Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.12.2017 N 645 "Про затвердження Положення про Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації"

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.07.2019 р. N 330

Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.12.2017 N 645 "Про затвердження Положення про Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації"

Керуючись статтями 5, 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про державну службу", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887), постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року N 2263 "Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації", враховуючи наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.11.2012 N 587 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій" (Методичні рекомендації N 587), наказ Міністерства інфраструктури України N 709 від 26.11.2012 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи з питань інфраструктури та туризму місцевих державних адміністрацій" (Методичні рекомендації N 709), з метою приведення у відповідність з чинним законодавством, зобов'язую:

внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.12.2017 N 645 "Про затвердження Положення про Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 645), затвердивши Положення про Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації у новій редакції (додається).

 

Тимчасово виконувач обов'язків
голови

Е. Слепян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної державної адміністрації
01 грудня 2017 року N 645
(у редакції розпорядження обласної державної адміністрації
від 01 липня 2019 року N 330)

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

1. Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) є структурним підрозділом Запорізької обласної державної адміністрації, підпорядкований голові Запорізької обласної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань, що належать до його компетенції, а також Міністерству інфраструктури України з питань будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунального значення та доріг загального користування місцевого значення.

2. Департамент повністю є правонаступником усіх без винятку прав та обов'язків Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, а також цим Положенням та іншим чинним законодавством.

4. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації державної політики в галузі будівництва на території Запорізької області та організація утримання в належному технічному стані та розвиток мережі автомобільних доріг комунального значення та доріг загального користування місцевого значення.

5. Департамент виконує функції замовника з будівництва, реконструкції, ремонту об'єктів житлово-комунального і соціального призначення на території Запорізької області в галузі будівництва та по всьому комплексу дорожніх робіт щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання мережі автомобільних доріг комунального значення, та доріг загального користування місцевого значення.

6. Департамент, відповідно до своїх повноважень, виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує, в межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) забезпечує реалізацію державної політики в галузі будівництва:

виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового та іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

організація будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг комунального значення, та доріг загального користування місцевого значення, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд;

4) готує пропозиції з питань розвитку будівництва та подає їх на розгляд обласній державній адміністрації;

5) бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

6) у межах своєї компетенції бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів і виробів будівельного призначення;

7) бере участь у складанні переліків об'єктів, фінансування яких передбачається за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;

8) у межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

9) забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-вишукувальних робіт та робіт з обстеження технічного стану будівель і споруд, будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів, та забезпечує фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунального значення, та доріг загального користування місцевого значення;

10) розміщує замовлення на проектно-вишукувальні роботи та роботи з обстеження технічного стану будівель і споруд, укладає договори з проектними організаціями на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

11) здійснює передачу в установлені терміни проектним та вишукувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і вишукувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

12) приймає і перевіряє комплектність одержаної проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає документацію будівельним організаціям;

13) розміщує замовлення на будівництво, укладає відповідні договори, разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних актів;

14) укладає договори з підрядними, постачальними, проектними, вишукувальними та іншими організаціями щодо виконання робіт, поставки товарів, надання послуг тощо;

15) забезпечує подання декларацій про початок виконання будівельних робіт, заяв про отримання дозволу на виконання будівельних робіт, повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації або дозволі на виконання будівельних робіт для реєстрації в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;

16) здійснює державні закупівлі у сфері будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування;

17) забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

18) забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника;

19) здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування;

20) передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру та матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

21) передає будівельній організації в термін, погоджений з нею, документи про дозвіл відповідних органів на:

виконання будівельно-монтажних робіт;

відведення земельної ділянки під будівництво;

вирубування лісу і пересадження дерев;

перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;

22) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам, стандартам і державним будівельним нормам, забезпечує технічний нагляд за станом автомобільних доріг комунального значення, та доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд;

23) забезпечує підготовку об'єктів до експлуатації;

24) забезпечує введення завершених будівництвом об'єктів в експлуатацію згідно з діючим законодавством;

25) передає відповідним територіальним громадам або балансоутримувачу завершені будівництвом та введені в дію об'єкти;

26) здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

27) приймає від підрядника законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходів для їх збереження, вносить пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва;

28) веде бухгалтерський облік, складає та у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність за затвердженими формами, несе відповідальність за їх достовірність;

29) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, вишукувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки товарів та надання послуг;

30) надає на договірних засадах, за погодженням з головою обласної державної адміністрації, послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та окремим громадянам;

31) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області;

32) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

33) розробляє проекти розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації з питань реалізації галузевих повноважень;

34) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

35) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

36) бере участь у підготовці звітів голови Запорізької обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

37) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Запорізької обласної державної адміністрації;

38) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

39) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

40) розглядає, в установленому законодавством порядку, звернення громадян;

41) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

42) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

43) інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

44) забезпечує, в межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

45) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

46) забезпечує, в межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

47) бере участь у розв'язанні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів);

48) забезпечує захист персональних даних;

49) забезпечує організацію утримання в належному технічному стані та розвиток мереж автомобільних доріг комунального значення та доріг загального користування місцевого значення, мостів, штучних споруд, створення умов для безперервного та безпечного руху транспорту на них, задоволення потреб народного господарства та населення України в удосконаленні та раціональному розвитку дорожньої інфраструктури;

50) забезпечує реалізацію єдиної транспортної політики у дорожньо-транспортному комплексі стосовно розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг комунального значення та доріг загального користування місцевого значення в регіоні в межах фінансових ресурсів, що направляються на дорожнє господарство згідно з законодавством;

51) забезпечує підготовку та організацію виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування на регіональному рівні;

52) забезпечує організацію акумулювання коштів фінансування дорожнього господарства згідно з Законом України від 16 липня 1999 року N 986-ХІV "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства" та Законом України про Державний бюджет на відповідний рік, інших фінансових ресурсів на ці цілі;

53) забезпечує визначення, в межах повноважень, напрямів використання коштів, що надходять на розвиток мережі й утримання автомобільних доріг комунального значення та доріг загального користування місцевого значення, за погодженням з головним розпорядником, через якого одержує бюджетні кошти;

54) забезпечує організацію на регіональному рівні виконання програм розвитку та функціонування (з питань, що належать до його компетенції) об'єктів дорожнього сервісу;

55) забезпечує аналіз на регіональному рівні інформації про стан автомобільних доріг комунального значення, доріг загального користування місцевого значення та безпеки дорожнього руху, організацію проведення діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційної якості зазначених доріг, відповідних інженерних мереж і споруд, розробку і реалізацію заходів щодо поліпшення їх якості;

56) забезпечує розробку і здійснення у взаємодії з органами Управління патрульної поліції заходів з питань безпечної експлуатації автомобільних доріг комунального значення та доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд;

57) забезпечує узгодження маршрутів на проїзд у регіоні транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

58) забезпечує здійснення контролю за умовами виконання контрактів та угод з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунального значення та доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд;

59) забезпечує облік на регіональному рівні автомобільних доріг комунального значення та доріг загального користування місцевого значення, інженерних комунікацій і споруд;

60) забезпечує організацію виконання положень Закону України "Про дорожній рух" та правил в частині охорони автодоріг, мостів та інших штучних споруд;

61) забезпечує функціонування автоматизованих систем управління, зв'язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах комунального значення та дорогах загального користування місцевого значення на регіональному рівні;

62) забезпечує організацію проведення необхідних заходів у разі стихійного лиха в регіоні;

63) взаємодіє з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов'язаних з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг у регіоні;

64) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на обласну державну адміністрацію завдань у сфері будівництва;

65) здійснює інші передбачені законом повноваження у межах своєї компетенції.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Запорізької обласної державної адміністрації у будівельній галузі;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку й комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) брати участь у межах своєї компетенції та в порядку, визначеному законодавством, у розслідуванні причин аварій і катастроф на автомобільних дорогах, а також проводити службові розслідування;

7) порушувати питання щодо відшкодування збитків, заподіяних протиправними діями (порушення правил експлуатації доріг і дорожніх споруд, псування майна дорожнього господарства, створення перешкод і безпечного руху на автомобільних дорогах та ін.), та притягнення до відповідальності юридичних та фізичних осіб згідно із законодавством;

8) розпоряджатися коштами, передбаченими кошторисом на будівництво, для виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису.

8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Запорізької обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Запорізької обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в установленому законодавством порядку.

10. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

11. На посаду директора Департаменту та його заступників призначаються повнолітні громадяни України, які мають ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та які вільно володіють державною мовою.

У разі коли особа, яка претендує на зайняття посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

12. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

2) здійснює в Департаменті визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби;

3) подає на затвердження голові Запорізької обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

4) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

5) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Запорізької обласної державної адміністрації;

6) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

7) звітує перед головою Запорізької обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

8) може входити до складу колегії Запорізької обласної державної адміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Запорізької обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в судах тощо;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

13) подає на затвердження голові Запорізької обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Запорізької обласної державної адміністрації кошторису Департаменту та несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

15) несе відповідальність за стан та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування в регіоні, мобілізацію коштів та фінансування дорожніх робіт;

16) відповідає за прогнозування та реалізацію державної політики стосовно розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування в регіоні в межах фінансових ресурсів, що направляються на дорожнє господарство згідно із законодавством;

17) відповідає за ефективне та цільове використання коштів, що надходять на фінансування дорожнього господарства, згідно із законодавством;

18) здійснює добір кадрів;

19) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

20) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

21) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

22) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

23) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

24) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

13. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Запорізької обласної державної адміністрації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, іншим центральним органом виконавчої влади.

14. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених Законом України "Про державну службу" та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, цим Положенням, а також за порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом України "Про державну службу".

15. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законодавством, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова Запорізької обласної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

17. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова Запорізької обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 (зі змінами).

18. Департамент є неприбутковою організацією.

19. Надходження Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

20. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Директор Департаменту капітального
будівництва облдержадміністрації

С. Бєлєвцов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали