Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 січня 2018 року N 73/5-18

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 січня 2018 року N 73/5-18

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації,
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
від 9 жовтня 2018 року N 1218/5-18

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
12 жовтня 2018 р. за N 236/2678

Відповідно до статей 5, 19, 25 Закону України "Про охорону дитинства", статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), враховуючи розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15 січня 2018 року N 26/5-18 "Про використання у 2018 році коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам області" (із змінами), керуючись статтями 6, 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою упорядкування процедури фінансування заходів щодо надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні:

1. Внести такі зміни до розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 січня 2018 року N 73/5-18 "Про щомісячну допомогу учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні" (Розпорядження N 73/5-18), зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 26 січня 2018 року за N 13/2455:

1) викласти пункт 3 у такій редакції:

"3. Фінансування видатків щодо виплати щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, здійснювати з бюджетів міст, районів, об'єднаних територіальних громад за рахунок коштів відповідної субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам.";

2) затвердити Положення про призначення і виплату у 2018 році щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, у новій редакції (додається).

2. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

4. Координацію роботи з виконання цього розпорядження покласти на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (Токарева), контроль - на заступника голови облдержадміністрації Стокоза І. С.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

О. І. Куць

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
22 січня 2018 року N 73/5-18
(в редакції розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
від 9 жовтня 2018 року N 1218/5-18)

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
12 жовтня 2018 р. за N 236/2678

ПОЛОЖЕННЯ
про призначення і виплату у 2018 році щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні

I. Загальні положення

1. Це положення визначає порядок призначення та виплати у 2018 році щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні (далі - щомісячна допомога).

2. Дія цього Положення поширюється на учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні.

3. Щомісячна допомога надається у наступних розмірах:

учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти - 300 (триста) грн.;

студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти - 300 (триста) грн.;

студентам (курсантам) закладів вищої освіти - 450 (чотириста п'ятдесят) грн.

4. Щомісячна допомога виплачується незалежно від одержання стипендії та інших видів соціальної допомоги.

II. Порядок призначення та виплати щомісячної допомоги

1. Підставою для призначення щомісячної допомоги є клопотання керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, закладу фахової передвищої освіти, закладу вищої освіти про призначення щомісячної допомоги учням, студентам (курсантам).

2. До клопотання керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, закладу фахової передвищої освіти, закладу вищої освіти на кожного учня, студента (курсанта) додаються наступні документи:

заява про призначення щомісячної допомоги (довільної форми);

копія документа, що посвідчує особу учня, студента (курсанта);

копія документа, який підтверджує відповідний правовий статус дитини (учня, студента (курсанта));

довідка з місця навчання.

Цей перелік документів є вичерпним.

Обробка персональних даних учнів, студентів (курсантів) здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

3. Клопотання та всі необхідні документи подаються до виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій та військово-цивільних адміністрацій (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення), розташованих на території області, підконтрольній українській владі, за місцезнаходженням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти.

4. Призначення щомісячної допомоги здійснюється з місяця звернення закладу професійної (професійно-технічної) освіти, закладу фахової передвищої освіти, закладу вищої освіти до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення протягом 10 днів з дня подання клопотання з усіма необхідними документами.

У разі ненадання до клопотання усіх необхідних документів, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення у письмовій формі повідомляють заклади професійної (професійно-технічної) освіти, заклади фахової передвищої освіти, заклади вищої освіти, упродовж якого часу та які документи необхідно додатково надати.

Якщо документи були надані не пізніше одного місяця з дня отримання вищезазначеного повідомлення, щомісячна допомога призначається з місяця подання клопотання.

5. Про призначення щомісячної допомоги чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення письмово повідомляє заявнику.

6. Фінансування видатків на виплату щомісячної допомоги проводиться відповідно до розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15 січня 2018 року N 26/5-18 "Про використання у 2018 році коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам області" (із змінами).

7. Після прийняття рішення про призначення щомісячної допомоги структурний підрозділ з питань соціального захисту населення щомісячно до 10 числа направляє Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації заявку на фінансування коштів субвенції з обласного бюджету на надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні (далі - Субвенція) (згідно з додатком).

8. Департамент соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації щомісячно до 15 числа надає Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації узагальнену заявку на фінансування Субвенції (згідно з додатком).

9. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення протягом трьох робочих днів після надходження коштів Субвенції на їх рахунки перераховують суми призначеної щомісячної допомоги на рахунки закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти, відкриті в органах Державної казначейської служби України за місцем їх обслуговування, для подальшого перерахування щомісячної допомоги учням та студентам (курсантам) зазначеної категорії, або на поточні рахунки учнів, студентів (курсантів) зазначеної категорії, якщо вказані заклади не мають свого рахунку.

III. Припинення виплати щомісячної допомоги

1. Припинення виплати щомісячної допомоги здійснюється на підставі наданих закладами професійної (професійно-технічної) освіти, закладами фахової передвищої освіти, закладами вищої освіти повідомлень про зміну статусу учня або студента (курсанта), які керівник такого закладу повинен протягом 10-ти днів надати до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

2. Виплата щомісячної допомоги припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому змінився статус учня або студента (курсанта).

IV. Прикінцеві положення

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення мають право:

у разі потреби перевіряти достовірність і обґрунтованість видачі документів, наданих для призначення щомісячної допомоги;

стягувати із закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти у порядку, встановленому законодавством, суми щомісячної допомоги, виплачені надміру, внаслідок надання вказаними закладами недостовірних відомостей в документах.

Положення про призначення і виплату у 2018 році щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, підготовлено Департаментом соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації.

 

Директор Департаменту

О. А. Токарева

 

Додаток
До Положення про призначення і виплату у 2018 році щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні
(пункти 7, 8 розділу II)

Заявка на фінансування субвенції з обласного бюджету на надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічничної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні

станом на __ 2018 року

грн.

Місцевий бюджет

Фактично нараховано з урахуванням заборгованості

Перераховано коштів отримувачам

Заявка на фінансування

Код

Назва

1

2

3

4

5 = к. 3 - к. 4

5000000000

Донецька область

0,00

0,00

0,00

5202000000

м. Авдіївка

 

 

 

5203000000

м. Бахмут

 

 

 

5204000000

м. Вугледар

 

 

 

5207000000

м. Торецьк

 

 

 

5208000000

м. Мирноград

 

 

 

5209000000

м. Добропілля

 

 

 

5211000000

м. Дружківка

 

 

 

5215000000

м. Костянтинівка

 

 

 

5216000000

м. Краматорськ

 

 

 

5217000000

отг м. Лиман

 

 

 

5218000000

м. Покровськ

 

 

 

5220000000

м. Маріуполь

 

 

 

5221000000

м. Новогродівка

 

 

 

5222000000

м. Селидове

 

 

 

5223000000

м. Слов'янськ

 

 

 

5302000000

Бахмутський р-н

 

 

 

5303000000

Великоновосілківський р-н

 

 

 

5304000000

Волноваський р-н

 

 

 

5305000000

Нікольський р-н

 

 

 

5306000000

Добропільський р-н

 

 

 

5307000000

Костянтинівський р-н

 

 

 

5308000000

Покровський р-н

 

 

 

5309000000

Мар'їнський р-н

 

 

 

5311000000

Олександрівський р-н

 

 

 

5312000000

Мангушський р-н

 

 

 

5313000000

Слов'янський р-н

 

 

 

5317000000

Ясинуватський р-н

 

 

 

Керівник органу соціального
захисту населення

 

П. І. Б.

 

(особистий підпис)

 

 

Додаток 2
До Положення про призначення і виплату у 2018 році щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні
(пункт 8 розділу II)

Заявка на фінансування субвенції з обласного бюджету на надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічничної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні

станом на 2018 року

грн

Місцевий бюджет

Фактично нараховано з урахуванням заборгованості

Перераховано коштів отримувачам

Заявка на фінансування

Код

Назва

1

2

3

4

5 = к. 3 - к. 4

5000000000

Донецька область

0,00

0,00

0,00

5202000000

м. Авдіївка

 

 

 

5203000000

м. Бахмут

 

 

 

5204000000

м. Вугледар

 

 

 

5207000000

м. Торецьк

 

 

 

5208000000

м. Мирноград

 

 

 

5209000000

м. Добропілля

 

 

 

5211000000

м. Дружківка

 

 

 

5215000000

м. Костянтинівка

 

 

 

5216000000

м. Краматорськ

 

 

 

5217000000

отг м. Лиман

 

 

 

5218000000

м. Покровськ

 

 

 

5220000000

м. Маріуполь

 

 

 

5221000000

м. Новогродівка

 

 

 

5222000000

м. Селидове

 

 

 

5223000000

м. Слов'янськ

 

 

 

5302000000

Бахмутський р-н

 

 

 

5303000000

Великоновосілківський р-н

 

 

 

5304000000

Волноваський р-н

 

 

 

5305000000

Нікольський р-н

 

 

 

5306000000

Добропільський р-н

 

 

 

5307000000

Костянтинівський р-н

 

 

 

5308000000

Покровський р-н

 

 

 

5309000000

Мар'їнський р-н

 

 

 

5311000000

Олександрівський р-н

 

 

 

5312000000

Мангушський р-н

 

 

 

5313000000

Слов'янський р-н

 

 

 

5317000000

Ясинуватський р-н

 

 

 

Директор Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації

 

П. І. Б.

 

(особистий підпис)

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали