ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 27.09.2018 р. N 406

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14 липня 2011 року N 512 "Про затвердження Положення про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги"

Відповідно до статей 34, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою досягнення адресності та прозорості під час вирішення питань з надання адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг в межах Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний рік, виконавчий комітет Одеської міської ради вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14 липня 2011 року N 512 "Про затвердження Положення про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги" (Положення N 512), виклавши додаток у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - директора департаменту фінансів Бедрегу С. М.

 

В. о. міського голови

А. Орловський

Керуюча справами

О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
27.09.2018 N 406

"Додаток
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
14.07.2011 N 512

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комісія з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги (далі - Комісія) є колегіальним органом, утвореним з метою досягнення адресності та прозорості під час вирішення питань з надання адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг в межах Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний рік.

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

2. СКЛАД І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ

2.1. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови.

2.2. Головою Комісії є директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

2.3. До складу Комісії входять представники районних адміністрацій Одеської міської ради, комунальних підприємств, департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, департаменту фінансів Одеської міської ради, а також за згодою депутати Одеської міської ради, представники громадських і благодійних організацій міста та органів самоорганізації населення.

2.4. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються її головою, а у разі його тривалої відсутності - заступником голови Комісії. Засідання Комісії веде голова, у разі його відсутності - заступник голови.

У разі відсутності на засіданні голови Комісії, його заступника та/або секретаря Комісія може обрати шляхом голосування головуючого та секретаря засідання з числа присутніх членів.

2.5. Члени Комісії зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях. Член Комісії, який не бере участі у засіданнях без поважних причин протягом двох місяців, за поданням голови Комісії виключається з її складу відповідним розпорядженням міського голови.

2.6. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загального складу Комісії.

2.7. Під час засідання Комісії ведеться протокол, який оформлюється секретарем Комісії (секретарем засідання), підписується секретарем Комісії (секретарем засідання) та головою Комісії (головуючим на засіданні).

2.8. Рішення Комісії з питань, віднесених до її повноважень, приймаються простою більшістю голосів від загального складу присутніх на відповідному засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії (головуючого на засіданні) є вирішальним. Рішення Комісії заносяться до протоколу та окремим документом не оформлюються.

2.9. Рішення Комісії є підставою для підготовки відповідного проекту розпорядження міського голови про надання адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

3. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КОМІСІЇ

3.1. Основними завданнями та функціями Комісії є:

3.1.1. Забезпечення об'єктивного розподілу коштів, передбачених Міською цільовою програмою надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний рік, для призначення адресної муніципальної допомоги у сфері житлово-комунальних послуг мешканцям міста Одеси.

3.1.2. Розгляд звернень громадян, які зареєстровані та фактично проживають в місті Одесі, щодо призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги.

3.1.3. Розгляд клопотань благодійних фондів, громадських та інших організацій з питань призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги незахищеним верствам населення, сім'ям (особам), які опинилися в складних життєвих обставинах та не в змозі самостійно їх подолати.

3.1.4. Розподіл коштів, передбачених для надання адресної муніципальної допомоги громадянам міста Одеси, які перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, в межах Міських цільових соціальних програм на відповідний бюджетний період.

3.2. При прийнятті рішення про виділення коштів на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги незахищеним верствам населення міста Одеси Комісією враховуються:

- соціальний статус;

- рівень матеріальної забезпеченості;

- стан здоров'я;

- умови проживання;

- наявність працездатних дітей (для відповідних категорій громадян);

- перебування на обліку в комунальних установах "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" районів міста Одеси;

- заборгованість заявника перед підприємствами - постачальниками послуг;

- фактичне отримання державного виду допомоги у сфері житлово-комунальних послуг у вигляді субсидії на оплату житлово-комунальних послуг або пільг;

- певні життєві обставини особи, яка потребує допомоги (визначається в акті обстеження матеріально-побутових умов проживання, письмових підтвердженнях громадських організацій, сусідів та інших документів).

3.3. Перелік документів, що подається громадянами для розгляду на призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги, визначається у Положенні про порядок надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Одеси, затвердженому рішенням Одеської міської ради.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМІРИ АДРЕСНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

4.1. Адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги, визначена у Міській цільовій програмі надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний рік, призначається малозабезпеченій особі або громадянам, які опинились у скрутних життєвих обставинах, один раз на рік у розмірі, визначеному відповідною програмою. У виключних випадках, за дорученням міського голови або його заступників, призначається адресна муніципальна допомога у розмірі, що перевищує розмір, встановлений програмою.

4.2. Право на отримання допомоги мають громадяни, які є мешканцями місті Одеси, зареєстровані та фактично проживають в місті Одесі.

5. ФІНАНСУВАННЯ АДРЕСНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

5.1. Фінансування адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси в межах витрат, передбачених на дані цілі на поточний рік.

5.2. Призначена адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги виплачується на підставі розпорядження міського голови.

5.3. Рішення Комісії зберігаються в окремих справах загального діловодства як обов'язкові документи".

 

Керуюча справами

О. Оніщенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали