Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.07.2016 N 398 та затвердженої ним Програми

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.12.2018 р. N 1004

Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.07.2016 N 398 та затвердженої ним Програми

Керуючись статтею 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пунктом 2 частини третьої статті 4 (Закон N 141-VIII), пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), Указом Президента України від 05.03.2015 N 123/2015 "Про утворення військово-цивільних адміністрацій" (Указ N 123/2015), Стратегією розвитку Луганської області до 2020 року, затвердженою розпорядженням керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.06.2015 N 272 (у редакції від 28.10.2016 N 624), з метою ефективної реалізації заходів Програми зобов'язую:

внести зміни до:

1) пункту 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.07.2016 N 398 "Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку інформаційної сфери Луганської області на 2016 - 2018 роки" (Розпорядження N 398) (зі змінами), замінивши цифри "2016 - 2018", "41516,363" цифрами "2016 - 2019", "69792,302";

2) Програми (Розпорядження N 398) та додатків до неї, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

 

В. о. голови обласної державної
адміністрації - керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

С. Філь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
12 грудня 2018 року N 1004

Регіональна цільова програма розвитку інформаційної сфери Луганської області на 2016 - 2019 роки

(нова редакція)

ПАСПОРТ
Регіональної цільової програми розвитку інформаційної сфери Луганської області на 2016 - 2019 роки (далі - Програма)

Підстава для розроблення: статті 10, 11, 54 Конституції України, статті 1, 8 Декларації "Про державний суверенітет України", статті 2, 13, 16, 22, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Стратегія розвитку Луганської області до 2020 року, затверджена розпорядженням керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.06.2015 N 272.

1.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

рішення колегії облдержадміністрації від 31.03.2016 N 4/4

2.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

3.

Розробник Програми

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою), територіальні підрозділи державних ЗМІ

5.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації; обласна організація Національної спілки журналістів України, обласне комунальне підприємство "Інноваційно-інформаційний центр" (за згодою), обласне комунальне підприємство "Вісник Луганщини" (за згодою), приватні ЗМІ області (за згодою), Луганське регіональне відділення "Асоціації міст України" (за згодою)

7.

Термін реалізації Програми

2016 - 2019 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

державний бюджет (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 N 827 (Постанова N 827)), обласний, міські та районні бюджети, інші джерела

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: всього,
у тому числі:

69792,302 тис. грн

державний бюджет

22548,939 тис. грн

обласний бюджет

31714,405 тис. грн

міські та районні бюджети

2110,4 тис. грн

інші джерела

13418,558 тис. грн

I. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано Програму

На території Луганської області спостерігається недостатнє інформування населення про діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

На сьогодні на території області, підконтрольній Україні, працює 24 Телерадіоорганізації (35 % порівняно з 2013 роком), з них 5 - мовники (Регіональна філія ПАТ НСТУ "UA:Донбас" (Державна організація Луганська обласна державна телерадіокомпанія), ТОВ Незалежна телерадіокомпанія "ІРТА", ТОВ "Телекомпанія "СТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "Акцент", ТОВ "Телерадіокомпанія "Енергія"), 11 - провайдери програмної послуги, 10 - регіональні редакції дротового мовлення, 3 - FM-радіомовлення, 2 - із цифрового кабельного телебачення, 3 - в мережі цифрового ефірного телебачення Т2.

44 телерадіоорганізації знаходяться на тимчасово окупованій території області, з ними втрачено зв'язок.

Фактично доступними для перегляду є програми всіх загальнонаціональних телекомпаній в аналоговому та цифровому форматах, окрім населених пунктів, де не працюють провайдери програмної послуги та слабкий сигнал ефірного телебачення, недостатня кількість передавачів, обмежена їх потужність, а саме: в Міловському, Марківському, Троїцькому та Попаснянському районах, де теле-, радіосигнали українських засобів масової інформації (далі - ЗМІ) блокуються або поступаються у потужності сигналу з Російської Федерації та тимчасово окупованої території області.

Завдяки реалізації Програми у 2016 - 2018 роках проблему дискретності інформаційного простору області вдалося частково вирішити після встановлення РТС у Новоайдарському районі поблизу с. Бахмутівки.

Остаточно вирішить цю проблему будівництво у 2019 році РТПС у Попаснянському районі та її оснащення потужним цифровим обладнанням.

Крім цього, в області розпочато процес розбудови малопотужного ФМ-радіомовлення. У 18 населених пунктах, розташованих уздовж лінії розмежування, встановлені радіотрансляційні комплекти, 8 місцевих органів влади подали заявки для розрахунку частотного ресурсу під "Мовлення громад", наступними кроками будуть: отримання ліцензій на мовлення, створення підприємств - редакцій радіомовлення, придбання та встановлення обладнання.

Із серпня 2018 року Україна перейшла на цифровий стандарт мовлення. Для зони проведення Операції об'єднаних сил цей процес відтерміновано до травня 2019 року. У разі припинення аналогового мовлення виникне проблема "інформаційного вакууму" на територіях, прилеглих до лінії розмежування, через відсутність належних засобів прийому цифрового сигналу, що може посилити негативний вплив антиукраїнського контенту.

Таким чином, необхідно вжити заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази проукраїнських мовників, які працюють на підконтрольній українській владі території, для забезпечення стабільного прийому сигналу національних та регіональних телерадіокомпаній на всій території області.

Крім того, реформування комунальних ЗМІ призводить до недофінансування місцевих ЗМІ через практичну відсутність комерційної реклами, внаслідок чого необхідно запровадити нову систему поширення офіційної інформації, насамперед нормативно-правових актів обласної державної адміністрації, та вжити заходів щодо забезпечення економічної спроможності реформованих ЗМІ.

На сьогодні із 118 видань, які діяли наприкінці 2013 року, на підконтрольній українській владі території залишилось 34, тобто втрати склали 72 %. При цьому сфера їх розповсюдження обмежується місцевим рівнем (міський, районний).

Дуже важливим для здійснення влади в регіоні є функціонування обласної газети "Вісник Луганщини" з орієнтовним тиражем до 50000 примірників.

Крім того, область повністю втратила власну поліграфічну базу, систему книговидання та книгорозповсюдження. Це питання потребує системного вирішення, адже для створення обласної друкарні необхідно забезпечити належні обсяги випуску власної поліграфічної продукції. Важливий напрям - випуск творів місцевих авторів, як художніх, так і наукових.

В області відсутні заходи, спрямовані на підтримку діяльності місцевих письменників, також наявна проблема відсутності дієвої комунікації між органами влади та журналістським середовищем.

У зв'язку із динамічним розвитком інформаційних технологій, необхідністю протидії ворожій пропаганді та іншими новими викликами для працівників масмедіа актуальною залишається проблема підвищення професійного рівня журналістів і співробітників місцевих ЗМІ.

Ефективне вирішення актуальних питань можливе за умови визначення основних напрямів та виконання першочергових завдань з реалізації державної інформаційної політики в рамках Програми.

II. Мета Програми

Метою Програми є поширення серед населення області об'єктивної інформації про діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

III. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми (SWOT-аналіз)

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

1. Наявність інфраструктури для трансляції сигналу українських мовників на непідконтрольну українській владі територію області.
2. Наявність обладнання для блокування ворожих теле- та радіотрансляцій на лінії розмежування

1. Відсутність у населення "сірої зони" та прикордонних з РФ районів області засобів прийому цифрового україномовного сигналу.
2. Недостатність фахового рівня журналістів в умовах протистояння ворожій пропаганді РФ.
3. Відсутність ефективної комунікації між органами влади та журналістським середовищем.
4. Припинення випуску з 01.01.2019 друкованого видання з обласною сферою розповсюдження

Можливості (O)

Загрози (T)

1. Наявність міжнародних донорських організацій та Інститутів громадянського суспільства, що надають практичну та методичну допомогу з відновлення Донбасу.
2. Указ Президента України від 25.02.2017 N 47/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної безпеки України" (Указ N 47/2017).
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 N 8-р "Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження" (План N 8-р)

1. Загострення збройного конфлікту.
2. Наявність ризику припинення виходу місцевих друкованих видань через неготовність до роботи у нових економічних умовах у зв'язку з прийняттям Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" (Закон N 917-VIII)

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Існує декілька варіантів розв'язання порушених у Програмі проблем.

Перший варіант передбачає здебільшого контрольно-моніторингові та консервативні (традиційні) заходи із забезпечення розвитку інформаційної сфери області, підтримки ЗМІ, серед яких: моніторинг стану відповідних процесів та тенденцій; контроль за дотриманням чинного законодавства в інформаційній сфері, надання цільової методичної допомоги.

Однак цей варіант виключає чітку координацію вироблення та реалізації заходів, спрямованих на об'єктивне інформування населення, залишаючи за безпосередніми виконавцями на місцях остаточне право прийняття рішень у галузі інформації, внаслідок чого інформаційно-роз'яснювальні заходи на обласному рівні матимуть безсистемний та неузгоджений характер.

Другий варіант передбачає розбудову дієвої системи інформування населення області із залученням коштів державного бюджету на капітальні видатки (створення системи ретрансляції сигналу, закупівля передавачів або їх передача від центральних органів державної влади як гуманітарної допомоги, виділення коштів з державного бюджету на висвітлення діяльності облдержадміністрації).

Недоліком цього варіанта є значні витрати часу (до року) на узгодження позицій усіх заінтересованих учасників та низький рівень оперативності реагування на нагальні потреби.

Третій варіант передбачає вирішення актуальних питань підтримки розвитку інформаційної сфери через реалізацію Програми та є оптимальним, оскільки формує єдину систему заходів, чітко окреслює завдання та повноваження усіх виконавців, визначає конкретні показники її реалізації.

Реалізація Програми надасть можливість залучити кошти обласного бюджету на зміцнення матеріально-технічної бази та інфраструктури розповсюдження інформації в області, а також задіяти механізми компенсації обласному бюджету витрат за рахунок державного бюджету.

Головними перевагами цього варіанта є:

1) формування спільного бачення розвитку інформаційної сфери області та єдиного центру координації та контролю за його реалізацією;

2) розвиток сталої системи комунікацій обласної влади, ЗМІ та населення;

3) розширення мережі ретрансляції теле- та радіосигналу на території області;

4) можливість залучення різних джерел фінансування для більш збалансованого розвитку інформаційної сфери області.

Обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щороку при затвердженні обласного, міських і районних бюджетів чи внесення змін до них.

Для виконання Програми планується залучити кошти з обласного, міських і районних бюджетів та інших джерел фінансування у сумі 69792,302 тис. грн. Загальний обсяг фінансування, у тому числі за роками, наведено у додатку 1 до Програми.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей її учасників.

Строк виконання Програми - 2016 - 2019 роки.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основні завдання Програми за сферами:

органіраційно-координаційна:

1) створення якісно нового інформаційного і комунікаційного середовища регіонального масштабу;

2) надання місцевим та всеукраїнським медіа-ресурсам різних форм власності достовірної інформації про події, що відбуваються в області, для запобігання поширенню інформаційних диверсій і провокацій;

3) формування відповідального та професійного журналістського середовища;

друковані ЗМІ:

1) перереєстрація комунальної установи "Ізвєстія Луганщини" та забезпечення виходу обласного комунального друкованого видання "Вісті Луганщини", з виділенням фінансування з обласного бюджету;

2) запровадження дієвої системи поширення офіційної інформації;

3) розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури та видавничої справи області;

4) здійснення заходів із забезпечення сталого виходу місцевих друкованих ЗМІ;

5) видання спеціальних тематичних випусків (сторінок) загальнонаціональних друкованих ЗМІ, присвячених Луганській області;

6) запровадження заходів щодо стимулювання розвитку місцевих ЗМІ, зокрема в рамках проекту "Змінимо країну разом";

телебачення та радіомовлення:

1) розвиток інфраструктури та збільшення потенціалу місцевих ефірних телерадіокомпаній;

2) проведення (у разі необхідності) екстреного інформування населення у разі виникнення надзвичайної ситуації через ЗМІ області (телебачення, дротове та ефірне радіо);

3) придбання (у 2019 році) обладнання комунальним підприємством "Інноваційно-інформаційний центр" для забезпечення трансляції радіосигналу на територію області;

4) будівництво та утримання (у 2019 році) радіотелевізійної передавальної станції комунальним підприємством "Інноваційно-інформаційний центр";

5) проведення кампанії соціальної реклами з популяризації в області місцевих телеканалів і радіостанцій;

книговидання та книгорозповсюдження:

1) популяризація української книги, проведення регіональних заходів щодо залучення населення до читання ("Дні книги", зустрічей з відомими письменниками, презентацій видань тощо);

2) організація та проведення виїзної книжкової торгівлі, пересувної книжкової виставки-ярмарку у містах і районах області;

3) організація та проведення щорічної книжкової виставки-ярмарку "Медіа-вернісаж";

4) розширення та підтримка мережі книгорозповсюдження;

5) підтримка випуску та закупівля суспільно значущих творів письменників Луганщини.

Оцінка реалізації Програми здійснюватиметься за такими індикаторами:

N
з/п

Найменування заходів

Кількість проведених заходів за роками:

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

1.

Проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, інтернет-прес-конференцій, інших заходів за участю керівництва області, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

45

50

50

60

2.

Організація та проведення тематичних семінарів, лекцій, тренінгів за участю професійних тренерів і журналістів для представників місцевих ЗМІ, органів державної влади та місцевого самоврядування

3

4

5

5

3.

Забезпечення участі представників ЗМІ області у фахових нарадах, семінарах, конкурсах, фестивалях

3

4

4

4.

Проведення урочистих заходів з нагоди відзначення днів працівників видавництв, поліграфії, книгорозповсюдження, журналіста та працівників радіо, телебачення та зв'язку

3

3

3

3

5.

Надання методичної та консультаційної допомоги ЗМІ

20

20

20

20

6.

Підготовка та виготовлення тематичної інформаційно-довідкової поліграфічної продукції для представників ЗМІ

30

30

40

7.

Забезпечення участі представників ЗМІ, поліграфії та книговидання у загальнонаціональних виставках і експозиціях

2

2

2

2

8.

Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області

1

1

1

-

9.

Проведення засідань "Прес-клубу" за участю провідних журналістів області

4

4

4

4

10.

Проведення тематичних конкурсів, фестивалів, тематичних акцій для мотивування та розвитку місцевих журналістів

1

1

1

1

11.

Організація та проведення прес-турів і журналістських "десантів" з нагоди важливих подій в суспільному житті області

12

12

12

12

12.

Інформаційний супровід реалізації реформ в області

200

200

200

200

13.

Реалізація міні-проектів в рамках конкурсу "Луганськ об'єднується: платформа громадсько-державного діалогу"

1

14,

Випуск обласного комунального друкованого видання "Вісті Луганщини"

52

52

52

-

15,

Видання спеціальних тематичних випусків (сторінок) загальнонаціональних друкованих ЗМІ, присвячених області

1

1

1

1

16.

Забезпечення будівництва радіотелевізійної станції

-

1

-

1

17.

Проведення загальнообласного соціологічного дослідження електронних ЗМІ

-

-

1

1

18.

Проведення кампанії соціальної реклами з популяризації місцевих телеканалів і радіостанцій, обласного комунального друкованого видання "Вісті Луганщини"

1

1

1

19.

Популяризація української книги, проведення регіональних заходів щодо залучення населення до читання ("Дні книги", зустрічей з відомими письменниками, презентацій видань)

1

1

1

20.

Організація та проведення виїзної книжкової торгівлі, пересувної книжкової виставки-ярмарку у містах і районах області

1

1

1

21.

Організація та проведення щорічної книжкової виставки-ярмарку "Медіа-вернісаж"

1

1

1

1

22.

Розширення та підтримка мережі книгорозповсюдження

1

1

1

1

23.

Створення сайту проекту "Із думкою про мир" з рейтинговим голосуванням

-

1

-

-

24.

Випуск патріотичних коміксів для дітей

-

-

2

1

25.

Розвиток системи місцевого радіомовлення (придбання та встановлення комплектів для трансляції радіосигналу)

 

51

 

 

Програмою передбачено фінансування протягом усього періоду її реалізації:

2016 рік - 9291,598 тис. грн;

2017 рік - 22108,765 тис. грн;

2018 рік - 10673,439 тис. грн;

2019 рік - 27718,5 тис. грн.

Всього - 69792,302 тис. грн.

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 1.

VII. Ресурсне забезпечення Програми

Детальний розрахунок ресурсного забезпечення Програми наведено у додатку 2.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладаються на Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, який звітує щопівроку до 15 числа, наступного за звітним періодом.

Виконавці заходів Програми надають інформацію про хід її виконання Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації щопівроку до 05 числа, наступного за звітним періодом.

IX. Розрахунок очікуваних результатів

Виконання Програми забезпечить:

1) налагодження діалогу між органами влади усіх рівнів та ЗМІ шляхом проведення тематичних заходів (205), засідань "Прес-клубу" (12 заходів), прес-турів і журналістських "десантів" (48 заходів);

2) підвищення рівня якості інформаційних матеріалів в області, сприяння професійному розвитку журналістів шляхом проведення 17 тематичних семінарів, лекцій, тренінгів за участю професійних тренерів і журналістів для представників місцевих ЗМІ, органів державної влади та місцевого самоврядування, забезпечення їх участі у фахових нарадах, семінарах, конкурсах, фестивалях (11 заходів), загальнонаціональних виставках і експозиціях (8 заходів), надання методичної та консультаційної допомоги ЗМІ (80 консультацій), видання 100 примірників тематичної інформаційно-довідкової поліграфічної продукції;

3) налагодження дієвого діалогу між органами влади всіх рівнів і громадськістю шляхом проведення тематичних конкурсів, фестивалів, акцій, розміщення соціальної реклами (3 інформаційні кампанії);

4) повне та всебічне інформування населення про хід реформ в області шляхом публікації 800 тематичних матеріалів, випуску обласного комунального друкованого видання "Вісті Луганщини" (156 номерів);

5) розширення каналів інформування громад області про діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади завдяки реалізації міні-проектів в рамках конкурсу "Луганськ об'єднується: платформа громадсько-державного діалогу";

6) формування позитивного іміджу Луганщини на загальнонаціональному рівні шляхом публікації 4 щорічних тематичних випусків (сторінок) у загальнонаціональних друкованих ЗМІ;

7) розвиток інфраструктури та збільшення потенціалу місцевих ефірних телерадіокомпаній шляхом будівництва двох радіотелевізійних станцій (у Новоайдарському та Попаснянському районах), придбання та встановлення 51 комплекту для трансляції радіосигналу;

8) коригування напрямів розвитку інформаційної сфери області шляхом проведення 2 соціологічних досліджень електронних ЗМІ;

9) підвищення рейтингу та пізнаваності місцевих ЗМІ, збільшення аудиторії глядачів шляхом проведення 3 кампаній із соціальної реклами;

10) популяризація української книги під час представлення вітчизняних видань у містах і районах області, проведення акції "Дні книги", зустрічей з відомими письменниками, презентацій видань (3 заходи), організація та проведення виїзної книжкової торгівлі, пересувної книжкової виставки-ярмарку (3 заходи), щорічної книжкової виставки-ярмарку "Медіа-вернісаж" (4 заходи);  

11) формування проукраїнського світогляду у дітей молодшого шкільного віку шляхом випуску 3 номерів патріотичних коміксів для дітей.

 

Директор Департаменту
масових комунікацій

О. Костенко

 

Додаток 1
до Програми

Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової програми розвитку інформаційної сфери Луганської області на 2016 - 2019 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн, у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Організаційно-координаційна діяльність

1.1. Проведення моніторингу стану розвитку інформаційної сфери області серед комунальних і приватних видань міст і районів області

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

не потребує фінансування

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

отримання об'єктивної інформації про стан розвитку інформаційної сфери Луганській області

1.2. Проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей, інтернет-прес-конференцій, інших заходів за участю керівництва області, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

не потребує фінансування

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

налагодження діалогу між органами влади усіх рівнів та засобами масової інформації області шляхом проведення 205 заходів

1.3. Організація та проведення тематичних семінарів, лекцій, тренінгів за участю професійних тренерів і журналістів для представників місцевих засобів масової інформації області, органів державної влади та місцевого самоврядування

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, обласна організація Національної спілки журналістів України (за згодою), інші інститути громадянського суспільства області (за згодою)

обласний бюджет

50,0

54,0

58,0

62,0

підвищення рівня якості інформаційних матеріалів в області, сприяння особистому розвитку журналістів через реалізацію 17 заходів

1.4. Забезпечення участі представників засобів масової інформації області у фахових нарадах, семінарах, конкурсах, фестивалях

2016 - 2018

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

20,0

22,0

24,0

підвищення рівня якості інформаційних матеріалів в області, сприяння особистому розвитку журналістів шляхом проведення 1! заходів

1.5. Проведення урочистих заходів з нагоди відзначення днів працівників видавництв, поліграфії, книгорозповсюдження, журналіста та працівників радіо, телебачення та зв'язку

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

не потребує фінансування

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми
 
 

налагодження діалогу між органами влади усіх рівнів та засобами масової інформації області шляхом проведення 12 заходів  

1.6. Надання методичної та консультаційної допомоги засобам масової інформації

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

не потребує фінансування

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми
 
 

підвищення рівня якості інформаційних матеріалів в області за допомогою надання 18 консультацій  

1.7. Підготовка та виготовлення тематичної інформаційно-довідкової поліграфічної продукції для представників засобів масової інформації

2016 - 2018

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

12,0

15,0

17,0

видання 100 екземплярів поліграфічної продукції сприятиме підвищенню рівня якості інформаційних матеріалів в області, особистому розвитку журналістів

1.8. Забезпечення участі представників засобів масової інформації, поліграфії та книговидання в загальнонаціональних виставках і експозиціях

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

40,0

44,0

48,0

50,0

забезпечення представництва засобів масової інформації та видавництв області на всеукраїнському рівні у 8 виставках

1.9. Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області

2016 - 2018

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою), райдержадміністрації

обласний бюджет

90,0

100,0

130,0

налагодження дієвого діалогу між органами влади всіх рівнів і громадськості області шляхом проведення 3 інформаційних кампаній

1.10. Проведення засідань "Прес-клубу" за участю провідних журналістів Луганської області

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

40,0

50,0

55,0

координація зусиль облдержадміністрації та журналістів в питаннях розвитку медіа сфери області під час проведення 16 засідань прес-клубу

1.11. Проведення тематичних конкурсів, фестивалів, тематичних акцій для мотивування та розвитку місцевих журналістів

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

10,0

145,9

468,0

600,0

налагодження діалогу між органами влади усіх рівнів та засобами масової інформації області шляхом проведення 4 заходів

1.12. Організація та проведення прес-турів і журналістських "десантів" з нагоди важливих подій в суспільному житті області

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

60,0

67,0

71,0

100,0

налагодження діалогу між органами влади усіх рівнів та засобами масової інформації області під час проведення 48 заходів

1.13. інформаційний супровід супроводження реалізації реформ в Луганській області

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

167,5

80,0

40,0

45,0

публікація 800 матеріалів з метою інформування населення області про хід реформ у Луганській області

1.14. Реалізація міні-проектів в рамках конкурсу "Луганськ об'єднується: платформа, громадсько-державного діалогу"

2016

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, Луганське регіональне відділення "Асоціації міст України" (за згодою)

позабюджетні кошти

420,0

розширення каналів інформування громад області про діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади

2.

Діяльність у галузі друкованих засобів масової інформації

2.1. Випуск у світ обласного комунального друкованого видання "Вісті Луганщини"

2016 - 2018

обласна комунальна установа "Вісник Луганщини"

обласний бюджет

2128,698

4269,107

4980,5

випуск 156 номерів видання з метою забезпечення систематичного та своєчасного інформування населення області

2.2. Видання спеціальних тематичних випусків (сторінок) загальнонаціональних друкованих засобів масової інформації, присвячених Луганській області

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

185,0

190,0

195,0

199,0

формування позитивного іміджу Луганщини на загальнонаціональному рівні шляхом публікації 4 щорічних тематичних випусків

2.3. Підтримка редакцій місцевих друкованих видань шляхом надання субвенції міським і районним бюджетам на їх технічне переоснащення та укладання угод на висвітлення ходу реформ у Луганській області

2016 - 2018

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

1500,0

100,0

320,0

підтримка та розвиток місцевих друкованих засобів масової інформації

2.4. Підтримка міських і районних комунальних друкованих засобів масової інформації області органами місцевого самоврядування

2016 - 2017

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради (за згодою)

міські та районні бюджети

1310,4

800,0

підтримка комунальних друкованих засобів масової інформації

2.5. Запровадження випуску патріотичних коміксів для дітей

2017 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

400,0

400,0

400,0

формування проукраїнського світогляду у дітей молодшого шкільного віку шляхом випуску 3 номерів коміксу

3.

Розвиток телебачення та радіомовлення

3.1. Розвиток інфраструктури та збільшення потенціалу місцевих ефірних телерадіокомпаній

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

не потребує фінансування

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми
 
 

збільшення глядацької аудиторії місцевих телеканалів 

3.2. Розвиток системи місцевого радіомовлення

2017

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради (за згодою)

обласний бюджет

705,0

встановлення 51 передавача для екстреного оповіщення населення області у разі виникнення небезпечної або аварійної ситуації

3.3. Будівництво об'єкту "Будівництво радіотелевізійної станції на території Новоайдарського району Луганської області"

2017

управління капітального будівництва облдержадміністрації як замовник будівництва

залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

12947,558

забезпечення трансляції місцевих та центральних телерадіоканалів на території області. Забезпечення технічного переоснащення мовних потужностей в області та підвищення якості сигналу для 400 тис. жителів

3.4. Забезпечення експлуатації радіотелевізійної станції

2016 - 2019

комунальне підприємство "Інноваційно-інформаційний центр"

не потребує фінансування

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми
 
 

забезпечення трансляції місцевих та центральних телерадіоканалів на території області 

3.5. Проведення загальнообласного соціологічного дослідження

2018 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

198,0

198,0

коригування напрямків розвитку інформаційної сфери області шляхом проведення 2 досліджень

3.6. Проведення кампанії соціальної реклами із популяризації в області місцевих телеканалів і радіостанцій, обласного комунального видання "Вісті Луганщини",

2016 - 2018

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет, кошти інших джерел

30,0

91,0

96,0

підвищення рейтингу та пізнаваності місцевих ЗМІ, збільшення аудиторії глядачів шляхом проведення 3 кампаній

3.7. Висвітлення заходів з реалізації Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016 - 2018 роки

2016 - 2018

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

3122,0

1775,0

2790,0

інформування населення області про хід реалізації Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016 - 2018 роки шляхом охоплення щоденним мовленням українського контенту 700 тис. жителів області

3.8. Будівництво об'єкту "Будівництво радіотелевізійної передаючої станції на території Попаснянського району Луганської області"

2019

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

державний бюджет (проект регіонального розвитку, який може реалізуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 N 827 (Постанова N 827) відповідно до Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України)

 

 

557,439

23191,5

забезпечення трансляції місцевих та центральних телерадіоканалів на території області. Забезпечення технічного переоснащення мовних потужностей в області та підвищення якості сигналу для 500 тис, жителів

3.9. Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації у засобах масової інформації

2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

2593,0

інформування населення області про діяльність Луганської обласної державної адміністрації шляхом охоплення щоденним мовленням українського контенту 700 тис. жителів області, випуск 52 номерів видання обласної сфери розповсюдження

4.

Підтримка книговидання та книгорозповсюдження

4.1. Популяризація української книги, проведення регіональних заходів щодо залучення громадян до читання (днів книги, зустрічей з відомими письменниками, презентацій видань)

2016 - 2018

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

20,0

22,0

24,0

представлення вітчизняних видань у містах і районах області, популяризація української літератури на 3 щорічних заходах

4.2. Організація та проведення виїзної книжкової торгівлі, пересувної книжкової виставки-ярмарку у містах і районах області

2016 - 2018

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, обласна комунальна установа "Ізвєстія Луганщини"

обласний бюджет

20,0

22,0

24,0

представлення вітчизняних видань у містах і районах області, популяризація української літератури

4.3. Організація та проведення щорічного фестивалю преси "Медіа-вернісаж"

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

26,0

29,2

32,5

35,0

представлення вітчизняних видань у містах і районах області, популяризація української літератури під час 4 заходів

4.4. Розширення та підтримка мережі книгорозповсюдження

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

не потребує фінансування

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми
 
 

представлення вітчизняних видань у містах і районах області, популяризація української літератури під час 3 заходів 

4.5. Підтримка випуску та закупівля суспільно значущих творів письменників Луганщини

2016 - 2019

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

80,0

190,0

150,0

190,0

представлення вітчизняних видань у містах і районах області, популяризація української літератури шляхом видання творів двох авторів

ВСЬОГО: 69792,302

 

9291,598

22108,765

10673,439

27718,5

 

 

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення Регіональної цільової програми розвитку інформаційної сфери Луганської області на 2016 - 2019 роки

Заходи

Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн)

Всього

у тому числі по роках

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1

2

3

4

5

6

1. Організаційно-координаційна діяльність

 

1.3. Організація та проведення тематичних семінарів, лекцій, тренінгів за участю професійних тренерів і журналістів для представників місцевих засобів масової інформації області, органів державної влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

Друк роздаткових матеріалів (папки, блокноти, ручки, програми заходів, буклети, брошури, банери, постери) на 30 - 50 осіб для 3 - 4 заходів на рік

 

12,0

13,0

13,5

14,5

Оренда приміщень 4 заходи на рік

 

12,0

13,0

14,5

15,5

Звукове та аудіовізуальне забезпечення для 4 заходів на рік

 

23,5

25,5

27,0

28,0

Транспортне обслуговування для 4 заходів на рік

 

2,5

2,5

3,0

4,0

Всього,

224,0

50,0

54,0

58,0

62,0

у тому числі кошти обласного бюджету

224,0

50,0

54,0

58,0

62,0

1.4. Забезпечення участі представників засобів масової інформації області у фахових нарадах, семінарах, конкурсах, фестивалях

 

 

 

 

 

Транспортні обслуговування 1 - 2 поїздки на рік для участі в тематичних заходах

 

20,0

22,0

24,0

 

Всього,

66,0

20,0

22,0

24,0

 

у тому числі кошти обласного бюджету

66,0

20,0

22,0

24,0

 

1.7. Підготовка та виготовлення тематичної інформаційно-довідкової поліграфічної продукції для представників засобів масової інформації

 

 

 

 

 

Підготовка та виготовлення довідника з контактною інформацією "Асистент журналіста" для 50 - 100 представників місцевих ЗМІ

 

12,0

15,0

17,0

 

Всього,

44,0

12,0

15,0

17,0

 

у тому числі кошти обласного бюджету

44,0

12,0

15,0

17,0

 

1.8. Забезпечення участі представників засобів масової інформації, поліграфії та книговидання в загальнонаціональних виставках і експозиціях

 

 

 

 

 

Оренда виставкових приміщень

 

15,0

17,0

19,0

20,0

Транспортне обслуговування

 

25,0

27,0

29,0

30,0

Всього,

182,0

40,0

44,0

48,0

50,0

у тому числі кошти обласного бюджету

182,0

40,0

44,0

48,0

50,0

1.9. Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області

 

 

 

 

 

Друк 20 - 25 тематичних постерів з соціальною рекламою 10 - 12 разів на рік

 

90,0

100,0

130,0

 

Всього,

320,0

90,0

100,0

130,0

 

у тому числі кошти обласного бюджету

320,0

90,0

100,0

130,0

 

1.10. Проведення засідань "Прес-клубу" за участю провідних журналістів Луганської області

 

 

 

 

 

Оренда приміщення

 

 

40,0

50,0

13,0

Транспортне обслуговування для 2 - 3 заходів на рік

 

 

 

 

10,0

Звукове та аудіовізуальне забезпечення для 2 - 3 заходів на рік

 

 

 

 

18,0

Друк роздаткових матеріалів (папки, блокноти, ручки, програми заходів, буклети, брошури, банери, постери) на 30 - 50 осіб для 3 - 4 заходів на рік

 

 

 

 

14,0

Всього,

145,0

 

40,0

50,0

55,0

у тому числі кошти обласного бюджету

145,0

 

40,0

50,0

55,0

1.11. Проведення тематичних конкурсів, фестивалів, тематичних акцій для мотивування та розвитку місцевих журналістів

 

 

 

 

 

Проведення конкурсу міні-ініціатив серед ЗМІ щодо організації професійних обмінів журналістів в рамках проекту "Змінимо країну разом"

 

 

 

300,0

300,0

Придбання цінних подарунків / матеріальна винагорода за призові місця

 

10,0

77,9

100,0

150,0

Проведення патріотичної медіа-акції "Із думкою про мир"

 

 

 

 

 

Створення та розміщення у місцевих друкованих ЗМІ тематичних матеріалів щодо учасників АТО

 

 

48,0

48,0

150,0

Створення сайту проекту "Із думкою про мир" з рейтинговим голосуванням

 

 

20,0

20,0

 

Всього,

1223,9

10,0

145,9

468,0

600,0

у тому числі кошти обласного бюджету

1223,9

10,0

145,9

468,0

600,0

1.12. Організація та проведення прес-турів і журналістських "десантів" з нагоди важливих подій в суспільному житті області

 

 

 

 

 

Транспортне обслуговування для 12 - 15 заходів на рік (5,0 тис. грн один прес-тур)

 

60,0

67,0

71,0

100,0

Всього,

298,0

60,0

67,0

71,0

100,0

у тому числі кошти обласного бюджету

298,0

60,0

67,0

71,0

100,0

1.13. Інформаційне супроводження реалізації реформ в Луганській області

 

 

 

 

 

Виготовлення поліграфічної продукції та інформаційних матеріалів

 

70,0

40,0

20,0

25,0

Транспортні видатки

 

50,0

20,0

10,0

10

Оренда приміщення

 

47,5

20,0

10,0

10

Всього,

332,5

167,5

80,0

40,0

45,0

у тому числі кошти обласного бюджету

332,5

167,5

80,0

40,0

45,0

1.14. Реалізація міні-проектів в рамках конкурсу "Луганськ об'єднується: впровадження державно-публічного діалогу"

 

 

 

 

 

Впровадження міні-проектів в містах і районах області для підвищення прозорості та відкритості органів місцевої влади

 

400,0

 

 

 

Виготовлення поліграфічної продукції та інформаційних матеріалів

 

15,0

 

 

 

Оренда приміщення

 

5,0

 

 

 

Всього,

420,0

420,0

 

 

 

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

 

 

 

 

 

позабюджетні кошти

420,0

420,0

 

 

 

2. Діяльність у галузі друкованих засобів масової інформації

 

 

 

 

 

2.1. Випуск у світ обласного комунального друкованого видання "Вісті Луганщини"

 

 

 

 

 

Всього,

11378,305

2128,698

4269,107

4980,5

 

у тому числі кошти обласного бюджету

11378,305

2128,698

4269,107

4980,5

 

2.2. Видання спеціальних тематичних випусків (сторінок) загальнонаціональних друкованих засобів масової інформації, присвячених Луганській області

 

 

 

 

 

Замовлення на висвітлення діяльності та найважливіших досягнень облдержадміністрації на загальнонаціональному рівні

 

185,0

190,0

195,0

199,0

Всього,

769,0

185,0

190,0

195,0

199,0

у тому числі кошти обласного бюджету

769,0

185,0

190,0

195,0

199,0

2.3. Підтримка редакцій місцевих друкованих видань шляхом надання субвенції міським і районним бюджетам на їх технічне переоснащення та укладання угод на висвітлення ходу реформ у Луганській області

 

 

 

 

 

Надання субвенції міським і районним бюджетам на зміцнення матеріально-технічної бази редакцій комунальних друкованих видань

 

1500,0

100,0

 

 

Укладання угод на висвітлення процесів реформування у всіх сферах соціально-економічного життя

 

 

 

320,0

 

Всього,

1920,0

1500,0

100,0

320,0

 

у тому числі кошти обласного бюджету

1920,0

1500,0

100,0

320,0

 

2.4. Підтримка міських і районних комунальних друкованих засобів масової інформації області органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

Компенсація редакціям комунальних видань витрат за друк та папір. Утримання редакцій

 

1310,4

800,0

 

 

Всього,

2110,4

1310,4

800,0

 

 

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

 

 

 

 

 

міські та районні бюджети

2110,4

1310,4

800,0

 

 

2.5 Запровадження випуску патріотичних коміксів для дітей

 

 

 

 

 

Виготовлення макету та друк коміксів

 

 

400,0

400,0

400,0

Всього,

1200,0

 

400,0

400,0

400,0

у тому числі кошти обласного бюджету

1200,0

 

400,0

400,0

400,0

3. Розвиток телебачення та радіомовлення

 

 

 

 

 

3.2 Розвиток системи місцевого радіомовлення

 

 

 

 

 

придбання комплектів для трансляції радіосигналу

 

 

705,0

 

 

Всього,

705,0

 

705,0

 

 

у тому числі кошти обласного бюджету

705,0

 

705,0

 

 

3.3. Будівництво об'єкту "Будівництво радіотелевізійної станції на території Новоайдарського району Луганської області"

 

 

 

 

 

Будівництво залізобетонного фундаменту під башту, трансформаторної підстанції з дизельним генератором; інженерних мереж; прокладення лінії волоконно-оптичного зв'язку; монтаж металевих конструкцій башти; будівництво технологічних будівель та споруд, інше

12947,558

 

12947,558

 

 

Всього,

12947,558

 

12947,558

 

 

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

12947,558

 

12947,558

 

 

3.5. Проведення загальнообласного соціологічного дослідження

 

 

 

 

 

Всього,

396,0

 

 

198,0

198,0

у тому числі кошти обласного бюджету

396,0

 

 

198,0

198,0

3.6. Проведення кампанії соціальної реклами із популяризації в області місцевих телеканалів і радіостанцій, обласного комунального видання "Вісті Луганщини"

 

 

 

 

 

Друк 75 тематичних постерів з соціальною рекламою (400 грн/ постер)

 

30,0

40,0

45,0

 

Встановлення 51 бокса для розміщення обласного комунального видання "Вісті Луганщини" у населених пунктах вздовж лінії розмежування

 

 

51,0

51

 

Всього,

217,0

30,0

91,0

96,0

 

у тому числі кошти 

 

 

 

 

 

обласного бюджету

166,0

30,0

91,0

45,0

 

Інших джерел

51,0

 

 

51,0

 

3.7. Висвітлення заходів з реалізації Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016 -2018 роки

 

 

 

 

 

Виготовлення та розміщення у телевізійному ефірі циклу інформаційних телепередач

 

3096,0

1000,0

2000,0

 

Розміщення інформації на веб-порталі

 

26,0

385,0

600,0

 

Виготовлення та розміщення у радіоефірі циклу інформаційних матеріалів

 

 

200,0

190,0

 

Всього,

7687,0

3122,0

1775,0

2790,0

 

у тому числі кошти обласного бюджету

7687,0

3122,0

1775,0

2790,0

 

3.8. Будівництво об'єкту "Будівництво радіотелевізійної передаючої станції на території Попаснянського району Луганської області"

 

 

 

 

 

Будівництво залізобетонного фундаменту під башту, інженерних мереж зі встановленням дизельного генератора; прокладення лінії волоконно-оптичного зв'язку; монтаж металевих конструкцій башти; будівництво технологічних будівель та споруд, інше

 

 

 

 

23191,5

Всього,

23748,939

 

 

557,439

23191,5

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

1200,0

 

 

557,439

642,561

проект регіонального розвитку, який може реалізуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 N 827 (Постанова N 827)
відповідно до Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України

22548,939

 

 

 

22548,939

3.9. Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації у засобах масової інформації

 

 

 

 

 

Виготовлення та розміщення у телевізійному ефірі циклу інформаційних телепередач

 

 

 

 

150,0

Випуск просвітницьких програм державною мовою

 

 

 

 

45,0

Розміщення інформації на веб-порталі

 

 

 

 

160,0

Виготовлення та розміщення у радіоефірі циклу інформаційних матеріалів

 

 

 

 

199,0

Розміщення інформації у соціальних мережах

 

 

 

 

39,0

Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації - обласної військово-цивільної адміністрації у друкованих засобах масової інформації

 

 

 

 

2000,0

Всього,

2593,0

 

 

 

2593,0

у тому числі кошти обласного бюджету

2593,0

 

 

 

2593,0

4.1. Популяризація української книги, проведення регіональних заходів щодо залучення громадян до читання (днів книги, зустрічей з відомими письменниками, презентацій видань)

 

 

 

 

 

Транспортне обслуговування для здійснення 2 - 3 поїздок у міста і райони протягом року (5,0 грн)

 

10,0

12,0

13,0

 

Виготовлення презентаційних банерів та роздаткових матеріалів

 

10,0

10,0

11,0

 

Всього,

66,0

20,0

22,0

24,0

 

у тому числі кошти обласного бюджету

66,0

20,0

22,0

24,0

 

4.2. Організація та проведення виїзної книжкової торгівлі, пересувної книжкової виставки ярмарку у містах І районах області

 

 

 

 

 

Транспортне обслуговування для здійснення 2 - 3 поїздок у міста і райони протягом року (5,0 грн)

 

15,0

16,0

17,0

 

Виготовлення презентаційних банерів та роздаткових матеріалів

 

5,0

6,0

7,0

 

Всього,

66,0

20,0

22,0

24,0

 

у тому числі кошти обласного бюджету

66,0

20,0

22,0

24,0

 

4.3. Організація та проведення щорічного фестивалю преси "Медіа-вернісаж"

 

 

 

 

 

Транспортне обслуговування заходу (1 поїздка - 5,0 тис. грн)

 

5,0

6,0

7,0

8,0

Виготовлення рекламних банерів і роздаткових матеріалів

 

10,0

11,0

12,0

12,5

Оренда приміщень

 

10,0

11,0

12,0

12,5

Придбання квітів для учасників

 

1,0

1,2

1,5

2,0

Всього,

122,7

26,0

29,2

32,5

35,0

обласного бюджету

122,7

26,0

29,2

32,5

35,0

4.5. Підтримка випуску суспільно значущих творів письменників Луганщини

 

 

 

 

 

Видання творів 10 місцевих авторів, які пройшли конкурсний відбір

 

80,0

190,0

150,0

190,0

Всього,

610,0

80,0

190,0

150,0

190,0

у тому числі кошти обласного бюджету

610,0

80,0

190,0

150,0

190,0

Загальний обсяг ресурсів

 

 

 

 

 

Всього,

69792,302

9291,598

22108,765

10673,439

27718,5

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

державного бюджету

22548,939

 

 

 

22548,939

обласного бюджету

31714,405

7561,198

8361,207

10622,439

5169,561

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

2110,4

1310,4

800,0

 

 

інших джерел

13418,558

420,0

12947,558

51,0

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали