Додаткова копія: Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2016 N 16/19 "Про затвердження "Правил паркування транспортних засобів у місті Луцьку

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 31.10.2018 р. N 48/16

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2016 N 16/19 "Про затвердження "Правил паркування транспортних засобів у місті Луцьку

З метою впорядкування нормативних актів міської ради у сфері паркування у місті Луцьку, відповідно до вимог чинного законодавства відповідно до вимог Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1342, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів" (Закон N 2262-VIII) від 15.12.2017 N 5364, статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Податкового кодексу України, керуючись ст. 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Правил паркування транспортних засобів у місті Луцьку, затверджених рішенням міської ради від 28.12.2016 N 16/19 (Правила N 16/19) (додається).

2. Визначити Замовником по організації та функціонуванню майданчиків для паркування автотранспортних засобів на території м. Луцька департамент житлово-комунального господарства міської ради.

3. Визначити управління транспорту та зв'язку міської ради, уповноваженим органом по проведенню конкурсу на визначення операторів та укладання договорів балансоутримання місць для паркування на території м. Луцька.

4. Визначити комунальне підприємство "АвтоПаркСервіс" уповноваженою організацією по здійсненню організації та експлуатації комунальних майданчиків для платного паркування транспортних засобів.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Недопада Г. В. та постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження (Козюра А. Г.).

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
31.10.2018 N 48/16

1. Внести зміни в розділ 2. Визначення термінів.

термін - Замовник паркувальних майданчиків викласти в такій редакції - замовник майданчиків для паркування є департамент житлово - комунального господарства,

термін Інспектор паркування - посадова особа органу місцевого самоврядування здійснює контроль за сплатою користувачем вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування та засвідчує за допомогою фотозйомки відсутність відповідного платіжного документа на лобовому склі транспортного засобу або відсутність факту сплати такої вартості в базі даних захищеної комп'ютеризованої системи.

Проводить тимчасове затримання транспортного засобу шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора

Здійснює у випадках, визначених законом, розгляд справ про адміністративні правопорушення.

термін паспорт майданчика для паркування - виключити

термін посадова особа органу місцевого самоврядування - виключити

термін уповноважений орган викласти в такій редакції - уповноважений орган - управління транспорту та зв'язку, визначене міською радою для організації та проведення конкурсу на визначення операторів паркування та укладання договорів балансоутримання місць для паркування на території м. Луцька.

термін уповноважена організація викласти в такій редакції - уповноважена організація - комунальне підприємство "АвтоПаркСервіс", визначене міською радою для здійснення організації та експлуатації комунальних майданчиків для платного паркування транспортних засобів,

2. п. 3.5 викласти в такій редакції:

"п. 3.5. Відомості про всі майданчики для платного паркування транспортних засобів та спеціально відведені автостоянки, які введенні в експлуатацію, вносяться до Єдиного реєстру паркувальних місць для паркування транспортних засобів, який ведеться уповноваженим органом і оприлюднюються на сайті Луцької міської ради".

3 п. 3.6 викласти в такій редакції:

"п. 3.6. Розробку схем організації дорожнього руху на місцях для платного паркування, здійснює департамент житлово - комунального господарства".

4. п. 4.6. викласти в такій редакції:

"п. 4.6. Переможці конкурсу операторів паркування, укладають договір обслуговування об'єктів благоустрою - майданчиків для паркування транспортних засобів на території міста Луцька з уповноваженим органом".

5. п. 4.7. викласти в такій редакції:

"п. 4.7. На майданчиках для паркування обов'язково облаштовуються місця (в обсязі 10 відсотків загальної кількості, але не менш як одне місце) передбаченого стандартами розміру, позначені дорожніми знаками та розміткою для паркування транспортних засобів загального призначення, якими керують особи з інвалідністю, або транспортних засобів спеціального призначення, що їх перевозять. Відстань від в'їзду на майданчик для платного паркування до найближчого такого місця не повинна перевищувати 50 метрів".

6. абзац третій п. 5.2. викласти в такій редакції:

"У разі несплати користувачем вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування посадова особа виконавчого органу міської ради, уповноважена особа комунального підприємства "АвтоПаркСервіс" складає протокол про адміністративне правопорушення та засвідчує за допомогою фотозйомки відсутність відповідного платіжного документа на лобовому склі транспортного засобу або відсутність факту сплати такої вартості в базі даних захищеної комп'ютеризованої системи. - виключити".

7. п. 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Право на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів надається:

водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю (далі - водії);

громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю (далі - організації).

Не мають права на безоплатне зберігання транспортних засобів згідно з цим Порядком фізичні та юридичні особи, зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту, що є власниками гаражів, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, де зареєстровані такі особи.

Документом, що посвідчує право на безоплатне паркування транспортного засобу, є пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, в яких міститься запис про інвалідність.

Безоплатне паркування здійснюється шляхом розташування транспортного засобу на місці для безоплатного паркування з урахуванням дорожніх знаків та дорожньої розмітки, а також з дотриманням Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1342 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 96, ст. 3314), і Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 41, ст. 1852). При цьому в лівому нижньому куті лобового скла транспортного засобу розміщується розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю".

8. п. 5.3 п. 5.4 видалити.

9. п. 6.1 викласти в такій редакції:

"6.1. Порядок справляння збору за місця для паркування транспортних засобів і ставки збору і у місті Луцьку встановлюються рішенням Луцької міської ради "Про встановлення збору за місця паркування транспортних засобів" у відповідності до вимог статті 2681 "Збір за місця для паркування транспортних засобів" Податкового кодексу України".

10. п. 7 викласти в такій редакції:

"7. Повноваження, обов'язки та відповідальність.

7.1. Суб'єктами правовідносин з паркування транспортних засобів у м. Луцьку є міська рада, її виконавчий комітет, Департамент ЖКГ, уповноважений орган, уповноважена організація, оператори, користувачі.

7.2. Луцька міська рада:

- затверджує Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Луцька;

- затверджує ставки збору за місця для паркування транспортних засобів;

7.3. Виконавчий комітет Луцької міської ради:

- приймає рішення про організацію стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснює контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

- затверджує тариф на утримання паркувальних майданчиків та за зберігання транспортних засобів на автостоянках;

- встановлює (погоджує) режим роботи майданчиків для паркування та автостоянок;

- затверджує положення про конкурс з визначення операторів для паркування транспортних засобів у місті Луцьку.

7.4. Департамент ЖКГ:

- розробляє та погоджує схеми організації дорожнього руху на затверджених міською радою спеціальних земельних ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів.

- сприяє формуванню, розвитку та експлуатації дорожньо-транспортної мережі міста, у тому числі мережі паркінгів, автостоянок, місць для паркування;

7.5. Уповноважена орган:

- організовує та проводить конкурс з визначення операторів для паркування транспортних засобів у м. Луцьку;

- укладає з операторами Договори обслуговування об'єктів благоустрою-майданчиків для паркування транспортних засобів на території міста Луцька;

- надає консультації операторам з обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів та спеціально відведених автостоянок;

- здійснює моніторинг виконання операторами взятих на себе зобов'язань відповідно до укладених договорів;

- веде Єдиний реєстр прийнятих в експлуатацію місць для паркування транспортних засобів в м. Луцьку;

- надає до органів Луцької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Волинській обл. перелік осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, в порядку, встановленому розділом I Податкового кодексу України;

7.5.1. Уповноважена організація

- надає пропозиції щодо можливості та доцільності розміщення відповідного місця для паркування;

- формує та подає на розгляд та затвердження Луцькій міської ради перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Луцька.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали