Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 847

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 червня 2017 р. N 503-р

Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 847

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 847 "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (Розпорядження N 847-р) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 77, ст. 2197) такі зміни:

доповнити розпорядження пунктом 12 такого змісту:

"12. Затвердити план заходів з імплементації розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2017 - 2019 роки, що додається.";

пункти 177 - 473 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки (Розпорядження N 847-р), затвердженого зазначеним розпорядженням, виключити.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2017 р. N 503-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з імплементації розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2017 - 2019 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання за Угодою про асоціацію / планом імплементації

Відповідальні за виконання

Індикатори виконання

Фінансування

Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво

Глава 1. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику

Адаптація законодавства в сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику (стаття 341, додаток XXVII)

1. Впровадження актів законодавства ЄС

1) виконання планів імплементації Директиви 94/63/ЄС від 20 грудня 1994 р.; Директиви 98/70/ЄС від 13 жовтня 1998 р.; Директиви 2004/8/ЄС від 11 лютого 2004 р.; Директиви 2006/21/ЄС від 15 березня 2006 р.; Директиви 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 р.; Директиви 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 р.; Регламенту (ЄС) N 714/2009 від 13 липня 2009 р.; Регламенту (ЄС) N 715/2009 від 13 липня 2009 р.; Директиви 2009/119/ЄС Ради від 14 вересня 2009 р.

2017 - 2019 роки

Міненерговугілля

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації
(Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках програми підтримки секторальної політики в енергетичному секторі, програми "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України"

2) виконання планів імплементації Директиви 2009/101/ЄС від 16 вересня 2009 р.; Регламенту (ЄС) N 910/2014 від 23 липня 2014 р.

2017 - 2019 роки

Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації
(Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) виконання планів імплементації Директиви Ради 2006/117/Євратом від 20 листопада 2006 р.; Директиви Ради 013/59/Євратом від 5 грудня 2013 р.; Директиви Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 р.

2017 - 2019 роки

Держатомрегулювання
Міненерговугілля
Мінприроди
МОЗ
ДАЗВ
Національна академія наук (за згодою)

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації
(Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Підтримка в управлінні Інструментом співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ) в Україні"

4) виконання планів імплементації Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) N 65/2014 від 1 жовтня 2013 р.; Директиви Комісії 96/60/ЄС від 19 вересня 1996 р.; Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) N 1062/2010 від 28 вересня 2010 р.; Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) N 626/2011 від 4 травня 2011 р.; Делегованого Регламенту Комісії ЄС N 1059/2010 від 28 вересня 2010 р.; Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) N 392/2012 від 1 березня 2012 р.

2017 - 2019 роки

Держенергоефективності

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) виконання плану імплементації Директиви N 2008/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. стосовно процедури Співтовариства для вдосконалення прозорості встановлення цін на газ і електроенергію для кінцевих промислових користувачів

травень 2017 р.

Держстат
НКРЕКП (за згодою)
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку

розроблення та затвердження методологічних положень для збору та обробки інформації про ціни на газ та електроенергію для кінцевих споживачів, що відповідає вимогам Директиви N 2008/92/ЄС та подання Євростату інформації відповідно до вимог Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) виконання планів імплементації Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р.; Регламенту Комісії (ЄС) N 278/2009 від 6 квітня 2009 р.; Регламенту Комісії (ЄС) N 244/2009 від 18 березня 2009 р.; Регламенту Комісії (ЄС) N 245/2009 від 18 березня 2009 р.; Регламенту Комісії (ЄС) N 107/2009 від 4 лютого 2009 р.; Регламенту Комісії (ЄС) N 1275/2008 від 17 грудня 2008 р.

2017 рік

Держенергоефективності
Мінприроди
МОЗ
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

7) оновлення додатків XXVI і XXVII до розділу V Угоди про асоціацію

2017 - 2019 роки в рамках Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Держенергоефективності
Держатомрегулювання

схвалення Комітетом асоціації актуального змісту додатків до Угоди про асоціацію

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8) щорічне оновлення законодавства про безпеку постачання природного газу (Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених наказом Міненерговугілля від 2 листопада 2015 р. N 687 (План N 687))

щороку

Міненерговугілля

оновлення Правил про безпеку постачання природного газу та Національного плану дій, затверджених наказом Міненерговугілля від 2 листопада 2015 р. N 687 (План N 687)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

9) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про ринок електричної енергії України" (реєстраційний номер 4493)

2017 рік

Міненерговугілля

прийняття Закону, що відповідає положенням Директиви 2005/89/ЄС стосовно заходів для забезпечення безпеки інвестування до системи електропостачання та інфраструктури

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Продовження та активізація співробітництва у сфері енергетики (стаття 337)

2. Удосконалення засад співробітництва з ЄС з урахуванням цілей, розвитку відносин у рамках Енергетичного співтовариства та формування Енергетичного Союзу

1) підготовка із залученням Секретаріату Енергетичного Співтовариства стратегічного документа про співпрацю в енергетичній галузі на заміну Меморандуму про взаєморозуміння про співпрацю у сфері енергетики між Україною та ЄС

2017 рік

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Держенергоефективності
Держатомрегулювання
Держстат
НКРЕКП (за згодою)

узгодження із службами Європейської Комісії та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства стратегічних напрямів співробітництва, підписання відповідних угод (домовленостей), підписання узгодженого стратегічного документа

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) продовження співпраці між Україною та ЄС для забезпечення повноцінного контролю Українським оператором газотранспортної системи над транскордонними газопроводами на кордоні з державами - членами ЄС

2017 - 2019 роки

Міненерговугілля
НАК "Нафтогаз України"

підписання угод про сполучення з усіма операторами суміжних газотранспортних систем ЄС відповідно до Регламенту Європейської Комісії (ЄС) 2015/703

кошти міжнародної технічної допомоги

Імплементація енергетичних стратегій та політик, розвиток/опрацювання прогнозів та сценаріїв, а також удосконалення статистичної облікової системи енергетичного сектору (стаття 338)

3. Імплементація енергетичних стратегій та політик і розвиток/опрацювання прогнозів та сценаріїв

оновлення Енергетичної стратегії України (Розпорядження N 1071), її схвалення та підготовка плану заходів щодо її реалізації

травень 2017 р.

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Держенергоефективності
Держатомрегулювання
Держстат
Мінфін
Мін'юст
НКРЕКП (за згодою)

прийняття Кабінетом Міністрів України оновленого стратегічного документа, офіційне рішення уповноваженого органу щодо затвердження плану заходів з виконання Енергетичної стратегії України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги: експертна допомога Секретаріату Енергетичного Співтовариства, кошти Програми ЄС "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України"

4. Удосконалення статистичної облікової системи енергетичного сектору

розроблення та затвердження методологічних положень з організації проведення обстеження щодо кінцевого використання енергії домогосподарствами у форматі, визначеному Регламентом (ЄС) N 431/2014

грудень 2017 р.

Держстат

затвердження наказу Держстату про затвердження методологічних положень з організації проведення обстеження щодо кінцевого використання енергії домогосподарством

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Створення ефективних механізмів урегулювання потенційних кризових ситуацій в енергетиці у дусі солідарності (статті 338 і 340, додаток XXVI)

5. Створення ефективних механізмів розв'язання потенційних кризових ситуацій в енергетиці

1) здійснення обміну інформацією та взаємодія щодо:
призначення координаторів та уповноважених осіб у рамках Механізму раннього попередження (МРП) між Україною та ЄС;
ранньої оцінки потенційних ризиків і проблем, пов'язаних з попитом та постачанням енергетичних товарів і продуктів

2017 - 2019 роки

Міненерговугілля
НАК "Нафтогаз України"

функціонування ефективного механізму вирішення потенційних кризових ситуацій в енергетиці

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) формування стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів, зокрема:

2017 - 2019 роки

Держрезерв
Мінекономрозвитку
Мінфін

прийняття Закону України "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів"

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти технічної допомоги від Секретаріату Енергетичного Співтовариства

обрання моделі формування стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів;

2017 рік

Міненерговугілля
Держстат

 

створення законодавчих умов для формування стратегічного запасу нафти та нафтопродуктів

2017 рік

Антимонопольний комітет
Асоціація підприємств нафтогазової промисловості

забезпечення належного рівня запасу нафти та нафтопродуктів відповідно до законодавства ЄС

Модернізація та посилення наявної енергетичної інфраструктури, поступова інтеграція електроенергетичної системи України до європейської електроенергетичної мережі (стаття 338)

6. Модернізація та посилення наявної енергетичної інфраструктури

1) забезпечення створення енергогенеруючих потужностей, цілісності, надійності та безпеки енергетичних мереж

2017 - 2019 роки

Міненерговугілля

наявність та функціонування енергогенеруючих потужностей, забезпечення цілісності, надійності та безпеки енергетичних мереж

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) інтеграція електроенергетичної системи України до європейської електроенергетичної мережі

2017 - 2019 роки

Міненерговугілля

забезпечення сталого експорту/імпорту електроенергії Україна/ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) відновлення енергетичної транзитної інфраструктури і встановлення транскордонної системи обчислення на кордонах України

2017 - 2019 роки

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінфін

функціонування енергетичної транзитної інфраструктури і транскордонної системи обчислення на кордонах України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) створення нової енергетичної інфраструктури

2017 - 2019 роки

Міненерговугілля
НАК "Нафтогаз України"
ПАТ "Укртрансгаз"

введення об'єктів інфраструктури в експлуатацію

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Розвиток конкурентоспроможних, прозорих і недискримінаційних енергетичних ринків (статті 338 і 339)

7. Активізація співробітництва у сфері енергетики з метою підвищення енергетичної безпеки, конкурентоспроможності та стабільності

1) створення умов для безпеки постачання електричної енергії та інвестицій в інфраструктуру

2017 рік

Міненерговугілля

внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) формування, прозорої, недискримінаційної державної політики щодо забезпечення безпеки постачання природного газу на внутрішньому ринку

2017 рік

Міненерговугілля

внесення змін до Законів України "Про трубопровідний транспорт", "Про нафту і газ", розроблення відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) участь у регіональних ініціативах щодо співробітництва у сфері енергетики

2017 - 2019 роки

Міненерговугілля
Мінрегіон
МЗС
Держенергоефективності
Держатомрегулювання
НКРЕКП (за згодою)
НАК "Нафтогаз України"

забезпечення участі у регіональних ініціативах щодо співробітництва у сфері енергетики

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) здійснення заходів щодо інформування та забезпечення захисту прав споживачів від недобросовісних методів конкуренції енергопостачальників

2017 - 2019 роки

НКРЕКП (за згодою)
Міненерговугілля
МІП
Держпродспоживслужба

наявність та функціонування налагодженої системи інформування споживачів, а також механізму реалізації захисту прав споживачів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) вдосконалення системи фізичного захисту об'єктів підвищеної небезпеки за фінансової підтримки ЄС

2017 рік

СБУ (за згодою)
МВС
Міненерговугілля

створення дієвої системи захисту об'єктів підвищеної небезпеки

кошти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Фізичний захист Южно-Української АЕС"

6) забезпечення в рамках членства у Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства активної участі у розробленні та прийнятті нового акта на заміну Регламенту (ЄС) 994/2010 стосовно заходів із забезпечення безпеки постачання газу

2017 рік

Міненерговугілля
НАК "Нафтогаз України"

захист інтересів України щодо забезпечення безпеки постачання газу на етапі формування відповідного законодавства ЄС та його використання в країнах Енергетичного Співтовариства

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8. Сприяння розвитку енергетичного ринку шляхом проведення регуляторних реформ

1) підготовка програмного документа щодо реструктуризації вугільного сектору (стосовно енергетичного, коксованого та бурого вугілля)

2017 рік

Міненерговугілля

створення умов для розвитку прозорих енергетичних ринків на основі законодавства та стандартів ЄС, прийняття програмного документа з питань комплексного реформування вугільної галузі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги (грант на підготовку проекту "Програма сприяння регуляторній реформі централізованого теплопостачання України")

2) реалізація Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), розроблення та прийняття нормативно-правових актів на виконання Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), що відповідають вимогам Директиви N 2009/73/ЄС та Регламенту (ЄС) 715/2009

2017 рік

Міненерговугілля
НАК "Нафтогаз України"

прийняття нормативно-правових актів, забезпечення функціонування ринку природного газу за встановленими Законом України "Про ринок природного газу"в (Закон N 329-VIII)имогами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) приведення нормативно-правових актів у сфері розвідки і розробки вуглеводнів та відповідних положень національного законодавства у відповідність з європейським законодавством

2017 - 2018 роки

Міненерговугілля
Мінприроди
Держгеонадра

прийняття нормативно-правових актів з питань розвідки та розробки вуглеводнів відповідно до вимог ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) створення законодавчих умов для функціонування ринку електричної енергії, який відповідає положенням Директиви N 2009/72/ЄС та Регламенту (ЄС) 714/2009; супроводження у Верховній Раді України законопроекту про ринок електричної енергії України (реєстраційний номер 4493)

травень 2017 р.

Міненерговугілля
НКРЕКП (за згодою)

прийняття Закону

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

9. Забезпечення умов для встановлення привабливого та стабільного інвестиційного клімату

1) підготовка щорічного звіту в рамках імплементації Україною Ініціативи щодо прозорості видобувних галузей та його опублікування

щороку до 1 липня 2017 рік

Міненерговугілля
ДФС

публікування сформованого щорічного звіту, розміщення інформації про податки у відкритому доступі на веб-сайті ДФС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, в якому передбачено звітування Міненерговугіллю суб'єктів господарювання у зазначених галузях відповідно до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях

Міненерговугілля

прийняття Закону

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Сприяння енергоефективності та енергозбереженню (стаття 338)

10. Створення законодавчих засад для сприяння енергоефективності та енергозбереженню

1) законодавче забезпечення маркування та зазначення стандартної інформації про обсяги споживання енергії та інших ресурсів, енергоспоживчих продуктів відповідно до вимог Директиви 2010/30/ЄС та імплементаційних директив і регламентів до неї стосовно:
пилососів;
водонагрівачів, ємностей для гарячої води та модулів нагріву води та сонячних установок;
обігрівачів приміщень, терморегуляторів та сонячних установок;
побутових вентиляційних установок

2017 - 2019 роки

Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономрозвитку
Держпродспоживслужба

створення законодавчої бази для стимулювання закупівель робіт, постачання послуг, продуктів, що відповідають критеріям найвищого рівня ефективності (належать до найвищого класу енергетичної ефективності)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) імплементація Директиви N 2012/27/ЄС щодо енергетичної ефективності

2017 рік

Мінрегіон
Держенергоефективності
Міненерговугілля

прийняття Закону України "Про енергетичну ефективність", схвалення плану заходів з виконання положень Закону, схвалення необхідних технічних регламентів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) забезпечення науково-технічного співробітництва та обміну інформацією у сфері виробництва енергії, її транспортування, постачання та кінцевого споживання, зокрема енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій з можливим використанням інструментів Horizon 2020

2017 - 2019 роки

Міненерговугілля
Держенергоефективності
МОН

реалізація спільних проектів та програм

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) вжиття заходів, спрямованих на збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України

2017 - 2019 роки

Держенергоефективності
Мінрегіон
Міненерговугілля
Мінагрополітики

збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергетики в агрохарчових та інших малих і середніх підприємствах (МСП) України"

Співробітництво в цивільному ядерному секторі (стаття 342)

11. Забезпечення високого рівня ядерної безпеки, використання ядерної енергії в мирних цілях

1) здійснення заходів на об'єкті "Укриття" для перетворення зруйнованого четвертого блоку (об'єкт "Укриття") в екологічно безпечну систему

2017 - 2019 роки

ДАЗВ
Держатомрегулювання
Мінприроди

будівництво та введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках грантових програм Чорнобильського фонду "Укриття"

2) покращення стану поводження з радіоактивними відходами шляхом удосконалення нормативно-правової бази з урахуванням стандартів МАГАТЕ

2017 рік

Мінприроди
ДАЗВ

створення системи класифікації радіоактивних відходів, яка відповідає прийнятим міжнародним стандартам безпеки і ґрунтується на довгостроковій безпеці остаточного захоронення радіоактивних відходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

3) здійснення моніторингу навколишнього природного середовища у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення

2017 - 2019 роки

ДАЗВ
Міненерговугілля
ДСНС

експлуатація регіональної системи раннього запобігання виникненню та прогнозування радіаційного стану в зоні відчуження

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Глава 2. Макроекономічне співробітництво

Співробітництво з метою обміну досвідом у сфері макроекономічного прогнозування, моделювання економічного і соціального розвитку держави та макроекономічних показників і перспектив, стратегій розвитку (статті 344 і 345)

12. Забезпечення співробітництва у сфері макроекономіки

1) забезпечення обміну досвідом у сфері макроекономічного прогнозування та моделювання економічного і соціального розвитку держави, у тому числі з питань імплементації методів та інструментів прогнозування, оцінки впливу прийняття окремих рішень на економічну політику та якість структурних зрушень

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
Мінфін
Держстат
Національний банк (за згодою)

проведення зустрічей робочих груп, семінарів та тренінгів, здійснення навчальних поїздок

кошти міжнародної технічної допомоги, інструментів інституціональної розбудови TAIEX, Twinning

2) забезпечення обміну інформацією та досвідом щодо макроекономічних показників та перспектив, стратегій розвитку в рамках роботи відповідного Підкомітету асоціації та його робочих груп, до компетенції яких належать питання макроекономічного співробітництва

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
Мінфін
Держстат
Національний банк (за згодою)

проведення зустрічей робочих груп, семінарів та тренінгів, здійснення навчальних поїздок

кошти міжнародної технічної допомоги, інструментів інституціональної розбудови TAIEX, Twinning

Глава 3. Управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль і зовнішній аудит

Співробітництво в галузі управління державними фінансами (стаття 346)

13. Розвиток та поглиблення співпраці з відповідними інституціями ЄС

1) підтримка постійних контактів з ЄС в рамках роботи Кластера 1 ("макроекономічне співробітництво, управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит, статистика, облік і аудит, боротьба із шахрайством") Підкомітету асоціації з питань економіки та іншого галузевого співробітництва, Комітету асоціації у сфері управління державними фінансами

2017 - 2019 роки

Мінфін
Мінекономрозвитку
Держстат
Держфінмоніторинг
ДФС
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг
НКЦПФР (за згодою)
Держаудитслужба
Рахункова палата (за згодою)
МВС

засідання робочих груп та проведення зустрічей у рамках Кластера 1 Підкомітету асоціації з питань економіки та іншого галузевого співробітництва

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення ефективного співробітництва з відповідними інституціями та органами ЄС у разі проведення аудиту та негайних перевірок і інспекцій, пов'язаних з управлінням та контролем за фондами ЄС, з метою їх здійснення згідно з відповідними правилами та процедурами

2017 - 2019 роки

Мінфін
Рахункова палата (за згодою)
Держаудитслужба

проведення спільних перевірок, надання звітів за результатами перевірок стороні ЄС та Кабінету Міністрів України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

14. Забезпечення проведення постійного діалогу з профільними міжнародними організаціями з метою розроблення та імплементації європейських стандартів та методик

1) забезпечення міжнародного двостороннього та багатостороннього співробітництва з інституціями ЄС, міжнародними організаціями та урядовими установами окремих держав

2017 - 2019 роки

Мінфін
Рахункова палата (за згодою)

реалізація спільних проектів із стороною ЄС;
проведення засідань робочих груп та зустрічей

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) розроблення нормативно-правових актів з питань управління державним боргом

2017 - 2019 роки

Мінфін

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) обмін інформацією, досвідом, найкращими практиками щодо вдосконалення управління державним боргом відповідно до міжнародних стандартів

2017 - 2019 роки

Мінфін

проведення зустрічей і консультацій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) вивчення найкращої міжнародної практики з питань імплементації стандартів та методик Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), а також обміну найкращими практиками ЄС у сфері зовнішнього контролю та аудиту державних фінансів, насамперед щодо незалежності відповідних органів Сторін;
розроблення стандартів, посібників, методичних рекомендацій з подальшим розробленням у разі потреби проектів нормативно-правових актів

2017 - 2019 роки

Рахункова палата (за згодою)

затвердження стандартів, посібників, методичних рекомендацій, розроблення проектів актів та їх прийняття

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) забезпечення подальшого розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю шляхом гармонізації з міжнародно визнаними стандартами (Інститут внутрішніх аудиторів (IIA), Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), INTOSAI) та методологіями, а також найкращою практикою ЄС щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах, включаючи функціонально незалежний внутрішній аудит в органах державної влади) шляхом проведення:

2017 - 2019 роки

 

 

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

моніторингу нормативно-правових актів з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;

 

Мінфін

інформування Кабінету Міністрів України щодо функціонування системи державного внутрішнього фінансового контролю

 

проведення навчальних заходів, зокрема семінарів, навчань і тренінгів (підвищення фахового рівня), конференцій, засідань за круглим столом, пілотних проектів з внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності) та внутрішнього аудиту, надання консультацій і роз'яснень

 

Мінфін

кількість проведених навчальних заходів, кількість спеціалістів, які пройшли навчання і тренінги, підвищення кваліфікації;
кількість наданих роз'яснень з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

 

15. Впровадження передових практик та підходів у бюджетний процес

вивчення найкращої міжнародної практики з питань розвитку системи середньострокового бюджетного прогнозування/планування, удосконалення програмно-цільових підходів у бюджетному процесі та аналізу ефективності і результативності виконання бюджетних програм, планування і виконання бюджету

2017 - 2019 роки

Мінфін
головні розпорядники коштів державного бюджету

проведення зустрічей і консультацій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

16. Забезпечення розвитку надійних систем зовнішнього аудиту

1) розроблення стратегії наближення системи зовнішнього аудиту до законодавства ЄС з метою недопущення зловживань у бюджетній сфері з подальшим розробленням у її рамках методичних рекомендацій та нормативно-правових актів

2017 рік

Рахункова палата (за згодою)

затвердження стратегії та подання до Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) проведення функціональної оцінки Рахункової палати

2017 рік

Рахункова палата (за згодою)

підготовка звіту з функціональної оцінки

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) затвердження місії Рахункової палати, бачення її ролі в суспільстві, цілей реформування та розроблення Стратегії розвитку та підвищення її інституціональної, організаційної та професійної спроможності

2017 рік

Рахункова палата (за згодою)

затвердження Стратегії та опублікування її на веб-сайті Рахункової палати

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) розроблення Стратегії впровадження Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI) для Рахункової палати як частини Стратегії розвитку та підвищення її інституціональної, організаційної та професійної спроможності

2017 рік

Рахункова палата (за згодою)

схвалення Стратегії

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) розроблення технічного завдання та розгляд на засіданні Рахункової палати питання щодо запровадження міжнародного проекту зміцнення інституціонального потенціалу

2017 рік

Рахункова палата (за згодою)

розроблення технічного завдання та запровадження міжнародного проекту зміцнення інституціонального потенціалу

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) здійснення порівняння стану стандартизації аудиторських заходів у поточній діяльності Рахункової палати з Міжнародними стандартами вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

2017 рік

Рахункова палата (за згодою)

затвердження всеохоплюючої системи управління якістю аудитів, Кодексу етики аудитора

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

7) перегляд Загальних рекомендацій з проведення аудиту ефективності використання державних коштів на їх відповідність Міжнародним стандартам вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

2017 рік

Рахункова палата (за згодою)

підготовка експертного звіту щодо відповідності Загальних рекомендацій з проведення аудиту ефективності використання державних коштів міжнародним стандартам вищих органів фінансового контролю

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8) розроблення стандарту проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту відповідно до Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI)

2017 - 2018 роки

Рахункова палата (за згодою)

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

9) розроблення всеохоплюючої системи управління якістю аудитів, удосконалення норм Кодексу етики аудитора

2017 - 2019 роки

Рахункова палата (за згодою)

затвердження всеохоплюючої системи управління якістю аудитів, оновлення норм Кодексу етики аудитора

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

10) впровадження інноваційних підходів до визначення продуктивності Рахункової палати, у тому числі за критеріями PMF та PEFA; експертні огляди

2017 - 2019 роки

Рахункова палата (за згодою)

підготовка експертних звітів за критеріями PMF та PEFA, оціночних звітів та Peer review

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

11) розроблення методології на основі кращих європейських практик щодо вдосконалення управління державним боргом та подальше розроблення нормативно-правових актів

2017 - 2019 роки

Мінфін

затвердження методичних рекомендацій, прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Глава 4. Оподаткування

Адаптація законодавства в сфері оподаткування (стаття 353, додаток XXVIII)

17. Впровадження актів законодавства ЄС у сфері оподаткування

1) перегляд та удосконалення нормативно-правової бази у сфері оподаткування

2017 - 2019 роки

Мінфін
Мінекономрозвитку
ДФС
Мін'юст

подання до Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) виконання плану імплементації Директиви Ради (ЄС) 2003/96 від 27 жовтня 2003 р.

2017 - 2019 роки

Мінфін
ДФС

подання до Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) оновлення додатка XXVIII до розділу V Угоди про асоціацію (у разі внесення змін до законодавства ЄС)

2017 - 2019 роки у рамках Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінфін
ДФС
Мін'юст
Мінекономрозвитку

актуальний зміст додатка XXVIII Угоди про асоціацію, схвалений органом асоціації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Покращення належного управління у сфері оподаткування, вдосконалення і розвиток податкової системи (стаття 351)

18. Удосконалення управління у сфері оподаткування

1) розроблення Стратегії нормативно-правового наближення у сфері оподаткування до законодавства ЄС на прикладі найкращих практик держав - членів ЄС

після отримання інформації від Сторони ЄС щодо досвіду держав - членів ЄС із складення графіків імплементації положень Директив ЄС з питань оподаткування

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку

затвердження стратегії та подання до Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) виконання плану імплементації положень Директиви Ради 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 р. про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та електроенергії

поступово, з урахуванням майбутніх потреб України у сфері захисту навколишнього природного середовища та енергоефективності, зокрема у результаті міжнародних переговорів після 2012 року щодо зміни клімату

Мінфін
Міненерговугілля
Мін'юст

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги, інструменту TAIEX

3) імплементація окремих положень Директиви Ради ЄС N 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартість

2017 - 2019 роки

Мінфін
ДФС
Мін'юст
Мінекономрозвитку

підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства з питань податку на додану вартість окремим положенням Директиви Ради ЄС N 006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р.

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

4) імплементація Директиви Ради N 92/83/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої

необхідність імплементації визначається за результатами проведення переговорів у рамках засідання Кластера 1 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінфін
ДФС
Мін'юст
Мінекономрозвитку

прийняття нормативно-правових актів, підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності українського законодавства Директиві 92/83/ЄЕС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

5) проведення переговорів з метою узгодження з Європейською Стороною графіка імплементації Тринадцятої Директиви Ради ЄС N 86/560/ЄЕС від 17 листопада 1986 р.; Директиви Ради N 92/83/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої в частині проміжних продуктових категорій, як визначено в Директиві; статей 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19 Директиви Ради N 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 р.

у рамках проведення засідань Кластера 1, Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінфін
ДФС
Мінагрополітики
Мін'юст
Мінекономрозвитку

затвердження графіка імплементації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

6) розроблення планів імплементації Тринадцятої Директиви Ради ЄС N 86/560/ЄЕС від 17 листопада 1986 р. про гармонізацію законодавства держав-членів про податки з обороту - заходи для відшкодування податку на додану вартість суб'єктам оподаткування, які не засновані на території Співтовариства, Директиви Ради N 92/83/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої в частині проміжних продуктових категорій, як визначено в Директиві; статей 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19 Директиви Ради N 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 р.

відповідно до графіка імплементації, визначеного Радою асоціації

Мінфін
ДФС
Мінагрополітики
Мін'юст
Мінекономрозвитку

затвердження планів імплементації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

7) зменшення обсягу заборгованості з відшкодування податку на додану вартість порівняно з попередніми періодами

2017 рік

ДФС
Мінфін

істотне зниження бюджетної заборгованості з податку на додану вартість

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Постійний діалог із Стороною ЄС (статті 349, 354)

19. Поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у сфері оподаткування

1) проведення із Стороною ЄС установчого засідання Робочої групи між Україною та ЄС з належного управління у сфері оподаткування

2017 рік

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
МЗС

проведення засідання робочої групи, подання Кабінету Міністрів України затвердженого графіка її засідань та плану співробітництва

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення постійного діалогу з відповідальними органами ЄС у сфері оподаткування з метою сприяння збору податкових надходжень та здійсненню заходів щодо ефективної імплементації принципів прозорості, обміну інформацією та добросовісної податкової конкуренції з урахуванням принципів Кодексу поведінки ЄС щодо оподаткування бізнесу;
обмін досвідом боротьби з податковим шахрайством, зокрема з "карусельним шахрайством".
затвердження методичних рекомендацій на основі найкращих практик ЄС у сфері оподаткування з подальшим розробленням і прийняттям нормативно-правових актів

2017 - 2019 роки

Мінфін
ДФС
Мін'юст
Мінекономрозвитку

проведення засідань робочих груп, обмін інформацією, прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Принципи прозорості та добросовісної податкової конкуренції, боротьба із шахрайством (статті 350 і 352)

20. Гармонізація політики щодо протидії та боротьби із шахрайством і контрабандою підакцизних товарів

1) обмін досвідом боротьби із шахрайством і контрабандою підакцизних товарів, розроблення Стратегії адаптації національного законодавства до європейських норм, прийняття нормативно-правових актів на основі найкращих практик ЄС

2017 - 2019 роки

Мінфін
ДФС
Мін'юст
Мінекономрозвитку

затвердження Стратегії,
проведення засідань робочих груп, обмін інформацією, прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення постійного співробітництва з ВООЗ, OLAF та іншими інституціями ЄС і відповідальними органами держав - членів ЄС;
проведення спільних операцій з метою недопущення незаконного обігу тютюнових виробів

2017 - 2019 роки

ДФС
Адміністрація Держприкордонслужби
МОЗ
Національна поліція

обмін інформацією, проведення спільних операцій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) ратифікація Протоколу (2012) до Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну 2003 року

2017 рік

МОЗ

ратифікація Протоколу

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Глава 5. Статистика

Адаптація законодавства у сфері статистики (стаття 355, додаток XXIX)

21. Впровадження актів законодавства ЄС у сфері статистики

1) виконання плану заходів з імплементації Регламенту ЄС N 223/2009 від 11 березня 2009 р. щодо Європейської статистики та скасування Регламенту (ЄС, Євратом) N 1101/2008 Європейського Парламенту та Ради щодо передачі конфіденційних даних до Статистичного управління Європейських Співтовариств, Регламенту Ради (ЄС) N 322/97 щодо статистики Співтовариства, та Рішення Ради 89/382/ЄЕС, Євратом, яким створено Комітет із статистичних програм Європейських Співтовариств;
розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну статистичну діяльність" з метою підвищення координуючої ролі Держстату в національній статистичній системі, посилення професійної незалежності Держстату відповідно до Кодексу норм Європейської статистики, а також приведення Закону України "Про державну статистику" у відповідність з європейськими вимогами в частині утворення Національної ради з питань статистики

2017 рік

Держстат
Мінекономрозвитку
Національний банк (за згодою)
ДФС

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) приведення у відповідність із стандартами Міжнародної організації праці (МОП) та ЄС методологічно-організаційного забезпечення вибіркового обстеження домашніх господарств з питань економічної активності

2017 рік

Держстат
Національна академія наук
(за згодою)

розроблення та прийняття методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) приведення у відповідність із стандартами ЄС методологічних та організаційних положень щодо здійснення обстежень підприємств з питань статистики оплати праці і вартості робочої сили

2017 рік

Держстат
Національна академія наук (за згодою)

розроблення та прийняття методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) розроблення та подальше щорічне оновлення методології з метою максимальної імплементації статистичного компендіуму ЄС, який є додатком до Угоди про асоціацію

2017 рік

Держстат

розроблення та прийняття методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) запровадження проведення розрахунків індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду

2017 рік

Держстат

запровадження проведення розрахунків

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Поступова гармонізація української статистичної системи з Європейською статистичною системою (стаття 356)

22. Гармонізація методології та систем показників

1) запровадження вибіркового методу обстеження за місячним споживанням палива

2017 рік

Держстат
Міненерговугілля

прийняття методики організації вибіркового обстеження за місячним споживанням палива

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) розроблення методології структурних спостережень у галузі сільського господарства

2019 рік

Держстат

затвердження методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) розроблення методології та застосування розрахунку індексу внутрішнього та зовнішнього обороту як складових індексу обороту продукції промисловості

2017 рік

Держстат
Мінекономрозвитку

запровадження розрахунку

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) розроблення методологічних положень із статистики професійного навчання та навчання протягом життя з метою закріплення організаційно-методологічних підходів щодо впровадження у національну статистичну практику проведення спостережень з питань професійної освіти та навчання протягом життя

2017 рік

Держстат
МОН

затвердження методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги, інструменту TAIEX

5) розроблення та впровадження методології типологізації аграрних господарств відповідно до міжнародних стандартів

2017 рік

Держстат
Мінагрополітики

затвердження методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) розроблення та впровадження в практику системи показників щодо соціальних виключень та стану бідності за умовами життя відповідно до вимог ЄС

2017 рік

Держстат
Мінсоцполітики

затвердження методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

7) розроблення та застосування системи підготовки та опублікування звітів як державних статистичних спостережень

2017 рік

Держстат
Інститут демографії та соціальних досліджень
Національної академії наук
(за згодою)

впровадження системи підготовки та опублікування звітів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8) внесення змін до методології та інструментарію державних статистичних спостережень з питань садівництва, тваринництва, виноградарства та виноробства, внесення пестицидів з урахуванням системи показників, передбачених міжнародними стандартами

2018 рік

Держстат
Мінагрополітики

затвердження методології

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

9) укладення Меморандумів/угод про взаєморозуміння з найбільш важливими виробниками офіційної (державної) статистики та запровадження підготовки скоординованої статистичної робочої програми, яка містить інформацію про всю офіційну статистику

2017 - 2019 роки

Держстат
Національний банк (за згодою)
Мінфін
ДФС

укладення меморандумів/угод

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

10) розвиток інтегрованих інструментів поширення інформації, зокрема веб-сайтів та зручних баз даних, з метою поліпшення поширення офіційної (державної) статистичної інформації, включаючи відповідні метадані для всіх користувачів, у тому числі для Кабінету Міністрів України, представників громадянського суспільства, ділових кіл, засобів масової інформації тощо

2017 - 2019 роки

Держстат

модернізація матеріально-технічної бази та програмного забезпечення

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 6. Навколишнє середовище

Адаптація законодавства у сфері навколишнього природного середовища (стаття 363, додаток XXX)

23. Впровадження актів законодавства ЄС у сфері довкілля

1) виконання планів імплементації Директиви 94/22/ЄС від 30 травня 1994 р., Директиви 2011/92/ЄС від 13 грудня 2011 р., Директиви 2003/4/ЄС від 28 січня 2003 р., Директиви 2003/35/ЄС від 26 травня 2003 р., Директиви 2001/42/ЄС від 27 червня 2001 р., Директиви 2008/50/ЄС від 21 травня 2008 р., Директиви 2004/107/ЄС від 15 грудня 2004 р., Директиви 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 р., Директиви 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р., Директиви 2000/60/ЄС від 23 жовтня 2000 р. (Директива), Директиви Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 р., Директиви 2008/56/ЄС від 17 червня 2008 р., Директиви 2009/147/ЄС від 30 листопада 2009 р., Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р., Директиви 2010/75/ЄС від 24 листопада 2010 р., Директиви 2003/87/ЄС від 13 жовтня 2003 р., Регламенту (ЄС) N 842/2006 від 17 травня 2006 р., Регламенту (ЄС) N 2037/2000 від 29 червня 2000 р., Директиви 2001/18/ЄС від 12 березня 2001 р. та Регламенту (ЄС) N 1946/2003 від 15 липня 2003 р.

2017 - 2019 роки

Мінприроди
Мінрегіон
Міненерговугілля
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
МОЗ
ДСНС

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) виконання планів імплементації Директиви 2012/18/ЄС від 4 липня 2012 р. та Директиви 2007/60/ЄС від 23 жовтня 2007 р.

2017 - 2019 роки

ДСНС
Мінприроди
Мінрегіон
Держпраці
Держводагентство

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) виконання плану імплементації Директиви 2009/41/ЄС від 6 травня 2009 р.

2017 - 2019 роки

МОН

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) виконання плану імплементації Директиви Ради 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 р. про очищення міських стічних вод

2017 - 2019 роки

Мінрегіон
Мінприроди
МОЗ

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) виконання планів імплементації Директиви 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р. та Директиви 2004/42/ЄС від 21 квітня 2004 р.

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Мінприроди

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) оновлення додатків XXX та XXXI до розділу V Угоди про асоціацію

2017 - 2019 роки в рамках Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінприроди

схвалення Комітетом асоціації актуального змісту додатків до Угоди про асоціацію

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Цивільний захист (статті 361, 362, 364)

24. Забезпечення співробітництва у сфері цивільного захисту

1) забезпечення взаємної допомоги у випадках надзвичайних ситуацій

2017 - 2019 роки

ДСНС
МВС

налагодження механізму координації у випадках надзвичайних ситуацій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) налагодження співпраці в рамках асоційованого партнерства в рамках інструменту співробітництва "Механізм цивільного захисту ЄС"

2017 рік

ДСНС

укладення із Стороною ЄС документа про основи асоційованого партнерства в рамках інструменту співробітництва "Механізм цивільного захисту ЄС"

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Сталий розвиток та зелена економіка (статті 338, 360, 361, 362, 364, 365)

25. Забезпечення розвитку всеосяжної стратегії у сфері навколишнього природного середовища

1) оновлення Стратегії державної екологічної політики, у тому числі включення до проекту Стратегії цільових показників та індикаторів, порівнюваних з відповідними показниками та індикаторами ЄС

2017 рік

Мінприроди

прийняття оновленої Стратегії державної екологічної політики

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) посилення впровадження принципів обережності та застосування превентивних заходів, відшкодування в пріоритетному порядку шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу

другий квартал 2017 р.

Мінприроди

схвалення Урядом Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) розвиток галузевих стратегій щодо якості повітря; якості води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; управління відходами та ресурсами; захисту природи; промислового забруднення та промислових аварій; хімічних речовин

2017 - 2018 роки

Мінприроди
Мінрегіон
МОЗ
Держводагентство
ДСНС

прийняття галузевих стратегій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) застосування механізму координації позиції України та ЄС в рамках роботи багатосторонніх екологічних угод, у тому числі з метою вироблення спільної позиції

2017 - 2019 роки

Мінприроди

функціонування механізму координації позиції України та ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

26. Забезпечення сталого розвитку зеленої економіки та виконання зобов'язань у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

1) впровадження інституту оцінки впливу на довкілля відповідно до Директиви 2011/92/ЄС

2017 - 2018 роки

Мінприроди

прийняття Закону про оцінку впливу на довкілля, прийняття підзаконних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення супроводження розгляду проекту Закону України про оцінку впливу на довкілля

до прийняття

Мінприроди

прийняття Закону

не потребує витрат з державного бюджету

3) впровадження інституту стратегічної екологічної оцінки

2017 - 2018 роки

Мінприроди

прийняття Закону про стратегічну екологічну оцінку та відповідних підзаконних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) внесення на розгляд Уряду Порядку проведення екологічної оцінки проектів планів та програм відповідно до Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті

липень 2017 р.

Мінприроди

схвалення Порядку

не потребує витрат з державного бюджету

5) внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 927 (Постанова N 927), в частині:
визначення термінів (важкий мазут, газойль, суднове паливо, суднове дизельне паливо, судновий газойль) відповідно до вимог Директиви 1999/32/ЄС;
визначення гранично допустимих норм вмісту сірки у важких мазутах та газойлях, у тому числі суднових газойлях, відповідно до вимог Директиви 1999/32/ЄС

2017 рік

Міненерговугілля
Мінекономрозвитку
Мінприроди
Мінінфраструктури

прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

не потребує витрат з державного бюджету

6) розроблення та прийняття Концепції впровадження інтегрованих дозволів відповідно до вимог Директиви 2010/75/ЄС

III квартал 2017 р.

Мінприроди
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
МОЗ
Держпродспоживслужба

схвалення Урядом Концепції

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

визначення обладнання, використання якого потребує дозволу (додаток I Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради про промислові викиди)

січень 2018 року

Мінприроди
Міненерговугілля
Мінекономрозвитку

 

7) доопрацювання та подання до Секретаріату Енергетичного Співтовариства проекту Національного плану скорочення викидів з урахуванням зауважень Секретаріату Енергетичного Співтовариства

2017 рік

Міненерговугілля
Мінприроди

офіційний документ, що підтверджує подання Національного плану скорочення викидів до Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Європейської Комісії

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги програми ЄС "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України"

8) формування та подання до Секретаріату Енергетичного Співтовариства переліку установок (заводів), які працюватимуть обмежений строк відповідно до статті 4 Директиви N 2001/80/ЄС та статті 33 Директиви N 2010/75/ЄС

2017 рік

Міненерговугілля

переданий перелік

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

9) розроблення та погодження законопроекту про збереження природних оселищ та видів природної флори і фауни, зникаючих та рідкісних в Європі

вересень 2017 року

Мінприроди
Мінагрополітики
Держлісагентство
Національна академія наук (за згодою)
обласні держадміністрації

винесення на розгляд Уряду законопроекту

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Зміна клімату (стаття 365, додаток XXXI)

27. Розвиток та імплементація політики з питань зміни клімату

розроблення Стратегій низьковуглецевого розвитку та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року

2017 - 2019 роки

Мінприроди

схвалення Стратегії Кабінетом Міністрів України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 7. Транспорт

Адаптація законодавства у сфері транспорту (стаття 368, додаток XXXII)

28. Впровадження актів законодавства ЄС

1) виконання планів імплементації Директиви 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 р.; Директиви 2001/14/ЄС від 26 лютого 2001 р.; Директиви 2008/57/ЄС від 17 червня 2008 р.; Регламенту ЄС N 1371/2007 від 23 жовтня 2007 р.; Директиви 2008/68/ЄС від 24 вересня 2008 р.; Директиви 2004/49/ЄС від 29 квітня 2004 р.; Директиви 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 р.; Директиви 96/53/ЄС від 25 липня 1996 р.; Директиви 99/62/ЄС від 17 червня 1999 р.; Директиви 2002/15/ЄС від 11 березня 2002 р.; Директиви 2003/59/ЄС від 15 липня 2003 р.; Директиви 2006/22/ЄС від 15 березня 2006 р.; Директиви 2009/40/ЄС від 6 травня 2009 р.; Регламенту Ради (ЄЕС) N 3821/85 від 20 грудня 1985 р.; Регламенту (ЄЕС) N 561/2006 від 15 березня 2006 р.; Регламенту (ЄС) N 1071/2009 від 21 жовтня 2009 р.; Регламенту (ЄС) N 1370/2007 від 23 жовтня 2007 р.; Директиви 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 р.; Регламенту (ЄС) N 1315/2013 від 11 грудня 2013 р.; Директиви 87/540/ЄЕС від 9 листопада 1987 р.; Директиви 96/50/ЄС від 23 липня 1996 р.; Директиви 2008/106/ЄС від 19 листопада 2008 р.; Директиви 2000/59/ЄС від 27 листопада 2000 р.; Регламенту (ЄС) N 417/2002 від 18 лютого 2002 р. (Регламент N 417/2002); Регламенту (ЄС) N 782/2003 від 14 квітня 2003 р.; Директиви 2009/21/ЄС від 23 квітня 2009 р.; Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р.; Регламенту (ЄС) N 725/2004 від 31 березня 2004 р.; Регламенту (ЄС) N 336/2006 від 15 лютого 2006 р.; Директиви 2002/59/ЄС від 27 червня 2002 р.; Директиви 2009/45/ЄС від 6 травня 2009 р.; Директиви 2009/16/ЄС від 23 квітня 2009 р.; Директиви 2005/44/ЄС від 7 вересня 2005 р.; Директиви 96/75/ЄС від 19 листопада 1996 р.; Директиви 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 р.; Директиви 2001/96/ЄС від 4 грудня 2001 р.; Директиви 2003/25/ЄС від 14 квітня 2003 р.; Директиви 2006/87/ЄС від 12 грудня 2006 р.; Регламенту (ЄС) N 391/2009 від 23 квітня 2009 р.; Директиви 2009/15/ЄС від 23 квітня 2009 р.; Директиви 95/18/ЄС від 19 червня 1995 р.; Директиви 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 р.; Директиви 1999/95/ЄС від 13 грудня 1999 р.

2017 - 2019 роки

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Укравтодор
ПАТ "Укрзалізниця"

виконання планів імплементації отримання позитивних висновків Комітету асоціації (Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) виконання плану імплементації Директиви 2006/126/ЄС від 20 грудня 2006 р.

2017 - 2019 роки

МВС
Мінінфраструктури
МОЗ
МОН

виконання планів імплементації отримання позитивних висновків Комітету асоціації
(Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) оновлення додатків XXXII та XXXIII до розділу V Угоди про асоціацію

2017 - 2019 роки в рамках Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Укравтодор
ПАТ "Укрзалізниця"

схвалення Комітетом асоціації актуальних додатків до Угоди про асоціацію

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) підготовка планів імплементації та імплементація: Регламенту (ЄС) N 913/2010 Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2010 р.; Директиви N 2007/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р.; Регламенту Ради (ЄЕС) N 1192/69 від 26 червня 1969 р.; Регламенту (ЄС) N 392/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р.; Директиви N 96/2008 Європейського Парламенту і Ради від 19 листопада 2008 р.; Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 1072/2009 від 21 жовтня 2009 р.; Регламенту Комісії (ЄС) N 1073/2009 від 21 жовтня 2009 р.; Директиви 2014/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 квітня 2014 р.; Директиви 2014/47/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 квітня 2014 р.; Регламенту Комісії (ЄС) N 1213/2010 від 16 грудня 2010 р.

2017 рік

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Укравтодор

схвалення та виконання відповідних планів імплементації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) підготовка планів імплементації та імплементація актів законодавства ЄС у сфері повітряного транспорту, в тому числі відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір

2017 - 2019 роки після підписання Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір

Державіаслужба
Мінінфраструктури

схвалення планів імплементації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Реструктуризація та оновлення транспортного сектору України і поступова гармонізація діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС (статті 368, 369, додаток XXXIII)

29. Усунення адміністративних, технічних, прикордонних та інших перешкод, поліпшення транспортної мережі та модернізація інфраструктури

1) створення науково-дослідного випробувального центру перспективних технологій безпечного, екологічно сприятливого та енергоефективного автомобільного транспорту

грудень 2017 року

Мінінфраструктури

функціонування науково-дослідного випробувального центру перспективних технологій безпечного, екологічно сприятливого та енергоефективного автомобільного транспорту

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) проведення досліджень та заходів щодо облаштування залізничних пунктів пропуску на кордоні з державами - членами ЄС з метою приведення їх у відповідність з європейськими стандартами

2017 рік

Мінінфраструктури
ДФС
Адміністрація Держприкордонслужби

схвалення дослідження щодо облаштування залізничних пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС з метою приведення їх у відповідність з європейськими стандартами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) спрощення процедур міжнародної торгівлі під час транспортних перевезень шляхом впровадження системи "Єдине вікно - локальне рішення"

2017 - 2019 роки

Мінінфраструктури
Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Адміністрація Держприкордонслужби
ДРС
Укртрансбезпека
Державіаслужба

функціонування системи "Єдине вікно - локальне рішення"

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) розроблення дорожньої карти впровадження стандартів якості обслуговування пасажирів залізничним транспортом з метою імплементації положень Регламенту Ради (ЄЕС) N 1371/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. щодо прав та обов'язків пасажирів залізничного транспорту

грудень 2017 року

Мінінфраструктури
ПАТ "Укрзалізниця"

затвердження дорожньої карти впровадження стандартів якості обслуговування пасажирів залізничним транспортом

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

30. Забезпечення розвитку сталої національної транспортної та інфраструктурної політики

1) впровадження Транспортної стратегії України на період до 2020 року

2017 - 2019 роки

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС

здійснення заходів, передбачених Транспортною стратегією

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в Україні"

2) виконання Стратегічних планів розвитку галузей транспорту до 2020 року

2017 - 2019 роки

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Державіаслужба
Укравтодор
ПАТ "Укрзалізниця"

реалізація стратегічних цілей та завдань з розвитку галузей транспорту

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) розроблення стратегій фінансування, спрямованих на утримання, усунення перешкод у пропускній спроможності та розвиток інфраструктури, а також активізацію і сприяння участі приватного сектору в транспортних проектах

2017 рік

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС

затвердження та реалізація стратегій фінансування, реалізація принципу державно-приватного партнерства

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) створення системи державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті відповідно до норм законодавства Європейського Союзу

липень 2017 року

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека

проведення реформи державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) створення інфраструктури для підтвердження відповідності професійної компетенції водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

2017 рік

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека

функціонування інфраструктури для підтвердження відповідності професійної компетенції водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) сприяння енергозбереженню, в тому числі шляхом формування політики щодо енергоефективності на транспорті

листопад 2018 року

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
Держенергоефективності

затвердження документа, що визначає стратегію сприяння енергоефективності на транспорті, підкріпленого фінансуванням та законодавчим забезпеченням

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

7) розроблення Комплексного плану розвитку логістики з метою забезпечення розвитку мережі логістичних центрів, оптимізації перевезень зернових вантажів, зокрема з використанням внутрішніх водних шляхів, удосконалення процесу організації вантажних перевезень шляхом оптимального використання наявної транспортної інфраструктури

2017 рік

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Укртрансбезпека

затвердження комплексного плану розвитку логістики

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8) посилення інституційної спроможності Мінінфраструктури в частині формування та реалізації державної політики для забезпечення сталого та ефективного функціонування галузі транспорту

2017 рік

Мінінфраструктури

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

31. Розвиток мультимодальної транспортної мережі, пов'язаної з Транс'європейською транспортною мережею (TEN-T)

1) розроблення Концепції розвитку Національної (пріоритетної) транспортної мережі України на період до 2025 року

2017 рік

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Укртрансбезпека

затвердження Концепції розвитку Національної (пріоритетної) транспортної мережі України на період до 2025 року

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) розроблення Програми розвитку Національної (пріоритетної) транспортної мережі України на період до 2025 року

2017 рік

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС

затвердження Програми розвитку Національної (пріоритетної) транспортної мережі України на період до 2025 року

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) розроблення законопроекту, спрямованого на адаптацію законодавства України щодо мультимодальних перевезень до законодавства ЄС

2017 рік

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Мінфін
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
ДРС
Укртрансбезпека

прийняття законопроекту, спрямованого на адаптацію законодавства України щодо мультимодальних перевезень до законодавства ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) оновлення разом із Стороною ЄС карти основної мережі TEN-T на території України

2017 рік

Мінінфраструктури

схвалення мережі TEN-T

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

32. Приєднання до відповідних міжнародних транспортних організацій та угод, зокрема процедури забезпечення суворого застосування та ефективного виконання міжнародних транспортних угод і конвенцій

1) ратифікація Конвенції Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві 2006 року

2017 рік

Укртрансбезпека
Мінінфраструктури
Мінсоцполітики
МОЗ
Мінфін
Мінекономрозвитку
МЗС

прийняття Закону про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві 2006 року

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) імплементація Конвенції Міжнародної організації праці про працю в морському судноплавстві 2006 року

2019 рік

Укртрансбезпека
Мінінфраструктури
Мінсоцполітики
МОЗ
Мінфін
Мінекономрозвитку
МЗС

функціонування органів та інституцій, утворених відповідно до положень Конвенції

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

33. Сприяння використанню інтелектуальних транспортних систем та інформаційних технологій під час управління і використання всіх видів транспорту, а також підтримка інтермодальності та співробітництва у використанні космічних систем і впровадженні комерційних рішень, що полегшують транспортні перевезення

залучення технічної допомоги для розроблення, впровадження та застосування Національної транспортної моделі під час планування та реалізації стратегії розвитку транспортної інфраструктури

2017 рік

Мінінфраструктури
Адміністрація Держприкордонслужби
ДФС
Укртрансбезпека
Мінекономрозвитку

функціонування Національної транспортної моделі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 8. Космос

Співробітництво у сфері цивільних космічних досліджень та використання космічного простору (статті 371 - 373)

34. Забезпечення співробітництва у сфері цивільних космічних досліджень та використання космічного простору

1) розширення дії супутникових систем функціонального доповнення EGNOS на територію України

2017 рік

ДКА
Мінінфраструктури
Мінрегіон

експлуатація наземних контрольних станцій супутникових навігаційних сигналів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги, Угоди про фінансування від 11 липня 2014 р. ENPI/2013/024-446

2) сприяння участі представників України в реалізації проектів програми ЄС "Горизонт 2020" у сфері космічної діяльності

2017 - 2019 роки

ДКА

кількість проектів, в яких беруть участь представники України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) забезпечення співпраці в рамках Спільної робочої групи Україна - ЄС з питань космосу

2017 - 2019 роки

ДКА
МЗС

ефективна діяльність робочої групи

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) забезпечення участі в реалізації європейського космічного проекту "VEGA"

2017 - 2019 роки

ДКА

кількість поставок, здійснених українськими підприємствами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

35. Поглиблення співпраці з Європейським космічним агентством

підготовка до укладення угоди "Європейська країна, що співпрацює з Європейським космічним агентством"

2017 рік

ДКА
МЗС
Мінекономрозвитку
Мінфін

укладення угоди

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 9. Співробітництво у сфері науки та технологій

Залучення України до Європейського дослідницького простору (статті 374, 375, 376)

36. Забезпечення імплементації угоди про участь України у програмі ЄС "Горизонт 2020"

1) розроблення Дорожньої карти для імплементації програми ЄС "Горизонт 2020" в Україні

грудень 2017 року

МОН
Національна академія наук (за згодою)

затвердження Дорожньої карти

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) реалізація Дорожньої карти для імплементації програми ЄС "Горизонт 2020" в Україні

2017 - 2019 роки

МОН
Національна академія наук (за згодою)

забезпечення виконання положень Дорожньої карти

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) забезпечення представництва України в програмних комітетах програми ЄС "Горизонт 2020"

2017 - 2019 роки

МОН
Національна академія наук (за згодою)

забезпечення участі у засіданнях програмних комітетів програми "Горизонт 2020"

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) забезпечення координації дій центральних органів виконавчої влади з метою виконання програми ЄС "Горизонт 2020" в Україні

2017 - 2019 роки

МОН

налагодження механізму координації виконання програми "Горизонт 2020" в Україні

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) проведення заходів, спрямованих на популяризацію програми ЄС "Горизонт 2020"

2017 - 2019 роки

МОН
Національна академія наук (за згодою)

кількість проведених заходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

37. Розширення участі України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом

1) виконання Угоди про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом

травень 2017 року

МОН
Національна академія наук (за згодою)

укладення Угоди, здійснення внутрішньодержавних процедур

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) виконання Угоди про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом

2017 - 2018 роки

МОН
Національна академія наук (за згодою)

забезпечення виконання положень Угоди

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва

Покращення умов для підприємницької діяльності для всіх суб'єктів господарювання з особливою увагою до малих та середніх підприємств (статті 378, 379)

38. Поглиблення співробітництва з міжнародними організаціями щодо розвитку малого і середнього підприємництва та промисловості

1) проведення роботи із забезпечення членства України в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та представництва у її Робочих групах з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку

набуття членства України в ОЕСР, участь у засіданнях робочих груп

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення представництва України у Робочих групах з питань регуляторної політики Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

2017 - 2019 роки

ДРС
Мінекономрозвитку

участь у засіданнях робочих груп

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) обмін найкращими практиками із Стороною ЄС з метою приведення українського законодавства у відповідність з вимогами законодавства ЄС, у тому числі з питань енергоефективності та чистого виробництва

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
Мінприроди
Держенергоефективності
ДРС
МЗС
МОН

налагодження прямих контактів з відповідними профільними організаціями держав-членів ЄС, започаткування спільних проектів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) сприяння створенню та розширенню інфраструктури для розвитку малого та середнього бізнесу (бізнес-інкубаторів, технопарків, наукових парків, центрів трансферу технологій, фондів підтримки підприємництва) в регіонах, забезпечення участі України у програмі ЄС стосовно розвитку малого та середнього підприємництва EU SURE

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
ДРС
МОН

створення об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) забезпечення співпраці із Стороною ЄС та державами - членами Програми ЄС для країн Східного партнерства у рамках панелі "Питання малого та середнього підприємництва" Східного партнерства

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
МОН

проведення спільних заходів, участь у проектах ЄС для країн Східного партнерства

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

39. Впровадження Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва, що ґрунтується на принципах Європейського акта про малий бізнес, та проведення моніторингу процесу імплементації шляхом щорічного звітування та діалогу

1) розроблення та реалізація Стратегії розвитку і підтримки малого та середнього підприємництва на основі впровадження рекомендацій результату Оцінки адаптації Європейського акта про малий бізнес для Європи 2016 (SBA) в Україні; розроблення і виконання щорічних планів заходів з реалізації Стратегії

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
ДРС
Мін'юст
Мінфін
Держстат

прийняття Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва на період до 2020 року, розроблення щорічних планів заходів щодо реалізації Стратегії, подання щорічного звіту про реалізацію Стратегії

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

40. Створення кращих умов для сприяння підвищенню конкурентоспроможності

розроблення механізму полегшення доступу малого та середнього підприємництва до кредитних ресурсів

2017 рік

Мінекономрозвитку
Національний банк (за згодою)
Мінфін
Мінагрополітики
Мін'юст
обласні держадміністрації

створення схеми гарантування кредитів для малих та середніх підприємств, щоквартальний звіт про виконання заходів у рамках програм ЄС COSME та EU SURE

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

41. Сприяння розширенню контактів між приватними підприємствами України та ЄС та між такими підприємствами і органами влади України та ЄС

1) забезпечення надання консультативних та інших послуг з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
МОН
МЗС

проведення інформаційних заходів щодо можливостей ведення бізнесу з країнами ЄС, виконання освітніх програм у сфері розвитку малого та середнього підприємництва

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення діяльності у рамках Європейської мережі підприємств (EEN)

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
Торгово-промислова палата
МОН
інші члени Консорціуму Європейської мережі підприємств (EEN) в Україні (за згодою)

затвердження звіту про діяльність у рамках Європейської мережі підприємств (EEN)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

42. Сприяння розвитку інноваційної політики

обмін інформацією та передовим досвідом щодо комерціалізації науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт (зокрема, про механізм підтримки заснування підприємницької діяльності, пов'язаної з використанням технологій та впровадженням результатів науково-технічної діяльності)

2017 - 2019 роки

МОН
Мінекономрозвитку
Національна академія наук (за згодою)

проведення засідань двосторонніх та багатосторонніх робочих груп, інформаційних заходів (форумів, семінарів, засідань за круглим столом)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні"

43. Стимулювання експорту в Україні

проведення інформаційних заходів щодо можливостей експорту до держав - членів ЄС

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
МЗС
Торгово-промислова палата (за згодою)

проведення інформаційної кампанії за допомогою електронних та друкованих інформаційних ресурсів; проведення форумів, семінарів, засідань за круглим столом

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Програма лідерства, сприяння експорту, залучення інвестицій та розвитку"

44. Сприяння модернізації та реструктуризації окремих галузей промисловості України та ЄС

розроблення Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року

2017 рік

Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Мінфін
МОН
Мінагрополітики
ДКА
Національна академія наук (за згодою)

затвердження Стратегії розвитку промислового комплексу на період до 2025 року

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 11. Співробітництво у видобувній галузі

Сприяння співробітництву у сфері видобувної промисловості та металургії (статті 381 і 382)

45. Сприяння взаєморозумінню, покращенню умов для підприємництва, обміну інформацією та співробітництва щодо неенергетичних аспектів згаданих сфер, пов'язаних, зокрема, з видобутком руд металів та промислових мінералів

обмін інформацією про стан справ та перспективи розвитку видобувної та металургійної галузей промисловості України та ЄС

2017 - 2019 роки

Міненерговугілля
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Держстат

здійснення обміну інформаційно-аналітичними матеріалами на регулярній основі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 12. Фінансові послуги

Адаптація законодавства про фінансові послуги (стаття 385)

Постійний діалог в сфері фінансових послуг (статті 384 і 386)

46. Підтримка співробітництва між різними учасниками фінансової системи, зокрема регуляторні та наглядові органи

забезпечення співпраці та діалогу між відповідними наглядовими і регуляторними органами України та ЄС, зокрема шляхом обміну інформацією і досвідом щодо фінансових ринків, проведення навчальних заходів та сприяння поступовому наближенню сфери фінансових послуг до міжнародних стандартів регулювання і нагляду

2017 - 2019 роки

Мінфін
Нацкомфінпослуг
(за згодою)
НКЦПФР (за згодою) Національний банк (за згодою)

кількість зустрічей та спільно проведених заходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 13. Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит

Адаптація законодавства про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит (стаття 387, додатки XXXIV, XXXV, XXXVI)

47. Впровадження актів законодавства ЄС у сферах діяльності компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит

1) імплементація положень Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 травня 2006 р. про обов'язковий аудит річної звітності

2017 рік

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
ДФС
НКЦПФР (за згодою)

прийняття Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) імплементація положень Директиви 2009/101/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 48 Договору про заснування ЄС з метою забезпечення еквівалентності захисних заходів на території всього Співтовариства, що замінює Першу Директиву Ради ЄС 68/151/ЄЕС від 9 березня 1968 р. із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2003/58/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 р. про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 58 Договору про заснування ЄС з метою забезпечення еквівалентності захисних заходів на території всього Співтовариства

2017 рік

Мін'юст

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. N 1146 "Про схвалення розроблених Міністерством юстиції планів імплементації деяких актів законодавства ЄС" (Перелік N 1146-р), яким схвалено план імплементації Директиви 2009/101/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 48 Договору про заснування ЄС з метою забезпечення еквівалентності захисних заходів; надання щоквартального звіту

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) імплементація положень Директиви 2012/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 25 жовтня 2012 р. про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 54 Договору про діяльність ЄС щодо формування відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю та щодо управління та змін (перерозподілу) їх капіталу з метою забезпечення еквівалентності цих захисних заходів, якою було замінено Другу Директиву Ради ЄС 77/91/ЄЕС від 13 грудня 1976 р. із змінами та доповненнями, внесеними Директивами 92/101/ЄЕС і 2006/68/ЄС

2017 рік

НКЦПФР (за згодою)
Мін'юст

прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою імплементації законодавства ЄС у сфері корпоративного управління", яким передбачається привести у відповідність з актами ЄС та принципами ОЕСР Цивільний кодекс України, Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про акціонерні товариства"

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) імплементація положень Директиви 2009/102/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про одноосібні приватні компанії з обмеженою відповідальністю (замінює Дванадцяту Директиву Ради ЄС про законодавство 89/667/ЄЕС від 21 грудня 1989 р. стосовно одноосібних приватних компаній з обмеженою відповідальністю)

2017 рік

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
ДРС
НКЦПФР (за згодою)
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо товариств, які складаються з одного учасника"

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) імплементація положень Директиви 2007/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 липня 2007 р. про реалізацію окремих прав акціонерів компаній, включених до реєстру

2017 рік

НКЦПФР (за згодою)

прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою імплементації законодавства ЄС у сфері корпоративного управління"

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) імплементація положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2013 р. N 2013/34/ЄС (Директива N 2013/34/ЄС) про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов'язану звітність певних типів підприємств

2017 рік

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
НКЦПФР (за згодою)
Держстат

прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Закон N 3332-VI)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

7) оновлення додатків XXXIV та XXXVI до розділу V Угоди про асоціацію

2017 - 2019 роки у рамках Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінекономрозвитку
НКЦПФР (за згодою)
Мін'юст

актуальний зміст додатків до Угоди про асоціацію, схвалений Комітетом асоціації між Україною та ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8) оновлення додатка XXXV до розділу V Угоди про асоціацію

2017 - 2019 роки у рамках Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
НКЦПФР (за згодою)

актуальний зміст додатків до Угоди про асоціацію, схвалений Комітетом асоціації між Україною та ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

48. Дотримання принципів та рекомендацій міжнародних організацій

дотримання принципів Організації економічного співробітництва та розвитку щодо корпоративного управління; дотримання Рекомендацій Європейської Комісії від 14 грудня 2004 р. про сприяння встановленню належного режиму оплати праці директорів компаній, включених до реєстру (2004/913/ЄС); дотримання Рекомендацій Європейської Комісії від 15 лютого 2005 р. щодо ролі невиконавчих чи наглядових директорів компаній, включених до реєстру, та щодо комітетів (наглядової) ради (2005/162/ЄС)

2017 - 2019 роки

НКЦПФР (за згодою)
Мінфін

прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою імплементації законодавства ЄС у сфері корпоративного управління"

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 14. Інформаційне суспільство

Розвиток інформаційного суспільства (статті 389 - 393)

49. Імплементація національних стратегій інформаційного суспільства, розвиток нормативно-правової бази

впровадження електронних послуг, зокрема у сферах екології та природних ресурсів, будівництва, земельних відносин, соціального захисту, державної реєстрації, освіти та охорони здоров'я

2017 рік

Державне агентство з питань електронного урядування
Мінрегіон
Мін'юст
Мінсоцполітики
Мінприроди
Мінекономрозвитку
МОН
МОЗ
Держгеокадастр
Держархбудінспекція
ДРС

надання державних послуг в електронному вигляді, їх доступність та ефективність

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Підтримка електронного управління в Україні (eGCB)"

50. Співробітництво із Стороною ЄС з питань координації політики у галузі електронних комунікацій з метою оптимального використання радіоспектра і забезпечення функціональної сумісності мереж України та ЄС

1) обмін інформацією та досвідом щодо реалізації ініціативи ЄС "Цифровий порядок денний для Європи - 2020"

2017 рік

Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
Мін'юст
Державне агентство з питань електронного урядування

проведення заходів та відпрацьований механізм застосування в Україні заходів в рамках ініціативи ЄС "Цифровий порядок денний для Європи - 2020"

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) проведення консультацій з Європейським Комітетом електронних комунікацій (European Electronic Communications Committee)

2017 - 2019 роки

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)

кількість проведених консультацій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам,
кошти міжнародної технічної допомоги

3) проведення консультацій з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині гармонізації законодавства України із законодавством ЄС

2017 рік

НКРЗІ (за згодою)

прийняті зміни до законодавства

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 15. Політика з питань аудіовізуальної галузі

Адаптація законодавства в аудіовізуальній галузі (стаття 397, додаток XXXVII)

51. Впровадження актів законодавства ЄС в аудіовізуальній галузі

1) виконання плану імплементації: Європейської конвенції про транскордонне телебачення від 5 травня 1989 р.; Директиви 2007/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2007 р.

2017 рік

Держкомтелерадіо
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
МЗС
НКРЗІ (за згодою)
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації між Україною та ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) оновлення додатка XXXVII до розділу V Угоди про асоціацію

2017 - 2019 роки

Держкомтелерадіо
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

схвалення Комітетом асоціації між Україною та ЄС актуальних додатків до Угоди про асоціацію

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 16. Туризм

Адаптація законодавства в сфері туризму (додаток XXXIX)

52. Впровадження актів законодавства ЄС у сфері туризму

виконання плану імплементації Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р. N 90/314/ЄЕС.

2017 рік

Мінекономрозвитку

виконання плану імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Розвиток та імплементація ефективних політик і стратегій (стаття 401)

53. Вироблення ефективної політики у сферах туризму та курортів

1) розроблення проекту Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року

травень 2017 р.

Мінекономрозвитку
обласні держадміністрації
Київська міська держадміністрація

прийняття Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) розроблення нової редакції Закону України "Про туризм"

травень 2017 р.

Мінекономрозвитку

прийняття Закону України

не потребує витрат з державного бюджету, кошти міжнародної технічної допомоги

Просування та розвиток туристичних продуктів і ринків, інфраструктури, людських ресурсів та інституційних структур (стаття 401)

54. Просування національного туристичного продукту та розроблення відповідного законодавства

1) розроблення проекту Закону України "Про Національну туристичну організацію"

2017 рік

Мінекономрозвитку

прийняття Закону України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) створення та обслуговування туристичного веб-порталу "Відвідай Україну" (Visit Ukraine) з представленням інформації про туристичні можливості регіонів та міст України

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
МІП

функціонування порталу

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) розроблення, виготовлення та розповсюдження в Україні та за кордоном друкованої продукції, яка пропагує туристичні можливості України

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
МІП

виготовлення продукції

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) представлення туристичного потенціалу України на міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, конференціях, форумах

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку

проведення заходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

55. Навчання спеціалістів у сфері туризму

1) підготовка освітніх програм з професійного навчання у сфері туризму з урахуванням потреб ринку праці

2017 рік

МОН
Мінекономрозвитку

затвердження програм

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) гармонізація кваліфікаційних вимог та стандартів вищої освіти у вищих навчальних закладів, які забезпечують підготовку фахівців сфери туризму, та стандартів професійної підготовки

2017 рік

МОН
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики

затвердження кваліфікаційних вимог до фахівців у сфері туризму

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Підтримка конкурентоспроможної туристичної галузі як генератора економічного зростання (стаття 399)

56. Сприяння розвитку конкурентоспроможної сфери туризму

удосконалення статистичної звітності з питань туризму відповідно до європейських та міжнародних стандартів

2017 - 2019 роки

Держстат
Мінекономрозвитку

функціонування системи звітності, рекомендованої Всесвітньою туристичною організацією (ЮНВТО), наявність у центрального органу виконавчої влади у сфері туризму статистичної інформації за показниками, рекомендованими ЮНВТО

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій

Співробітництво у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій (стаття 404)

57. Забезпечення співробітництва у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій

1) забезпечення ведення діалогу із Стороною ЄС щодо співробітництва у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій

2017 - 2019 роки

Мінагрополітики

проведення засідань двічі на рік

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

2) укладення договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областями України та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав - членів ЄС

2017 рік

місцеві держадміністрації
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Спілка сприяння сільському зеленому туризму в Україні (за згодою)
Асоціація індустрії гостинності України (за згодою)
Українська асоціація активного та екологічного туризму (за згодою)

укладення договорів про двостороннє співробітництво між Полтавською, Чернігівською, Волинською, Херсонською, Івано-Франківською, Одеською областями та відповідними адміністративними одиницями Республіки Польща та Литовської Республіки у частині сприяння розвитку сільського туризму та агрорекреаційних кластерів, запровадження на пілотних територіях проектів з розвитку агрорекреаційних кластерів

 

3) організація та проведення тренінгів для сільського населення з питань розвитку сільського зеленого туризму, відповідних конференцій, засідань за круглим столом із залученням експертів ЄС, організація навчальних поїздок до держав - членів ЄС

2017 рік

місцеві держадміністрації
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінрегіон

кількість проведених заходів, кількість осіб, які пройшли навчання

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

4) стимулювання розвитку об'єднань дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції з урахуванням досвіду держав - членів ЄС

2017 рік

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінфін

розроблення концептуальних засад розвитку сільськогосподарської кооперації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

5) утворення консультаційних служб для сільських громад

2017 - 2018 роки

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Національна академія аграрних наук (за згодою)

створення Національного координаційного центру сільськогосподарського дорадництва

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

6) вивчення європейського досвіду місцевого самоврядування, організація семінарів в Україні, навчальних поїздок до держав - членів ЄС

2017 - 2018 роки

місцеві держадміністрації
МЗС
Мінагрополітики
Мінрегіон

імплементація європейського досвіду місцевого самоврядування під час розроблення нового та удосконалення законодавства з питань розвитку сільських територій, зокрема з урахуванням положень законодавства з децентралізації влади

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

7) укладення угод про співробітництво між територіальними громадами для ведення секторального діалогу

2017 - 2018 роки

місцеві держадміністрації
Мінагрополітики
Мінрегіон
Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад (за згодою)

укладення Угоди з Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад (ВАССР) про співробітництво з питань розвитку сільських територій;
створення нового комплексного туристичного продукту із залученням територіальних громад, сільськогосподарських виробників та ресурсного потенціалу територій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

Наближення національного законодавства та практики його застосування до законодавства ЄС у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій (стаття 405, додаток XXXVIII)

58. Нормативно-правове наближення щодо:
політики органічного фермерства; генетично модифікованих зернових; біорозмаїття; стандартів торгівлі рослинами, насінням рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами; стандартів торгівлі живими тваринами та продуктами тваринництва

виконання плану заходів з наближення законодавства України до права ЄС в агропромисловому секторі, затвердженого наказом Мінагрополітики від 19 січня 2015 р. N 15 (План N 15)

грудень 2017 р.

Мінагрополітики

виконання плану заходів;
отримання позитивних висновків Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

59. Впровадження актів законодавства ЄС щодо організації ринку вина

1) виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) N 479/2008 від 29 квітня 2008 р. щодо спільної організації ринку вина та яким вносяться зміни до Регламентів (ЄС) N 1439/1999, (ЄС) N 1782/2003, (ЄС) N 1290/2005, (ЄС) N 3/2008 та скасовуються Регламенти (ЄС) N 2392/86 та (ЄС) N 1493/1999, а також з урахуванням оновленого законодавства ЄС у даній сфері

2017 рік

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
Мінекономрозвитку
Мінфін
Державна служба інтелектуальної власності
ДФС

виконання плану імплементації законодавства України до законодавства ЄС;
отримання позитивних висновків Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

2) виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) N 555/2008/ЄС від 27 липня 2008 р.

2017 рік

Мінагрополітики
Держпродспоживслужба
Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС

виконання плану імплементації законодавства України до законодавства ЄС;
отримання позитивних висновків Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Twinning, Taiex

Глава 18. Політика у галузі рибальства та морська політика

Стале рибальство та інтегрована морська політика (статті 408, 409, 410, 411 і 412)

60. Застосування найкращих практик в рибальстві з метою збереження рибних запасів у спосіб, який забезпечує сталість таких запасів та ґрунтується на екосистемному підході

опрацювання із Стороною ЄС питання проведення спільних заходів, спрямованих на дієве впровадження Загальної рибогосподарської політики ЄС та наближення законодавства України до законодавства ЄС

2017 - 2019 роки

Мінагрополітики
Держрибагентство

врахування положень Загальної рибогосподарської політики ЄС під час опрацювання актів законодавства ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

61. Забезпечення співробітництва із Стороною ЄС з координації діяльності в галузі управління та збереження водних живих ресурсів у Чорному морі

1) забезпечення взаємодії органів рибоохорони України з органами контролю та інспекції ЄС, зокрема з Європейським агентством з контролю за рибальством (EFCA)

2017 - 2019 роки

Мінагрополітики
Держрибагентство

проведення заходів та запровадження механізму застосування в Україні заходів у рамках співробітництва з Європейським агентством з контролю за рибальством;
участь у заходах у рамках співробітництва з Європейським агентством з контролю за рибальством та врахування напрацювань зазначеного Агентства під час організації діяльності українських органів рибоохорони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення співробітництва у рамках регіональних організацій з управління рибальством (РОУР)

2017 рік

Мінагрополітики
Держрибагентство

проведення заходів та запровадження механізму застосування в Україні заходів у рамках регіональних організацій з управління рибальством

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) забезпечення співробітництва в рамках реалізації інтегрованої морської політики

2017 рік

Мінінфраструктури
Мінагрополітики
Мінприроди
Держрибагентство

запровадження механізму застосування в Україні заходів у рамках реалізації інтегрованої морської політики

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) участь у заходах з розвитку багато- та двостороннього співробітництва у басейні Чорного моря з метою координації спільних дій у сфері управління рибальством

2017 - 2019 роки

Мінагрополітики
Держрибагентство

проведення заходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 19. Ріка Дунай

Сталий розвиток р. Дунай (стаття 414)

62. Управління р. Дунай

розроблення плану управління українською частиною району басейну р. Дунай

2019 р.

Мінприроди
Держводагентство
Мінінфраструктури
Мінрегіон

звіт про базові показники доброго екологічного стану української частини району басейну р. Дунай

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

63. Співробітництво із Стороною ЄС

1) забезпечення ефективної взаємодії між органами рибоохорони України, профільними науковими установами України та країн Придунав'я - членів ЄС щодо збереження водних біоресурсів

2017 - 2019 роки

Держрибагентство
Мінприроди

налагодження ефективного механізму взаємодії

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) забезпечення ефективної реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Мінприроди
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
Держводагентство
Держрибагентство
Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Одеська обласні держадміністрації

реалізація спільних з країнами - учасницями Стратегії проектів, участь представників Української Сторони в спільних робочих та наглядових групах пріоритетних напрямів Стратегії та інших заходах, пов'язаних з реалізацією Стратегії

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) забезпечення реалізації Дунайської транснаціональної програми на 2014 - 2020 роки

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Одеська обласні держадміністрації

реалізація спільних з країнами - учасницями Стратегії проектів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 20. Захист прав споживачів

Адаптація в сфері прав споживачів (стаття 417, додаток XXXIX)

64. Впровадження актів законодавства ЄС у сфері захисту прав споживачів

1) виконання планів імплементації Директиви Ради 85/374/ЄЕС від 25 липня 1985 р.; Директиви Ради 87/54/ЄЕС від 16 грудня 1986 р.; Директиви Ради 87/357/ЄЕС від 25 червня 1987 р.; Регламенту Ради (ЄЕС) N 1768/92 від 18 червня 1992 р.; Директиви 93/13/ЄС від 5 квітня 1993 р.; Директиви 93/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 1993 р.; Директиви 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 1996 р.; Директиви 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 1997 р.; Директиви 98/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 1998 р.; Директиви 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 1998 р.; Директиви 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р.; Директиви Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 р.; Директиви 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 травня 1999 р.; Директиви 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 травня 2001 р.; Директиви 2001/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 р.; Директиви 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 грудня 2001 р.; Регламент Ради (ЄС) N 6/2002 від 12 грудня 2001 р.; Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р.; Директиви 2004/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р.; Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р.; Директиви 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2005 р.; Директиви 2006/115/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р.; Регламенту (ЄС) N 1901/2006 Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 р.; Регламенту Ради (ЄС) N 510/2006 від 20 березня 2006 р.; Рішення Комісії 2006/502/ЄС від 11 травня 2006 р.; Регламенту N 110/2008 Європейського Парламенту та Ради від 15 січня 2008 р.; Директиви 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 р.; Регламенту N 765/2008 Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 2008 р.; Рішення N 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 2008 р.; Директиви 2008/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р.; Регламенту Ради (ЄС) N 207/2009 від 26 лютого 2009 р.; Директиви 2009/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р.; Регламенту (ЄС) N 469/2009 Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р.; Директиви 2009/102/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р.; Директиви 2014/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р.

2017 рік

Мінекономрозвитку
Держпродспоживслужба
Мін'юст
Мінфін
ДРС

виконання планів імплементації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) розроблення планів імплементації Рішення Комісії N 2008/329/ЄС, що зобов'язує країни-члени забезпечити наявність на магнітних іграшках, що поставляються чи є в наявності на ринку, попередження про ризик для здоров'я та безпеки, який вони становлять; Директиви 2011/83/ЄС про права споживачів; Директиви 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради про дистанційну торгівлю та фінансові послуги споживачам; Директиви 2009/22/ЄС про судові заборони на захист інтересів споживачів;

2017 рік

Мінекономрозвитку
Держпродспоживслужба
Мін'юст
Мінфін

схвалення планів імплементації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Регламенту ЄС N 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради про співробітництво між національними органами, відповідальними за виконання законів щодо захисту споживачів

 

Мінекономрозвитку
Держпродспоживслужба
Мін'юст
Мінфін
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)
Нацкомфінпослуг
(за згодою)

 

 

3) оновлення додатка XXXIX до розділу V Угоди про асоціацію

2017 - 2019 роки в рамках Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС

Мінекономрозвитку Держпродспоживслужба

актуальний зміст додатка XXXIX до Угоди про асоціацію, схвалений Комітетом асоціації між Україною та ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Забезпечення високого рівня захисту прав споживачів та досягнення сумісності між системами захисту прав споживачів України та ЄС (стаття 415)

65. Забезпечення координації діяльності органів/установ з питань імплементації положень актів законодавства ЄС у частині захисту прав споживачів

1) систематизація повноважень органів державної влади, відповідальних за захист прав споживачів

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
Держпродспоживслужба
Мін'юст
Мінфін
Антимонопольний комітет
НКРЕКП (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

законодавче закріплення повноважень органів / установ, відповідальних за захист прав споживачів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) навчання представників органів державного управління та інших суб'єктів, що представляють інтереси споживачів

2017 - 2019 роки

Держпродспоживслужба
Мінекономрозвитку
НКРЕКП (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
органи місцевого самоврядування (за згодою)

кількість підготовлених фахівців

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 21. Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей

Адаптація законодавства в сфері зайнятості та рівних можливостей (стаття 424, додаток XL)

66. Впровадження актів законодавства ЄС у сферах зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей

1) виконання планів імплементації Директиви Ради 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 р.; Директиви Ради 91/383/ЄЕС від 25 червня 1991 р.; Директиви Ради 91/533/ЄЕС від 14 жовтня 1991 р.; Директиви Ради 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р.; Директиви Ради 97/81/ЄС від 15 грудня 1997 р.; Директиви Ради 98/59/ЄС від 20 липня 1998 р.; Директиви Ради 1999/70/ЄС від 28 червня 1999 р.; Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 р.; Директиви Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 р.; Директиви Ради 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 р.; Директиви 2002/14/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 11 березня 2002 р.; Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 р.; Директиви Ради 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 р.; Директиви Ради 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 р.;

2017 рік

Мінсоцполітики
Держпраці

виконання планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації між Україною та ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) оновлення додатка XL до розділу V Угоди про асоціацію

2017 - 2019 роки

Мінсоцполітики
Держпраці

схвалення Комітетом асоціації між Україною та ЄС актуальних додатків до Угоди про асоціацію

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Забезпечення гідної праці, політики зайнятості, соціального захисту, гендерної рівності та недискримінації (статті 419 - 423)

67. Стимулювання підвищення рівня зайнятості населення, створення та збереження робочих місць, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, та зменшення напруги на ринку праці шляхом залучення клієнтів Державної служби зайнятості до активних програм сприяння зайнятості

1) стимулювання підвищення підприємницької активності серед безробітних громадян

2017 - 2019 роки

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Державна служба зайнятості (центральний апарат)

зниження рівня безробіття

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, інші джерела, передбачені законодавством, кошти міжнародної технічної допомоги

2) стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, зокрема для працевлаштування осіб, неконкурентоспроможних на ринку праці, та внутрішньо переміщених осіб

2017 - 2019 роки

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Державна служба зайнятості (центральний апарат)

збільшення кількості працевлаштованих безробітних з числа осіб, неконкурентоспроможних на ринку праці, та внутрішньо переміщених осіб

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) вивчення міжнародного досвіду щодо функціонування "транзитних робочих місць"

травень 2017 р.

Мінсоцполітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Державна служба зайнятості (центральний апарат)

збільшення кількості працевлаштованих безробітних з числа осіб, неконкурентоспроможних на ринку праці, та внутрішньо переміщених осіб

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) задоволення потреб різних соціальних груп та вікових категорій населення в отриманні доступних інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг

2017 - 2019 роки

Мінсоцполітики
Державна служба зайнятості (центральний апарат)

охоплення зареєстрованих безробітних профорієнтаційними послугами, надання Державною службою зайнятості послуг не менше ніж 80 відсоткам таких осіб

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) забезпечення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних на ринку праці шляхом організації професійного навчання

2017 - 2019 роки

Мінсоцполітики
Державна служба зайнятості (центральний апарат)

охоплення професійним навчанням не менше 15 відсотків зареєстрованих безробітних

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) запровадження ефективної системи підтвердження результатів неформального професійного навчання

2017 - 2019 роки

Мінсоцполітики
МОН
Державна служба зайнятості (центральний апарат)

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

7) посилення мотивації до легальної зайнятості сільського населення та підвищення їх соціальних гарантій на ринку праці

2017 - 2019 роки

Мінсоцполітики
Мінагрополітики
Державна служба зайнятості (центральний апарат)

збільшення кількості охопленого соціальним страхуванням зайнятого населення, в тому числі членів особистих селянських господарств, працівників у сім'ях

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8) удосконалення законодавства про зайнятість населення в частині співпраці державної служби зайнятості із суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні

травень 2017 р.

Мінсоцполітики
Державна служба зайнятості (центральний апарат)

налагодження механізму співпраці Державної служби зайнятості із суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

68. Удосконалення трудових відносин з урахуванням міжнародних норм і стандартів, підвищення рівня заробітної плати в Україні та подолання бідності

1) внесення змін до законодавства про колективні договори і угоди в частині укладення колективного договору фізичними особами, які використовують найману працю; визначення механізму поширення сфери дії галузевої (міжгалузевої) угоди

2017 рік

Мінсоцполітики

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) розроблення нормативно-правового акта щодо приведення поняття "мінімальна заробітна плата" у відповідність з міжнародними нормами та європейською практикою

травень 2017 р.

Мінсоцполітики
Мінфін

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

69. Посилення рівня соціального захисту та модернізації систем соціального захисту

1) розроблення нормативно-правових актів щодо надання соціальних послуг

2017 - 2019 роки

Мінсоцполітики

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) модернізація системи соціального страхування з метою підвищення ефективності управління, удосконалення механізму призначення страхових виплат, забезпечення фінансової стабільності фондів соціального страхування

травень 2017 р.

Мінсоцполітики
Мінфін
ДФС

прийняття закону щодо модернізації системи соціального страхування, скорочення адміністративних видатків у системі управління соціальним страхуванням, використання коштів соціального страхування виключно на страхові виплати, зменшення кількості перевірок дотримання вимог законодавства про соціальне страхування

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) реформування інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; профілактика та попередження підліткової злочинності, потрапляння у складні життєві обставини шляхом створення та організації діяльності центрів соціальної підтримки дітей та сімей в адміністративно-територіальних одиницях

травень 2017 р.

Мінсоцполітики
МОН
МВС
Національна поліція
Генеральна прокуратура України (за згодою)
обласні держадміністрації

впровадження програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей, програм та методичних рекомендацій за напрямами роботи таких центрів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2017 - 2019 роки

Мінсоцполітики
Мінрегіон
Мінфін
обласні держадміністрації

збільшення кількості забезпечених житлом зазначених категорій осіб

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) збільшення кількості влаштованих до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2017 - 2019 роки

Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
МОН

впровадження навчальних програм щодо підготовки прийомних батьків, батьків-вихователів та підвищення їх кваліфікації, збільшення кількості влаштованих до сімейних форм виховання зазначених категорій осіб

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) забезпечення нормативно-правових та організаційних засад запровадження патронату над дитиною

травень 2017 р.

Мінсоцполітики

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

7) забезпечення адресності надання пільг окремим категоріям громадян за соціальною ознакою з урахуванням їх доходів

травень 2017 р.

Мінсоцполітики
Мінфін

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8) вивчення та проведення аналізу досвіду держав - членів ЄС щодо запровадження методів вимірювання інвестиційного ризику, процесів управління ризиком та розподілу стратегічних активів, забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи

травень 2017 р.

Мінсоцполітики

пропозиції за результатами проведеного аналізу

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

9) використання досвіду держав - членів ЄС щодо запровадження методів вимірювання інвестиційного ризику, процесів управління ризиком під час розроблення нормативно-правового акта щодо імплементації положень Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними

травень 2017 р.

Мінсоцполітики

виконання плану імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

70. Підсилення та реформування національного механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

1) організація і проведення заходів з метою підвищення кваліфікації кадрів у сфері забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації за ознакою статі

2017 - 2019 роки

Мінсоцполітики

кількість проведених заходів та осіб, які пройшли навчання

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) створення системи поширення інформації про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та щодо дискримінації

2017 - 2019 роки

Мінсоцполітики

запровадження механізму інформування із зазначених питань

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 22. Громадське здоров'я

Адаптація законодавства в сфері громадського здоров'я (стаття 428, додаток XLI)

71. Впровадження актів законодавства ЄС у сфері громадського здоров'я

1) виконання плану імплементації Рішення N 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 1998 р.; Директиви Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 р.; Рішення Комісії N 2000/96/ЄС від 22 грудня 1999 р.; Директиви 2001/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2001 р.; Рішення Комісії N 2002/253/ЄС від 19 березня 2002 р.; Директиви 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 р.; Директиви Комісії 2004/33/ЄС від 22 березня 2004 р.; Директиви 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р.; Регламенту (ЄС) N 851/2004/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р.; Директиви Комісії 2005/61/ЄС від 30 вересня 2005 р.; Директиви Комісії 2005/62/ЄС від 30 вересня 2005 р.; Директиви Комісії 2006/86/ЄС від 24 жовтня 2006 р.; Директиви Комісії 2006/17/ЄС від 8 лютого 2007 р.

2017 рік

МОЗ

виконання плану імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації між Україною та ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) розроблення дорожньої карти адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері реєстрації та обігу лікарських засобів

травень 2017 р.

МОЗ

затвердження дорожньої карти

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) адаптація законодавства до положень Плану дій "Електронна охорона здоров'я 2012 - 2020: Інноваційна охорона здоров'я у 21 сторіччі" (Комюніке Європейської Комісії від 6 грудня 2012 р. (2012) 736)

2017 рік

МОЗ

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) розроблення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я

травень 2017 р.

МОЗ

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

5) розроблення Стратегії реформування системи охорони здоров'я України в частині забезпечення універсального доступу до лікарських засобів і медичних технологій, зокрема шляхом запровадження механізму відшкодування витрат на амбулаторне споживання лікарських засобів (реімбурсації)

травень 2017 р.

МОЗ

прийняття нормативно-правового акта

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

6) розроблення та виконання плану імплементації Директиви Комісії N 2005/61/ЄС від 30 вересня 2005 р., що впроваджує Директиву N 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог відстеження та повідомлення про серйозні побічні реакції та події

2017 рік

МОЗ

виконання плану імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації між Україною та ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

7) розроблення та затвердження Національної стратегії розвитку служби крові для впровадження європейських та міжнародних стандартів і практик діяльності служби крові із забезпечення рівного своєчасного доступу пацієнтів до якісних та безпечних компонентів донорської крові у необхідній кількості

травень 2017 р.

МОЗ

прийняття нормативно-правового акта

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

8) розроблення та затвердження плану заходів щодо розвитку служби крові відповідно до Національної стратегії розвитку служби крові

травень 2017 р.

МОЗ

прийняття нормативно-правового акта

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

9) адаптація законодавства до положень Національної стратегії розвитку служби крові з метою виконання плану заходів з розвитку служби крові

2017 рік

МОЗ

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

10) утворення та початок діяльності Національного трансфузіологічного центру

2017 рік

МОЗ

утворення Центру, прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

11) оновлення додатка XLI до розділу V Угоди про асоціацію

2017 - 2019 роки

МОЗ

схвалення Комітетом асоціації між Україною та ЄС актуальних додатків до Угоди про асоціацію

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Підвищення рівня безпеки та захисту здоров'я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання (статті 426 і 427)

72. Зміцнення системи охорони здоров'я України

налагодження роботи Національного центру громадського здоров'я

травень 2017 р.

МОЗ

забезпечення діяльності Національного центру громадського здоров'я

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

73. Попередження і контроль над інфекційними хворобами

створення мережі епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням інфекційних захворювань

травень 2017 р.

МОЗ

забезпечення функціонування мережі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

74. Пропагування здорового способу життя

розповсюдження соціальної реклами для популяризації здорового способу життя

2017 - 2019 роки

МОЗ
МІП

забезпечення розміщення соціальної реклами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 23. Освіта, навчання та молодь

Розвиток співробітництва в галузі освіти, навчання та молодіжної політики з метою покращення взаєморозуміння, активізації міжкультурного діалогу (статті 430 - 433)

75. Поглиблення співробітництва в галузі освіти, навчання та молодіжної політики

1) забезпечення участі у програмі ЄС "ERASMUS+", зокрема у програмах академічної мобільності, мобільності молоді та спортивних програмах

2017 - 2019 роки

МОН
Мінмолодьспорт

забезпечення участі представників України у проектах програми ЄС "ERASMUS+"

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) активізація участі українських шкіл у навчальній програмі ЄС "eTwinning"

2017 - 2019 роки

МОН

кількість спільних проектів з європейськими школами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

76. Сприяння зближенню законодавства у сфері освіти, зокрема в рамках Болонського процесу

1) розроблення плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій (Постанова N 1341) до 2020 року відповідно до Європейської рамки кваліфікацій

травень 2017 р.

МОН

затвердження плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій до 2020 року

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) виконання плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій (Постанова N 1341) до 2020 року відповідної до Європейської рамки кваліфікацій

2017 - 2019 роки

МОН

виконання плану заходів у визначені строки

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Сприяння інтеграції молоді в суспільство, заохочуючи її активну громадську позицію та ініціативність (стаття 434)

77. Реформування молодіжної політики з урахуванням практики і досвіду держав - членів ЄС та сприяння молоді в отриманні знань, навичок та професійних умінь

1) запровадження нових інструментів та механізмів щодо роботи з молоддю шляхом удосконалення законодавства у молодіжній сфері

2017 - 2018 роки

Мінмолодьспорт
обласні держадміністрації

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) розвиток мережі молодіжних центрів

2017 - 2019 роки

Мінмолодьспорт
Мінрегіон
Мінфін
обласні держадміністрації

забезпечення діяльності мережі молодіжних центрів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) реалізація програми "Молодіжний працівник" з підготовки працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників молодіжних громадських організацій

2017 - 2019 роки

Мінмолодьспорт
обласні держадміністрації

кількість підготовлених працівників

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) проведення просвітницької роботи з безоплатного проходження профорієнтаційного тестування "Магелано Університет" та забезпечення роботи порталу "Моя кар'єра"

2017 рік

Мінмолодьспорт
МОН
Державна служба зайнятості (центральний апарат)

кількість тренінгів для спеціалістів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) реалізація Українського пакту заради молоді 2020 (взаємодія бізнесу, держави та громадськості)

2017 - 2019 роки

Мінмолодьспорт

кількість місць для стажування та першої роботи молоді

кошти міжнародної технічної допомоги

78. Забезпечення міжнародної мобільності молоді

1) здійснення обміну молоддю в рамках укладених міжнародних договорів

2017 - 2019 роки

Мінмолодьспорт
МЗС

кількість молодих людей, що взяли участь у молодіжному обміні

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) реалізація Рамкової програми співробітництва між Міністерством молоді та спорту України і Радою Європи у сфері молодіжної політики на 2016 - 2020 роки

2017 - 2019 роки

Мінмолодьспорт

кількість проведених заходів для молоді

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 24. Культура

Співробітництво в галузі культури (статті 437 - 440)

79. Забезпечення імплементації Угоди про участь України у програмі ЄС "Креативна Європа"

1) утворення національного представництва (бюро) програми ЄС "Креативна Європа"

перше півріччя 2017 р.

Мінкультури

започаткування діяльності національного представництва (бюро)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) сприяння участі представників України в реалізації проектів програми ЄС "Креативна Європа"

2017 - 2019 роки

Мінкультури
Держкомтелерадіо
Держкіно
МІП
обласні держадміністрації

кількість проектних заявок, поданих представниками України або за участю представників України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

80. Презентація та просування національного культурного продукту в європейський простір

1) організація національних павільйонів на міжнародних кінофестивалях класу A та участь у кіноринках

2017 - 2019 роки

Держкіно
Мінкультури

забезпечення організації національних павільйонів на міжнародних кінофестивалях класу A та участь у кіноринках

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) сприяння проведенню міжнародних кінофестивалів в Україні

2017 - 2019 роки

Держкіно
Мінкультури

забезпечення організаційного та фінансового сприяння

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) надання фінансової підтримки на конкурсній основі для участі творчих колективів, театрів, концертних організацій і циркових колективів, окремих митців та культурних діячів у культурно-мистецьких заходах (проектах) за кордоном (конкурси, фестивалі, форуми, конференції, симпозіуми, творчі зустрічі тощо)

2017 - 2019 роки

Мінкультури
Мінфін

отримана фінансова підтримка

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

81. Реформування системи державного управління у сфері культури

заснування Українського інституту книги

2017 - 2019 роки

Мінкультури
Мінфін
Держкомтелерадіо
Мін'юст

започаткування діяльності

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Мобільність об'єктів мистецтва (стаття 437)

82. Забезпечення функціонування національних переліків нематеріальної культурної спадщини

1) розроблення проекту Закону України "Про нематеріальну культурну спадщину"

2017 - 2019 роки

Мінкультури

прийняття Закону

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) інвентаризація об'єктів (елементів) нематеріальної культурної спадщини України

2017 - 2019 роки

Мінкультури

проведення дослідження з питань нематеріальної культурної спадщини з метою вивчення наявних елементів та їх фіксації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

3) створення переліків елементів нематеріальної культурної спадщини

2017 - 2019 роки

Мінкультури

облік елементів нематеріальної культурної спадщини у відповідних переліках

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

4) дослідження елементів нематеріальної культурної спадщини (усних традицій і форм вираження виконавських мистецтв, звичаїв, обрядів, свят, традиційних ремесел з метою забезпечення їх охорони, передачі знань про них) і представлення їх в регіональних, національних списках та списках ЮНЕСКО

2017 - 2019 роки

Мінкультури
МЗС

проведення дослідження; представлення елементів нематеріальної культурної спадщини України в регіональних, національних списках та списках ЮНЕСКО

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

83. Забезпечення повернення втрачених культурних цінностей в Україну

1) організація заходів з метою забезпечення ведення обліку втрачених культурних цінностей

2017 - 2019 роки

Мінкультури
Укрдержархів
Національна академія наук (за згодою)

створення та забезпечення ведення електронної бази даних культурних цінностей, втрачених музеями та бібліотеками України, у тому числі під час та внаслідок Другої світової війни

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) проведення семінарів, засідань за круглим столом, всеукраїнських і міжнародних конференцій з питань пошуку, обліку та повернення втрачених культурних цінностей

2017 - 2019 роки

Мінкультури
Укрдержархів

проведення заходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) висвітлення в інформаційному просторі даних щодо пошуку, обліку та повернення культурних цінностей до України

2017 - 2019 роки

Мінкультури
МІП

оприлюднення інформації про події, пов'язані з презентацією повернених культурних цінностей;
ведення реєстрів культурних цінностей, які перебувають в національному розшуку, в розшуку за запитами інших держав та повернених до України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

4) розроблення та узгодження порядку санкціонованого обміну інформацією між вітчизняними та закордонними реєстрами втрачених культурних цінностей з використанням Інтернету після створення відповідної бази даних в Україні

2017 - 2019 роки

Мінкультури
Укрдержархів

створення бази даних, запровадження порядку санкціонованого обміну інформацією

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

84. Розвиток нормативно-правової бази у сфері культури, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей з метою максимального врахування вимог міжнародних договорів у зазначеній сфері, ратифікованих Україною в установленому порядку, а також з метою створення сприятливих умов для розвитку креативних індустрій

проведення аналізу нормативно-правової бази з метою актуалізації законодавства, розроблення необхідних нормативно-правових актів

2017 - 2019 роки

Мінкультури
Міноборони
Укрдержархів

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

85. Забезпечення охорони та збереження об'єктів культурної спадщини

1) включення заходів з охорони культурної спадщини до плану заходів на регіональному та місцевому рівні

2017 - 2019 роки

Мінкультури
обласні та Київська міська держадміністрації

включення заходів з охорони культурної спадщини до відповідних планів на регіональному рівні

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) розроблення порядку визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини з визначенням таких зон, історичних ареалів населених місць та включення зазначених відомостей до історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць; визначення у містобудівній документації на регіональному та місцевому рівні планувальних обмежень з урахуванням зон охорони пам'яток культурної спадщини, історичних ареалів населених місць

2017 рік

Мінкультури
обласні та Київська міська держадміністрації

затвердження порядку використання зон охорони пам'яток культурної спадщини

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

3) створення та ведення електронного реєстру об'єктів культурної спадщини незалежно від форми власності відповідно до їх археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток національного та місцевого значення пам'ятки

2017 - 2019 роки

Мінкультури

налагодження роботи електронного реєстру

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

4) вивчення та впровадження найкращих методів управління об'єктами всесвітньої культурної спадщини, що застосовуються в ЄС

2017 - 2019 роки

Мінкультури
обласні та Київська міська держадміністрації

впровадження програми стажування представників України з метою ознайомлення з європейським досвідом проведення моніторингу стану збереження об'єктів всесвітньої спадщини; затвердження планів управління об'єктами всесвітньої спадщини;
визначення відповідальних за проведення моніторингу стану збереження об'єктів всесвітньої спадщини

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

5) організація комунікаційних заходів, обмінів з метою запозичення досвіду реформування системи державного управління у сфері охорони культурної спадщини

2017 - 2019 роки

Мінкультури

проведення заходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

6) представлення нових об'єктів культурної спадщини України у відповідних списках ЮНЕСКО

2017 - 2019 роки

Мінкультури

підготовка номінаційних досьє об'єктів культурної спадщини України та подання заявок щодо їх включення до списків ЮНЕСКО

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

86. Імплементація Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження

1) розроблення програм заохочення людей до творчості (з урахуванням таких практик, як проведення фестивалів традиційної культури, майстер-класів з народних промислів тощо)

2017 - 2019 роки

Мінкультури

впровадження програм

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) організація заходів з метою підвищення рівня обізнаності про Конвенцію ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження

2017 - 2019 роки

Мінкультури
Укрдержархів
обласні та Київська міська держадміністрації

кількість проведених навчальних заходів, підвищення рівня обізнаності щодо завдань та інструментів практичного впровадження Конвенції, збільшення кількості поданих проектних заявок на отримання фінансової допомоги та підвищення їх результативності

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 25. Співробітництво у сфері спорту та фізичної культури

Сприяння розвитку здорового способу життя, просування соціальних функцій та освітніх цінностей спорту, боротьба із загрозами для спорту (стаття 441)

87. Реформування політики у сфері фізичної культури та спорту з урахуванням практики та досвіду держав - членів ЄС

1) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та інших нормативно-правових актів у сфері фізичної культури та спорту з метою удосконалення та з урахуванням кращих практик європейських країн

2017 - 2018 роки

Мінмолодьспорт
Мін'юст
Мінфін
МОН
Мінсоцполітики
Міноборони
МВС

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) прийняття нормативно-правових актів у сфері розвитку спортивних споруд

2017 рік

Мінмолодьспорт
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мінфін
обласні держадміністрації

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) реалізація пілотного проекту визнання провідної ролі федерацій у сфері спортивної діяльності, створення умов для діяльності, механізмів визнання федерацій національного рівня, інтегрованих у європейське та світове спортивне співтовариство

2017 - 2018 роки

Мінмолодьспорт

перехід на нові принципи роботи з усіма національними федераціями з олімпійських видів спорту

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) навчання та підвищення кваліфікації фізкультурно-спортивних працівників відповідно до кращих європейських практик із залученням іноземних експертів

2017 - 2018 роки

Мінмолодьспорт
Мінекономрозвитку
МЗС
МОН

кількість охоплених професійним навчанням фахівців

кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, передбачені законодавством

88. Боротьба з такими загрозами для спорту, як допінг, договірні матчі, расизм та насильство

1) співпраця з ЄС, Радою Європи та іншими міжнародними організаціями щодо боротьби з допінгом у спорті, зокрема обмін інформацією та досвідом між Національним антидопінговим центром та національними антидопінговими організаціями держав - членів ЄС

2017 - 2019 роки

Мінмолодьспорт

налагодження ефективної співпраці

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) внесення змін до законодавства щодо боротьби з допінгом у спорті

2017 рік

Мінмолодьспорт

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Указу Президента України "Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт РЄ (EPAS)"

2017 - 2018 роки

Мінмолодьспорт

прийняття нормативно-правового акта

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

89. Популяризація фізичної культури і спорту

1) розроблення щороку планів заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" (Указ N 42/2016)

2017 - 2019 роки

Мінмолодьспорт

прийняття нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року"

2017 рік

Мінмолодьспорт

прийняття нормативно-правового акта

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

3) проведення в Україні міжнародних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

2017 - 2019 роки

Мінмолодьспорт
Мінінфраструктури
Мінрегіон
обласні держадміністрації

кількість проведених заходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 26. Співробітництво з питань громадянського суспільства

Забезпечення кращої обізнаності та розуміння щодо Європейського Союзу в Україні, зокрема його базових цінностей, функціонування та політик (статті 443 і 444)

90. Сприяння діалогу між учасниками громадянського суспільства та їх співробітництву

1) зміцнення контактів та взаємного обміну досвідом між усіма секторами громадянського суспільства в Україні та державах - членах ЄС

2017 рік

МЗС
Нацдержслужба

забезпечення кращої обізнаності та розуміння щодо України в державах - членах ЄС (зокрема її історії та культури), а також Європейського Союзу в Україні (зокрема його базових цінностей та функціонування), проведення професійних семінарів, підвищення кваліфікації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги "Розвиток громад", "Об'єднаймося заради реформ", "Зміцнення політичних процесів в Україні", "Українська ініціатива з підвищення впевненості", "Формування сприятливих умов діяльності для громадянського суспільства України", "Фінансовий розвиток неурядових організацій", "Зміцнення демократичних партій та громадських організацій", "Розбудова єдиної мережі громадського телебачення та радіо"

2) забезпечення поінформованості українських представників громадянського суспільства щодо організації в рамках ЄС консультацій та діалогу між соціальними і громадськими партнерами

2017 рік

МЗС

залучення громадянського суспільства до політичного процесу в Україні та реалізації Угоди про асоціацію

 

Глава 27. Транскордонне та регіональне співробітництво

Зміцнення транскордонних та регіональних економічних зв'язків та ділового партнерства (статті 446 - 448)

91. Сприяння взаєморозумінню та двосторонній взаємодії у сфері регіональної політики та транскордонного співробітництва

1) залучення місцевих та регіональних органів влади до транскордонного та регіонального співробітництва і відповідних управлінських структур та створення сприятливої законодавчої бази, підтримки та нарощування потенціалу розвитку, а також забезпечення зміцнення транскордонних та регіональних економічних зв'язків і ділового партнерства

2017 - 2019 роки

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
МЗС
обласні держадміністрації

посилення співробітництва з відповідним розробленням нормативно-правової бази

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги Європейського інструменту сусідства (ENI)

2) виконання Меморандуму про взаєморозуміння для започаткування діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Мінрегіоном та Європейською Комісією від 22 липня 2009 р., активізація співпраці з державами - членами ЄС щодо обміну інформацією про методи формування та реалізації регіональної політики, зокрема багаторівневого управління та партнерства, приділяючи особливу увагу розвитку відсталих територій та територіальному співробітництву

2017 - 2019 роки

Мінрегіон
Мінекономрозвитку
МЗС

виконання Меморандуму про взаєморозуміння для започаткування діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

3) участь у виконанні програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014 - 2020 роки

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Львівська, Волинська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька і Донецька обласні держадміністрації

імплементація заходів в рамках Європейського інструменту сусідства на 2014 - 2020 роки

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

4) забезпечення реалізації великомасштабних інфраструктурних проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007 - 2013 роки

2017 рік

ДФС
Адміністрація Держприкордонслужби
Мінфін

здійснення заходів, передбачених грантовими контрактами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

5) сприяння розвитку агенцій регіонального розвитку, що повинні стати осередками співпраці між державним, приватним та громадським секторами та працюватимуть як офіс з надання практичної допомоги щодо підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку

2017 - 2019 роки

Мінрегіон
обласні та Київська міська держадміністрації

посилення інституційної спроможності регіонів щодо досягнення цілей їх розвитку, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

Глава 28. Участь в програмах і агентствах Європейського Союзу

Участь в програмах і агентствах Європейського Союзу (статті 450 - 451)

92. Забезпечення участі у програмах і агентствах ЄС

1) здійснення координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо їх участі у програмах і агентствах ЄС

2017 - 2019 роки

Мінекономрозвитку
Мінфін
МЗС
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції

запровадження ефективного механізму координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо їх участі у програмах і агентствах ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги

2) опрацювання механізму авансування витрат, пов'язаних з участю державних службовців у заходах в рамках діяльності програм і агентств ЄС

грудень 2017 р.

Мінфін
Нацдержслужба
Мінекономрозвитку
МЗС

подання пропозицій на розгляд Кабінету Міністрів України щодо механізму авансування витрат

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали