Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 02.10.2003 N 605

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 31 жовтня 2011 року N 587

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Донецькій області
22 листопада 2011 р. за N 78/1887

Відповідно до статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 02.10.2003 N 605 "Про створення Регіональної ради з питань науки і технологій", зареєстрованого в Донецькому обласному управлінні юстиції 09.10.2003 за N 102/1122, такі зміни:

1.1. У пункті 1 слова "у складі згідно з додатком" виключити.

1.2. Викласти Положення про Регіональну раду з питань науки і технологій у новій редакції (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації:

від 22.12.2006 N 630 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови облдержадміністрації від 02.10.2003 N 605", зареєстроване в Донецькому обласному управлінні юстиції 27.12.2006 за N 113/1441, від 23.04.2009 N 181 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 02.10.2003 N 605", зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Донецькій області 12.05.2009 за N 42/1676, від 29.06.2010 N 359 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 02.10.2003 N 605", зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Донецькій області 08.07.2010 за N 58/1766.

3. Дане розпорядження набирає чинності з дати його опублікування.

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
02.10.2003 N 605
(в редакції розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
від 31.10.2011 N 587)

ПОЛОЖЕННЯ
про Регіональну раду з питань науки і технологій

1. Регіональна рада з питань науки і технологій (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації з питань науково-технічного розвитку Донецької області.

Рада створюється з метою забезпечення в регіоні реалізації державної політики у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сталого розвитку області на основі впровадження найсучасніших досягнень вітчизняної та світової науки у всі сфери життєдіяльності територіальних громад, ефективного управління процесом науково-технічного та інноваційного розвитку в рамках Програми науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Донецької обласної ради від 22.03.2002 N 3/25-656.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

визначення пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки в регіоні;

підготовка пропозицій щодо формування регіональної науково-технічної та інноваційної політики;

участь у розробці проектів нормативно-правових актів, що стосуються науково-технічної та інноваційної діяльності, а також у проведенні оцінки науково-технічних проектів і розробок;

надання органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям обґрунтованих пропозицій щодо реалізації науково-технічних проектів та розробок, спрямованих на розвиток пріоритетних галузей економіки;

сприяння ефективній взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарської діяльності у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності;

сприяння розбудові інноваційної інфраструктури, функціонування якої буде спрямоване на комерціалізацію результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розвиток мережі малого та середнього інноваційного підприємництва;

налагодження, розвиток та підтримка міжнародних зв'язків у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

підтримка молодих учених регіону, залучення їх до вирішення актуальних завдань сучасної науки;

збереження та розвиток наукового потенціалу області;

формування регіонального банку даних інноваційних розробок і проектів, сприяння їх впровадженню.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

утворювати постійні та тимчасові робочі групи для розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за погодженням з їх керівниками);

одержувати у встановленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

організовувати проведення конференцій, семінарів, форумів, симпозіумів, нарад та інших заходів з питань, віднесених до компетенції Ради.

5. Рада утворюється у складі двох співголів, їх заступників, вченого секретаря та членів Ради.

До складу Ради можуть входити представники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, народні депутати України (за згодою).

Склад Ради затверджується головою облдержадміністрації.

6. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться згідно з планом роботи або за рішенням одного зі співголів Ради.

Засідання Ради проводять її співголови.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

На засідання Ради можуть запрошуватися представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, представники засобів масової інформації, а також незалежні експерти.

7. Рада визначає та затверджує план своєї роботи, приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке проголосували співголови Ради.

Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписується співголовами Ради і надсилається всім членам Ради.

Рішення Ради у разі необхідності вводяться в дію спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради.

8. Матеріально-технічне забезпечення роботи Ради здійснює Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали