Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 18 жовтня 2018 року N 1910/5974

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"

Відповідно до Податкового кодексу України, законів України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" (Закон N 1791-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" (Постанова N 483) Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві" (в редакції рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 58/923 (Рішення N 58/923)) такі зміни:

1.1. Додаток 1 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві" (в редакції рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 58/923 (Рішення N 58/923)) викласти в новій редакції, що додається.

1.2. Додаток 3 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві" (в редакції рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 58/923 (Рішення N 58/923)) викласти в новій редакції, що додається.

1.3. Доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати органам державної фіскальної служби у місті Києві право безкоштовного доступу до інформації, що міститься в інформаційній системі "Реєстр територіальної громади міста Києва", у зв'язку з виконанням службових обов'язків відповідно до вимог Податкового кодексу України".

1.4. Відповідно пункти 4 - 6 вважати пунктами 5 - 7.

2. Оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Це рішення застосовується з 01 січня 2019 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 242/5629
(у редакції рішення Київської міської ради
від 18.10.2018 N 1910/5974)

ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м. Києві

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість, непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Київської міської ради;

ґ) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

д) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

е) будівлі промисловості, зокрема, виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

ж) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій осіб з інвалідністю та їх підприємств;

з) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

и) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

і) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів і закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів і закладів оздоровлення і відпочинку дітей, що знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

ї) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими і включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ і організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджує Кабінет Міністрів України;

к) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема, документів на право власності.

3.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Пільги з податку, що сплачується на території м. Києва з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не застосовуються до:

об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пунктом 4.1 цього пункту;

об'єкта/об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

4.3. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

5. Ставка податку

5.1. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

5.2. Ставки податку для об'єктів житлової та /або нежитлової нерухомості встановлюються:

5.2.1. Відповідно до таблиці N 1 до цього Положення.

5.2.2. До 31 грудня 2033 року для усіх місць розташування (зональності) технологічних парків, утворених з урахуванням вимог Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", та кодів Класифікатора будівель і споруд у розмірі 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 4.1 цього Положення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 4.1 цього Положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" пункту 4.1 цього Положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а" - "г" цього пункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 7.1 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити для обліку доходів бюджету міста Києва за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою - платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету міста Києва згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10.2. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені пунктом 7.2 цього Положення, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання.

10.3. Податкове зобов'язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 Податкового кодексу України.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Таблиця N 1 до додатка 1
до рішення Київської міської ради 23.06.2011 N 242/5629
(у редакції рішення Київської міської ради
від 18.10.2018 N 1910/5974)

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Код міста

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці, або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

26

 

26000000000

м. Київ

Класифікація будівель та споруд1

Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

Найменування1

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для усіх місць розташування (зональності)

для усіх місць розташування (зональності)

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні2

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

1,500

1,5004

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

1,500

1,5004

1110.3

Будинки садибного типу

1,500

1,5004

1110.4

Будинки дачні та садові

1,500

1,5004

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами2

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1,500

1,5004

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

1,500

1,5004

1122

Будинки з трьома та більше квартирами2

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

1,500

1,5004

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

1,500

1,5004

1122.3

Будинки житлові готельного типу

1,500

1,5004

113

Гуртожитки2

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,000

0,000

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів2

0,000

0,000

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів2

0,000

0,000

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів2

0,000

0,000

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки2

0,000

0,000

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних2

0,000

0,000

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,000

0,000

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1,500

1,500

1211.2

Мотелі

1,500

1,500

1211.3

Кемпінги

1,500

1,500

1211.4

Пансіонати

1,500

1,500

1211.5

Ресторани та бари

1,500

1,500

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1,500

1,500

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,010

0,010

1212.3

Центри та будинки відпочинку

1,000

1,000

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

1,000

1,000

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні2

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління2

0,000

0,000

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

1,500

1,500

1220.3

Будівлі органів правосуддя2

0,000

0,000

1220.4

Будівлі закордонних представництв2

1,500

1,500

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,500

1,500

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,000

1,000

123

Будівлі торговельні3

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,500

1,500

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків2

1,500

1,500

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1,500

1,500

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,500

1,500

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,500

1,500

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,500

1,500

1230.9

Будівлі торговельні інші

1,500

1,500

124

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1,500

1,500

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,500

1,500

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,010

0,010

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

1,500

1,500

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі

1,500

1,500

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0,010

0,010

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1,500

1,500

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,010

0,010

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

1,500

1,500

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

1,500

1,500

1242.2

Гаражі підземні

0,010

0,010

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,010

0,010

1242.4

Навіси для велосипедів

0,010

0,010

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові2

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості2

1,500

1,500

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії2

1,500

1,500

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості2

1,500

1,500

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості2

1,500

1,500

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості2

1,500

1,500

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості2

1,500

1,500

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості2

1,500

1,500

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості2

1,500

1,500

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне2

1,500

1,500

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,500

1,500

1252.2

Резервуари та ємності інші

1,500

1,500

1252.3

Силоси для зерна

1,500

1,500

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,500

1,500

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,500

1,500

1252.6

Холодильники

1,500

1,500

1252.7

Складські майданчики

1,500

1,500

1252.8

Склади універсальні

1,500

1,500

1252.9

Склади та сховища інші2

1,500

1,500

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

1,000

1,000

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1,000

1,000

1261.3

Цирки

1,000

1,000

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,500

1,500

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,500

1,500

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1,500

1,500

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї2

0,000

0,000

1262.2

Бібліотеки, книгосховища2

0,000

0,000

1262.3

Технічні центри

0,010

0,010

1262.4

Планетарії2

0,000

0,000

1262.5

Будівлі архівів2

0,000

0,000

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів2

0,000

0,000

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

1,000

1,000

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

1,000

1,000

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів2

0,000

0,000

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів2

0,000

0,000

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів2

0,000

0,000

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами2

0,000

0,000

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,000

0,000

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій2

0,000

0,000

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші2

0,000

0,000

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів2

0,000

0,000

1264.2

Лікарні профільні, диспансери2

0,000

0,000

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки2

0,000

0,000

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації2

0,000

0,000

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та Збройних Сил2

0,000

0,000

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації2

0,000

0,000

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші2

0,000

0,000

1265

Зали спортивні2

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,000

0,000

1265.2

Басейни криті для плавання

0,000

0,000

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,000

0,000

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,000

0,000

1265.5

Тири

0,000

0,000

1265.9

Зали спортивні інші

0,010

0,010

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства2

1271.1

Будівлі для тваринництва2

1,500

1,500

1271.2

Будівлі для птахівництва2

1,500

1,500

1271.3

Будівлі для зберігання зерна2

1,500

1,500

1271.4

Будівлі силосні та сінажні2

1,500

1,500

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства2

1,500

1,500

1271.6

Будівлі тепличного господарства2

1,500

1,500

1271.7

Будівлі рибного господарства2

1,500

1,500

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва2

1,500

1,500

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші2

1,500

1,500

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності2

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо2

0,000

0,000

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,000

0,000

1272.3

Цвинтарі та крематорії2

0,000

0,000

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою2

1273.1

Пам'ятки історії та архітектури2

0,000

0,000

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою2

0,000

0,000

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї2

0,000

0,000

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше2

1274.1

Казарми Збройних Сил2

0,000

0,000

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб2

0,000

0,000

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів2

0,000

0,000

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1,500

1,500

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

1,000

1,000


1 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. N 507.

2 Об'єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

3 З 1 січня по 31 грудня 2019 року до ставки податку об'єктів нерухомості, що класифікуються за цією групою, застосовується понижуючий коефіцієнт 0,75.

4 З 1 січня по 31 грудня 2019 року до ставки податку об'єктів нерухомості, що класифікуються за цими підкласами, для фізичних осіб застосовується понижуючий коефіцієнт 0,75.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 242/5629
(у редакції рішення Київської міської ради
від 18.10.2018 N 1910/5974)

ПОЛОЖЕННЯ
про плату за землю в місті Києві

1. Платники земельного податку

1.1. Платниками земельного податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

1.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

2. Об'єкти оподаткування земельним податком

2.1. Об'єктами оподаткування є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування земельним податком

3.1. Базою оподаткування є:

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;

3.2. Рішення Київської міської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах міста Києва, офіційно оприлюднюється Київською міською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком

4.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до таблиці N 1 цього Положення.

5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

5.1. Ставки податку за земельні ділянки для фізичних та юридичних осіб, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюються залежно від цільового призначення землі у відсотках від їх нормативної грошової оцінки відповідно до таблиці N 1 цього Положення.

5.2. До 31 грудня 2033 року ставка податку за земельні ділянки для фізичних та юридичних осіб, нормативну грошову оцінку яких проведено, для технологічних парків, утворених з урахуванням вимог Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та кодів Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року N 548, встановлюється у розмірі 0 відсотків від нормативної грошової оцінки.

5.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки, які використовуються юридичними і фізичними особами (крім підприємств державної та комунальної власності), в тому числі у разі переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини), але право власності на які або право оренди яких в установленому законодавством порядку не оформлено, встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1 цього Положення, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,10 гектара;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

6.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 6.1 цього Положення, має у власності кілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання / зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1 санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

7.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

7.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

7.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

7.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров'я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

7.2. Крім випадків, передбачених пунктом 7.1 цього Положення, пільги із сплати податку за земельні ділянки для юридичних осіб встановлюються відповідно до таблиці N 2 цього Положення.

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

8.1. Не сплачується податок за:

8.1.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

8.1.2. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.1.3. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

8.1.4. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.5. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

8.1.6. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

8.1.7. земельні ділянки, надані для будівництва та обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9. Особливості оподаткування платою за землю

9.1. Київська міська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території міста Києва відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України.

Київська міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення Київської міської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) у тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

9.4. Плата за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 Податкового кодексу України.

10. Податковий період для плати за землю

10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

11. Порядок обчислення плати за землю

11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Довідки (витяги) про розмір нормативної грошової оцінки земельних ділянок надаються на підставі даних державного земельного кадастру або міського земельного кадастру.

Дані про земельні ділянки вносяться до міського земельного кадастру Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підставі звітів про визначення меж земельних ділянок, які фактично використовуються, або документації із землеустрою.

11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

11.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю, які перевозять осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) з ураженням опорно-рухового апарату.

12. Строк сплати плати за землю

12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

12.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

12.9. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове (податкові) повідомлення-рішення у строки, встановлені цією статтею, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом України за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання.

12.10. Податкове зобов'язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 Податкового кодексу України.

13. Орендна плата

13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

13.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

13.5.1. не може бути меншою за розмір земельного податку:

для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;

13.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

13.5.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 13.5.2, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах;

13.5.4. для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.

13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пунктів 10 - 12 цього Положення.

14. Індексація нормативної грошової оцінки земель

14.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

14.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кі = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

14.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Таблиця N 1 до додатка 3
 до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 242/5629
(у редакції рішення Київської міської ради
від 18.10.2018 N 1910/5974)

СТАВКИ
земельного податку

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код міста

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

26

 

 26000000000

м. Київ

Вид цільового призначення земель1

Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

Код1

Найменування1

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва3

0,300

0,300

01.02

Для ведення фермерського господарства3

0,300

0,300

01.03

Для ведення особистого селянського господарства3

0,300

0,300

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства3

0,300

0,300

01.05

Для індивідуального садівництва3

1,000

1,000

01.06

Для колективного садівництва3

1,000

1,000

01.07

Для городництва3

0,300

0,300

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби3

0,300

0,300

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,300

0,300

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,300

0,300

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

02

Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)3

1,000

1,000

02.02

Для колективного житлового будівництва3

1,000

1,000

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,010

0,010

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

1,000

1,000

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1,000

1,000

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1,000

1,000

02.07

Для іншої житлової забудови

1,000

1,000

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07, 02.09, 02.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

1,000

1,000

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

1,000

1,000

03

Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об'єктів загального користування)

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування3

0,010

0,010

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти3

0,010

0,010

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги3

0,010

0,010

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій3

0,010

0,010

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування3

0,010

0,010

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів3

1,000

1,000

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,000

1,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,000

1,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,000

1,000

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку)

1,000

1,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1,000

1,000

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,000

1,000

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1,000

1,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС3

0,010

0,010

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1,500

1,500

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

03.17

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення

1,000

1,000

04

Землі природно-заповідного фонду (природні території та об'єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об'єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об'єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення))

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,010

0,010

04.02

Для збереження та використання природних заповідників3

0,010

0,010

04.03

Для збереження та використання національних природних парків3

0,010

0,010

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів3

0,010

0,010

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0,010

0,010

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0,010

0,010

04.07

Для збереження та використання парків - пам'яток садово-паркового мистецтва

0,010

0,010

04.08

Для збереження та використання заказників

0,010

0,010

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0,010

0,010

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи

0,010

0,010

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0,010

0,010

05

Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів3

0,010

0,010

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1,000

1,000

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1,000

1,000

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

07

Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації)

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення3

1,000

1,000

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту3

0,010

0,010

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,000

1,000

07.04

Для колективного дачного будівництва

1,000

1,000

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

08

Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані: пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

0,010

0,010

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0,010

0,010

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0,010

0,010

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,010

0,010

09

Землі лісогосподарського призначення (землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

0,100

0,100

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

0,100

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

10

Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

0,100

0,100

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

0,100

0,100

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

0,100

0,100

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,100

0,100

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

0,100

0,100

10.06

Для сінокосіння

0,100

0,100

10.07

Для рибогосподарських потреб

0,100

0,100

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

0,100

0,100

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

0,100

0,100

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

0,100

0,100

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

11

Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

1,000

1,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,000

1,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,000

1,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1,000

1,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

12

Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту)

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1,000

1,000

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

1,000

1,000

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

1,000

1,000

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства3

1,000

1,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

1,000

1,000

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

1,000

1,000

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

1,000

1,000

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

1,000

1,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,000

1,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09, 12.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

12.11

Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

1,000

1,000

13

Землі зв'язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

1,000

1,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

1,000

1,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку

1,000

1,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

0,100

0,100

14

Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об'єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об'єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об'єктів, необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

1,000

1,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

1,000

1,000

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

15

Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України)

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України3

0,010

0,010

15.02

Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії України3

0,010

0,010

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України3

0,010

0,010

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України3

0,010

0,010

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту3

0,010

0,010

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України3

0,010

0,010

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань3

0,010

0,010

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07, 15.09, 15.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,010

0,010

15.09

Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

0,010

0,010

15.10.

Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції

0,010

0,010

16.00

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

0,100

0,100

17.00

Землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій)

0,100

0,100

18.00

Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування) 3

1,000

1,000

19.00

Для цілей підрозділів 16 - 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100


1 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. N 548.

2 Якщо вид цільового призначення земельної ділянки згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. N 548, не внесено до Державного земельного кадастру, то застосовується ставка у відсотках від нормативної грошової оцінки відповідно до цієї таблиці, але не менше 1 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281 - 283 Податкового кодексу України.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Таблиця N 2 до додатка 3
до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 242/5629
(у редакції рішення Київської міської ради
від 18.10.2018 N 1910/5974)

Перелік
пільг, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код міста

Код району

Код КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

26

 

26000000000

м. Київ

Група платників, категорія / цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

Комунальні підприємства, організації (установи, заклади) територіальної громади міста Києва:
з питань охорони, утримання, експлуатації земель водного фонду та зелених насаджень;
з питань захисту території міста Києва від зсувів, збереження споруд і будівель, розташованих на зсувонебезпечних територіях;
які використовують землі під відокремленими трамвайними коліями та їх облаштуванням, метрополітеном, коліями і станціями фунікулерів, канатними дорогами, ескалаторами, автобусними та трамвайно-тролейбусними депо, вагоноремонтними заводами, спорудами енергетичного і колійного господарства, сигналізації і зв'язку, службовими і культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи міського електротранспорту;
в частині земель, відведених для потреб будівництва чи реконструкції об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та інших об'єктів, у складі проектів будівництва чи реконструкції об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури;
в частині земель, відведених для стоянки транспорту і відпочинку, складів, гаражів, резервуарів для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплексів для зважування великогабаритного транспорту, виробничих баз, штучних та інших споруд;
в галузі "Культура", які частково утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва;
в галузі "Охорона здоров'я"

100,00

Комунальні підприємства територіальної громади міста Києва в частині переданих ними в оренду площ нерухомого майна закладам, установам, організаціям, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету або бюджету міста Києва, комунальним некомерційним підприємствам територіальної громади міста Києва галузі "Охорона здоров'я", неприбутковим організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, благодійним або громадським організаціям, створеним та зареєстрованим відповідно до закону, які займаються реабілітаційною практикою та/або оздоровленням дітей-інвалідів та дітей, що страждають дитячим церебральним паралічем, аутизмом, олігофренією, які є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, які відповідають кваліфікаційним критеріям, визначеним Положенням про оренду майна територіальної громади міста Києва, та благодійним або громадським організаціям, відповідність критеріям яких підтверджується висновком орендодавця

99,99

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади територіальної громади міста Києва, у частині переданих ними в оренду площ нерухомого майна суб'єктам господарювання, які надають освітні та реабілітаційні послуги

99,99

Державні підприємства, організації, установи та заклади, яким указом Президента України надано статус національних та які здійснюють діяльність із організації конгресів і торговельних виставок

75,00

Державні підприємства, які не підлягають приватизації відповідно до законодавства та здійснюють видання книг

75,00

Державні підприємства, що здійснюють діяльність лікарняних закладів

75,00

Підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, іподроми, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення змагань та навчально-тренувального процесу з видів спорту

100,00

Неприбуткові підприємства, установи, організації, в частині переданих ними в оренду площ нерухомого майна територіальної громади міста Києва громадським, благодійним організаціям

99,99

Благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків

99,99

Громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації

100,00

Державні підприємства, суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів) у частині площ, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів

99,99

Творчі спілки в галузі культури та мистецтва, майстерні художників, скульпторів, народних майстрів, музеї, театри, які не належать до державної або комунальної форми власності, центрів культури та мистецтв, підтримки театральної діяльності

99,99

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали