Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року N 1120

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.10.2018

м. Київ

N 733

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2018 р. за N 1487/32939

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року N 1120

Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI), пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою приведення у відповідність до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII) та встановлення загальних правил електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та учасників ринку цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року N 1120 "Про затвердження Порядку обміну електронними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів" (Порядок N 1120), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за N 1127/25904, такі зміни:

заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів, що додається.".

2. Затвердити Зміни до Порядку обміну електронними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року N 1120 (Порядок N 1120), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за N 1127/25904, що додаються.

3. Департаменту інформаційних технологій (Фоменко Є.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього нормативно-правового акта на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

Т. в. о. Голови Комісії

О. Панченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

 

Протокол засідання Комісії
від 16 жовтня 2018 р. N 62

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
16 жовтня 2018 року N 733

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2018 р. за N 1487/32939

Зміни
до Порядку обміну електронними документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів (Порядок N 1120)

1. Заголовок Порядку викласти у такій редакції:

"Порядок електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів".

2. У розділі I:

1) у пункті 1:

слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги";

доповнити пункт словами ", іншими учасниками ринку цінних паперів, які виявили згоду на такий формат електронної взаємодії (далі - учасники взаємодії)";

2) пункт 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"6) копії тимчасових свідоцтв / свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів.";

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Документи, обмін якими здійснюється відповідно до цього Порядку, надсилаються учасниками взаємодії у формі електронних документів, які за документарною інформацією та реквізитами ідентичні документам на папері і мають однакову юридичну силу.

На електронні документи, обмін якими здійснюється відповідно до цього Порядку, накладаються електронний підпис та за потреби електронна печатка.

Використання електронної печатки є обов'язковим у випадку, якщо електронний підпис не надає можливості визначити походження документа від юридичної особи.

Як електронні підписи та електронні печатки застосовуються відповідно кваліфіковані електронні підписи та кваліфіковані електронні печатки (далі - ЕПП).

Учасники взаємодії використовують електронні довірчі послуги з дотриманням вимог статті 17 Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII).

Перевірка ЕПП здійснюється з дотриманням вимог частини другої статті 18 Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII).";

4) у підпункті 3 пункту 5 слова та абревіатуру "електронних цифрових підписів (далі - ЕЦП)" замінити абревіатурою "ЕПП";

5) абзац третій пункту 6 після слова "неможливості" доповнити словами "з технічних причин";

6) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Учасники взаємодії виявляють згоду на обмін документами у формі електронних документів шляхом реєстрації у системах обміну електронними документами, інтегрованих із системою внутрішнього електронного документообігу Комісії, з подальшим повідомленням Комісії про факт такої реєстрації із зазначенням відповідної системи та відповідної електронної адреси (реквізитів адресата) в системі.".

3. У розділі II:

1) у назві розділу слова "Комісії та Центрального депозитарію" виключити;

2) підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

"1) застосування учасниками взаємодії ЕПП;";

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. На електронні документи Центрального депозитарію або іншого учасника взаємодії, які передаються із застосуванням ПЗ, накладається ЕПП Центрального депозитарію або іншого учасника взаємодії відповідно.";

4) в абзаці другому пункту 6 абревіатуру "ЕЦП" замінити словами "електронних довірчих послуг";

5) у пункті 7:

абзац перший після слів "Центрального депозитарію" доповнити словами ", іншого учасника взаємодії";

в абзаці другому слова "(Комісію, Центральний депозитарій)" виключити;

6) у тексті розділу слова "Комісії та Центрального депозитарію" виключити.

4. У пункті 1 розділу III слова та абревіатуру ", на які накладено ЕЦП" замінити словами та абревіатурою "разом з ЕПП учасника взаємодії (підписувача цих документів або створювача електронної печатки щодо цих документів)".

5. У тексті Порядку абревіатуру "ЕЦП" замінити абревіатурою "ЕПП".

 

Директор департаменту
інформаційних технологій

Є. Фоменко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали