РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.05.2018 р. N 314

Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 квітня 2016 року N 225

Керуючись статтею 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 квітня 2016 року N 225 "Про утворення координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства у Рівненській області" (Розпорядження N 225) такі зміни:

1) додаток до розпорядження викласти в редакції, що додається;

2) Положення про координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства у Рівненській області, затверджене зазначеним розпорядженням, викласти у редакції, що додається;

3) пункт 3 розпорядження викласти у такій редакції:

"3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Богатирчук-Кривко С. К.".

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 червня 2016 року N 325 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 квітня 2016 року N 225".

 

Голова адміністрації

О. Муляренко

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
25.04.2016 N 225
(у редакції розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
від 11.05.2018 N 314)

СКЛАД
координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства у Рівненській області

Муляренко
Олексій Віталійович

- голова обласної державної адміністрації, голова координаційної ради

Богатирчук-Кривко
Світлана Кирилівна

- заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови координаційної ради

Свисталюк
Сергій Анатолійович

- перший заступник голови обласної ради, заступник голови координаційної ради (за згодою)

Корольчук
Олександр Володимирович

- в. о. начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, секретар координаційної ради

Члени координаційної ради:

Бірюков
Олександр Геннадійович

- керівник апарату обласної державної адміністрації

Бобровська
Олена Анатоліївна

- представник громадської організації "За добробут життя "Берегиня" (за згодою)

Горецький
Олексій Андрійович

- директор Рівненської обласної громадської організації "Комітет виборців України" (за згодою)

Гунько
Лариса Петрівна

- голова правління Центру підтримки громадських ініціатив "Чайка" (за згодою)

Клічук
Святослав Володимирович

- голова правління громадської організації "Рівненський центр "Соціальне партнерство" (за згодою)

Лазаревич
Юрій Миколайович

- голова правління благодійної організації "Мережа 100 відсотків життя Рівне" (за згодою)

Лесько
Віталій Миколайович

- президент громадської організації "Клуб Ротарі м. Рівне", голова громадської ради при Рівненській обласній державній адміністрації (за згодою)

Мартинюк
Андрій Миколайович

- голова Ради громадської організації "Екоклуб" (за згодою)

Михалевич
Ірина Іванівна

- радник голови обласної державної адміністрації (за згодою)

Процюк
Олександр Віталійович

- керівник Агенції регіонального розвитку Рівненської області (за згодою)

Стасюк
Руслана Петрівна

- виконавчий директор Західноукраїнської регіональної непідприємницької громадської організації "Волинський ресурсний центр" (за згодою)

Токарський
Андрій Віталійович

- голова Рівненської обласної організації Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА" (за згодою)

Тимошенко
Ігор Олександрович

- заступник голови обласної державної адміністрації

Ундір
Віталій Олександрович

- заступник голови обласної державної адміністрації

Шинкаренко
Вікторія Степанівна

- координатор Рівненської волонтерської групи батальйону "Дар" (за згодою)

Штурхецький
Сергій Володимирович

- голова Координаційної Ради Рівненської обласної громадської організації "Рівненський Медіа-клуб" (за згодою).

 

Керівник апарату адміністрації

О. Бірюков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
25 квітня 2016 року N 225
(у редакції розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
від 11 травня 2018 року N 314)

Положення
про координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства у Рівненській області

1. Координаційна рада сприяння розвитку громадянського суспільства у Рівненській області (далі - координаційна рада) утворена для забезпечення діяльності з упровадження державної політики та системних заходів, спрямованих на реалізацію Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки (далі - Стратегія), затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року N 68/2016 "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" (Указ N 68/2016), формування сприятливого середовища для посилення ролі громадянського суспільства, залучення потенціалу його організацій до процесів формування та здійснення державної політики.

2. Координаційна рада є консультативно-дорадчим органом при Рівненській обласній державній адміністрації, який утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

3. Координаційна рада у своїй роботі керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями координаційної ради є:

1) розроблення напрямів та механізмів місцевого сприяння розвитку громадянського суспільства;

2) сприяння налагодженню конструктивної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства;

3) підготовка на основі стратегічних напрямів реалізації Стратегії та з урахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади та організацій громадянського суспільства щорічних проектів обласних планів заходів щодо виконання Стратегії;

4) сприяння проведенню громадських обговорень, наукових конференцій, круглих столів сприяння розвитку громадянського суспільства, залученню громадськості до процесів формування та реалізації місцевої політики, конструктивної взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства, а також вивчення громадської думки;

5) здійснення методичного забезпечення, моніторингу та оцінки реалізації щорічних обласних планів заходів щодо реалізації Стратегії та підготовка пропозицій щодо актуалізації таких планів;

6) проведення освітніх та інформаційних заходів з метою залучення представників організацій громадянського суспільства до роботи в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

5. Координаційна рада має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) заслуховувати інформацію представників структурних підрозділів обласної державної адміністрації про стан виконання обласних планів заходів щодо реалізації Стратегії;

3) запрошувати на свої засідання та залучати для обговорення окремих питань керівників і представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також експертів;

4) утворювати тимчасові експертні та робочі групи для опрацювання окремих питань діяльності координаційної ради;

5) залучати в разі потреби в установленому порядку до опрацювання окремих питань представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, а також експертів, учених, фахівців;

6) ініціювати проведення громадського обговорення проектів рішень обласної державної адміністрації щодо питань розвитку громадянського суспільства;

7) ініціювати проведення конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до відання координаційної ради.

6. Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими консультативними, дорадчими, допоміжними органами і службами, утвореними місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями.

7. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступників голови координаційної ради та інших членів ради, які беруть участь в її роботі на громадських засадах.

8. Персональний склад координаційної ради затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації та формується із представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також представників організацій громадянського суспільства, чисельність яких має становити не менше половини складу координаційної ради.

9. Координаційну раду очолює голова обласної державної адміністрації.

Голова координаційної ради має заступників, один з яких (за домовленістю) у разі відсутності голови здійснює керівництво діяльністю координаційної ради.

Функції секретаря координаційної ради виконує представник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, який здійснює документальне оформлення матеріалів, що вносяться на розгляд координаційної ради, протоколів та рішень ради.

10. Голова координаційної ради:

1) здійснює загальне керівництво діяльністю координаційної ради, визначає порядок її роботи, скликає і головує на засіданнях координаційної ради;

2) забезпечує організацію роботи координаційної ради, підготовку з урахуванням пропозицій її членів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства планів її роботи, питань порядку денного засідань координаційної ради;

3) здійснює моніторинг реалізації рішень координаційної ради;

4) представляє координаційну раду у взаємовідносинах з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями.

11. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу координаційної ради.

Засідання координаційної ради є відкритими і гласними.

Координаційна рада інформує громадськість про свою діяльність.

Рішення координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів координаційної ради.

Рішення координаційної ради оформлюється протоколом, який підписується головою (заступником голови) координаційної ради.

Рішення координаційної ради можуть надсилатися для розгляду місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

У разі необхідності рішення координаційної ради реалізуються шляхом видання актів керівництва обласної державної адміністрації.

12. Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності координаційної ради здійснюється створеними нею експертними та робочими групами, організаційно-технічне та інше забезпечення - управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.

13. Координаційна рада має бланк зі своїм найменуванням.

 

Керівник апарату адміністрації

О. Бірюков
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали