Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.08.2016 N 468 та затвердженої ним Програми

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.11.2018 р. N 949

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.08.2016 N 468 та затвердженої ним Програми

Керуючись статтею 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 N 273 "Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року" (Постанова N 273), зобов'язую:

внести зміни до:

1) пункту 1 розпорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.08.2016 N 468 "Про затвердження Регіональної цільової програми вдосконалення та розвитку системи надання соціальних послуг в Луганській області на 2016 - 2019 роки "Турбота" (Розпорядження N 468) (зі змінами, далі - Програма), замінивши цифри "80056,584" цифрами "81763,992";

2) пункту 6 Паспорта Програми (Розпорядження N 468), виклавши графу 3 в новій редакції, а саме: "департаменти облдержадміністрації: охорони здоров'я; освіти і науки, масових комунікацій, регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження, управління молоді та спорту облдержадміністрації, КЗ "ЛРЦФКСІ "Інваспорт", Луганський обласний центр зайнятості (за згодою), комунальний заклад "Рубіжанський обласний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" (за згодою), Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі об'єднаних територіальних громад (за згодою), громадські та міжнародні організації (за згодою)";

3) пункту 9 Паспорта (Розпорядження N 468) та тексту Програми (Розпорядження N 468), замінивши цифри "80056,584", "20742,217", "3219,925", "55094,442" цифрами "81763,992", "23104,903", "2175,847", "55483,242" відповідно;

4) таблиці "Результативні показники Програми" розділу 5 Програми (Розпорядження N 468), виключивши пункт 5, у зв'язку із чим пункти 6 - 11 вважати пунктами 5 - 10, та доповнивши новими пунктами 11 - 17 такого змісту:

1

2

3

4

5

6

11.

Кількість послуг, наданих ВІЛ-інфікованим дітям та молоді

10000

12000

14000

16000

12.

Кількість розповсюджених інформаційних матеріалів щодо утвердження ґендерної рівності в суспільстві, попередження дискримінації та насильства за ознакою статі, домашнього насильства, підвищення престижу сім'ї, популяризацію сімейних цінностей (од.)

-

-

4000

6000

13.

Кількість офіційних звернень за фактами вчинення домашнього насильства (од.)

-

-

2000

2300

14.

Кількість працівників органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідальних за впровадження ґендерної політики, попередження дискримінації та насильства за ознакою статі, домашнього насильства, розвиток інституту сім'ї, що пройшли навчання (осіб)

-

-

-

25

15.

Створення ґендерного паспорта адміністративно-територіальної одиниці (од.)

-

-

-

20

16.

Кількість проведених обласних заходів у рамках щорічної Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства" (од.)

-

-

3

4

17.

Кількість контактних осіб, які пройшли навчання в рамках проекту "Відповідальність починається із нас" (осіб)

-

-

-

10

5) розділу 9 Програми (Розпорядження N 468), виключивши пункт 5, у зв'язку із чим пункти 6 - 11 вважати пунктами 5 - 10, та доповнивши новими пунктами 11 - 17 такого змісту:

"11) надання більше 50 тисяч соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дітям та молоді;

12) розповсюдження 10 тисяч інформаційних матеріалів щодо утвердження ґендерної рівності в суспільстві, попередження дискримінації та насильства за ознакою статі, домашнього насильства, підвищення престижу сім'ї, популяризацію сімейних цінностей;

13) збільшення на 30 % кількості офіційних звернень за фактами вчинення домашнього насильства;

14) організація та проведення навчання 25 працівників органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідальних за впровадження ґендерної політики, попередження дискримінації та насильства за ознакою статі, домашнього насильства, розвиток інституту сім'ї;

15) створення 20 ґендерних паспортів області/району/міста/об'єднаної територіальної громади;

16) організація та проведення 7 обласних заходів у рамках щорічної Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства";

17) залучення 10 контактних осіб на волонтерських засадах до реалізації проекту "Відповідальність починається із нас".

6) додатків 1, 2 до Програми, що додаються.

 

В. о. голови обласної державної
адміністрації - керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

С. Філь

 

Додаток
до розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
23.11.2018 N 949

Зміни, що вносяться у додатки 1 (Розпорядження N 468), 2 до Регіональної цільової програми вдосконалення та розвитку системи надання соціальних послуг в Луганській області на 2016 - 2019 роки "Турбота" (Розпорядження N 468)

1. У додатку 1 до Програми (Розпорядження N 468):

1) підпункт 5 пункту 2 викласти у такій редакції:

5)

Забезпечення додаткового соціального захисту осіб, які опинилися у складних життєвих умовах

надання одноразової грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету особам, які постійно проживають на території області, опинилися у складних життєвих умовах та потребують додаткового соціального захисту

2016 - 2019 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

обласний бюджет

3608,100

4478,200

4384,700

4709,200

надання одноразової грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету близько 5845 особам

забезпечення роботи комунального закладу "Рубіжанський обласний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді"

2016 - 2019 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

обласний бюджет

469,528

492,842

633,731

730,585

створення умов для соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, надання щороку 15 тис. послуг цій категорії громадян

2) підпункт 2 пункту 5 виключити, у зв'язку із чим підпункти 3 - 5 пункту 5 вважати підпунктами 2 - 4;

3) доповнити розділом 6 такого змісту:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зміцнення інституту сім'ї, попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі

виготовлення та розміщення соціальної реклами, буклетів, листівок, відеороликів, спрямованих на утвердження ґендерної рівності в суспільстві, попередження дискримінації та насильства за ознакою статі, домашнього насильства, а також підвищення престижу сім'ї, популяризацію сімейних цінностей

2018 - 2019 роки

департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; масових комунікацій; райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі об'єднаних територіальних громад (далі - ОТГ) (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою)

інші джерела, місцевий бюджет

-

-

-

36,400

розповсюдження близько 10 тис. інформаційних матеріалів з питань ґендерної рівності та попередження насильства, популяризації сімейних цінностей

1)

-

-

2,800

3,700

2)

організація та проведення семінарів, тренінгів для фахівців райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, у тому числі об'єднаних територіальних громад, відповідальних за впровадження ґендерної політики, попередження дискримінації та насильства за ознакою статі, домашнього насильства, розвиток інституту сім'ї

2018 - 2019 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

-

-

-

13,100

проведення одного семінару на рік з метою підвищення кваліфікації працівників органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування

3)

введення посади позаштатного радника голови районної держадміністрації/міського голови/голови об'єднаної територіальної громади з питань ґендерної політики

2018 - 2019 роки

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

-

-

-

-

введення посади позаштатного радника з питань ґендерної політики в не менше ніж 50 % міст, районів, ОТГ з метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на місцевому рівні

4)

створення ґендерного паспорта району/міста/об'єднаної територіальної громади

2019 рік

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

-

-

-

-

створення ґендерних паспортів у 70 % районів, міст, ОТГ з метою вивчення ґендерних тенденцій та планування ґендерно чутливих послуг

5)

збір даних про становище жінок і дівчат із сільської місцевості

2018 - 2019 роки

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (крім міст обласного значення), у тому числі ОТГ (за згодою)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

-

-

-

-

підготовка одного буклета в електронному вигляді та розміщення на сайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації щодо проблем і потреб жінок і дівчат із сільської місцевості

6)

задоволення потреб жителів сільської місцевості, зокрема жінок з інвалідністю, похилого віку в базових соціальних послугах, послугах із охорони здоров'я, у сферах освіти, праці та зайнятості, інфраструктури та нових технологій, забезпечення доступу до адміністративних послуг, участі в політичному та громадському житті, урахування їх потреб у правовому регулюванні певних суспільних відносин

2018 - 2019 роки

департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; охорони здоров'я; освіти і науки; регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження; масових комунікацій; Луганський обласний центр зайнятості (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

-

-

-

-

забезпечення потреб жінок із уразливих категорій населення через доступність до різних видів послуг (близько 100 осіб)

7)

забезпечення розгляду звернень громадян щодо фактів дискримінації за ознакою статі; надання допомоги

2018 - 2019 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

-

-

-

-

своєчасний та якісний розгляд звернень громадян за фактами дискримінації

8)

проведення інформаційних кампаній щодо запобігання та протидії дискримінації і насильства за ознакою статі

2018 - 2019 роки

департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; масових комунікацій; райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

-

-

-

-

проведення щороку однієї інформаційної акції, розміщення п'яти білбордів з метою розвіювання стереотипів та упереджень щодо ролі жінки у суспільстві, профілактики дискримінації і насильства за ознакою статі

9)

надання комплексу соціальних послуг дівчатам, які хворі на ВІЛ/СНІД, вживають наркотики, а також послуг із протидії дискримінації за ознакою статі

2018 - 2019 роки

Рубіжанський обласний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді (за згодою), Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

-

-

-

-

надання підтримки та соціальних послуг дівчатам із ВІЛ-інфекцією/СНІД та таким, які вживають наркотики

10)

сприяння в наданні допомоги жінкам і чоловікам похилого віку, зокрема яким виповнилося 100 років

2018 - 2019 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

-

-

-

-

сприяння жінкам і чоловікам похилого віку в отриманні натуральної та гуманітарної допомоги

11)

проведення інформаційних заходів для заохочення чоловіків користуватися відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та хворою дитиною

2018 - 2019 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

-

-

-

-

публікація тематичних інформаційних матеріалів з метою збереження соціальної активності жінок, залучення чоловіків до виховання дітей

12)

проведення щорічного Форуму "Жінки з інвалідністю - міфи та реальність" з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю

грудень 2019 року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

-

-

-

32,500

попередження дискримінації та насильства щодо жінок уразливих категорій, зокрема з інвалідністю

13)

організація та проведення заходів до Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня батька; привітання з нагоди дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят дітей з інвалідністю, ВІЛ-інфікованих та соціально незахищених категорій

2019 рік

департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; освіти і науки; масових комунікацій; управління молоді та спорту облдержадміністрації, Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою)

обласний бюджет,

-

-

18,000

18,000

підтримка дітей соціально незахищених категорій

інші джерела

-

-

-

15,000

14)

організація роботи літньої терапевтичної групи для ВІЛ-інфікованих дітей на базі Рубіжанського обласного центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

2019 рік

Рубіжанський обласний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

-

-

-

28,500

організація змістовного дозвілля 20 ВІЛ-інфікованих дітей

15)

організація та проведення заходів у рамках обласного етапу щорічної Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"

24 листопада - 10 грудня 2018 - 2019 років

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

-

-

-

25,000

проведення не менше 100 тематичних акцій з метою профілактики та попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі

місцевий бюджет

-

-

1,000

1,000

16)

організація та проведення соціальних акцій, флеш-мобів та інших нестандартних заходів з метою привернення уваги широких верств громадськості до проблематики домашнього насильства, насильства за ознакою статі та руйнування стереотипів у цій сфері

2019 рік

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

-

-

-

10,000

підвищення обізнаності громадськості про домашнє насильство та насильство за ознакою статі, збільшення на 50 % щороку кількості офіційних звернень постраждалих щодо фактів домашнього насильства

17)

проведення обласного Форуму щодо попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі

2019 рік

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, громадські організації (за згодою)

інші джерела

-

-

-

32,500

проведення одного Форуму

18)

проведення виїзних засідань обласної Координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми

2019 рік

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

-

-

-

24,000

проведення раз на рік виїзного засідання обласної Координаційної ради

19)

реалізація проекту "Відповідальність починається із нас" в районі/місті/ОТГ області з метою налагодження доступу постраждалих від домашнього насильства або насильства за ознакою статі до соціальних послуг, максимально наближених до місця проживання

2019 рік

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

-

-

-

83,400

впровадження проекту на території однієї адміністративно-територіальної одиниці області

20)

проведення навчання для тренерів щодо реалізації корекційних програм з особами, які вчиняють домашнє насильство

2019 рік

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

-

-

-

88,400

навчання 10 фахівців щодо роботи з особами, які вчиняють домашнє насильство

21)

забезпечення ефективної координації діяльності суб'єктів, що реалізують заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, на регіональному, районному, міському рівнях, а також на рівні ОТГ

2018 - 2019 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

-

-

-

-

проведення чотирьох координаційних зустрічей на рік на обласному рівні та щоквартальних зустрічей на місцевому рівні

22)

своєчасне та якісне надання постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі комплексу необхідних соціальних послуг, максимально наближених до місця проживання постраждалих осіб

2018 - 2019 роки

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

-

-

-

-

надання якісних соціальних послуг постраждалим від насильства особам безпосередньо за місцем проживання/перебування (за зверненням)

23)

визначення на регіональному, районному, міському рівнях, а також на рівні ОТГ структурних підрозділів та осіб, відповідальних за координацію діяльності служб та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Визначення відповідальних осіб у структурі органів, установ, загальних службах підтримки постраждалих осіб

2018 - 2019 роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою)

за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми

-

-

-

-

визначення в кожному місті, районі, ОТГ структурного підрозділу та фахівця, відповідальних за координацію діяльності служб та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

2. У додатку 2 до Програми (Розпорядження N 468):

1) після підпункту 2.5.1 доповнити підпунктом 2.5.2 такого змісту:

1

2

3

4

5

6

2.5.2. Забезпечення роботи комунального закладу "Рубіжанський обласний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді"

 

 

 

 

 

Всього,

2326,686

469,528

492,842

633,731

730,585

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

2326,686

469,528

492,842

633,731

730,585

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

кошти інших джерел

-

-

-

-

-

2) підпункт 5.2 виключити, у зв'язку із чим підпункт 5.3 вважати підпунктом 5.2;

3) доповнити підпунктами 6.1, 6.2, 6.12 - 6.20 такого змісту:

1

2

3

4

5 '

6

6.1. Виготовлення та розміщення соціальної реклами, буклетів, листівок, відеороликів, спрямованих на утвердження ґендерної рівності в суспільстві, попередження дискримінації та насильства за ознакою статі, домашнього насильства, а також: підвищення престижу сім'ї популяризацію сімейних цінностей

 

 

 

 

 

Всього,

42,900

-

-

2,800

40,100

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

-

-

-

-

-

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

6,500

-

-

2,800

3,700

кошти інших джерел

36,400

-

-

-

36,400

6.2. Організація та проведення семінарів, тренінгів для фахівців райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, у тому числі об'єднаних територіальних громад, відповідальних за впровадження ґендерної політики, попередження дискримінації та насильства за ознакою статі, домашнього насильства, розвиток інституту сім'ї

 

 

 

 

 

Всього,

13,100

-

-

-

13,100

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

-

-

-

-

-

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

кошти інших джерел

13,100

-

-

-

13,100

6.12. Проведення щорічного Форуму "Жінки з інвалідністю - міфи та реальність" з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю

 

 

 

 

 

Всього,

32,500

-

-

-

32,500

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

-

-

-

-

-

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

кошти інших джерел

32,500

-

-

-

32,500

6.13. Організація та проведення заходів до Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня батька; привітання з нагоди дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят дітей з інвалідністю, ВІЛ-інфікованих та соціально незахищених категорій

 

 

 

 

 

Всього,

51,000

-

-

18,000

33,000

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

36,000

-

-

18,000

18,000

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

 

кошти інших джерел

15,000

-

-

-

15,000

6.14. Організація роботи літньої терапевтичної групи для ВІЧ-інфікованих дітей на базі Рубіжанського обласного центру для ВІЧ-інфікованих дітей та молоді

 

 

 

 

 

Всього,

28,500

-

-

-

28,500

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

-

-

-

-

-

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

кошти інших джерел

28,500

-

-

-

28,500

6.15. Організація та проведення заходів у рамках обласного етапу щорічної Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"

 

 

 

 

 

Всього,

27,000

-

-

1,000

26,000

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

-

-

-

-

-

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

2,000

-

-

1,000

1,000

кошти інших джерел

25,000

-

-

-

25,000

6.16. Організація та проведення соціальних акцій, флеш-мобів та інших нестандартних заходів з метою привернення уваги широких верств громадськості до проблематики домашнього насильства, насильства за ознакою статі та руйнування стереотипів у цій сфері

 

 

 

 

 

Всього,

10,000

-

-

-

10,000

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

-

-

-

-

-

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

кошти інших джерел

10,000

-

-

-

10,000

6.17. Проведення обласного Форуму щодо попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі

 

 

 

 

 

Всього,

32,500

-

-

-

32,500

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

-

-

-

-

-

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

кошти інших джерел

32,500

-

-

-

32,500

6.18. Проведення виїзних засідань обласної Координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми

 

 

 

 

 

Всього,

24,000

-

-

-

24,000

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

-

-

-

-

-

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

кошти інших джерел

24,000

-

-

. -

24,000

6.19. Реалізація проекту "Відповідальність починається із нас" в районі/місті/ОТГ області з метою налагодження доступу постраждалих від домашнього насильства або насильства за ознакою статі до соціальних послуг, максимально наближених до місця проживання

 

 

 

 

 

Всього,

83,400

-

-

-

83,400

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

-

-

-

-

-

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

кошти інших джерел

83,400

-

-

-

83,400

6.20. Проведення навчання для тренерів щодо реалізації корекційних програм з особами, які вчиняють домашнє насильство

 

 

 

 

 

Всього,

88,400

-

-

-

88,400

у тому числі кошти

 

 

 

 

 

обласного бюджету

-

-

-

-

-

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

-

-

-

-

-

кошти інших джерел

88,400

-

-

-

88,400

4) рядок "Загальний обсяг ресурсів" викласти у такій редакції:

1

2

3

4

5

6

Загальний обсяг ресурсів, у тому числі:

81763,992

18360,455

23474,931

19495,207

20433,399

державний бюджет

1000,000

250,000

250,000

250,000

250,000

обласний бюджет

23104,903

4722,321

5870,204

6006,508

6505,87

районні, міські (міст обласного значення) бюджети

2175,847

467,000

513,700

568,870

626,277

кошти інших джерел

55483,242

12921,134

16841,027

12669,829

13051,252
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали