Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 19 грудня 2016 року N 746-од

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.01.2018 р. N 53-од

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 19 грудня 2016 року N 746-од

Відповідно до статей 6, 13 і 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", у зв'язку з проведеними структурними та кадровими змінами:

Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації віл 19 грудня 2016 року N 746-од "Про регіональну комісію з питань евакуації при обласній державній адміністрації" (Розпорядження N 746-од), виклавши:

1) посадовий склад регіональної комісії з питань евакуації при обласній державній адміністрації у редакції згідно з додатком.

2) Положення про регіональну комісію з питань евакуації при обласній державній адміністрації у редакції, що додається.

 

Голова обласної
державної адміністрації

С. С. Барна

 

Додаток
до розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
19.12.2016 N 746-од
(у редакції розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
від 30.01.2018 N 53-од)

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
комісії з питань евакуації при обласній державній адміністрації

Перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова комісії

Начальник управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

Головний спеціаліст відділу цивільного захисту управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Начальник відділу мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації

Перший заступник директора департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації

Заступник директора департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Директор департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства обласної державної адміністрації

Начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної державної адміністрації

Начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Начальник управління культури обласної державної адміністрації

Виконавчий директор філії публічного акціонерного товариства "Національна телекомпанія України" "Тернопільська регіональна дирекція"

Військовий комісар Тернопільського обласного військового комісаріату

Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в області

Начальник Управління Держпраці у Тернопільській області

Начальник Тернопільської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці

Заступник начальника Управління ДСНС України в області

Начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області

Заступник начальника Головного управління Національної поліції в області (за згодою)

Голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

Начальник Управління Державної міграційної служби України в області (за згодою).

 

Заступник голови обласної
державної адміністрації

Ю. З. Юрик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
19 грудня 2016 року N 746-од
(у редакції розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
від 30 січня 2018 року N 53-од)

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з питань евакуації при обласній державній адміністрації

1. Регіональна комісія з питань евакуації при обласній державній адміністрації (далі - комісія) є органом з евакуації, який відповідає за планування евакуації, підготовку населення до здійснення заходів з евакуації, підготовку органів з евакуації до виконання завдань, здійснення контролю за підготовкою проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей.

2. Комісія координує діяльність комісій з питань евакуації, утворених на місцевому рівні, інших тимчасових органів з евакуації.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України ( N 5403-VI) та іншими законами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами з питань цивільного захисту і цим Положенням.

4. Основними завданнями комісії є:

1) планування, підготовка і проведення евакуації населення, приймання і розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей;

2) надання пропозицій голові обласної державної адміністрації для прийняття рішення щодо проведення евакуації населення, розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей;

3) розроблення в установленому порядку плану евакуації населення та погодження його з органом, на території якого планується розміщення евакуйованого населення або його прийом з інших територій;

4) визначення та підготовка безпечних районів для розміщення евакуйованого населення або проведення прийому населення з інших територій, матеріальних та культурних цінностей;

5) надання рекомендацій щодо підготовки органів з евакуації до виконання завдань;

6) утворення у своєму складі оперативних груп, що розпочинають роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей;

7) організація оповіщення непрацюючого населення, його евакуація та прибуття на збірні пункти, зокрема інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, психічними розладами, за місцем проживання;

8) організація приймання евакуйованого населення та ведення його обліку, матеріальних та культурних цінностей;

9) здійснення контролю комісій з питань евакуації, утворених на місцевому рівні, за розміщенням евакуйованого населення та організацією його життєзабезпечення;

10) організація інформаційного забезпечення евакуйованого населення;

11) здійснення інших функцій, передбачених чинним законодавством.

5. Комісія має право:

1) доводити в межах своєї компетенції до суб'єктів господарювання, що потраплять у зони можливих надзвичайних ситуацій, завдання з виконання евакуаційних заходів;

2) залучати до виконання евакуаційних заходів сили та засоби територіальних спеціалізованих служб територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та суб'єктів господарювання (підприємств, установ та організацій) незалежно від форм власності до дій за призначенням;

3) перевіряти стан готовності інших органів з евакуації і тих, що потрапляють у зони надзвичайних ситуацій, до виконання завдань;

4) отримувати від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності й підпорядкування матеріали і документи, потрібні їй для планування та організації заходів з евакуації;

5) надавати в межах повноважень комісії пропозиції голові обласної державної адміністрації для прийняття рішення щодо проведення евакуаційних заходів у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, а також матеріально-технічного, фінансового та інших видів забезпечення під час планування та проведення евакуаційних заходів;

6) заслуховувати керівників районних державних адміністрацій, обласного центру та міст обласного значення, суб'єктів господарювання про хід виконання завдань щодо проведення і забезпечення заходів з евакуації на відповідній території області.

6. Головою комісії є перший заступник голови обласної державної адміністрації.

Голова комісії вносить пропозиції щодо чисельного та персонального складу комісії, розподіляє та затверджує обов'язки посадових осіб комісії, визначає керівникам відповідних оперативних груп завдання щодо всебічного забезпечення евакуації, приймання і розміщення населення, матеріальних та культурних цінностей.

З метою забезпечення здійснення заходів з евакуації голова комісії може утворювати такі оперативні групи: зв'язку та оповіщення населення; обліку матеріальних та культурних цінностей; транспортного забезпечення евакуації та перевезень; громадського порядку і безпеки дорожнього руху; медичного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення; матеріального та фінансового забезпечення та інші. В утворених оперативних групах за потреби можуть залучатись представники інших установ, підприємств та організацій.

7. Голова комісії:

1) проводить засідання та керує діяльністю комісії, приймає рішення в межах її повноважень і несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань та прийнятих рішень;

2) підписує план евакуації населення;

3) уточнює завдання керівникам підпорядкованих органів з евакуації під час проведення евакуації;

4) може залучати до проведення евакуації будь-які транспортні засоби, сили та інші засоби територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

5) у невідкладних випадках приймає рішення про покладання функцій збірних пунктів евакуації на оперативні групи;

6) вносить пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у розроблення та реалізацію заходів з питань евакуації і захисту населення.

8. Персональний склад комісії затверджується головою комісії.

9. Заступник голови комісії організовує роботу комісії в частині планування евакуації населення, забезпечує збір комісії та перевіряє їх готовність до евакуаційних заходів, координує діяльність оперативних груп, що входять до її складу, під час проведення евакуації організовує чергування членів комісії.

Виконує обов'язки голови комісії у разі його відсутності.

10. Секретар комісії підпорядковується голові комісії та його заступникові і несе відповідальність за:

своєчасне доведення до виконавців доручень голови комісії;

збір та узагальнення інформації з питань евакуації, що надходить;

облік отриманих комісією протоколів;

оформлення, реєстрацію та зберігання протоколів комісії.

11. Комісія працює згідно з планом роботи, який затверджує її голова.

Засідання комісії проводяться за потребою.

Рішення комісії оформлюються протоколами, які підписуються її головою та секретарем комісії і є обов'язковими для розгляду комісіями з питань евакуації при районних державних адміністраціях, у відповідному органі місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території області, в частині, що стосується їх діяльності.

12. Транспортне забезпечення членів комісії під час проведення евакуаційних заходів покладається на управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства обласної державної адміністрації.

13. Члени комісії на період підготовки і проведення заходів з евакуації, якщо цього вимагають обставини, забезпечуються засобами зв'язку та індивідуального захисту.

14. Організація матеріального-технічного забезпечення роботи комісії покладається на управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації.

15. Підготовка членів комісії здійснюється в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області.

 

Заступник голови обласної
державної адміністрації

Ю. З. Юрик

Заступник начальника управління
з питань цивільного захисту населення
обласної державної адміністрації

І. В. Любий
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали