробка та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій

2016

КП "КМ ТІЦ" Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет міста Києва

200,00

200,00

 

 

Розвиток екскурсійної діяльності, популяризація історико-краєзнавчих знань серед школярів, друк методичних посібників для понад 500 шкільних закладів м. Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

200,00

200,00

 

 

4.2. Розробка та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

180,00

 

90,00

90,00

Розвиток екскурсійної діяльності, популяризація історико-краєзнавчих знань серед школярів, друк методичних посібників для понад 500 шкільних закладів м. Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

180,00

 

90,00

90,00

4.3. Модернізація та розвиток інформаційної системи моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності

2016

Департамент економіки та інвестицій

Бюджет міста Києва

80,00

80,00

 

 

Анкета, що з'являтиметься на початку роботи з мобільним додатком і яку заповнюватиме турист, дасть змогу отримати реальну кількість туристів та визначити мету перебування у місті

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

80,00

80,00

 

 

4.4. Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва

2016

Департамент економіки та інвестицій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

300,00

300,00

 

 

Проведення 3-х досліджень з опитуванням понад 10000 інтервьюерів. Вивчення потоку туристів за метою їх відвідування

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

300,00

300,00

 

 

4.5. Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва

2017 - 2018

Управління туризму та промоці
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

600,00

 

300,00

300,00

Вивчення стану іноземних та внутрішніх туристичних потоків у м. Києві, їх структури, виявлення попиту на туристичні послуги та прогнозування попиту на майбутнє

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

600,00

 

300,00

300,00

 

Всього по завданню 4

 

2016 - 2018

 

Бюджет міста Києва

1360,00

580,00

390,00

390,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

1360,00

580,00

390,00

390,00

5.

Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном

5.1. Розвиток виставкової діяльності в місті Києві та участь в міжнародних виставкових заходах за кордоном з проведенням промокампаній, у тому числі: міжнародних та національних туристичних виставках, салонах та ярмарках (UITT, UITM, ITB, BIT, EIBTM, WTM, "The New York Times Travel Show", IMEX, TT Warsaw, MATKA, ADVENTUR, Baltour, ExpoBatumi, COTTM, "Познань" та інших)

2016

Департамент економіки та інвестицій Департамент фінансів Управління міжнародних зв'язків КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

2600,00

2600,00

 

 

Просування Києва як європейської туристичної столиці та популяризація його туристичних можливостей та потенціалу

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

500,00

500,00

 

 

Разом

3100,00

3100,00

 

 

5.2. Організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями

2016

Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв'язків КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

188,50

188,50

 

 

Висвітлення туристичного потенціалу м. Києва за кордоном, отримання досвіду та інформації щодо тенденцій розвитку туризму в Європі. Організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з містами Відень, Тбілісі, Лондон, Барселона, Тель-Авів, Берлін, Будапешт, Нью-Йорк, Париж

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

100,00

100,00

 

 

Разом

288,50

288,50

 

 

5.3. Організація рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва

2016

Департамент економіки та інвестицій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

500,00

500,00

 

 

Проведення 8 - 10 прес-турів для зарубіжних ЗМІ та туристичних операторів, що дість змогу надати актуальну інформацію щодо привабливості міста та його безпеки (країни Європи, Америки, Азії)

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

200,00

200,00

 

 

Разом

700,00

700,00

 

 

 

 

5.4. Організація та проведення семінарів, нарад та науково-практичних конференцій з питань розвитку туризму в місті Києві із залученням вітчизняних та іноземних фахівців

2016

Департамент економіки та інвестицій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

1100,00

1100,00

 

 

Проведення 4-х семінарів, конференцій з питань розвитку іноземного і внутрішнього туризму. Підвищення кваліфікації та обмін досвідом працівників туристичної галузі м. Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

300,00

300,00

 

 

Разом

1400,00

1400,00

 

 

5.5. Організація та проведення промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу міста Києва

2016

Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв'язків

Бюджет міста Києва

200,00

200,00

 

 

Проведення двічі на рік презентації туристичного потенціалу міста Києва у країнах Європи, Азії, Америки

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

100,00

100,00

 

 

Разом

300,00

300,00

 

 

5.6. Організація відряджень з участі в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м. Києва, організація та проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

11500,00

 

5000,00

6500,00

Просування Києва, як європейської туристичної столиці та популяризація його туристичних можливостей та потенціалу

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

3000,00

 

1500,00

1500,00

Разом

14500,00

 

6500,00

8000,00

5.7. Організація відряджень з проведення промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу міста Києва, організації рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва, організації обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями, вивчення досвіду муніципального фінансового забезпечення туристичної сфери

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій Департамент фінансів
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

4085,00

 

1900,00

2185,00

Презентація туристичного потенціалу м. Києва. Висвітлення туристичного потенціалу м. Києва за кордоном, отримання досвіду та інформації щодо тенденцій розвитку туризму в Європі. Організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з містами Відень, Тбілісі, Лондон, Барселона, Тель-Авів, Берлін, Будапешт, Нью-Йорк, Париж

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

6000,00

 

2500,00

3500,00

Разом

10085,00

 

4400,00

5685,00

5.8. Проведення щорічних спортивно-оздоровчих туристичних та фізкультурно-масових заходів і змагань (чемпіонати, легкоатлетичні забіги, велогонки, заходи з техніки різних видів активного туризму тощо)

2016

Департамент економіки та інвестицій Департамент освіти і науки, молоді та спорту
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

200,00

200,00

 

 

Щорічне проведення 10-12 заходів зі спортивно-оздоровчого туризму, залучення молоді до здорового способу життя

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

50,00

50,00

 

 

Разом

250,00

250,00

 

 

 

 

5.9. Проведення щорічних спортивно-оздоровчих туристичних та фізкультурно-масових заходів і змагань (чемпіонати, легкоатлетичні забіги, велогонки, заходи з техніки різних видів активного туризму тощо)

2017

Управління туризму та промоцій Департамент освіти і науки, молоді та спорту
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

200,00

 

200,00

 

Щорічне проведення 10-12 заходів зі спортивно-оздоровчого туризму, залучення молоді до здорового способу життя

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

100,00

 

100,00

 

Разом

300,00

 

300,00

 

5.10. Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні

2016

Департамент економіки та інвестицій Департамент культури
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

230,00

230,00

 

 

Популяризація туризму, проведення всеукраїнського туристичного квесту у м. Києві із залученням регіонів України, відзначення кращих працівників в сфері туризму м. Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

230,00

230,00

 

 

5.11. Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

750,00

 

350,00

400,00

Популяризація туризму, проведення всеукраїнського туристичного квесту у м. Києві із залученням регіонів України, відзначення кращих працівників в сфері туризму м. Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

750,00

 

350,00

400,00

5.12. Організація міжнародної співпраці з Всесвітньою туристичною організацією (ЮНВТО) та сплата відповідного членського внеску

2016

Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв'язків

Бюджет міста Києва

373,80

373,80

 

 

Членство у найбільш впливовому світовому структурному підрозділі з питань туризму ООН. Популяризація туризму. Вивчення міжнародного туристського досвіду, участь у семінарах та стажуванні в рамках Всесвітньої туристичної організації

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

373,80

373,80

 

 

5.13. Відновлення асоційованого членства у Всесвітній туристичній організації (ЮНВТО) (оплата боргу по членських внесках за 2012 - 2016 роки та щорічного членського внеску)

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій

Бюджет міста Києва

540,00

 

460,00

80,00

Членство у найбільш впливовому світовому структурному підрозділі з питань туризму ООН. Популяризація туризму. Вивчення міжнародного туристського досвіду, участь у семінарах та стажуванні в рамках Всесвітньої туристичної організації

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

540,00

 

460,00

80,00

 

 

5.14. Організація та проведення конкурсів на кращий промоційний дизайн м. Києва, екскурсію, туристичний відеоролик про м. Київ, київський туристичний арт-об'єкт

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

1000,00

 

500,00

500,00

Організація промоції міста Києва, популяризація його туристичного потенціалу

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

500,00

 

250,00

250,00

Разом

1500,00

 

750,00

750,00

5.15. Організація та проведення відкритого публічного конкурсу на створення міського талісмана

2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

250,00

 

 

250,00

Талісман допоможе краще презентувати наше місто, і першою подією, на якій буде використано такий талісман, стане фінал Ліги чемпіонів у 2018 році

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

250,00

 

 

250,00

 

Всього по завданню 5

 

2016 - 2018

 

Бюджет міста Києва

23717,30

5392,30

8410,00

9915,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

10850,00

1250,00

4350,00

5250,00

Разом

34567,30

6642,30

12760,00

15165,00

6.

Розвиток та вдосконалення роботи КП "КМ ТІЦ"

6.1. Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії для туристів

2016

Департамент економіки та інвестицій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

250,00

250,00

 

 

Інформаційна підтримка для 1 млн. іноземних та внутрішніх туристів, які відвідують м. Київ

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

100,00

100,00

 

 

Разом

350,00

350,00

 

 

6.2. Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії для туристів

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

650,00

 

250,00

400,00

Інформаційна підтримка для іноземних та внутрішніх туристів, які відвідують м. Київ

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

650,00

 

250,00

400,00

 

 

6.3. Створення служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві

2016

КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

250,00

250,00

 

 

Інформаційна підтримка для іноземних та внутрішніх туристів, які відвідують м. Київ

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

100,00

100,00

 

 

Разом

350,00

350,00

 

 

6.4. Створення служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

399,00

 

200,00

199,00

Інформаційна підтримка для іноземних та внутрішніх туристів, які відвідують м. Київ

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

399,00

 

200,00

199,00

6.5. Забезпечення функціонування туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва

2016

КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

223,20

223,20

 

 

Інформаційна підтримка іноземних та внутрішніх туристів, які відвідують м. Київ, надання інформаційних та супутніх послуг для понад 500 тис. осіб

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

50,00

50,00

 

 

Разом

273,20

273,20

 

 

6.6. Забезпечення функціонування туристично-інформаційних центрів на залізничному вокзалі, в аеропортах "Бориспіль" та "Київ"

2016

КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

223,20

223,20

 

 

Інформаційна підтримка іноземних та внутрішніх туристів, які відвідують м. Київ, надання інформаційних та супутніх послуг для понад 2 млн. осіб

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

50,00

50,00

 

 

Разом

273,20

273,20

 

 

6.7. Витрати на діяльність КП "Київський міський туристично-інформаційний центр"

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

3500,00

 

1500,00

2000,00

Забезпечення діяльності КП "ТІЦ" сприятиме його розвитку та туристичної сфери міста

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

3000,00

 

1500,00

1500,00

Разом

6500,00

 

3000,00

3500,00

 

Всього по завданню 6

 

2016 - 2018

 

Бюджет міста Києва

5495,40

946,40

1950,00

2599,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

3300,00

300,00

1500,00

1500,00

Разом

8795,40

1246,40

3450,00

4099,00

7.

Розвиток готельного господарства м. Києва

7.1. Проведення маркетингового дослідження готельного ринку м. Києва

2016

Департамент економіки та інвестицій

Бюджет міста Києва

100,00

100,00

 

 

Розвиток готельного господарства, проведення періодичних досліджень стану готельного господарства 200 колективних закладів розміщення, аналіз їх діяльності

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

100,00

100,00

 

 

7.2. Проведення маркетингового дослідження готельного ринку м. Києва

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

200,00

 

100,00

100,00

Розвиток готельного господарства, проведення періодичних досліджень стану готельного господарства 200 колективних закладів розміщення, аналіз їх діяльності

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

200,00

 

100,00

100,00

 

Всього по завданню 7

 

2016-2017

 

Бюджет міста Києва

300,00

100,00

100,00

100,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

300,00

100,00

100,00

100,00

8.

Розвиток подієвого туризму

8.1. Організація та проведення музичної події міжнародного рівня "Atlas Weekend"

2016

Департамент економіки та інвестицій Департамент культури
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

250,00

250,00

 

 

Подія дозволить залучити близько 30 тисяч відвідувачів, з яких 5 тисяч - іноземні туристи

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

4000,00

4000,00

 

 

Разом

4250,00

4250,00

 

 

 

 

8.2. Організація та проведення музичної події міжнародного рівня "Atlas Weekend"

2017

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

150,00

 

150,00

 

Подія дозволить залучити близько 30 тисяч відвідувачів, з яких 5 тисяч - іноземні туристи

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

2000,00

 

2000,00

 

Разом

2150,00

 

2150,00

 

8.3. Організація новорічно-різдвяного селища в місті Києві на вул. Хрещатик

2016

Департамент економіки та інвестицій Департамент культури
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

99,00

99,00

 

 

Подія дозволить залучити близько 20 тисяч відвідувачів, з яких 4 тисячі - іноземні туристи

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

1500,00

1500,00

 

 

Разом

1599,00

1599,00

 

 

8.4. Організація промоційного заходу "Новий Рік на Софії"

2016

Департамент економіки та інвестицій Департамент культури
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

100,00

100,00

 

 

Подія дозволить залучити близько 30 тисяч відвідувачів, з яких 5 тисяч - іноземні туристи

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

15000,00

15000,00

 

 

Разом

15100,00

15100,00

 

 

8.5. Організація та проведення фестивальної програми "12 подій в Києві"

2016

Департамент економіки та інвестицій Департамент культури
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

1200,00

1200,00

 

 

12 подій на рік х 3 тисячі відвідувачів кожного заходу дозволить залучити до міста додатково близько 36 тисяч гостей

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

3600,00

3600,00

 

 

Разом

4800,00

4800,00

 

 

8.6. Організація та проведення фестивалю "Писанковий Рай"

2016

Департамент економіки та інвестицій Департамент культури
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

100,00

100,00

 

 

Подія дозволить залучити близько 20 тисяч відвідувачів, з яких 4 тисячі - іноземні туристи

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

1000,00

1000,00

 

 

Разом

1100,00

1100,00

 

 

 

 

8.7. Організація та проведення фестивалю вишиванок

2016

Департамент економіки та інвестицій Департамент культури
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

100,00

100,00

 

 

Подія дозволить залучити близько 30 тисяч відвідувачів, з яких 5 тисяч - іноземні туристи

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

500,00

500,00

 

 

Разом

600,00

600,00

 

 

8.8. Організація проведення днів "Harley-Davidson в Києві"

2016

Департамент економіки та інвестицій Департамент культури
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

200,00

200,00

 

 

Подія дозволить залучити близько 10 тисяч відвідувачів, з яких 2,5 тисячі - іноземні туристи

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

3000,00

3000,00

 

 

Разом

3200,00

3200,00

 

 

8.9. Участь та підтримка проведення міських фестивалів, ярмарків та інших культурно-масових заходів, в тому числі включених до Єдиного календаря подій міста Києва

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

13145,00

 

3095,00

10050,00

Популяризація та промоція м. Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

20000,00

 

10000,00

10000,00

Разом

33145,00

 

13095,00

20050,00

8.10. Проведення Днів Києва за кордоном

2016

Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв'язків
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

400,00

400,00

 

 

Презентація міста за кордоном 4 рази на рік

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

1000,00

1000,00

 

 

Разом

1400,00

1400,00

 

 

 

 

8.11. Організація відряджень з проведення Днів Києва за кордоном

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

3500,00

 

1500,00

2000,00

Презентація міста за кордоном (в 2 європейських містах)

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

1000,00

 

500,00

500,00

Разом

4500,00

 

2000,00

2500,00

8.12. Організація проведення Днів Європи у місті Києві

2016

Департамент економіки та інвестицій Департамент суспільних комунікацій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

95,00

95,00

 

 

Організація локації "Київ туристичний" для киян та гостей міста

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

50,00

50,00

 

 

Разом

145,00

145,00

 

 

8.13. Організація та проведення мистецьких, художніх та фотовиставок у міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном

 

Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв'язків
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

100,00

100,00

 

 

Проведення культурних та туристичних подій двічі на рік

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

50,00

50,00

 

 

Разом

150,00

150,00

 

 

8.14. Організація відряджень з підготовки та проведення мистецьких, художніх та фотовиставок за кордоном

2017 - 2018

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

1000,00

 

500,00

500,00

Проведення культурних та туристичних подій

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

100,00

 

50,00

50,00

Разом

1100,00

 

550,00

550,00

 

Всього по завданню 8

 

2016 - 2018

 

Бюджет міста Києва

20439,00

2644,00

5245,00

12550,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

52800,00

29700,00

12550,00

10550,00

Разом

73239,00

32344,00

17795,00

23100,00

 

 

 

 

 

Бюджет міста Києва

105017,80

18594,80

34340,00

52083,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

73980,00

34900,00

20090,00

18990,00

Разом

178997,80

53494,80

54430,00

71073,00

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали