Додаткова копія: Про внесення змін до розділу 4 Положення про юридичний департамент

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 травня 2018 року N 640

Про внесення змін до розділу 4 Положення про юридичний департамент

1. Унести до розділу 4 Положення про юридичний департамент, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.09.2017 N 1405 (Положення N 1405), зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11 травня 2018 року N 640

ЗМІНИ,
що вносяться до розділу 4 Положення про юридичний департамент (Положення N 1405)

1. У пункті 4.3:

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання, заступника директора департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах, начальника відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, начальника відділу правового забезпечення державних закупівель;";

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"У разі тимчасової відсутності директора департаменту його обов'язки виконує заступник директора департаменту, а в разі його відсутності заступник директора департаменту - начальник управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання, а в разі відсутності останнього - заступник директора департаменту - начальник управління правового забезпечення економічної політики.".

2. У пункті 4.4:

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"здійснює координацію роботи управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах, відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та відділу правового забезпечення державних закупівель;".

У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;

абзаци десятий і одинадцятий викласти в такій редакції:

"бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної та антидискримінаційної експертизи, візує (підписує) листи та інші документи, що містять інформацію у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх зносин, віднесену до державної таємниці, зокрема відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану галузей національної економіки щодо виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння, про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей державного резерву, виконання державного оборонного замовлення, фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, відомості за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, відомості про здійснення державної зовнішньоекономічної політики, про перспективи розвитку співробітництва з країнами світу, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення або подвійного використання;

застосовує в роботі відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, про обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення або подвійного використання, про здійснення державної зовнішньоекономічної політики, про перспективи розвитку співробітництва з країнами світу, про довгострокові прогнози оцінки центрального органу виконавчої влади щодо перспектив стратегічного розвитку дво-, багатостороннього співробітництва з питань зовнішньоекономічної діяльності України, володіння якими дає змогу країні зацікавленості або третій стороні здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці;".

3. У пункті 4.6:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

"4.6. Заступник директора департаменту - начальник управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання:

здійснює керівництво роботою управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, визначених цим Положенням та положенням про відповідний структурний підрозділ;";

абзаци восьмий і дев'ятий викласти в такій редакції:

"бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної та антидискримінаційної експертизи, візує (підписує) листи та інші документи, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, застосовує в роботі відомості про кооперацію розробників нових зразків озброєння, військової техніки або виробників озброєння, які розкривають за сукупністю всіх показників їх потужності, номенклатуру, поставки виробів, терміни, об'єми виконання робіт;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної та антидискримінаційної експертизи, візує (підписує) листи та інші документи у сферах державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, державної політики у сфері розвитку підприємництва, технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, захисту прав споживачів, державного ринкового нагляду;".

 

Директор юридичного департаменту

О. Л. Савчук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали