Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 листопада 2016 року N 952

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 листопада 2016 року N 952

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації,
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
від 03 квітня 2019 року N 359/5-19

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
25 квітня 2019 р. за N 140/2853

Відповідно до статей 22, 78, 91 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 травня 2016 року N 439 "Про Регіональну програму з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2020 роки" (Розпорядження N 439) (із змінами), керуючись статтями 17, 18, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою уточнення механізму використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, в рамках Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області (Розпорядження N 439) на 2016 - 2020 роки:

1. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 листопада 2016 року N 952 "Про Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2018 роки" (Розпорядження N 952), зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 11 листопада 2016 року за N 124/2192, такі зміни:

1) у назві та пункті 1 розпорядження цифри "2018" замінити цифрами "2020";

2) у пункті 3 розпорядження слова "на заступника голови облдержадміністрації Ремського В. В." замінити словами "на першого заступника голови облдержадміністрації Вілінського Є. С.".

2. Внести зміни до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2018 роки, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 листопада 2016 року N 952 (Розпорядження N 952) (із змінами), зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 11 листопада 2016 року за N 124/2192, затвердивши його у новій редакції, що додається.

3. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

О. І. Куць

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
03 листопада 2016 року N 952
(в редакції розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
від 03 квітня 2019 року N 359/5-19)

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
25 квітня 2019 року за N 140/2853

Порядок
використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області (Розпорядження N 439) на 2016 - 2020 роки

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами (далі - відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами), в рамках Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2020 роки, затвердженої розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 травня 2016 року N 439 (Розпорядження N 439) (із змінами) (далі - Програма).

2. Кошти Програми (Розпорядження N 439) спрямовуються на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в банківських установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ) та житлово-будівельним кооперативам (далі - ЖБК) на впровадження заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження.

3. Відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами здійснюється на умовах співфінансування за рахунок коштів бюджетів міст обласного значення, районів та об'єднаних територіальних громад, з розрахунку 10 % річних відсоткової ставки - кошти обласного бюджету. Умови співфінансування за рахунок інших місцевих бюджетів визначаються відповідними органами місцевого самоврядування.

4. Відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами здійснюється в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік, відповідно до помісячного плану асигнувань, в порядку черговості надходження головному розпоряднику коштів зведених реєстрів позичальників на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Програми (Розпорядження N 439).

5. Відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється за умови наявності відповідної місцевої програми та коштів, передбачених з відповідного місцевого бюджету у відповідному бюджетному році.

6. Відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, залученими у 2016 - 2020 роках, здійснюється до завершення 2020 року. При цьому, відшкодування здійснюється за кредитами, наданими після набрання чинності Програми (Розпорядження N 439) та відповідної місцевої програми.

7. Метою відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами є фінансова підтримка ОСББ та ЖБК Донецької області (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення) шляхом здешевлення відсоткових ставок за кредитами, отриманими ними на впровадження заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження.

8. Право на відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами за рахунок коштів обласного бюджету у розмірі 10 % річних відсоткової ставки протягом дії Програми (Розпорядження N 439) може бути використано ОСББ/ЖБК, яке має право на отримання відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами (далі - позичальник), лише за одним кредитним договором, але не більш як 2000 гривень з розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку.

9. Кошти обласного бюджету спрямовуються у вигляді субвенції бюджетам міст обласного значення, районів та об'єднаних територіальних громад області з метою здійснення часткової компенсації фактично сплачених у відповідному бюджетному році відсоткових ставок за кредитами, залученими позичальниками на впровадження заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження.

10. Кошти обласного бюджету не можуть бути спрямовані на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами, послуг, комісії, отриманих у банківських установах.

11. Головним розпорядником коштів обласного бюджету та відповідальним виконавцем заходу Програми (Розпорядження N 439) є департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації (далі - Головний розпорядник коштів).

II. Умови відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами

1. Відшкодування частини відсоткових ставок здійснюється за кредитами, залученими на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені у підпункті 3 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року N 1056 (Постанова N 1056) (із змінами).

2. Право на відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами згідно з цим Порядком не мають позичальники, які:

1) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

2) не зареєстровані на території Донецької області;

3) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за відшкодуванням;

4) отримали кредит на придбання обладнання та матеріалів, не передбачених цим Порядком;

5) місцезнаходженням яких (юридично та/або фактично) не є територія Донецької області або є територія населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

III. Порядок використання коштів обласного бюджету

1. Відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами позичальників на впровадження заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження здійснюється на безповоротній основі на підставі договору про передачу права на здійснення видатків, укладеного Головним розпорядником коштів з районними державними адміністраціями (далі - райдержадміністрації), органами місцевого самоврядування, військово-цивільними адміністраціями.

2. По кредитах, за якими здійснювалось відшкодування відсотків за рахунок коштів державного бюджету, відшкодування частини відсоткової ставки за рахунок коштів обласного бюджету не здійснюється.

3. Для отримання коштів з обласного бюджету на співфінансування місцевої програми, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, військово-цивільні адміністрації щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним, (за грудень - до 10 січня наступного року) подають Головному розпоряднику коштів відповідне звернення за конкретний місяць, до якого додаються:

копія договору про співробітництво, укладеного райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, військово-цивільними адміністраціями з банківською установою (із зазначенням частки відсоткової ставки, що підлягає відшкодуванню за рахунок обласного бюджету - 10 % річних відсоткової ставки та частини, що підлягає відшкодуванню за рахунок відповідного місцевого бюджету);

два примірники зведеного реєстру позичальників на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Програми із зазначенням суми отриманих кредитів, сплачених відсотків за їх користування та розрахунок коштів місцевих бюджетів на відшкодування частини відсоткової ставки за встановленою формою (додаток 1);

витяг з рішення про місцевий бюджет щодо виділення коштів на виконання місцевої програми;

копія рішення про затвердження місцевої програми.

4. Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, військово-цивільні адміністрації забезпечують достовірність даних, на підставі яких здійснюється відшкодування з обласного бюджету.

5. Документи, подані не в повному обсязі, або оформлені неналежним чином, Головним розпорядником коштів повертаються на доопрацювання.

6. Головний розпорядник коштів на підставі звернень райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним:

1) готує розподіл коштів, що підлягають перерахуванню у вигляді субвенції бюджетам міст обласного значення, районів та об'єднаних територіальних громад області та подає його Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації для внесення відповідних змін до обласного бюджету;

2) подає Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації заявку на перерахування коштів субвенції бюджетам міст обласного значення, районів та об'єднаних територіальних громад області.

7. Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, військово-цивільні адміністрації щомісячно, до 15 числа місяця, наступного за звітним, подають Головному розпоряднику коштів звіт про використання коштів субвенції з обласного бюджету на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Програми (Розпорядження N 439), за встановленою формою (додаток 2).

8. Головний розпорядник коштів щомісячно, до 25 числа місяця, наступного за звітним, інформує Департамент фінансів Донецької обласної державної адміністрації про використання коштів субвенції у розрізі місцевих бюджетів.

9. У разі встановлення факту нецільового використання кредитних коштів, отримане відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами протягом одного місяця повертається позичальником до відповідного місцевого бюджету. Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, військово-цивільні адміністрації, до бюджету яких повернуто отримане відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, протягом трьох банківських днів повертають зазначені кошти до обласного бюджету.

10. Повернення коштів до обласного бюджету здійснюється добровільно або на підставі рішення суду, за зверненням Головного розпорядника коштів.

11. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання коштів субвенції з обласного бюджету на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області (Розпорядження N 439) на 2016 - 2020 роки, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Організація і здійснення внутрішнього контролю за використанням коштів обласного бюджету, передбачених на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області (Розпорядження N 439) на 2016 - 2020 роки, забезпечується Головним розпорядником коштів відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України та Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року N 1062 (Постанова N 1062).

Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області (Розпорядження N 439) на 2016 - 2020 роки, розроблено департаментом розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації.

 

Директор департаменту розвитку
базових галузей промисловості
облдержадміністрації

А. В. Литвинов

 

Додаток 1
до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2020 роки
(пункт 3 розділу III)

Зведений реєстр
позичальників на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області (Розпорядження N 439) на 2016 - 2020 роки

                        по ____
                                       (місту, району, об'єднаній територіальній громаді)

станом на ___________

N
з/п

Позичальник (повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код)

Адреса будинку, в якому впроваджується енергоефективний захід (населений пункт, вулиця, номер будинку, кількість квартир)

N, дата та строк дії кредитного договору

Відомості щодо енергоефективних заходів (із зазначенням повної назви енергоефективного обладнання та/або матеріалів)

Найменування банківської установи

Сума отриманого кредиту, грн

Розмір відсоткової ставки за отриманим кредитом, грн

Сума сплаченої позичальником відсоткової ставки за отриманим кредитом, грн

Сума сплаченої позичальником відсоткової ставки за отриманим кредитом, відшкодування якої здійснено коштами місцевих бюджетів

Частка та сума сплаченої позичальником відсоткової ставки за отриманим кредитом, що підлягає відшкодуванню коштів за рахунок місцевих бюджетів

Всього, грн

у тому числі
за рахунок:

Всього

у тому числі за рахунок:

коштів обласного бюджету, грн

коштів бюджету міста обласного значення, району, об'єднаної територіальної громади, грн

коштів обласного бюджету

коштів бюджету міста обласного значення, району, об'єднаної територіальної громади

відс.

грн

відс.

грн

відс.

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник


підпис             м. п.

П. І. Б.

 

Директор департаменту розвитку
базових галузей промисловості Донецької
обласної державної адміністрації

А. В. Литвинов

 

Додаток 2
до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016 - 2020 роки
(пункт 7 розділу III)

Звіт
про використання коштів субвенції з обласного бюджету на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області (Розпорядження N 439) на 2016 - 2020 роки

                     ________
                            (місту, району, об'єднаній територіальній громаді)

станом на _________

N
з/п

Прередбачено в місцевому бюджеті на виконання Програми, грн

у тому числі за рахунок:

Фактично профінансовано з місцевого бюджету на виконання Програми, грн

у тому числі за рахунок:

коштів обласного бюджету

коштів місцевого бюджету

коштів обласного бюджету

коштів місцевого бюджету

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Керівник


підпис             м. п.

П. І. Б.

 

Директор департаменту розвитку
базових галузей промисловості Донецької
обласної державної адміністрації

А. В. Литвинов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали