ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.10.2010 р. N 609

Про внесення змін до Розподілу обов'язків між керівними працівниками облдержадміністрації

З метою врегулювання організаційних та процедурних питань діяльності облдержадміністрації, враховуючи скорочення посади заступника голови облдержадміністрації, керуючись Типовим регламентом місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.99 N 2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1270), статтями 10, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 29.04.2010 N 231 "Про Розподіл обов'язків між керівними працівниками облдержадміністрації", затвердивши:

1. В новій редакції (додаються):

1.1. Основні напрямки діяльності першого заступника, заступника голови - керівника апарату, заступників голови облдержадміністрації.

1.2. Схему взаємозаміни керівних працівників облдержадміністрації.

1.3. Схему Закріплення керівних працівників облдержадміністрації за містами та районами для забезпечення координації роботи з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

2. Зміни до Розподілу обов'язків між керівними працівниками облдержадміністрації, виклавши в новій редакції повноваження першого заступника голови облдержадміністрації, заступника голови облдержадміністрації (питання будівництва, житлово-комунального та шляхового господарства), заступника голови облдержадміністрації (питання науково-технічної, освітньої, інноваційної діяльності, міжнародного співробітництва, розвитку територій, підприємництва, регуляторної політики), що додаються.

 

Голова облдержадміністрації

А. М. Близнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
29.01.2010 N 231
(в редакції розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 28.10.2010 N 609)

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
першого заступника, заступника голови - керівника апарату, заступників голови облдержадміністрації

N
п/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Основний напрямок діяльності

1.

Перший заступник голови облдержадміністрації

Дергунов
Сергій Геннадійович

питання економіки, промисловості, паливно-енергетичного комплексу, бюджету, фінансів, екології, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та з питань Євро-2012

2.

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

Адамов
Борис Ісаєвич

питання організаційної та кадрової роботи, діяльності апарату облдержадміністрації, взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

3.

Заступник голови облдержадміністрації

Аліпов
Олександр Миколайович

питання транспорту, зв'язку, будівництва, житлово-комунального та шляхового господарства

4.

Заступник голови облдержадміністрації

Берестовий
Кім Семенович

питання агропромислового комплексу

5.

Заступник голови облдержадміністрації

Давиденко
Людмила Іванівна

питання політико-правової роботи

6.

Заступник голови облдержадміністрації

Петряєва
Олена Борисівна

питання гуманітарної і соціальної сфер

7.

Заступник голови облдержадміністрації

Черенкова
Марина Анатоліївна

питання науково-технічної, освітньої, інноваційної діяльності, зовнішніх зносин, міжнародного співробітництва, розвитку територій, підприємництва, регуляторної політики

 

Заступник голови -
керівник  апарату
облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
28.10.2010 N 609

Зміни до Розподілу обов'язків між керівними працівниками облдержадміністрації

"Перший заступник голови облдержадміністрації
(питання економіки, промисловості, паливно-енергетичного комплексу, бюджету, фінансів, екології, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та з питань Євро-2012)

Згідно із законодавством виконує обов'язки голови облдержадміністрації у разі відсутності або неможливості виконання ним своїх обов'язків.

Координує роботу заступників голови, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації згідно з розподілом основних напрямків діяльності.

Забезпечує реалізацію законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації з питань економіки, промисловості, паливно-енергетичного комплексу, бюджету і фінансів, екології, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Забезпечує збалансований соціально-економічний та науково-технічний розвиток території, міжгалузеві зв'язки, ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів через організацію розробки та виконання програм економічного і соціального розвитку (в тому числі на середньострокову та довгострокову перспективу).

Розробляє пропозиції до проектів державних програм соціального та економічного розвитку України, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення.

Здійснює контроль за бюджетним процесом на території області, забезпечує прийняття та виконання місцевих бюджетів, в разі необхідності, ініціює їх корегування.

Координує вирішення питань, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням галузей промисловості, енергетики (електроенергія і природний газ промислових споживачів, водопостачання та водовідведення промислових споживачів), транспорту, зв'язку, створенням запасів сировини, матеріалів, палива та інших енергетичних ресурсів, раціональним надрокористуванням.

Організовує вивчення попиту в продукції підприємств галузей промисловості для потреб області, внутрішнього ринку України та експорту, а також їх забезпечення шляхом розширення діючих і створення нових видів виробництва, перепрофілювання діючих підприємств та виробництв, розвитку коопераційних зв'язків.

Сприяє розвитку мінерально-сировинної бази та координації робіт геологорозвідувальних організацій та установ на території області.

Координує регіональну політику в області економного споживання паливно-енергетичних ресурсів промисловим комплексом області, роботу з питань реструктуризації вугільної промисловості.

Організовує роботу по підготовці пропозицій до проектів регіональних та державних програм соціального та економічного розвитку, структурної перебудови базових галузей промисловості, енергетики, їх фінансово-економічного забезпечення.

Координує діяльність: Головного фінансового управління, Головного управління економіки, Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури (крім питань транспорту та зв'язку), управління вугільної промисловості, Головного управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи, Головного управління праці та соціального захисту населення (у частині здійснення державного контролю за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру виплатою заробітної плати), управління з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу облдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з: Державною податковою адміністрацією у Донецькій області, управлінням Пенсійного фонду України в Донецькій області, Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Донецькій області, Донецьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, Головним управлінням державного казначейства у Донецькій області, Головним управлінням статистики в Донецькій області, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області, Державною екологічною інспекцією в Донецькій області, Головним управлінням Міністерства надзвичайних ситуацій України в Донецькій області, територіальним управлінням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, регіональним відділом Держфінмоніторингу у Донецькій області, КРУ у Донецькій області, Управлінням НБУ в Донецькій області, управлінням з питань банкрутства у Донецькій області Державного департаменту з питань банкрутства, Маріупольським територіальним відділом охорони водних живих ресурсів Азовського басейнового управління, Державною інспекцією по контролю за цінами в Донецькій області, генеруючими компаніями, енергопостачальними компаніями, територіальним управлінням Державної інспекції з енергозбереження по Донецькій області (з питань проведення єдиної державної політики у сфері енергозбереження) та іншими енергетичними компаніями усіх форм власності, підприємствами по видобутку вугілля, вуглепереробними, шахтобудівельними і геологорозвідувальними організаціями, підприємствами гірничо-металургійного комплексу та хімічної промисловості, Донецькою асоціацією виробників та споживачів металобрухту, територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці України по Донецькій області, проектно-конструкторськими, технологічними, галузевими науково-дослідними інститутами з питань розвитку та упровадження регіональних науково-технічних програм, Державним підприємством "Донецький регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (додаток 1).

Здійснює контроль ефективності:

- використання енергоносіїв та оплати за їх використання;

- управління корпоративними правами державної частини акцій у статутних фондах підприємств промисловості, енергетики.

Здійснює управління підприємствами, установами, організаціями паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, готує голові облдержадміністрації пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації цих підприємств, укладення та припинення контрактів з керівниками цих підприємств, залучення інвестицій, у тому числі іноземних, до розвитку цих підприємств.

Розглядає за пропозиціями органів місцевого самоврядування проекти планів та заходів цих підприємств, установ, організацій та вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

Організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг таких підприємств і організацій.

Спільно з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади організує проведення санації державних підприємств паливно-енергетичного комплексу, транспорту та зв'язку і вносить пропозиції про надання їм державної фінансової допомоги.

Вирішує питання забезпечення області нафтопродуктами.

Для вирішення задач фінансової стабілізації і розвитку економіки області об'єднує дії Головного фінансового управління, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, контрольно-ревізійного управління у Донецькій області, Державної податкової адміністрації у Донецькій області, управління Національного банку України у Донецькій області.

Вносить пропозиції по удосконаленню фінансово-кредитних відносин, банківського обслуговування і грошового обігу.

Координує питання щодо надання облдержадміністрацією та її структурними підрозділами адміністративних послуг.

В межах компетенції забезпечує виконання в області завдань з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Очолює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, створені головою облдержадміністрації для сприяння здійснення повноважень облдержадміністрації.

Розглядає звернення громадян відповідно до покладених на нього обов'язків.

Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою облдержадміністрації.

З питань, які курирує, представляє інтереси області у Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України.

Заступник голови облдержадміністрації
(питання транспорту, зв'язку, будівництва, житлово-комунального та шляхового господарства)

Формує та реалізує регіональну стратегію розвитку транспорту та зв'язку, вирішує питання капітального будівництва, фінансування та реалізації процесів утримання та розвитку житлового, комунального та шляхового господарства, питань квартирного обліку та розподілу житла, розглядає відповідні звернення громадян.

Контролює розробку та здійснення генеральних планів населених пунктів, проектів житлового будівництва в області. Координує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів.

Забезпечує загальне керівництво та контролює роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій з будівництва, житлово-комунального та шляхового господарства, контролює дотримання ними правил користування та експлуатації відповідними об'єктами життєзабезпечення.

Забезпечує контроль за розрахунками між споживачами та постачальниками енергоносіїв і комунальних послуг, розробку нових форм і методів господарювання в системі комунального господарства, транспорту та зв'язку.

Забезпечує залучення на договірних засадах коштів підприємств та організацій на розвиток житлового та комунального господарства, оперативне управління організацією будівництва на селі.

Контролює виконання відповідних розділів Програм соціально-економічного та науково-технічного розвитку області, вносить пропозиції до них та відповідних державних програм, їх фінансово-економічного забезпечення.

Погоджує з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади питання надання державної технічної допомоги, фінансової підтримки житловому, комунальному, шляховому господарству.

Очолює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, створені головою облдержадміністрації для сприяння здійсненню повноважень облдержадміністрації, в тому числі з питань реформування галузей будівництва, житлово-комунального, шляхового господарства, транспорту та зв'язку.

Забезпечує координацію розробки пропозицій облдержадміністрації з питань внесення змін до законопроектів та нормативних актів з питань, що входять до його компетенції.

Розглядає за пропозиціями органів місцевого самоврядування проекти планів та заходів підприємств, установ, організацій цієї сфери та вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

Вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо регулювання цін та тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначає і встановлює норми їх споживання, здійснює контроль за їх додержанням.

Координує діяльність: Головного управління капітального будівництва, управління містобудування та архітектури, Головного управління житлово-комунального господарства, Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації (з питань транспорту та зв'язку).

Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з: обласним об'єднанням капітального будівництва, Службою автомобільних доріг в Донецькій області, ДП "Донецький облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Донецькій області, філією ДП "Укрдержбудекспертизи у Донецькій області, КП "Компанія "Вода Донбасу", ОКП "Донецьктеплокомуненерго", ККП Донецької міської ради "Донелектроавтотранс", комунальним підприємством міськелектротранспорту "Облелектротранс", відкритими акціонерними товариствами "Облпаливо", по газифікації та газопостачанню "Донецькоблгаз", "Донецькміськгаз", "Маріупольгаз", "Макіївгаз", управлінням магістральних газопроводів "Донбастрансгаз", Донецькою філією ДП "Нафтогазмережі", Донецьким відділенням державного фонду сприяння житловому будівництву на селі, Донецьким регіональним відділенням державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, Донбаським регіональним центром страхового фонду документації, з підприємствами, організаціями та установами будівельного комплексу (незалежно від форм власності), з обласним управлінням Національного банку України та комерційними банками з питань фінансування будівництва, розвитку потужності будівельної індустрії та виробництва будівельних матеріалів, Донецькою залізницею і підприємствами залізничного транспорту усіх форм власності, Управлінням головної державної інспекції на автомобільному транспорті, асоціацією "Донецька автотранспортна компанія" та іншими автомобільними компаніями, Донецькою дирекцією ВАТ "Укртелеком", Донецькою дирекцією "Укрпошта", підприємствами зв'язку усіх форм власності, КП авіакомпанія "Донбасаеро", комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Донецьк" і авіаційними підприємствами усіх форм власності, Маріупольським державним морським торгівельним портом, ДП "Азовський судноремонтний завод" (додаток 3).

За дорученням голови облдержадміністрації виконує інші функції.

З питань, які входять до його компетенції, представляє інтереси облдержадміністрації у Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України та інших центральних органах виконавчої влади.

Заступник голови облдержадміністрації
(питання науково-технічної, освітньої, інноваційної діяльності, зовнішніх зносин, міжнародного співробітництва, розвитку територій, підприємництва, регуляторної політики)

Забезпечує реалізацію Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації з питань науково-технічної, освітньої та інноваційної діяльності, підприємництва, регуляторної політики, реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, розглядає відповідні звернення громадян.

Координує співробітництво облдержадміністрації з центральними органами виконавчої влади щодо підготовки необхідних документів з цих напрямків.

Організує та контролює виконання заходів облдержадміністрації щодо реалізації Програми науково-технічного розвитку Донецької області до 2020 року, відповідних розділів Програми соціально-економічного розвитку Донецької області, галузевих та державних програм, готує відповідні пропозиції до них та їх фінансово-економічного забезпечення.

Забезпечує виконання програм щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти.

Вживає заходів щодо розвитку мережі закладів освіти та розробляє пропозиції відносно її оптимізації, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.

Забезпечує реалізацію державної та регіональної політики з питань:

- збалансованого розвитку територій;

- освіти;

- інноваційної діяльності, інвестиційної привабливості та активності регіону і його підприємств;

- сприяння розвитку ринкових відносин, зокрема малого та середнього бізнесу, підприємництва з метою створення нових робочих місць та розвитку споживчого ринку, підтримки вітчизняного виробника та створення ділової регіональної інфраструктури;

- наукового забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів у виробництві, бюджетній та соціальній сферах регіону.

Координує роботу управління освіти і науки, Головного управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин, Головного управління економіки облдержадміністрації (в частині розвитку підприємництва, регуляторної політики).

Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з Донецькою торгово-промисловою палатою, Донецькою обласною організацією роботодавців, комунальним підприємством "Донецький інноваційний центр", державною бюджетною установою "Східний регіональний центр інноваційного розвитку", Донецькою обласною організацією Української спілки промисловців та підприємців, Регіональним фондом підтримки підприємництва в Донецькій області, Донецьким обласним центром зайнятості, територіальним управлінням Державної інспекції з енергозбереження по Донецькій області (в частині питань наукового забезпечення впровадження енергозберігаючих технологій) (додаток 8).

Координує роботу з питань інтелектуальної власності в області, виставково-рекламної діяльності, іміджевої політики Донецької області та взаємодію з цих питань з ВАТ "Спеціалізований виставковий центр" та іншими суб'єктами.

Узгоджує роботу відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань:

- аналізу та надання пропозицій щодо сучасних форм активізації економічного та соціального розвитку територій;

- спрощення умов для відкриття бізнесу, визначення режимів здійснення підприємницької та іншої діяльності;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій, розвитку торгово-економічного співробітництва.

Разом із іншими заступниками голови облдержадміністрації відповідно до галузевих повноважень:

- сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, науки, освіти, захисту прав людини та інших галузях;

- сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території області, незалежно від форм власності.

Вживає заходів щодо розвитку міжрегіонального співробітництва облдержадміністрації у торговельній, економічній, науково-технічній, гуманітарній та інших сферах.

Займається питаннями:

- координації, формування та збалансованого розвитку підприємств, у тому числі малих підприємств, що виготовляють товари народного споживання, будівельні матеріали;

- забезпечує вивчення ринку сировини та координує переорієнтацію виробництва на використання місцевих сировинних ресурсів;

- залучення та участі на договірних засадах підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності в насиченні ринку непродовольчих товарів народного споживання;

- методичної та організаційної допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів в сферах:

- виробництва;

- надання побутових, комунальних та інших послуг населенню;

- управління;

- підготовки, перепідготовки та збереженні кадрового потенціалу регіону;

- прогнозу розвитку мережі сучасних закладів загальної та вищої освіти.

Розглядає за пропозиціями органів місцевого самоврядування проекти планів та заходів цих підприємств, установ, організацій та вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

Вносить голові облдержадміністрації за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування пропозиції про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон.

Координує питання щодо європейської інтеграції в області.

Розробляє та організовує виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Організовує роботу по підвищенню рівня регіональної економіки шляхом її науково-технічного та кадрового забезпечення, вивченню сучасних моделей регіонального розвитку, розширенню партнерства територіальних громад.

Сприяє розвитку відносин облдержадміністрації з вищими навчальними закладами, галузевими та науково-дослідними інститутами, Донецьким науковим центром НАН України.

Взаємодіє з курируємих питань з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, постійними комісіями облради (по курируємим напрямкам).

Забезпечує підготовку та внесення пропозицій в законодавчі та нормативно-правові акти України з питань курируємих напрямків роботи.

Розглядає і вносить голові облдержадміністрації пропозиції по керівним кадрам установ та організацій галузей, що курирує.

Очолює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, створені головою облдержадміністрації для сприяння здійсненню повноважень облдержадміністрації.

Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою облдержадміністрації.

З питань, які курирує, представляє інтереси облдержадміністрації у Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України та інших центральних органах виконавчої влади."

 

Заступник голови -
керівник  апарату
облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
29.04.2010 N 231
(в редакції розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 28.10.2010 N 609)

СХЕМА
взаємозаміни керівних працівників облдержадміністрації

Близнюк
Анатолій Михайлович

Дергунов
Сергій Геннадійович
Аліпов
Олександр Миколайович

Дергунов
Сергій Геннадійович

Аліпов
Олександр Миколайович
Адамов
Борис Ісаєвич

Адамов
Борис Ісаєвич

Давиденко
Людмила Іванівна

Аліпов
Олександр Миколайович

Берестовий
Кім Семенович

Берестовий
Кім Семенович

Аліпов
Олександр Миколайович

Давиденко
Людмила Іванівна

Петряєва
Олена Борисівна

Петряєва
Олена Борисівна

Давиденко
Людмила Іванівна

Черенкова
Марина Анатоліївна

Берестовий
Кім Семенович

 

Заступник голови -
керівник  апарату
облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
29.04.2010 N 231
(в редакції розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 28.10.2010 N 609)

ЗАКРІПЛЕННЯ
керівних працівників облдержадміністрації за містами та районами для забезпечення координації роботи з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

Дергунов
Сергій Геннадійович,
перший заступник голови облдержадміністрації

міста:

Краматорськ
Маріуполь

Адамов
Борис Ісаєвич,
заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

міста:

Артемівськ
Донецьк (крім Київського району)
Красний Лиман

райони:

Артемівський

Аліпов
Олександр Миколайович,
заступник голови облдержадміністрації

міста:

Горлівка
Дебальцеве
Дзержинськ
Єнакієве
Жданівка
Кіровське
Сніжне
Торез
Харцизьк
Шахтарськ

райони:

Шахтарський

Берестовий
Кім Семенович,
заступник голови облдержадміністрації

міста:

Вугледар
Докучаєвськ
Новогродівка
Селидове

райони:

Великоновосілківський
Волноваський
Володарський
Мар'їнський
Першотравневий

Давиденко
Людмила Іванівна,
заступник голови облдержадміністрації

міста:

Авдіївка
Донецьк (Київський район)
Костянтинівка
Красноармійськ
Макіївка
Ясинувата

райони:

Костянтинівський
Красноармійський
Ясинуватський

Петряєва
Олена Борисівна,
заступник голови облдержадміністрації

міста:

Димитров
Добропілля
Дружківка
Слов'янськ

райони:

Добропільський
Олександрівський
Слов'янський

Черенкова
Марина Анатоліївна,
заступник голови облдержадміністрації

райони:

Амвросіївський Новоазовський
Старобешівський
Тельманівський

 

Заступник голови -
керівник  апарату
облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 

Додаток 1
до Розподілу обов'язків між керівними працівниками облдержадміністрації

  

 

Додаток 3
до Розподілу обов'язків між керівними працівниками облдержадміністрації

  

  

Додаток 8
до Розподілу обов'язків між керівними працівниками облдержадміністрації

  

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали