Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 07.03.2017 N 120

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2019 року N 638

Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 07.03.2017 N 120

Відповідно законів України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 18.09.2019 N 102-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" (Закон N 102-IX) та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1067 (Положення N 1067/2011), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Унести до рішення НКРЗІ від 07.03.2017 N 120 "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються НКРЗІ" (Рішення N 120) такі зміни:

1) у пункті 1:

підпункти 10 - 14 та 26 - 30 виключити;

підпункти 8, 9 та 24, 25 викласти в такій редакції:

"8) інформаційну картку адміністративної послуги з внесення відомостей про суб'єкта господарювання поданих у Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 8);

9) інформаційну картку адміністративної послуги з виправлення виявленої суб'єктом господарювання помилки у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та відомостях про суб'єкта господарювання у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 9);

24) технологічну картку адміністративної послуги з внесення відомостей про суб'єкта господарювання поданих у Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 24);

25) технологічну картку адміністративної послуги з виправлення виявленої суб'єктом господарювання помилки у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та відомостях про суб'єкта господарювання у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 25)";

доповнити підпунктами 33 - 38 в такій редакції:

"33) інформаційну картку адміністративної послуги зі зміни відомостей, зазначених у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та відомостях про суб'єкта господарювання у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 33);

34) інформаційну картку адміністративної послуги з виключення суб'єкта господарювання з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 34);

35) інформаційну картку адміністративної послуги з надання (надсилання) витягу з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 35);

36) технологічну картку адміністративної послуги зі зміни відомостей, зазначених у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та відомостях про суб'єкта господарювання у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 36);

37) технологічну картку адміністративної послуги з виключення суб'єкта господарювання з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 37);

38) технологічну картку адміністративної послуги з надання (надсилання) витягу з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 38).";

2) додатки 10 - 14 та 26 - 30 до рішення виключити;

3) додатки 8, 9 та 24, 25 до рішення викласти у новій редакції, згідно з додатком 1 до цього рішення;

4) доповнити рішення додатками 33 - 38, згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Департаменту ліцензування розмістити оновлені інформаційні картки адміністративних послуг, затверджені рішенням НКРЗІ від 07.03.2017 N 120 (Рішення N 120) (зі змінами), у місцях здійснення прийому суб'єктів звернень.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 18.09.2019 N 102-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" (Закон N 102-IX).

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

Додаток 1
до рішення НКРЗІ
24.12.2019 N 638

Додаток 8
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120
(у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
від 24.12.2019 N 638)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з внесення відомостей про суб'єкта господарювання поданих у Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; kabmin_doc@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua/uk/
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-59; (044) 202-00-30

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Суб'єкт господарювання, який бажає здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій подає до НКРЗІ такі документи:
- Повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (далі - Повідомлення).
Порядок та спосіб подання:
Повідомлення подається у спосіб, встановлений статтею 9 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), з урахуванням вимог частини другої статті 42 Закону "Про телекомунікації".
Повідомлення у формі електронного документа подається до НКРЗІ через ІАС НКРЗІ інтегровану з Єдиним державним порталом адміністративних послуг.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги

Уповноважені НКРЗІ посадові особи протягом п'яти робочих днів з дати вхідної реєстрації Повідомлення у НКРЗІ вносять відомості про суб'єкта господарювання, який подав Повідомлення, до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ.

5. Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про суб'єкта господарювання, який подав Повідомлення, до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Офіційний веб-сайт НКРЗІ.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 18.09.2019 N 102-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" (Закон N 102-IX).

 

Директор Департаменту
ліцензування

І. Чернявська

 

Додаток 9
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120
(у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
від 24.12.2019 N 638)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з виправлення виявленої суб'єктом господарювання помилки у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та відомостях про суб'єкта господарювання у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четверг: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; kabmin_doc@nkrzi.gov.ua: http://www.nkrzi.gov.ua/uk/
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-59; (044) 202-00-30

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Суб'єкт господарювання, у разі виявлення помилки у поданому повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, має право протягом десяти робочих днів після його подання подати до НКРЗІ такі документи:
- Повідомлення про виправлення виявленої суб'єктом господарювання помилки у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (далі - Повідомлення).
Порядок та спосіб подання:
Повідомлення подається у спосіб, встановлений статтею 9 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), з урахуванням вимог частини другої статті 42 Закону "Про телекомунікації".
Повідомлення у формі електронного документа подається до НКРЗІ через ІАС НКРЗІ інтегровану з Єдиним державним порталом адміністративних послуг.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги

Уповноважені НКРЗІ посадові особи протягом п'яти робочих днів з дати вхідної реєстрації Повідомлення вносять відповідні дані до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

5. Результат надання адміністративної послуги

Внесення виправлених (достовірних) даних щодо інформації, яка потребує змін, до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Офіційний веб-сайт НКРЗІ.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 18.09.2019 N 102-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" (Закон N 102-IX).

 

Директор Департаменту
ліцензування

І. Чернявська

 

Додаток 24
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120
(у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
від 24.12.2019 N 638)

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з внесення відомостей про суб'єкта господарювання поданих у Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:
Приймання та реєстрація повідомлення з метою отримання адміністративної послуги, передача повідомлення в паперовій формі, а також в установленому порядку надсилання повідомлення в електронній формі* відповідним уповноваженим посадовим особам

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

2. Перевірка Повідомлення на відповідність вимогам статті 42 Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон), з метою визначення підстав для подальшого розгляду заяви

Уповноважені НКРЗІ посадові особи

Департамент ліцензування

Протягом п'яти робочих днів з дати вхідної реєстрації Повідомлення в НКРЗІ

3. Внесення відомостей про суб'єкта господарювання, який подав Повідомлення, до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ

Уповноважені НКРЗІ посадові особи

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів з дати вхідної реєстрації Повідомлення в НКРЗІ

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання повідомлення щодо надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

І. Чернявська

 

Додаток 25
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120
(у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
від 24.12.2019 N 638)

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з виправлення виявленої суб'єктом господарювання помилки у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та відомостях про суб'єкта господарювання у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:
Приймання та реєстрація повідомлення з метою отримання адміністративної послуги, передача повідомлення в паперовій формі, а також в установленому порядку надсилання повідомлення в електронній формі* відповідним уповноваженим посадовим особам

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

2. Перевірка Повідомлення на відповідність вимогам статті 42 Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон), з метою визначення підстав для подальшого розгляду заяви

Уповноважені НКРЗІ посадові особи

Департамент ліцензування

Протягом п'яти робочих днів з дати вхідної реєстрації Повідомлення в НКРЗІ

3. Внесення виправлених (достовірних) даних щодо інформації, яка потребує змін, до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ

Уповноважені НКРЗІ посадові особи

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів з дати вхідної реєстрації Повідомлення в НКРЗІ

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

І. Чернявська

 

Додаток 2
до рішення НКРЗІ
24.12.2019 N 638

Додаток 33
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120
(у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
від 24.12.2019 N 638)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги зі зміни відомостей, зазначених у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та відомостях про суб'єкта господарювання у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; kabmin_doc@nkrzi.gov.ua: http://www.nkrzi.gov.ua/uk/
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-59; (044) 202-00-30

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

У разі зміни відомостей, зазначених у поданому повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, суб'єкт господарювання, протягом десяти робочих днів з дня настання таких змін зобов'язаний подати до НКРЗІ такі документи:
- Повідомлення про зміну відомостей, зазначених у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (далі - Повідомлення).
Порядок та спосіб подання:
Повідомлення подається у спосіб, встановлений статтею 9 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), з урахуванням вимог частини другої статті 42 Закону "Про телекомунікації".
Повідомлення у формі електронного документа подається до НКРЗІ через ІАС НКРЗІ інтегровану з Єдиним державним порталом адміністративних послуг.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги

Уповноважені НКРЗІ посадові особи протягом п'яти робочих днів з дати вхідної реєстрації Повідомлення вносять відповідні зміни до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

5. Результат надання адміністративної послуги

Внесення інформації про зміну відомостей, до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Офіційний веб-сайт НКРЗІ.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 18.09.2019 N 102-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" (Закон N 102-IX).

 

Директор Департаменту
ліцензування

І. Чернявська

 

Додаток 34
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120
(у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
від 24.12.2019 N 638)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з виключення суб'єкта господарювання з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; kabmin_doc@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua/uk/
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-59; (044) 202-00-30

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Суб'єкт господарювання, який припиняє здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій подає до НКРЗІ такі документи:
- заяву про виключення з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - Заява).
Порядок та спосіб подання:
Заява подається у спосіб, встановлений статтею 9 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), з урахуванням вимог частини другої статті 42 Закону "Про телекомунікації".
Заява у формі електронного документа подається до НКРЗІ через ІАС НКРЗІ інтегровану з Єдиним державним порталом адміністративних послуг.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги

Уповноважені НКРЗІ посадові особи протягом п'яти робочих днів з дати вхідної реєстрації Заяви вносять інформацію про виключення з реєстру у зв'язку з припиненням діяльності у сфері телекомунікацій, до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

5. Результат надання адміністративної послуги

Внесення інформації про виключення суб'єкта господарювання з реєстру у зв'язку з припиненням діяльності у сфері телекомунікацій, до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату) по закону

Офіційний веб-сайт НКРЗІ.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 18.09.2019 N 102-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" (Закон N 102-IX).

 

Директор Департаменту
ліцензування

І. Чернявська

 

Додаток 35
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120
(у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
від 24.12.2019 N 638)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з надання (надсилання) витягу з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги
(найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00, п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (Відділ документального забезпечення та Архіву): (044) 202-00-22, (044) 202-00-43;
ел. пошта: vdz@nkrzi.gov.ua; kabmin_doc@nkrzi.gov.ua; http://www.nkrzi.gov.ua/uk/
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися за тел.: (044) 202-00-59; (044) 202-00-30

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

З метою отримання витягу з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій суб'єкт господарювання, подає до НКРЗІ такі документи:
- звернення суб'єкта господарювання у довільній формі про надання (надсилання) йому в паперовій або електронній формі витягу з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - Звернення)
Порядок та спосіб подання:
Звернення подається у спосіб, встановлений статтею 9 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), з урахуванням вимог частини другої статті 42 Закону "Про телекомунікації".
Звернення у формі електронного документа подається до НКРЗІ через ІАС НКРЗІ інтегровану з Єдиним державним порталом адміністративних послуг.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Надається безоплатно.

4. Строк надання адміністративної послуги

Уповноважені НКРЗІ посадові особи протягом трьох робочих днів з дати вхідної реєстрації Звернення надають (надсилають) йому витяг з Реєстру на бланку НКРЗІ.

5. Результат надання адміністративної послуги

Надання (надсилання) витягу з Реєстру на бланку НКРЗІ.

6. Можливі способи отримання відповіді (результату) по закону

В електронній формі на вказану адресу електронної пошти або у паперовій формі на вказану у Зверненні поштову адресу.

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закони України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), "Про телекомунікації", із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 18.09.2019 N 102-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" (Закон N 102-IX).

 

Директор Департаменту
ліцензування

І. Чернявська

 

Додаток 36
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120
(у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
від 24.12.2019 N 638)

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
зі зміни відомостей, зазначених у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та відомостях про суб'єкта господарювання у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:
Приймання та реєстрація повідомлення з метою отримання адміністративної послуги, передача повідомлення в паперовій формі, а також в установленому порядку надсилання повідомлення в електронній формі* відповідним уповноваженим посадовим особам

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

2. Перевірка Повідомлення на відповідність вимогам статті 42 Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон), з метою визначення підстав для подальшого розгляду заяви

Уповноважені НКРЗІ посадові особи

Департамент ліцензування

Протягом п'яти робочих днів з дати вхідної реєстрації Повідомлення в НКРЗІ

3. Внесення інформації про зміну відомостей, до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ

Уповноважені НКРЗІ посадові особи

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів з дати вхідної реєстрації Повідомлення в НКРЗІ

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

І. Чернявська

 

Додаток 37
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120
(у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
від 24.12.2019 N 638)

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з виключення суб'єкта господарювання з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація документів:
Приймання та реєстрація Заяви з метою отримання адміністративної послуги, передача Заяви в паперовій формі, а також в установленому порядку надсилання Заяви в електронній формі* відповідним уповноваженим посадовим особам

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

2. Перевірка Заяви на відповідність вимогам статті 42 Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон), з метою визначення підстав для подальшого розгляду заяви

Уповноважені НКРЗІ посадові особи

Департамент ліцензування

Протягом п'яти робочих днів з дати вхідної реєстрації в НКРЗІ заяви про виключення з Реєстру

3. Внесення інформації про виключення суб'єкта господарювання, до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ

Уповноважені НКРЗІ посадові особи

Департамент ліцензування

Не пізніше п'яти робочих днів з дати вхідної реєстрації в НКРЗІ заяви про виключення з Реєстру

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, має право виключити суб'єкт господарювання з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій у разі припинення діяльності юридичної особи чи фізичної особи - підприємця на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або у разі відсутності суб'єкта господарювання у такому реєстрі.
Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

І. Ю. Чернявська

 

Додаток 38
до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
07.03.2017 N 120
(у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
від 24.12.2019 N 638)

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з надання (надсилання) витягу з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа НКРЗІ

Структурні підрозділи НКРЗІ, відповідальні за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1. Приймання та реєстрація звернення суб'єкта господарювання (у довільній формі) про надання (надсилання) йому в паперовій або електронній формі витягу з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - Звернення), передача Звернення в паперовій формі, а також в установленому порядку надсилання Звернення в електронній формі* відповідним уповноваженим посадовим особам

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

У день надходження, або в перший наступний робочий день у разі надходження після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні

2. Підготовка та підписання витягу з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на бланку національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Уповноважені НКРЗІ посадові особи

Департамент ліцензування

Не пізніше трьох робочих днів з дати вхідної реєстрації Звернення в НКРЗІ

3. Реєстрація витягу з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

Не пізніше ніж у третій робочий день з дня вхідної реєстрації Звернення в НКРЗІ

4. Надання (надсилання) витягу з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій у паперовій формі на вказану у зверненні поштову адресу (згідно із зазначеним у Зверненні способом отримання витягу)

Начальник Відділу документального забезпечення та Архіву

Відділ документального забезпечення та Архіву

Не пізніше ніж у третій робочий день з дня вхідної реєстрації Звернення в НКРЗІ

5. Надання (надсилання) витягу з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій в електронній формі на вказану адресу електронної пошти (згідно із зазначеним у Зверненні способом отримання витягу)

Уповноважені НКРЗІ посадові особи

Департамент ліцензування

Не пізніше ніж у третій робочий день з дня вхідної реєстрації Звернення в НКРЗІ

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) дії, або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


* Контроль за проходженням етапів опрацювання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється за допомогою системи електронного документообігу НКРЗІ.

 

Директор Департаменту
ліцензування

І. Чернявська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали