ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.05.2018 р. N 364

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.11.2017 N 873

Керуючись статтею 6, пунктом 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 N 877 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа" (Постанова N 877) (зі змінами), з метою узгодження положення про колегіальний орган облдержадміністрації з вимогами чинного законодавства, у зв'язку з кадровими змінами:

внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.11.2017 N 873 (Розпорядження N 873), виклавши:

1) назву та абзац другий розпорядження в такій редакції:

"Про створення комісії з питань визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа";

"створити комісію з питань визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, затвердивши її склад та Положення про неї.";

2) склад та Положення про комісію з питань визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа у новій редакції, що додаються.

 

Голова обласної державної
адміністрації - керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Г. Гарбуз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
07 травня 2018 року N 364

СКЛАД
комісії з питань визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

Лішик
Ольга Петрівна

- заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Родіна
Раїса Василівна

- начальник служби у справах дітей облдержадміністрації, заступник голови комісії

Токарев
Дмитро Петрович

- головний спеціаліст служби у справах дітей облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії

Андрійчук
Ганна Артурівна

- головний спеціаліст відділу нормативно-правової роботи управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації

Анікієва
Тетяна Володимирівна

- директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Гарькавець
Олена Юріївна

- заступник директора Департаменту - начальник управління соціальних гарантій і компенсацій Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Єременко
Ірина Володимирівна

- директор Луганського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Левченко
Микола Миколайович

- заступник начальника управління - начальник відділу кошторисно-договірної роботи управління капітального будівництва облдержадміністрації

Ломонос
Людмила Вікторівна

- заступник начальника відділу бюджетної політики управління бюджетної політики та стратегічного планування Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації

М'ягкоход
Василь Олександрович

- начальник відділу позашкільної освіти, виховання та інтернатних закладів управління освіти та науки Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Руденко
Олександр Геннадійович

- головний спеціаліст відділу організації масових заходів та проектів управління комунікацій з громадськістю Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації

Фєрєнц
Віталій Богданович

- заступник директора Департаменту - начальник управління розвитку житлово-комунального господарства та економічного аналізу Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Харченко
Людмила Георгіївна

- директор Луганського обласного відділення "Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд "СОС Дитяче містечко" (за згодою)

 

Керівник апарату

І. М. Калініна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
07 травня 2018 року N 364

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

1. Комісія з питань визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється головою обласної держадміністрації - керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі - голова).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Порядком та умовами надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 N 877 (Постанова N 877) (далі - Порядок та умови), розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами відповідної спрямованості.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) розгляд пропозицій та документів, поданих райдержадміністраціями, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом і перспективним планом формування територій громад, відповідно до пункту 8 Порядку та умов (Постанова N 877);

2) прийняття рішень стосовно розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (далі - субвенція) за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

3) розгляд, у разі необхідності, уточнених пропозицій стосовно напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано субвенцію, відповідно до пунктів 8 - 9 Порядку та умов (Постанова N 877);

4) надання пропозицій облдержадміністрації щодо розподілу субвенції між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом і перспективним планом формування територій громад, за напрямами, визначеними пунктом 4 Порядку та умов (Постанова N 877), та об'єктами.

4. Комісія утворюється розпорядженням голови у складі, до якого входять голова Комісії, його заступник, секретар та члени Комісії.

Головою Комісії є заступник голови із соціальних та гуманітарних питань, заступником голови Комісії - начальник служби у справах дітей облдержадміністрації.

До складу Комісії входять представники департаментів облдержадміністрації: соціального захисту населення; фінансів; освіти і науки; житлово-комунального господарства; економічного розвитку, торгівлі та туризму; масових комунікацій; управлінь облдержадміністрації: з питань нормативно-правової роботи та децентралізації; капітального будівництва, а також центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, інших установ, громадських організацій.

5. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання веде голова Комісії, а у разі його відсутності - його заступник.

Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Комісії.

Про дату проведення засідання секретар Комісії повідомляє членів Комісії не пізніше ніж за один день до його початку.

6. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії, у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Комісії оформляється протоколом, підписується всіма членами Комісії та подається облдержадміністрації.

Член Комісії, який не підтримує її рішення, може викласти письмово свою думку, що додається до протоколу та є його невід'ємною частиною.

7. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює служба у справах дітей обласної державної адміністрації.

 

Керівник апарату

І. М. Калініна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали