Додаткова копія: Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва"

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 6 грудня 2018 року N 253/6304

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва"

Відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України, статей 283 - 289, 291 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та з метою підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва" (Положення N 415/1280) такі зміни:

1.1. Викласти підпункт 5.3 пункту 5 у такій редакції:

"5.3. Комунальні підприємства, установи та організації територіальної громади міста Києва щодо майна, яке закріплено за ними на праві господарського відання або оперативного управління:

щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію;

щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на термін, що не перевищує 5 календарних днів, а також щодо майна, яке передається суб'єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

іншого окремого індивідуально визначеного майна".

1.2. Підпункт 5.4 пункту 5 виключити. У зв'язку з цим підпункт 5.5 пункту 5 вважати підпунктом 5.4 пункту 5.

2. Внести зміни до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280 (Положення N 415/1280) (далі - Положення про оренду майна), виклавши його в новій редакції згідно з додатком 1 до цього рішення.

3. Внести зміни до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280 (Положення N 415/1280) (далі - Порядок проведення конкурсу), виклавши його в новій редакції згідно з додатком 2 до цього рішення.

4. Внести зміни до Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280 (Положення N 415/1280), згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Внести зміни до Типового договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280 (Положення N 415/1280), згідно з додатком 4 до цього рішення.

Коментар ЛІГА:ЗАКОН

Зміни до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва" буде розміщено найближчим часом

6. Заяви щодо передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, рішення щодо яких не прийняті на момент набрання чинності цим рішенням, підлягають розгляду відповідно до цього рішення.

7. До договорів оренди майна територіальної громади міста Києва, які укладаються після набрання чинності цим рішенням, застосовуються умови оренди, які визначені в оголошенні про намір передати майно в оренду на момент набрання чинності цим рішенням.

8. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

9. Це рішення набирає чинності у перше число місяця, наступного за днем офіційного оприлюднення, крім положень, передбачених частиною другою цього пункту.

Положення, які стосуються функціонування модуля "Оренда комунального майна" інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" (далі - Система), зокрема пункти 5.6, 5.9, 5.10, 6.2, 6.5, 6.8, 6.9, 7.1 (частиною другою), 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 11.2, 12.4 і 12.6 Положення про оренду майна, пункти 4, 10, 17 і 27 Порядку проведення конкурсу, набувають чинності (в частині, що стосується роботи Системи) в дату, яка наступить раніше:

в перше число місяця, наступного за днем оприлюднення Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформаційного повідомлення про введення в промислову (дослідницьку) експлуатацію Системи або окремих її модулів, які використовуються для опрацювання питань, пов'язаних із укладанням, зміною, припиненням і обліком договорів оренди майна територіальної громади міста Києва; або

30 листопада 2019 року.

10. Встановити, що:

10.1. Оприлюднення інформації, передбаченої Положенням про оренду майна територіальної громади міста Києва та Порядком проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280 в нових редакціях, в перехідний період між датою набуття чинності цим рішенням і датою введення в промислову (дослідницьку) експлуатацію Системи (окремих її модулів) здійснюється на веб-сайтах орендодавців, крім оприлюднення інформації, передбаченої пунктом 7.11 Положення про оренду майна, яке здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації у модулі (підсистемі) "Комісія власності" інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва", а також в порядку, передбаченому Регламентом Київської міської ради (Рішення N 579/579).

10.2. Пункт 6.8 Положення про оренду майна вводиться в дію з моменту затвердження Київською міською радою Переліку рецензентів. До цього часу рецензування звітів про оцінку майна здійснюється експертами Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

10.3. Підпункти 7.10.1 і 7.10.2 пункту 7.10 Положення про оренду в частині наділення орендодавців повноваженнями щодо прийняття рішення про передачу певного майна в оренду і виключення із компетенції постійної комісії повноважень про прийняття рішення про передачу певного майна в оренду набувають чинності одночасно із набуттям чинності відповідними пунктами Положення про оренду, які стосуються функціонування Системи (частина друга пункту 9 цього рішення).

10.4. Абзац третій підпункту 5.11 Положення про оренду до дати набуття чинності відповідними пунктами Положення про оренду, які стосуються функціонування Системи (частина друга пункту 9 цього рішення), застосовується у такій редакції: "щодо рішень про включення об'єкта до Переліку - не пізніше десятого робочого дня після дати публікації оголошення у газеті Київської міської ради "Хрещатик" про намір передати майно в оренду".

11. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) вжити організаційно-правових заходів для забезпечення набуття чинності окремими положеннями цього рішення і додатків до нього в строки, визначені пунктом 9 цього рішення.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали