ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.05.2012 р. N 479/А-2012

Про внесення змін до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 18 жовтня 2011 року N 957/А-2011

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 650 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (Постанова N 650), зі змінами:

викласти Порядок проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області, затверджений розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 18 жовтня 2011 року N 957/А-2011 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області" (Розпорядження N 957/А-2011), у новій редакції (додається).

 

Голова обласної
державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
18.10.2011 N 957/А-2011
(у редакції розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
21.05.2012 N 479/А-2012)


ПОРЯДОК
проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області

1. Оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області (далі - оцінка) проводиться з метою виявлення проблем та підвищення ефективності виконання управлінських рішень районними державними адміністраціями Одеської області із забезпечення здійснення своїх повноважень та виконання пріоритетних завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма).

2. Оцінка проводиться щокварталу згідно з Методичними рекомендаціями щодо проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області (додаток 1 до Порядку) за напрямками (сферами), які в залежності від своєї значущості мають відповідний "коефіцієнт вартості":

- економічний розвиток

1,5;

- сільське господарство

2,5;

- інвестиційна діяльність та будівництво

2,0;

- бюджет та фінанси

2,5;

- підтримка бізнесу

1,0;

- ринок праці та доходи населення

2,0;

- житлово-комунальне господарство

1,0;

- освіта та охорона здоров'я

1,5;

- якість та безпека життя

1,5;

- захист прав дитини

1,0.


Під час проведення щоквартальної оцінки показники, що обчислюються на основі щорічної звітності, не враховуються, а використовуються для проведення оцінки за підсумками звітного року.

3. Головне управління економіки Одеської обласної державної адміністрації:

щоквартально проводить розрахунки оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області, узагальнює інформацію та до 22 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, та щорічно до 10 березня інформує голову обласної державної адміністрації щодо оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області;

до 25 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, та щорічно до 12 березня оприлюднює узагальнену інформацію щодо оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області на своєму офіційному веб-сайті.

 

Додаток 1
до Порядку


Методичні рекомендації щодо проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області

Оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області проводиться Головним управлінням економіки облдержадміністрації на підставі даних офіційної статистики, інформації, поданої структурними підрозділами облдержадміністрації та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади.

Показники оцінки, періодичність подання даних, відповідальні за подання даних та аналітичної інформації визначені у додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області (далі - Рекомендації).

Для проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області структурні підрозділи обласної державної адміністрації та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади подають Головному управлінню економіки Одеської обласної державної адміністрації інформацію для проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області згідно з додатком 2 до Рекомендацій та аналітичну інформацію щодо показників оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області згідно з додатком 3 до Рекомендацій, за подання якої вони визначені відповідальними.

У разі неможливості отримання даних за звітний період можуть використовуватися останні наявні або оперативні дані.

Розрахунки здійснюються у 3 етапи.

На першому етапі по кожному з показників визначається місце окремого району, починаючи з кращого значення показника (перше місце) і закінчуючи гіршим (останнє місце). При цьому, виходячи з економічного змісту конкретного показника, необхідно враховувати, що для показників, зростання яких має позитивне значення (наприклад, темп зростання заробітної плати) присвоюються місця від 1 до 26. Для оцінки показників, зростання яких має негативний ефект (наприклад, темп зростання заборгованості з виплати заробітної плати), здійснюється зворотне сортування - найменшому значенню присвоюється перше місце, найбільшому - останнє).

При наявності однакових значень показників об'єктам розрахунку присвоюються однакові місця (наприклад, 1 - 2; 8 - 11). Якщо місця у декількох районів визначені як 1 - 2, 8 - 11, то при підбитті підсумків для кожного із цих районів береться значення середнього арифметичного - поділу суми місць на кількість районів, які мають однакові місця, наприклад: (1 + 2) / 2 = 1,5; (8 + 9 + 10 + 11) / 4 = 9,5.

На другому етапі визначається місце району у відповідній сфері (напрямку) діяльності - розраховується середнє арифметичне значення конкретного району за показниками відповідного напряму (Rep= еXij/n) шляхом поділу суми місць (еXij) на кількість показників сфери, за якими проводиться розрахунок.

Rep - середнє арифметичне суми місць відповідної сфери (напрямку) конкретного району;

Xij - значення i-го району j-го показника;

n - кількість показників сфери (напрямку), за якими проводиться розрахунок.

Місця районів визначаються в залежності від значення середнього арифметичного місць: найнижче значення - перше місце, найвище - останнє.

На третьому етапі в залежності від значущості сфери (напрямку) діяльності, позиції (місця) району конкретної сфери (напрямку) помножуються на відповідні "коефіцієнти вартості" та визначається кількість балів у кожній сфері (напрямку) діяльності.

Загальна кількість балів визначається підсумовуванням балів за всіма напрямками діяльності.

Найкращим вважається район, у якого сума балів має найнижче значення.

 

Додаток 1
до Рекомендацій


Показники
для оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області

N

Показники

Періодичність

Відповідальні за подання даних

Відповідальні за подання аналітичної інформації

Економічний розвиток

1

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щокварталу, на 28 день наступного періоду

Головне управління статистики в Одеській області

Головне управління економіки облдержадміністрації

2

Співвідношення обсягу реалізованої промислової продукції за звітний період до відповідного періоду минулого року, %

Щокварталу, на 28 день наступного періоду

- " -

- " -

3

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, %

Щокварталу, на 30 день наступного періоду

Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації

Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації

4

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, % до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу, на 45 день наступного періоду

Головне управління статистики в Одеській області

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації

Сільське господарство

5

Темп зростання (зниження) виробництва м'яса до відповідного періоду минулого року, %*

Щокварталу, на 15 день наступного періоду

- " -

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

6

Темп зростання (зниження) виробництва молока до відповідного періоду минулого року, %*

- " -

- " -

- " -

7

Темп зростання (зниження) поголів'я великої рогатої худоби до відповідного періоду минулого року, %*

- " -

- " -

- " -

8

Темп зростання (зниження) поголів'я свиней до відповідного періоду минулого року, %*

- " -

- " -

- " -

9

Продуктивність корів (надій на 1 корову), кг*

- " -

- " -

- " -

10

Темп зростання валового збору зернових та зернобобових до відповідного періоду минулого року, %*

Півріччя та 9 місяців на 15 день наступного періоду; щороку до 25 лютого

- " -

- " -

11

Урожайність зернових, ц/га*

- " -

- " -

- " -

12

Темп зростання (зниження) виробництва м'яса до минулого року, %**

Щороку, до 22 лютого

- " -

- " -

13

Темп зростання (зниження) виробництва молока до минулого року, %**

- " -

- " -

- " -

14

Темп зростання (зниження) поголів'я великої рогатої худоби до минулого року, %**

- " -

- " -

- " -

15

Темп зростання (зниження) поголів'я свиней до минулого року, %**

- " -

- " -

- " -

16

Темп зростання валового збору зернових та зернобобових до минулого року, %**

Щороку, до 25 лютого

- " -

- " -

17

Урожайність зернових, ц/га**

- " -

- " -

- " -

 


* - у сільськогосподарських підприємствах за оперативними даними
** - в усіх категоріях господарств

Інвестиційна діяльність та будівництво

18

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

Щокварталу, на 45 день наступного періоду

- " -

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації

19

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, % до обсягів на початок року

- " -

- " -

- " -

20

Індекс продукції будівництва, % до відповідного періоду попереднього року (темп зростання (зниження) обсягу робіт, виконаних за контрактами будівельного підряду у % до відповідного періоду минулого року)

Щокварталу, на 16 день наступного періоду

- " -

Головне управління капітального будівництва облдержадміністрації

21

Обсяг виконаних будівельних робіт на 1 особу, гривень

- " -

- " -

- " -

22

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, включаючи індивідуальних забудовників, кв. метрів загальної площі

Щокварталу, на 45 день наступного періоду

- " -

- " -

23

Темп зростання обсягу введення в експлуатацію житла до відповідного періоду минулого року, %

- " -

- " -

- " -

Бюджет та фінанси

24

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, % до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

Щокварталу, на 15 день наступного періоду

Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації

Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації

25

Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) до відповідного періоду попереднього року, %

- " -

- " -

- " -

26

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

- " -

- " -

- " -

27

Питома вага залучених у бюджет резервів у фактичному обсязі надходжень за звітний період, %

Щороку, до 25 січня

- " -

- " -

28

Темп зростання податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, % до початку року

Щокварталу, на 15 день наступного періоду

Державна податкова адміністрація в Одеській області

Державна податкова адміністрація в Одеській області

29

Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, % до початку року

Щокварталу, на 12 день наступного періоду

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області

30

Темп зростання (зменшення) власних надходжень до Пенсійного фонду України, %

- " -

- " -

- " -

31

Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування економічно активних платників, % до початку року

- " -

- " -

- " -

Підтримка бізнесу

32

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за період що аналізується, на 10 тис. населення, одиниць

Щокварталу, на 20 день наступного періоду

Головне управління економіки облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації

33

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за період, що аналізується, на 10 тис. населення, одиниць

- " -

- " -

- " -

34

Приріст кількості зареєстрованих юридичних осіб до початку року, %

- " -

- " -

- " -

35

Приріст кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців до початку року, %

- " -

- " -

- " -

Ринок праці та доходи населення

36

Приріст чисельності наявного населення, % до початку звітного року

Щокварталу, на 45 день наступного періоду

Головне управління статистики в Одеській області

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

37

Рівень зареєстрованого безробіття населення, %

Щокварталу, на 30 день наступного періоду

- " -

- " -

38

Приріст (зменшення) рівня зареєстрованого безробіття до відповідного періоду минулого року, відсоткових пунктів

- " -

- " -

- " -

39

Співвідношення кількості створених та ліквідованих робочих місць, %

- " -

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

- " -

40

Частка штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, % до загальної кількості штатних працівників

Щокварталу, на 45 день наступного періоду

Головне управління статистики в Одеській області

- " -

41

Середньомісячна номінальна заробітна плата за звітний період, гривень

- " -

- " -

Головне управління економіки облдержадміністрації

42

Темп зростання середньомісячної номінальної заробітної плати за звітний період, % до відповідного періоду минулого року

- " -

- " -

- " -

43

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати до початку звітного року, %

Щокварталу, на 26 день наступного періоду

- " -

- " -

Житлово-комунальне господарство

44

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, %

Щокварталу, на 30 день наступного періоду

- " -

Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації

45

Темп зростання (зниження) заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги до початку звітного року, %

- " -

- " -

- " -

Освіта та охорона здоров'я

46

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, %

Щороку, до 30 січня

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації

47

Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою, %

- " -

- " -

- " -

48

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

- " -

- " -

- " -

49

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

- " -

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

50

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, % до загальної кількості таких сільських населених пунктів

- " -

- " -

- " -

Якість та безпека життя

51

Темп зростання (зменшення) кількості зареєстрованих злочинів до аналогічного періоду попереднього року, %

Щокварталу, на 20 день наступного періоду

Головне управління статистики в Одеській області

Головне управління МВС України в Одеській області

52

Кількість зареєстрованих злочинів з розрахунку на 10 тисяч населення, одиниць

- " -

- " -

- " -

53

Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів, %

- " -

- " -

- " -

54

Кількість звернень з розрахунку на 10 тисяч населення, одиниць

- " -

Відділ роботи зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Відділ роботи зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

55

Темп зростання (зниження) кількості звернень з розрахунку на 10 тисяч населення, %

- " -

- " -

- " -

56

Кількість звернень громадян, отриманих облдержадміністрацією з вищих органів влади з розрахунку на 10 тисяч населення, одиниць

- " -

- " -

- " -

Захист прав дитини

57

Приріст (зменшення) до попереднього року питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей даної категорії, %

Щороку, до 30 січня

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Служба у справах дітей облдержадміністрації

58

Питома вага дітей (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), які виховуються в інтернатних закладах, крім спеціальних, спеціалізованих та санаторних шкіл-інтернатів у загальній кількості дитячого населення, %

- " -

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації

59

Кількість дітей шкільного віку, охоплених оздоровленням за бюджетні кошти, % до загальної чисельності дітей шкільного віку

- " -

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

60

Кількість дітей шкільного віку, охоплених відпочинком за бюджетні кошти, % до загальної чисельності дітей шкільного віку

- " -

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації

61

Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, % до загальної кількості дітей шкільного віку

- " -

- " -

- " -

62

Питома вага дітей, які потерпіли від злочинів, % до загальної чисельності осіб, які потерпіли від злочинів

- " -

Головне управління МВС України в Одеській області

Головне управління МВС України в Одеській області

63

Питома вага дітей, які вчинили злочини, у загальній кількості дитячого населення, що проживає в регіоні, %

- " -

- " -

- " -


 

Додаток 2
до Рекомендацій


ІНФОРМАЦІЯ
для проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області

___
(найменування органу, що подає інформацію)
за ____
(період)

Напрям

Райони та міста

Назва показника

 

Одиниці виміру

Місце

По області

 

х

м. Одеса

 

х

м. Білгород-Дністровський

 

х

м. Ізмаїл

 

х

м. Іллічівськ

 

х

м. Котовськ

 

х

м. Теплодар

 

х

м. Южне

 

х

 

 

 

Ананьївський

 

 

Арцизький

 

 

Балтський

 

 

Березівський

 

 

Білгород-Дністровський

 

 

Біляївський

 

 

Болградський

 

 

Великомихайлівський

 

 

Іванівський

 

 

Ізмаїльський

 

 

Кілійський

 

 

Кодимський

 

 

Комінтернівський

 

 

Котовський

 

 

Красноокнянський

 

 

Любашівський

 

 

Миколаївський

 

 

Овідіопольський

 

 

Ренійський

 

 

Роздільнянський

 

 

Савранський

 

 

Саратський

 

 

Тарутинський

 

 

Татарбунарський

 

 

Фрунзівський

 

 

Ширяївський

 

 (посада керівника)


(підпис)


(ініціали та прізвище)


 

Додаток 3
до Рекомендацій


АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо показників оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області

_
(найменування органу, що подає інформацію)

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом, визначених у додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області.

2. Встановлення конкретних причин виникнення негативних тенденцій розвитку району за визначеними показниками.

3. Пропозиції щодо шляхів розв'язання існуючих проблем.

4. Заходи, які будуть вжиті відповідними місцевими органами виконавчої влади для покращення ситуації в районах та розв'язання існуючих проблем за визначеними напрямами.

 


(посада керівника)


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали