Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 17.07.2015 N Р-415/0/3-15

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.03.2018 N Р-154/0/3-18

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 17.07.2015 N Р-415/0/3-15

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", постановами Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 року N 18 "Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій" (Постанова N 18) (зі змінами) та від 17 червня 2015 року N 409 "Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій" (Постанова N 409) (зі змінами):

1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 17.07.2015 N Р-415/0/3-15 "Про затвердження Положення про регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій" (Розпорядження N Р-415/0/3-15), виклавши Положення про регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у новій редакції, що додається.

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління цивільного захисту облдержадміністрації, контроль - залишаю за собою.

 

Голова облдержадміністрації

В. М. Резніченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
17 липня 2015 року N Р-415/0/3-15
(у редакції розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 22 березня 2018 року N Р-154/0/3-18)

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

1. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - Комісія) є постійно діючим органом, який утворюється облдержадміністрацією для координації діяльності райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

3.1. Координація дій райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаних із:

1) функціонуванням територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

2) здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

3) залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

4) реалізацією вимог техногенної та пожежної безпеки;

5) навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;

6) визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

7) постійним прогнозуванням зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

8) організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залученням для цього необхідних сил і засобів;

9) організацією та здійсненням:

заходів щодо життєзабезпечення населення, яке постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

евакуації (у разі потреби);

радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

забезпечення готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

10) інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

11) забезпеченням:

живучості об'єктів економіки та управління області під час реагування на надзвичайну ситуацію;

стабільного функціонування об'єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для сталої і безперебійної роботи об'єктів газотранспортної та енергетичної систем області;

безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв'язку та всіх видів електричного зв'язку;

санітарного та епідемічного благополуччя населення;

12) організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального і місцевого рівня;

13) встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв'язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, портів, мостів, шляхопроводів тощо.

3.2. Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

1) функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок;

2) здійснення заходів щодо:

соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

3) порушення умов належного функціонування об'єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров'я та навколишнього природного середовища;

3.3. Підвищення ефективності діяльності районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. У режимі повсякденної діяльності:

1) здійснює:

координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розроблення та виконання цільових і науково-технічних програм, упровадження заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

заходи із забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об'єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

2) бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);

3) сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об'єктів;

4) координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення;

5) погоджує перелік потенційно небезпечних об'єктів та перелік споживачів, на яких поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до рівня екологічної броні, затверджує результати класифікації об'єктів і адміністративно-територіальних одиниць стосовно рівня хімічної небезпеки, здійснює методичне керівництво та контроль за роботою місцевих комісій.

4.2. У режимі підвищеної готовності:

1) здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

2) організовує розроблення плану комплексних заходів стосовно захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об'єктів;

3) забезпечує:

координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального і місцевого рівня;

стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

4) готує пропозиції на предмет визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

5) координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів.

4.3. У режимі надзвичайної ситуації:

1) забезпечує:

координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

здійснення заходів з метою соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

2) організовує:

роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня;

здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

3) залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

4) вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

5) встановлює межі зони, де виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб'єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівнів;

6) приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених матеріалів;

7) вивчає обставини, що склалися, та надає до облдержадміністрації інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

4.4. У режимі надзвичайного стану:

1) забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про правовий режим надзвичайного стану", а також інших нормативно-правових актів;

2) здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, забезпечення функціонування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4.5. Проводить моніторинг стану виконання райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування покладених на них завдань.

5. Комісія має право:

1) залучати:

у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня сили і засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту (регіональна комісія) або відповідної ланки такої підсистеми (місцева комісія);

до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Дніпропетровської області (за погодженням з їх керівниками);

2) заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Дніпропетровської області, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;

3) одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Дніпропетровської області, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

4) розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

6. Головою Комісії є голова облдержадміністрації.

Роботою Комісії керує її голова, а у разі відсутності голови - за його дорученням перший заступник голови та у разі відсутності першого заступника - заступник голови.

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності - перший заступник голови Комісії.

Посадовий склад Комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації на основі пропозицій територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Дніпропетровської області.

Персональний склад Комісії затверджується головою Комісії.

Голова Комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.

7. Голова Комісії має право:

1) залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;

2) приймати в межах повноважень Комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

3) вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

4) делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови Комісії;

5) визначати функціональні обов'язки членів Комісії (за напрямком роботи у складі Комісії).

8. Робочим органом Комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є управління цивільного захисту облдержадміністрації.

9. Комісія проводить засідання в разі потреби, але не менше одного разу на три місяці згідно з планом роботи Комісії, який затверджується її головою. У разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, яка потребує вжиття невідкладних заходів, засідання Комісії проводиться невідкладно.

Рішення Комісії приймаються колегіально більш як двома третинами її складу. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті Комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем Комісії.

10. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території Дніпропетровської області.

11. За членами Комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

12. Організація побутового забезпечення членів Комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на облдержадміністрацію.

13. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Начальник управління цивільного
захисту облдержадміністрації

С. С. Коваленко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали