Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до рішення міської ради від 07.12.2017 N 833 "Про затвердження міської Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017 - 2020 роки"

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Тридцять восьма сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 21 серпня 2018 року N 1106

Про внесення змін до рішення міської ради від 07.12.2017 N 833 "Про затвердження міської Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017 - 2020 роки"

З метою забезпечення виконання рішень суду, керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 07.12.2017 N 833 "Про затвердження міської Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017 - 2020 роки" (Програма N 833) та викласти додаток в новій редакції, що додається.

2. У пункті 2 рішення міської ради від 07.12.2017 N 833 (Програма N 833) слова "департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради" замінити словами "департаменту соціальної політики Житомирської міської ради".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків та постійну комісію міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
21.08.2018 N 1106

Міська Програма
для забезпечення виконання рішень суду на 2017 - 2020 роки

Додаток 1
до Програми

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1

Назва Програми

Міська Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017 - 2020 роки

2

Ініціатор розроблення Програми

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

3

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Доручення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради від 01.11.2017 N 148/Д

4

Головний розробник Програми

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

5

Співрозробники Програми

Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

6

Відповідальний виконавець Програми

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

7

Співвиконавці Програми

Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

8

Термін реалізації Програми

2017 - 2020 роки

9

Мета Програми

Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, боржником по яких є департамент соціальної політики Житомирської міської ради, управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:
В тому числі:

320.9 тис. грн.

- коштів міського бюджету

320.9 тис. грн.

- коштів державного бюджету

 

11

Очікувані результати виконання

Зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень, затримка видатків міського бюджету внаслідок блокування рахунків, додаткові витрати бюджету внаслідок накладання штрафних санкцій, стягнення виконавчого збору тощо.
Забезпечення виконання рішень судів про стягнення коштів з боржників, які отримують кошти з міського бюджету.
Відновлення проведення платежів по незахищених статтях.

12

Ключові показники ефективності

- кількість виконаних рішень суду,
- кількість фінансових операцій, які стали можливими до сплати в результаті виконання Програми

Міська Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2017 - 2020 роки (далі Програма) розроблена з метою виконання судових рішень, що надходять до департаменту соціальної політики Житомирської міської ради, управлінь соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів департаменту соціальної політики Житомирської міської ради, які отримують кошти з міського бюджету в процесі виконання ними своїх повноважень.

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про виконавче провадження" (Закон N 1404-VIII), постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року N 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників" (Постанова N 845) (із змінами).

II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний статус", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні", "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про охорону дитинства" встановлені пільги з оплати послуг зв'язку та проїзду залізничним та іншим транспортом для категорій осіб, визначених цими законами.

Відповідно до частини 5 статті 102 Бюджетного кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) пільги з послуг зв'язку до 01.01.2017 надавалися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Однак у Законі України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" не була передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення зазначених видатків. На погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок 2016 року через недофінансування цієї субвенції у 2015 році, та інших попередніх роках, кошти також не були передбачені, внаслідок чого виникла заборгованість по компенсаційним виплатам за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті та за надані послуги зв'язку пільговим категоріям населення.

Житомирською міською радою за рахунок коштів міського бюджету реалізується значний комплекс соціальних заходів, спрямованих на додаткову підтримку сімей військовослужбовців, загиблих в АТО, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, безпритульних, одиноких громадян та ін.

Однак існує питання, яке значно ускладнює, а за окремими статтями і унеможливлює виконання функції соціального захисту на належному рівні.

Так, заблоковано рахунки департаменту соціальної політики Житомирської міської ради і передбачено безспірне списання коштів на користь ДТГО "Південно-Західна залізниця" (заборгованість за період 01.01.2013 - 31.12.2015 складає 3512,6 тис. грн.), ПАТ "Укрзалізниця" (заборгованість за 2016 рік складає 3318,4 тис. грн.). У червні 2017 року були заблоковані рахунки департаменту та передбачено безспірне списання на користь ПАТ "Укртелеком" (заборгованість за 2015 рік 165,0 тис. грн., судовий збір - 2,5 тис. гри.), до кінця 2017 року заборгованість була погашена та відновлено проведення платежів по незахищених статтях видатків департаменту. Також закінчено провадження у справі за позовом ПАТ "Укртелеком" щодо стягнення заборгованості по субвенції за період з 01.01.2016 по 30.09.2016 в сумі 1551,6 тис. грн. З травня 2018 року управлінням Державної казначейської служби України у м. Житомирі Житомирської області заблоковано рахунки департаменту згідно наказу Господарського суду Житомирської області від 14 травня 2018 року щодо стягнення з департаменту соціальної політики Житомирської міської ради на користь ПАТ "Укртелеком" заборгованості за надані пільги з послуг зв'язку за жовтень - грудень 2016 року в сумі 504,1 тис. грн.

Упродовж останніх років департамент соціальної політики Житомирської міської ради неодноразово подавав звернення до органів влади різних рівнів. Проте до теперішнього часу питання фінансування встановлених державою пільг не вирішено.

Крім того, в зв'язку з несплатою управлінням праці та соціального захисту населення Богунської районної ради м. Житомира виконавчого збору на загальну суму 133,4 тис. грн. відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби у 2017 році рахунки управління були заблоковані, на даний час заборгованість відсутня.

У зв'язку із блокуванням рахунків стала неможливою:

- оплата послуг за професійне навчання та психологічну реабілітацію учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності;

- оплата послуг зв'язку та за користування мережею Інтернет;

- придбання канцелярських виробів та інших витратних товарів для повсякденної діяльності;

- оплата програмних продуктів МЕДОК;

- обслуговування комп'ютерної техніки (заправка картриджів та поточний ремонт);

- відправлення кореспонденції за відсутності конвертів та марок.

Таким чином, виникла ситуація, коли виконавчі органи у сфері соціального захисту не мають практичної можливості виконувати покладені повноваження.

Згідно зі статтею 1291 Конституції України судові рішення ухвалюються іменем України і є обов'язковими до виконання. При цьому законодавством України визначено механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників (далі - рішення про стягнення коштів), прийнятих судами, а також іншими державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають право приймати такі рішення. Зокрема, пунктом 25 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 N 845 (Постанова N 845), визначено можливість прийняття органами місцевого самоврядування окремих бюджетних програм для забезпечення виконання рішень суду.

Рішення міської ради "Про затвердження міської Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017 - 2020 роки" розроблено з метою виконання рішень суду, забезпечення повноцінного, безперебійного функціонування департаменту соціальної політики Житомирської міської ради, управлінь соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів департаменту соціальної політики Житомирської міської ради, недопущення блокування рахунків боржників.

Програма відповідає стратегічним пріоритетам і цілям проекту "Інтегрований розвиток міста Житомира 2030".

III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є департамент соціальної політики Житомирської міської ради, управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів департаменту соціальної політики Житомирської міської ради.

IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржниками по яких є департамент соціальної політики Житомирської міської ради, управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів департаменту соціальної політики Житомирської міської ради.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладення штрафу тощо).

Забезпечення виконання рішень суду про стягнення коштів з боржників, які отримують кошти з міського бюджету.

VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Джерелом фінансування Програми є міський бюджет. Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на зазначену мету.

VII. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

2017
КПКВК
МБ
1513500
"Інші видатки"

2018
КПКВК МБ
0810180
"Інша діяльність у сфері державного управління
"

2019

2020

Всього витрат на виконання Програми

1

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

300,9

20,0

 

 

320,9

Державний бюджет

 

 

 

 

 

Міський бюджет

300,9

20,0

 

 

320,9

VIII. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Строки виконання Програми - 2017 - 2020 роки.

Реалізацію Програми планується здійснити шляхом виконання заходів щодо забезпечення виконання рішень суду на 2017-2020 роки.

IX. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій. Моніторинг виконання програми здійснюється департаментом соціальної політики Житомирської міської ради. Інші виконавці, зазначені у Програмі, повинні забезпечити виконання затверджених заходів та інформувати департамент соціальної політики Житомирської міської ради про хід виконання заходів до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Після закінчення терміну реалізації Програми департамент соціальної політики Житомирської міської ради надає департаменту економічного розвитку міської ради підсумковий звіт про її виконання.

 

В. о. директора
департаменту соціальної
політики міської ради

Л. І. Ліпінська

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 2
до Програми

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Міської Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2017 - 2020 роки

N
з/п

Завдання

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування по роках (тис. грн.)

Очікувані результати

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

15

I. Забезпечення виконання рішень суду

1.

Виконання органами місцевого самоврядування наданих повноважень

Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є департамент соціальної політики Житомирської міської ради

2017 - 2020

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

165,0

20,0

 

 

Зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень, затримка видатків міського бюджету внаслідок блокування рахунків, додаткові витрати бюджету внаслідок накладання штрафних санкцій, стягнення виконавчого збору тощо.
Забезпечення виконання рішень судів про стягнення коштів з боржників, які отримують кошти з міського бюджету. Відновлення проведення платежів по незахищених статтях.

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

165,0

20,0

 

 

 

2.

Виконання органами місцевого самоврядування наданих повноважень

Оплата судового збору, виконавчого збору за примусове виконання рішень суду, штрафів, додаткових витрат, які виникли внаслідок несвоєчасного виконання чи невиконання рішення суду тощо

2017 - 2020

Управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів департаменту соціальної політики Житомирської міської ради

Міський бюджет

133,4

 

 

 

Зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень, затримка видатків міського бюджету внаслідок блокування рахунків, додаткові витрати бюджету внаслідок накладання штрафних санкцій, стягнення виконавчого збору тощо.
Забезпечення виконання рішень судів про стягнення коштів з боржників, які отримують кошти з міського бюджету.
Відновлення проведення платежів по незахищених статтях.

Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

2,5

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

135,9

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА СУМА

 

 

 

 

300,9

20,0

 

 

 

 

В. о. директора
департаменту соціальної
політики міської ради

Л. І. Ліпінська

Секретар міської ради

Н. М. Чиж
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали