ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Шоста сесія шостого скликання

РІШЕННЯ

від 31.08.2011 р. N 6/17

Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.12.2010 N 2/9 "Про затвердження Регіональної цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров'я Луганської області на 2011 - 2014 роки"

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою удосконалення надання високоспеціалізованої консультативно-діагностичної, екстреної та невідкладної медичної допомоги, підвищення ефективності лікування хворих на серцево-судинні захворювання та онкологічні патології, враховуючи клопотання обласної держадміністрації, обласна рада вирішила:

1. У пункті першому рішення обласної ради від 30.12.2010 N 2/9 "Про затвердження Регіональної цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров'я Луганської області на 2011 - 2014 роки" (Програма N 2/9) цифри "381743,2" замінити цифрами "455098,4", цифри "87709,8" замінити цифрами "93074,5".

2. Внести зміни та доповнення до Регіональної цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров'я Луганської області на 2011 - 2014 роки, затвердженої р (Програма N 2/9)ішенням обласної ради від 30.12.2010 N 2/9 (Програма N 2/9), згідно з додатком.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко

 

Додаток
до рішення Луганської обласної ради
31.08.2011 N 6/17

Зміни та доповнення, що вносяться до Регіональної цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров'я Луганської області на 2011 - 2014 роки (Програма N 2/9)

1. У Паспорті та Розділі IV "Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки виконання" Програми цифри "381743,2" замінити цифрами "455098,4" цифри "271066,8" замінити цифрами "339057,3", цифри "87709,8" замінити цифрами "93074,5".

2. Підпункти 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.2 та 11.2 додатка 1 "Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров'я області на 2011 - 2014 роки" до Програми змінити та викласти у такій редакції:

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

У тому числі по роках

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Удосконалення надання високоспеціалізованої консультативно-
діагностичної допомоги населенню

4.1 Реконструкція приміщень високоспеціалізованого консультативного відділення Луганської обласної клінічної лікарні (будівля поліклініки)

2011 рік

управління капітального будівництва облдержадміністрації, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луганська обласна клінічна лікарня

державний бюджет

3136,7

3136,7

-

-

-

збільшення питомої ваги захворювань, виявлених на ранніх стадіях, зниження кількості ускладнень

обласний бюджет

9076,7

9076,7

-

-

-

2.

Удосконалення надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню

5.1 Реконструкція приміщень для центру невідкладних станів та медицини катастроф Луганської обласної клінічної лікарні: кв. 50-річчя Оборони Луганська, буд. 14

2011 - 2012 роки

управління капітального будівництва облдержадміністрації, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луганська обласна клінічна лікарня

державний бюджет

3800,0

3800,0

-

-

-

зниження рівня смертності населення від травм, отруєнь та інвалідності

обласний бюджет

36644,8

20000,0

16644,8

-

-

3.

Удосконалення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання

6.2 Реконструкція приміщень для центру кардіохірургії і ангіології Луганської обласної клінічної лікарні: кв. 50-річчя Оборони Луганська, буд. 14

2011 рік

управління капітального будівництва облдержадміністрації, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луганська обласна клінічна лікарня

державний бюджет

15010,0

15010,0

-

-

-

-

обласний бюджет

16886,7

16886,7

-

-

-

-

4.

Удосконалення надання медичної допомоги хворим на онколо-гічну патологію

7.1 Реконструкція Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру

2011 - 2012 роки

управління капітального будівництва облдержадміністрації, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер

державний бюджет

27530,0

11930,0

15600,0

-

-

зниження рівня смертності населення від онкологічних захворювань на 9 %

обласний бюджет

225,0

225,0

-

-

-

5.

Удосконалення надання медичної допомоги матерям і дітям

8.2 Реконструкція з прибудовою до будівлі пологового відділення обласного перинатального центру III рівня на базі Луганської обласної клінічної лікарні

2013 - 2014 роки

управління капітального будівництва облдержадміністрації, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

державний бюджет

28000,0

8000,0

8000,0

12000,0

-

 

обласний бюджет

1200,0

1200,0

-

-

-

6.

Оснащення високоспеціалізованих обласних медичних закладів сучасним медичним обладнанням

11.2 Капітальний ремонт, реконструкція та придбання обладнання для опікового відділення Луганської обласної клінічної лікарні

2011 рік

управління капітального будівництва облдержадміністрації, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації

державний бюджет

20000,0

20000,0

-

-

-

поліпшення якості надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з опіковими ураженнями

3. Доповнити додаток 1 "Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров'я області на 2011 - 2014 роки" до Програми підпунктами 7.9, 8.3 та 9.3 такого змісту:

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. грн.

У тому числі по роках

Очікуваний
результат

2011

2012

2013

2014

1.

Удосконалення надання медичної допомоги хворим на онкологічну патологію

7.9 Реконструкція приміщень радіологічного корпусу N 1 Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру для розміщення комп'ютерного томографа (будівельні роботи, проектні роботи)

2011 рік

управління капітального будівництва облдержадміністрації, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер

державний бюджет

17114,3

17114,3

-

-

-

покращання вчасного та якісного обстеження громадян на наявність онкологічних патологій

обласний бюджет

1396,9

1396,9

-

-

-

2.

Удосконалення надання медичної допомоги матерям і дітям

Проведення проектних робіт зовнішнього кисне-проводу Луганської обласної дитячої клінічної лікарні

2011 рік

управління капітального будівництва облдержадміністрації, Луганська обласна дитяча клінічна лікарня

державний бюджет

-

-

-

-

-

забезпечення безпеки роботи

обласний бюджет

29,3

29,3

-

-

-

3.

Удосконалення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

Придбання для Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру пересувного флюорографічного апарату з цифровою обробкою зображення

2011 рік

Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Луганський обласний протитуберкульозний диспансер

державний бюджет

-

-

-

-

-

поліпшення якості надання фтизіатричної допомоги населенню

обласний бюджет

750,0

750,0

-

-

-

4. Пункти 4-8 та 11-12 додатка 2 "Ресурсне забезпечення Регіональної цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров'я Луганської області на 2011 - 2014 роки" до Програми викласти у такій редакції:

N
з/п

Заходи

Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн.)

Всього

у тому числі по роках

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

4.

ЗАХІД 4. Удосконалення надання високоспеціалізованої консультативно-діагностичної допомоги населенню

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

12213,4

12213,4

-

-

-

державного бюджету

3136,7

3136,7

-

-

-

обласного бюджету

9076,7

9076,7

-

-

-

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

5.

ЗАХІД 5. Удосконалення надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

40444,8

23800,0

16644,8

-

-

державного бюджету

3800,0

3800,0

-

-

-

обласного бюджету

36644,8

20000,0

16644,8

-

-

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

6.

ЗАХІД 6. Удосконалення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

33596,7

33596,7

-

-

-

державного бюджету

16710,0

16710,0

-

-

-

обласного бюджету

16886,7

16886,7

-

-

-

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

7.

ЗАХІД 7. Удосконалення надання медичної допомоги хворим на онкологічну патологію

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

63267,1

35361,8

19873,1

4016,1

4016,1

державного бюджету

45673,8

29301,8

15857,0

257,5

257,5

обласного бюджету

16483,3

5722,5

3758,6

3501,1

3501,1

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

1110,0

337,5

257,5

257,5

257,5

8.

ЗАХІД 8. Удосконалення надання медичної допомоги матерям і дітям

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

45229,3

13229,3

12000,0

16000,0

4000,0

державного бюджету

32000,0

9000,0

9000,0

13000,0

1000,0

обласного бюджету

13229,3

4229,3

3000,0

3000,0

3000,0

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

9.

ЗАХІД 9. Удосконалення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

36262,4

20752,4

15510,0

-

-

державного бюджету

35510,0

20000,0

15510,0

-

-

обласного бюджету

752,4

752,4

-

3000,0

3000,0

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

11.

ЗАХІД 11. Оснащення високоспеціалізованих обласних медичних закладів сучасним обладнанням

 

 

 

 

 

Всього, у тому числі кошти:

179026,8

13200,0

-

-

-

державного бюджету

179026,8

9000,0

-

-

-

обласного бюджету

-

4200,0

-

-

-

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

12.

Загальний обсяг ресурсів, у тому числі:

455098,4

328088,3

75677,9

31666,1

19666,1

державний бюджет

339057,3

266775,3

46167,0

19057,5

7057,5

обласний бюджет

93074,5

56668,9

23403,4

6501,1

6501,1

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

22966,6

4644,1

6107,5

6107,5

6107,5

 

Керівник секретаріату
виконавчого апарату
обласної ради

О. Г. Пашенцев

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали