КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.12.2011 р. N 1559

Про внесення змін до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 14.07.2011 N 713

Відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10.05.2011 N 450 "Про організацію в Київській облдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації" та відповідно до рішення експертної комісії з визначення переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації, затвердженого протоколом N 4 від 17.11.2011:

Внести до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 14.07.2011 N 713 "Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації, та інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації" (Розпорядження N 713) такі зміни:

Додаток 1 "Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації" викласти у редакції, що додається.

 

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

 

Додаток
до розпорядження Київської обласної державної адміністрації
14.07.2011 N 713
(в редакції розпорядження Київської обласної державної адміністрації
від 30.12.2011 N 1559)

ПЕРЕЛІК*
відомостей, що становлять службову інформацію в Київській обласній державній адміністрації

_
* Примітка.

Інформація або її частина, зазначена у цьому документі, є службовою, якщо вона міститься у назві документа, основному тексті, висновках, резолюціях та супровідних листах до нього.

1. Інформація з питань взаємодії з правоохоронними органами

1.1. Листування з правоохоронними та іншими державними органами виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

1.2. Інформація щодо розслідування конкретних злочинів, знешкодження організованих угрупувань.

1.3. Відомості про способи і засоби захисту від несанкціонованого доступу до службової інформації.

1.4. Відомості про способи захисту персональних даних.

1.5. Відомості з кадрової роботи в правоохоронних органах області.

2. Інформація з питань забезпечення охорони державної таємниці

2.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності.

2.2. Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурах секретних справ.

2.3. Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних документів.

2.4. Відомості про перелік посад, що дають право посадовим особам, які їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

2.5. Відомості про надання та скасування допуску до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

2.6. Відомості щодо облікової картки про надання допуску громадянину України до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.

2.7. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

2.8. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньооб'єктового режиму.

2.9. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

2.10. Відомості про порядок охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців.

2.11. Відомості про зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів господарювання, спеціальних економічних зон на території області, що стосуються економічної безпеки регіону, держави.

2.12. Протоколи засідань складу експертної комісії з питань державної таємниці, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів з грифом "ДСК".

3. Інформація з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

3.1. Інформація щодо стану системи оповіщення цивільного захисту області.

3.2. Інформація про стан використання резервного фонду бюджету області на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій регіонального рівня.

3.3. Загальні відомості щодо віднесення об'єктів національної економіки до відповідних категорій цивільного захисту.

3.4. Інформація щодо залучення територіальної підсистеми цивільного захисту в антитерористичних операціях та територіальній обороні.

3.5. Інформація щодо формування та використання обласного страхового фонду документації.

4. Інформація з питань оборонної та мобілізаційної роботи

4.1. Відомості про військовий облік громадян.

4.2. Відомості про бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу.

4.3. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до зведених відомостей державної таємниці (далі - ЗВДТ) (440-05) щодо:

4.3.1. створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій області;

4.3.2. виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

4.3.3. виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільсько-господарської продукції в особливий період;

4.3.4. виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

4.3.5. виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період;

4.3.6. мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

4.3.7. кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в Київській обласній державній адміністрації, районних державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування;

4.3.8. забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

4.3.9. показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки області на особливий період;

4.3.10. підготовки фахівців у закладах освіти області на особливий період;

4.3.11. надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в області в особливий період;

4.3.12. виробництва найважливішої цивільної промислової продукції області в особливий період;

4.3.13. номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в Київській обласній державній адміністрації, на підприємствах, в установах, організаціях області, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

4.3.14. капітального будівництва в особливий період;

4.3.15. створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в області в особливий період;

4.3.16. потреби сільського господарства області в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

4.4. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки області.

4.5. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів із питань мобілізаційної підготовки економіки області.

4.6. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій області, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

4.7. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

4.8. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій з питань мобілізаційної підготовки.

4.9. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів області Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

4.10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств області.

4.11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій області.

4.12. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій області щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

4.13. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій області на режим роботи в умовах особливого періоду.

4.14. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації області.

4.15. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій області.

4.16. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.

5. Інформація з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства

5.1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

5.2. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об'єктів промисловості.

5.3. Плани міст та інших населених пунктів, виконаних на топографічних та картографічних матеріалах у масштабі 1:50000 і більше у будь-якій системі координат, крім державної.

5.4. Відомості про координати астрономічних, гравіметричних, геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю до 20 м і точніше в умовній та місцевій системі координат.

5.5. Відомості про координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

5.6. Відомості про організаційні заходи та технічні засоби охорони об'єктів комунального водозабезпечення.

5.7. Відомості про фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районах та містах з населенням до 100 тис. чол. та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

6. Інформація з питань кадрової роботи

6.1. Особові справи державних службовців.

6.2. Матеріали службових розслідувань, перевірок, скарг та заяв громадян, які стосуються кадрових призначень, звільнень, доповідні записки, рекомендації, що передують прийняттю рішення.

6.3. Посадові інструкції працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, які мають доступ до документів, що містять державну таємницю, якщо в них передбачена робота з документами, що містять державну таємницю.

6.4. Матеріали щодо обліку трудових книжок та посвідчень працівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

6.5. Матеріали щодо розгляду питань про нагородження та відзначення державними нагородами України, Уряду та облдержадміністрації працівників області, які передують прийняттю рішення.

7. Інше

7.1. Інформація, що міститься в документах обласної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності обласної державної адміністрації або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали